Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==seed oils
Check title to add to marked list
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: optimalisatie aanbrengen oliefilm op strooisel bij leghennen in volièrehuisvesting = Measures to reduce fine dust emission from poultry: optimization of oil application on litter of aviary housing for layers
Winkel, A. ; Emous, R.A. van; Mosquera Losada, J. ; Nijeboer, G.M. ; Hattum, T.G. van; Riel, J.W. van; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 597) - 36
pluimveehouderij - hennen - eierproductie - huisvesting van kippen - volières - zaadoliën - vernevelen - strooisel - fijn stof - emissie - luchtverontreiniging - stalklimaat - poultry farming - hens - egg production - chicken housing - aviaries - seed oils - fogging - litter (plant) - particulate matter - emission - air pollution - stall climate
This report describes research into the application of a film of rapeseed oil on the litter floor of aviary housing for laying hens as a mitigation measure for particulate matter. Distribution of the oil film over the floor and dose-effect relationships were investigated. Emission reductions for PM10 were 31, 64 and 81% at dosages of 15, 30 and 45 ml/m2 respectively.
Teelt en saldo van deder : Camelina sativa (deder) als alternatieve teelt
Voort, M.P.J. van der; Hartog, L. - \ 2010
Lelystad : PPO AGV (PPO-rapport ) - 34
camelina sativa - brassicaceae - olieleverende planten - zaadoliën - energiebalans - gebruikswaarde - duurzame energie - brandstofgewassen - biobased economy - teelthandleidingen - akkerbouw - oil plants - seed oils - energy balance - use value - sustainable energy - fuel crops - cultivation manuals - arable farming
Deder is een ‘nieuw’ gewas voor de Nederlandse landbouw. Deder (Camelina Sativa (L.)) is een gewas dat vroeger al in Europa werd gebruikt. Momenteel wordt deder niet meer verbouwd. De hernieuwde interesse komt vooral voort uit de zoektocht naar perspectiefvolle oliehoudende energiegewassen. In verband met de sterke interesse als energiegewas is de energie- en broeikasgasbalans van deder bepaald. Hieruit blijkt dat deder, afhankelijk van zomer- of wintervariant, licht lager of licht beter scoort als winterkoolzaad.
Teelthandleiding koolzaad : nieuwe ontwikkelingen
Bernelot Moens, H.L. ; Wolfert, J.E. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
brassica napus - koolzaad - teelt - cultuurmethoden - olieleverende planten - zaadoliën - brandstofgewassen - plantaardige oliën - akkerbouw - toepassingen - biobased economy - teelthandleidingen - rape - cultivation - cultural methods - oil plants - seed oils - fuel crops - plant oils - arable farming - applications - cultivation manuals
In deze teelthandleiding wordt ingegaan op plantaardige olie, biologisch afbreekbare smeermiddelen en brandstof uit koolzaad voor de toekomst.
Teelthandleiding koolzaad - kwaliteit van koolzaadolie
Bernelot Moens, H.L. ; Wolfert, J.E. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)1 juli.
brassica napus - koolzaad - teelt - cultuurmethoden - zaadoliën - raapzaadolie - akkerbouw - teelthandleidingen - rape - cultivation - cultural methods - seed oils - rapeseed oil - arable farming - cultivation manuals
Koolzaad stond vroeger niet zo hoog aangeschreven als grondstof voor margarine, daar de smaakstabiliteit veel te wensen overliet. Bij de moderne margarinefabricage is dit bezwaar echter grotendeels ondervangen en tegenwoordig is koolzaadolie een zeer bruikbare grondstof voor bepaalde margarinesoorten en bakkersvetten. In het onderstaande zal een overzicht worden gegeven van de samenstelling van de olie in relatie tot de kwaliteit.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.