Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==selectiemethoden
Check title to add to marked list
Resistentieveredeling - Resistentieveredeling in de praktijk : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistentieveredeling - overblijvende planten - boomkwekerijen - ziekteresistentie - selectiemethoden - vasteplantenkwekerijen - plantenveredeling - gewasbescherming - lesmaterialen - resistance breeding - perennials - forest nurseries - disease resistance - selection methods - perennial nurseries - plant breeding - plant protection - teaching materials
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Stressfactoren en verschillende typen belagers : Kennisclip Bogo-project e-learning.
Hop, M.E.C.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - stress factors - plant breeding - selection methods - disease resistance - plant protection - teaching materials - detection - pathogens - resistentieveredeling - stressfactoren - plantenveredeling - selectiemethoden - ziekteresistentie - gewasbescherming - lesmaterialen - detectie - pathogenen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Resistentieveredeling - Veredeling gericht op resistentie : Kennisclip Bogo-project e-learning
Hop, M.E.C.M. ; Looman, B.H.M. - \ 2016
Groen Kennisnet
resistance breeding - plant breeding - selection - selection methods - breeding programmes - breeding methods - plant protection - genetic resistance - teaching materials - resistentieveredeling - plantenveredeling - selectie - selectiemethoden - veredelingsprogramma - veredelingsmethoden - gewasbescherming - genetisch bepaalde resistentie - lesmaterialen
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Resistentie Veredeling van het CIV T&U.
Natuurlijke selectie van varroaresistente bijenvolken. Bijennieuws 28
Blacquière, T. - \ 2014
Wageningen : Bijen@wur
apidae - wilde bijenvolken - dierveredeling - rassen (dieren) - ziekteresistentie - selectiemethoden - diergezondheid - varroa - besmetting - mijten - wild honey bee colonies - animal breeding - breeds - disease resistance - selection methods - animal health - contamination - mites
Naar aanleiding van in het wild gevonden (Noord Amerika, Frankrijk) en via experimenten verkregen (Gotland, Zweden) min of meer resistente volken, althans natuurlijk overlevende volken, hebben wij in 2007 met een nateelt van Gotland koninginnen en in 2008 met een Nederlands mengsel van bijenvolken twee teelten van bijenvolken opgezet zonder varroa te bestrijden. Bij de 2008-serie hebben we ook een groep volken als controle meegenomen, waarin varroa twee keer per jaar wordt bestrede
Onderstammen : een extra knop om aan te draaien : Koudetolerantie door enten de aandacht waard
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. ; Schwarz, D. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)4. - p. 24 - 25.
glastuinbouw - plantenveredeling - selectiemethoden - onderstammen - enten - resistentie van variëteiten - rassen (planten) - soortenkeuze - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - plant breeding - selection methods - rootstocks - scions - varietal resistance - varieties - choice of species - vegetables - pot plants
Een ras dat beter tegen stress of lagere temperaturen kan. Of een ras met een betere vrucht- of bloemkwaliteit. De veredelaars werken er constant aan. Maar veredeling is een lang proces; de gewenste eigenschappen kunnen soms sneller worden bereikt door enting op een onderstam. Daar zijn zeker aanknopingspunten voor.
Biomerkers voor de selectie van robuuste tomatenonderstammen
Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
merkers - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - onderstammen - tomaten - glasgroenten - selectiemethoden - markers - plant breeding - organic plant breeding - rootstocks - tomatoes - greenhouse vegetables - selection methods
Brochure met onderzoeksinformatie. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een snelle en effectieve methode die veredelaars in staat stelt onderstammen te selecteren die ook bij wisselende teeltcondities een goede groeikracht en opbrengst garanderen. Dergelijke robuuste onderstammen moeten het mogelijk maken om het nutriëntgebruik van zowel de gangbare als biologische tomatenteelt efficiënter te maken.
Genomics in de fokkerij: in tien jaar van topwetenschap naar big business
Arendonk, J.A.M. van; Groenen, M. - \ 2013
Kennis Online 10 (2013)mei. - p. 7 - 8.
dierveredeling - genomica - fokkerijmethoden - moleculaire technieken - single nucleotide polymorphism - selectiemethoden - melkvee - varkens - genomen - animal breeding - genomics - animal breeding methods - molecular techniques - selection methods - dairy cattle - pigs - genomes
Genomics was tien jaar geleden topwetenschap die alleen bedreven werd in dure laboratoria van universiteiten en onderzoeksinstituten. Nu gebruiken fokbedrijven DNA-chips om al op jonge leeftijd te kunnen voorspellen welke stier het beste sperma levert, en om te zien of berengeur bij varkens door een slim fokprogramma kan worden voorkomen.
Next Generation Plant Breeding
Goud, J.C. - \ 2012
Gewasbescherming 43 (2012)6. - ISSN 0166-6495 - p. 188 - 190.
plantenveredeling - plantenveredelingsmethoden - innovaties - plantengenetica - moleculaire genetica - conferenties - selectiemethoden - resistentieveredeling - plant breeding - plant breeding methods - innovations - plant genetics - molecular genetics - conferences - selection methods - resistance breeding
Van 11-14 november 2012 vond in de Reehorst de conferentie ‘Next Generation Plant Breeding’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen de grote uitdagingen van de toekomstige plantenveredeling aan de orde: de opkomst van nieuwe sequencing-technieken, de bijbehorende enorme hoeveelheid gegevens die geproduceerd wordt, inzicht in de genetica van de plant, de bijbehorende statistische methoden, geautomatiseerde waarneming van planten, en veel meer. Een impressie.
Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen : handleiding voor (hobby)kwekers
Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Struik, P.C. - \ 2012
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 31
solanum tuberosum - aardappelen - biologische landbouw - plantenveredeling - selectiemethoden - plantenvoeding - nederland - potatoes - organic farming - plant breeding - selection methods - plant nutrition - netherlands
Plantenveredeling : een creatief vak, gestoeld op wetenschap, technologie en regelgeving
Jacobsen, E. - \ 2012
Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461733238 - 24
plantenveredeling - selectiemethoden - geschiedenis - biotechnologie - wetgeving - Nederland - plant breeding - selection methods - history - biotechnology - legislation - Netherlands
Forceren Eucomis afhankelijk van soort
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)236. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
eucomis - sierteelt - rassen (planten) - cultivars - plantenveredeling - selectiemethoden - landbouwkundig onderzoek - ornamental horticulture - varieties - plant breeding - selection methods - agricultural research
Voor het bolgewas Eucomis (Ananasplant) is de laatste jaren een toenemende belangstelling. Veredeling en selectie zorgen voor meer variatie in bloem- en bladkleur en compactere planten. Eucomis is aantrekkelijk om te worden gebruikt als - pot- en kuipplant. Verschillende species vragen echter om een aparte behandeling. Onderzoek door PPO Bloembollen geeft de richting van de mogelijkheden aan.
Aardappel die zuinig is met stikstof
Lammerts Van Bueren, E. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)nov. - p. 12 - 12.
aardappelen - plantenveredeling - stikstof - voedingsstoffenbehoeften - biologische landbouw - low input landbouw - selectiemethoden - potatoes - plant breeding - nitrogen - nutrient requirements - organic farming - low input agriculture - selection methods
De mestwetgeving en problemen met uitspoeling maken veredeling van aardappels op stikstofefficiëntie steeds interessanter. Met een lowinputaardappel kunnen veredelaars ook nieuwe markten in ontwikkelingslanden bedienen. Onderzoekers speuren naar manieren om de complexe eigenschap voor veredelaars grijpbaar te maken.
Fokkerij: genetische verbetering in de aquacultuur
Blonk, R.J.W. ; Komen, J. - \ 2011
Aquacultuur 26 (2011)4. - ISSN 1382-2764 - p. 13 - 17.
aquacultuur - visteelt - selectiemethoden - genetica - aquaculture - fish culture - selection methods - genetics
In de aquacultuur zijn de afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest op het gebied van genetische verbetering. Wereldwijd zijn fokprogramma's toegepast voor economische relevante soorten. Belangrijke voorbeelden van deze soorten zijn onder andere Atlantische zalm, regenboogforel, Europese zeebaars, goudbrasem, Nijltilapia en enkele garnalensoorten. Door de belangrijke bijdrage aan economische haalbaarheid van aquacultuurondernemingen zijn fokprogramma's dan ook niet meer weg te denken. Door Wageningen UR worden momenteel fokprogramma's ontwikkeld voor Nijltilapia, Noordzeetong, tarbot en er wordt gewerkt aan selectiemethoden voor regenboogforel en yellowtail kingfish. Genetische vooruitgang door deze fokprogramma's heeft al duidelijke groeiverbetering geleverd voor Nijltilapia in Nederlandse recirculatiesystemen en de verwachtingen bij tong en tarbot liggen op ca.+25%.
Future breeding for organic and low-input agriculture: integrating values and modern breeding tools for improving robustness
Lammerts Van Bueren, E. - \ 2010
In: Proceedings of Eucarpia 2nd conference of the Organic and Low-Input agriculture section on Breeding for resilence: a strategy for organic and low-input farming systems?, Paris, The Netherlands, 1-3 December 2010. - Parijs : Eucarpia - p. 8 - 10.
biologische plantenveredeling - plantenveredeling - biologische landbouw - selectiemethoden - moleculaire merkers - extensieve landbouw - organic plant breeding - plant breeding - organic farming - selection methods - molecular markers - extensive farming
Organic production and also the attention for plant breeding for organic agriculture is still increasing in Europe. The question often raised is how much does plant breeding for the organic sector differ from modern plant breeding and does a ban on GMO also include refraining from molecular marker assisted selection (MAS)? In this paper I will first elaborate on the values in organic agriculture and it related systems approach as a central focus in organic agriculture and will then discuss in which way molecular marker assisted selection can be of use for plant breeding for organic and low-input agriculture.
The genetics of the metabolome in Brassica rapa
Pino del Carpio, D. - \ 2010
University. Promotor(en): Richard Visser, co-promotor(en): Guusje Bonnema. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857211 - 168
brassica campestris - koolsoorten - metabolieten - genexpressie - genetische regulatie - genotypische variatie - genetische diversiteit - genetische merkers - selectiemethoden - metabolomica - cabbages - metabolites - gene expression - genetic regulation - genetic variance - genetic diversity - genetic markers - selection methods - metabolomics
In this thesis the metabolic variation in Brassica rapa is described based on results of metabolic profiling of a core collection of 168 accessions representing the different crop types and geographical origin and a Doubled Haploid population. In Chapter 2 we describe the genetic and phenotypic variation of this core collection to explore the possibility of following association mapping methods to identify genes involved in metabolic regulation. We explored through a genome wide and candidate gene approach different association mapping methods in a core collection in Chapters 3 and 4 respectively and in Chapter 5 we combined the QTL analysis of targeted and untargeted metabolites profiled through LC-MS with expression QTLs following a genetical genomics approach aiming to detect genes underlying the metabolite QTL. The genetic diversity evaluated through the screening of AFLP and SSR markers was correlated with classification of accessions using morphological and metabolic trait values. The relationship between accessions in groups was compared using hierarchical clustering and the STRUCTURE program. Using Random Forests classification a set of metabolites was selected that differentiated the different sub groups as determined by STRUCTURE (Chapter 2). Based on the classification into subpopulations using the STRUCTURE program we included the subpopulations as a correction term in our statistical model for association studies (Chapter 3). Additionally, because of the increasing amount of data that will be soon available through sequencing technology we tested the use of Random Forests in the search for marker-trait association for the isoprenoids pathway. Using the results obtained with the linear models as implemented in TASSEL and the results obtained in Random Forests we found a set of 16 significant markers with potential use for marker assisted selection in breeding for several isoprenoidsThe determination of map positions through synteny prediction and genetic mapping of a group of genes from the glucosinolate pathway lead us to identify Myb28 and MAM as candidate genes mapping under a previously detected major QTL for glucosinolates We followed an association mapping approach to investigate their role in the variation in glucosinolates in the core collection by profiling 37 SSR markers, which included markers linked to these candidate genes and markers distributed along different positions in linkage group A03 (Chapter 4). Interestingly, not only MAM and Myb28, but the AOP and GS-OH genes involved in side chain modification and Myb29 in transcriptional regulation were also associated with glucosinolate levels. A genetical genomics approach was followed to identify candidate genes for variation inmetabolites of six biosynthetic pathways: carotenoids, tocopherols, folates, glucosinolates, flavonoids and phenylpropanoids, based on the co-localization analysis and comparison between metabolic (m)QTLs and expression (e)QTLs (Chapter 5). A Doubled Haploid (DH) population was profiled for metabolite content and variation through targeted and LC-MS untargeted approaches. Additionally, the same population was profiled for transcript variation with a newly developed 105K Cogenics array assembled using mainly EST sequences from three species: B. napus, B. rapa and B. oleracea. Co-localization of eQTLs and mQTLs for several isoprenoids (tocopherols and carotenoids) and glucosinolates lead us to the identification of candidate genes for these pathways. However, further work is needed to identify the gene or genes underlying a major cluster of QTLs for 112 centrotypes derived from the LC-MS untargeted data. The results obtained through this combined approach and considerations that need to be taken into account when performing these types of studies with regard to identification of paralogues and the use of a multi Brassica species microarray for transcript profiling in Brassica rapa are discussed.In the final Chapter, the combined use of core collections encompassing the genetic diversity within B. rapa and biparental DH populations to unravel the genetic regulation of the metabolome are discussed.
Proceedings of the BioExploit/Eucarpia workshop on The role of Marker Assisted Selection in breeding varieties for organic agriculture, Wageningen, The Netherlands, 25-27 August 2009
Ostergard, H. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Bouwman-Smits, L. - \ 2009
Wageningen : BioExploit/Eucarpia - 60
biologische landbouw - genetische merkers - selectiemethoden - biologische plantenveredeling - marker assisted breeding - organic farming - genetic markers - selection methods - organic plant breeding
The workshop is a follow-up of the discussion on MAS in plant breeding programs for organic agriculture, organised by COST SUSVAR and ECO-PB in January 2005. The aim of the workshop is to facilitate a broad discussion with invited speakers on the state of the art and progress in relation to whether, when and how breeding programs for organic agriculture can benefit from Marker Assisted Selection (MAS)
Molecular markers for disease resistance in various crops obtained by NBS profiling
Scholten, O.E. ; Linden, C.G. van der; Vosman, B. - \ 2008
biologische landbouw - selectiemethoden - genetische merkers - merkergenen - ziekteresistentie - resistentieveredeling - organic farming - selection methods - genetic markers - marker genes - disease resistance - resistance breeding
Breeding for resistance is one of the major efforts in many breeding programmes. As in organic farming the use of pesticides is prohibited, resistant cultivars are of high importance. To select for resistant plants, screening assays are needed that often are laborious and require extensive knowledge on plant-pathogen interactions. To facilitate the introgression of resistance genes into adapted breeding material, molecular markers are a powerful tool.
Selection methods in plant breeding
Bos, I. ; Caligari, P. - \ 2008
Dordrecht : Springer - ISBN 9781402063695 - 461
plantenveredeling - landbouw - populatiegenetica - populatiedynamica - selectiemethoden - plantenveredelingsmethoden - plant breeding - agriculture - population genetics - population dynamics - selection methods - plant breeding methods
Selectiestrategieen voor de veredeling van biologische uienrassen: Invloed van het selectiemilieu en participatieve veredeling
Tiemens-Hulscher, M. ; Osman, A.M. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2007
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 95
biologische landbouw - selectiemethoden - allium cepa - uien - rassen (planten) - rassenproeven - plantenveredeling - innovaties - akkerbouw - landbouwplantenteelt - biologische plantenveredeling - organic farming - selection methods - onions - varieties - variety trials - plant breeding - innovations - arable farming - crop husbandry - organic plant breeding
Eindverslag van het vier-jarig project Selectiestrategieën voor de veredeling van biologische uienrassen waarin de invloed van het gangbare of biologische selectiemilieu en de meerwaarde van participatieve veredeling voor biologische rassen werd onderzocht.
Wat maakt sluitkool weerbaar tegen trips? : onderzoek naar planteigenschappen voor indirecte selectie
Voorrips, R.E. ; Steenhuis, M.M. ; Allema, A.B. ; Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2007
Ekoland 27 (2007)4. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
plantenveredeling - gewasbescherming - selectiemethoden - indirecte selectie - eigenschappen - brassica oleracea var. capitata - thrips - rassen (planten) - plaagresistentie - biologische landbouw - onderzoek - innovaties - plant breeding - plant protection - selection methods - indirect selection - properties - varieties - pest resistance - organic farming - research - innovations
PRI en LBI onderzoeken in een project hoe resistentie tegen trips overerft. Maar er zijn meer eigenschappen belangrijk voor de weerbaarheid van de plant tegen trips. Zo blijken vroegheid en het tijdstip van planten een rol te spelen, evenals de dikte van de waslaag op de kool
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.