Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==schaduwplanten
Check title to add to marked list
Plant verdedigt zich vaak te goed tegen lichtstress : vrije radicalen, schadelijk maar ook nuttig
Kaiser, M.E. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)3. - p. 12 - 13.
horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - anthurium - light intensity - defence mechanisms - adverse effects - shade plants - antioxidants - tuinbouw - glastuinbouw - potplanten - lichtsterkte - verdedigingsmechanismen - nadelige gevolgen - schaduwplanten - antioxidanten
Een plant heeft te maken met voortdurend wisselende lichtniveaus die soms zodanig hoog kunnen oplopen dat ze schade veroorzaken. Er bestaat een uitgebreid stelsel van verdedigingslinies op alle niveaus: blad, cel, celorganen en moleculair niveau. Soms is de voorbereiding op mogelijke lichtschade zo goed dat het productie kost.
Op veel punten afwijkend, maar geen aparte teeltmaatregelen vereist : varens buitenbeentjes in de tuinbouw
Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)1. - p. 34 - 35.
tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - varens als sierplanten - potplanten - sporulatie - kenmerken - plantenvermeerdering - vochtigheid - schaduwplanten - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - ornamental ferns - pot plants - sporulation - traits - propagation - humidity - shade plants
Varens wijken in veel opzichten af van andere potplanten. Ze vormen geen bloemen en de voortplanting is een ingewikkelde zaak. Ook inwendig kennen ze tal van bijzonderheden. Daarom is het des te verwonderlijker dat ze op de bedrijven gewoon tussen andere groene planten kunnen worden geteeld.
Meer licht toelaten in potplanten : wie durft? Proefresultaten uitdaging aan de praktijk
Kierkels, T. ; Noort, F.R. van; Marcelis, L.F.M. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 46 - 47.
glastuinbouw - potplanten - belichting - lichtregiem - schaduwplanten - gewasmonitoring - instrumenten (meters) - cultuurmethoden - greenhouse horticulture - pot plants - illumination - light regime - shade plants - crop monitoring - instruments - cultural methods
Bij de teelt van schaduwminnende potplanten gaat veel licht, en dus productie, verloren. Het project Grip op Licht heeft de grenzen opgerekt. De planten blijken, onder voorwaarden, veel meer licht aan te kunnen. Daarbij hoort wel een betere manier van monitoren.
Naar de grenzen van het licht (interview met Filip van Noort)
Sleegers, J. ; Noort, F.R. van - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)41. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
potplanten - schaduwplanten - tolerantie - lichtrelaties - landbouwkundig onderzoek - lichtsterkte - pot plants - shade plants - tolerance - light relations - agricultural research - light intensity
Schaduwminnende potplanten kunnen veel meer licht verdragen dan ze in de praktijk krijgen, blijkt onderzoek van WUR Glastuinbouw. Daarmee is de teelt te versnellen en energie te besparen. Maar hoe ver kan een teler daarmee gaan?
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.