Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==selection criteria
Check title to add to marked list
Het hoe en waarom van een fokprogramma
Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2015
Zeldzaam huisdier 40 (2015)1. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 11.
kenmerken - dierveredeling - rassen (dieren) - fokwaarde - fokdoelen - selectiecriteria - traits - animal breeding - breeds - breeding value - breeding aims - selection criteria
Voor velen van u zal het herkenbaar zijn: verknocht zijn aan een dier om zijn of haar uiterlijk en gedrag. Juist deze kenmerken die horen bij een bepaald ras, wilt u behouden en optimaliseren wanneer u gaat fokken. Verstandig fokken binnen een ras vraagt naast enige kennis van erfelijkheidsleer om het systematisch nalopen van een aantal foktechnische stappen. Deze stappen, die samen het fokprogramma bepalen, komen vanaf dit nummer van Zeldzaam Huisdier in 2015 aan bod.
Toelatingsprocedure voor insecten als mini-vee. Voor het plaatsen van nieuwe insectensoorten op de lijst voor productie te houden dieren.
Hakman, A. ; Peters, M. ; Huis, A. van - \ 2013
Wageningen : Laboratorium voor Entomologie WUR - 37
entomologie - dierlijke productie - insecten - wetgeving - selectiecriteria - dierenwelzijn - entomology - animal production - insects - legislation - selection criteria - animal welfare
Article 34 of the Dutch Animal health and welfare act (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren), which will be replaced by article 2.3 of the new Animal act (Wet dieren), states that it is forbidden to keep animals for the production of products derived from these animals, with the exception of the animals that are mentioned in the decree to designate animals that are allowed to be kept for production purposes (Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren) (1997). According to the Green Deal “Insects for feed, food and pharma”, there is the need for a procedure to add new insect species to the list with animals that are allowed to be kept for production purposes.
Design criteria for the plant-microbial fuel cell : electricity generation with living plants : from lab tot application
Helder, M. - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Cees Buisman, co-promotor(en): Bert Hamelers; David Strik. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461733511
microbiële brandstofcellen - opwekking van elektriciteit - arundo donax - spartina anglica - arundinella - bio-elektrische potentiaal - selectiecriteria - bio-energie - biobased economy - microbial fuel cells - electricity generation - bioelectric potential - selection criteria - bioenergy
Om de processen die ten grondslag liggen aan de P-MBC (Plant-Microbiële Brandstofcel) en de factoren die zijn vermogen bepalen beter te begrijpen was het doel van dit proefschrift om design criteria voor de PMBC te bepalen. De eerste focus van de design criteria was om het vermogen van de P-MBC te verhogen. Hoe hoger het vermogen, hoe groter de bijdrage aan duurzame elektriciteitsproductie. De ontwikkeling van een nieuwe elektriciteitstechnologie tot een volwaardig commercieel product behelst echter meer dan alleen het vermogen. Daarom hebben we nog een aantal andere factoren onderzocht die de toepassingsmogelijkheden van de P-MBC bepalen.
Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen : onderzoeksrapport 2008 t/m 2011
Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Struik, P.C. - \ 2012
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut nr. 2012-025 LbP) - 131
solanum tuberosum - aardappelen - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - stikstof - voedingsstoffenopname (planten) - selectiecriteria - veldproeven - rassen (planten) - akkerbouw - gewasopbrengst - potatoes - plant breeding - organic plant breeding - nitrogen - nutrient uptake - selection criteria - field tests - varieties - arable farming - crop yield
Zowel in de biologische als in de gangbare aardappelteelt is er behoefte aan rassen die met minder stikstof toe kunnen. Stikstofefficiëntie is een complexe eigenschap waar verschillende gewaseigenschappen aan bijdragen. In dit project werd onderzocht of er gewaseigenschappen zijn die gerelateerd zijn aan stikstofefficiëntie en waarop een veredelaar effectief kan selecteren. Stikstofefficiëntie werd daarbij gedefinieerd als het vermogen van een ras om bij een lage stikstofbeschikbaarheid, 100 -150 kg/ha, in een periode van half april tot ongeveer de derde week van juli, 90 – 95 dagen, een rendabele opbrengst te geven.
Aardappel veredeling BIOIMPULS 2011
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; Louis Bolk, - \ 2011
[S.l.] : YouTube
aardappelen - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - plantenveredelingsmethoden - consumptieaardappelen - biologische landbouw - selectie - selectiecriteria - potatoes - plant breeding - organic plant breeding - plant breeding methods - table potatoes - organic farming - selection - selection criteria
Het project BIOIMPULS draait om de biologische aardappelsector. De onderzoekers streven samen met boeren naar een aardappelras dat minder gevoelig is voor ziekten zoals phytophthora en efficiënt gebruik maakt van stikstof. Ook grondbewerking komt aan bod. Daarnaast kijkt BIOIMPULS naar de smaak van de aardappelen en de wensen van de consument. Deze film volgt het veredelingsproces van begin tot eind.
Comparison of interconnections between barley breeding material traits under organic and conventional growing conditions
Legzdina, L. ; Kokare, A. ; Beinarovica, I. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2010
In: Breeding for resilience: a strategy for organic and low-input farming systems, Paris, France, 1 - 3 December, 2010. - Parijs : Eucarpia - p. 114 - 114.
biologische plantenveredeling - biologische landbouw - gerst - selectiecriteria - correlatie - milieufactoren - organic plant breeding - organic farming - barley - selection criteria - correlation - environmental factors
While breeding for organic farming it is necessary to identify the most appropriate growing conditions in which to perform the selection process. Soil fertility, crop management, yield level and other factors may vary very much between each organic farm, and between organic farms and research institutions where the selection is usually performed. Since plant breeding requires considerable input of resources and the market for organic varieties is limited, it is essential to find the most appropriate selection conditions that will provide acceptable varieties for organic farms.
Genetic variation for nitrogen efficiency in potato
Struik, Paul - \ 2009
organic farming - potatoes - varieties - selection criteria - organic plant breeding - nutrient use efficiency - arable farming
Ontwikkelen selectiecriteria stikstofefficiënte biologische aardappelrassen: bodembedekking
Tiemens-Hulscher, M. ; Qiao, Y. ; Ghimire, R. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Struik, P.C. - \ 2009
biologische landbouw - aardappelen - rassen (planten) - stikstof - selectiecriteria - biologische plantenveredeling - nutriëntengebruiksefficiëntie - organic farming - potatoes - varieties - nitrogen - selection criteria - organic plant breeding - nutrient use efficiency
In de biologische aardappelteelt is de lage stikstofbeschikbaarheid één van de grootste opbrengstbeperkende factoren. Rassen die bij een lage stikstofgift toch een hoge opbrengst van een goede kwaliteit produceren, kunnen hier een uitkomst bieden
Identification of genotypic variation for nitrogen response in potato (Solanum tuberosum) under low nitrogen input circumstances
Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Struik, P.C. - \ 2009
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 7
selectiecriteria - aardappelen - rassen (planten) - gewasopbrengst - stikstof - biologische landbouw - nutriëntengebruiksefficiëntie - selection criteria - potatoes - varieties - crop yield - nitrogen - organic farming - nutrient use efficiency
Nitrogen is an essential nutrient for crop growth. The demand for nitrogen in the potato crop is relatively high. However, in organic farming nitrogen input is rather limited, compared with conventional farming. In this research nine potato varieties were tested at three nitrogen levels. Genotypic variation for yield, leaf area index, period of maximum soil cover, sensitivity for N-shortage and nitrogen efficiency under low input circumstances was found. However, in these experiments varieties differed in their strategies to maximize tuber production under low nitrogen availability
Fokkerijbeleid op het bedrijf van Bennie en Jozet Tomassen
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
Bioveem
dierveredeling - melkveebedrijven - melkkoeien - melkveehouderij - selectie - selectiecriteria - biologische landbouw - animal breeding - dairy farms - dairy cows - dairy farming - selection - selection criteria - organic farming
Bennie Tomassen is altijd al geïnteresseerd geweest in fokkerij. Dit komt mede door zijn achtergrond; hij is namelijk afgestudeerd op het gebied van fokkerij en agrarische bedrijfseconomie op de LUW (tegenwoordig WUR). Het bedrijf voert een actief fokkerijbeleid. In dit stuk geeft Bennie aan wat hij precies doet bij het selecteren van stieren en moeders en wat de aandachtspunten en criteria van zijn fokkerijbeleid zijn.
Developing selection criteria for breeding organic nitrogen-efficient potato (Solanum tuberosum) varieties
Tiemens-Hulscher, M. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Struik, P.C. - \ 2008
In: 17th Triennial Conference of the European Association for Potato Research (EAPR) on Potato for a Changing World, Brasov , Romania, 6-10 July 2008. - Brasov : EAPR - ISBN 9789735983147 - p. 337 - 339.
organic farming - potatoes - efficiency - nitrogen fertilizers - selection criteria - nitrogen response - arable farming - biologische landbouw - aardappelen - efficiëntie - stikstofmeststoffen - selectiecriteria - stikstofrespons - akkerbouw
The aim of the present project (2008–2011) is to design selection criteria for high nitrogen use efficiency under low nitrogen conditions to support breeding programs for organic potato varieties.
TRAK: voedselkwaliteit op het spoor : op weg naar een transparant beleidsafwegingskader
Bracke, M.B.M. ; Bakker, E. de; Beekman, V. ; Jansson, K. ; Graaff, R.P.M. de - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - 75
landbouwbeleid - overheidsbeleid - besluitvorming - voedselkwaliteit - selectiecriteria - waarden - consumenten - politiek - nederland - scenario planning - agricultural policy - government policy - decision making - food quality - selection criteria - values - consumers - politics - netherlands
Dit rapport presenteert de methodiek TRAK: een instrument waarmee verschillende beleidsscenario's transparant tegen elkaar kunnen worden afgewogen met behulp van een verzameling van criteria die samen alle relevante waarden dekken. Op deze wijze kan het voor consumenten en politici inzichtelijker worden gemaakt hoe allerlei waarden en belangen (zoals volksgezondheid, dierenwelzijn, milieu en eerlijke handel) in het beleid zijn meegenomen en gewogen.
Vaste plant + bijbehorende kennis stimuleert verkoop aan gemeente
Hop, M.E.C.M. - \ 2008
De Boomkwekerij 2008 (2008)10. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
overblijvende planten - houtachtige planten als sierplanten - sierplanten - stedelijke gebieden - beplanten - beplanten in hoge dichtheden - cultuurmethoden - selectiecriteria - kennis - openbaar groen - perennials - ornamental woody plants - ornamental plants - urban areas - planting - high density planting - cultural methods - selection criteria - knowledge - public green areas
Vaste planten zijn lang weggeweest uit het plantsoen. PPO Bomen deed daarom uitgebreid onderzoek naar de toepassing van vaste planten in het openbaarr groen. Wat blijkt? Kansen genoeg voor de vaste plant, als je er maar de benodigde kennis bij levert. In maart 2008 is bij PPO het rapport 'Vaste planten in Nederlands openbaar groen' verschenen, waarin een uitgebreid overzicht gegeven wordt van zaken die bij toepassing van extensief beheerde vaste planten van belang zijn.
De integrale beplantingsmethode, naar een dynamische benadering voor het ontwerpen van beplantingen
Ruyten, F. - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): K. Kerkstra; H. Challa, co-promotor(en): Ron van Lammeren. - - 136
landschapsarchitectuur - landschapsbouw - beplantingen - stadsparken - beplanten - selectiecriteria - planten - ontwerp - landscape architecture - landscaping - plantations - urban parks - planting - selection criteria - plants - design
Ontwikkelen met kwaliteit : een verkenning van evaluatiecriteria
Gerritsen, A.L. ; Kruit, J. ; Kuindersma, W. - \ 2005
Wageningen : WOT Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 18) - 48
landschap - kwaliteit - selectiecriteria - kwaliteitsnormen - ruimtelijke ordening - beleid - nederland - evaluatie - landscape - quality - selection criteria - quality standards - physical planning - policy - netherlands - evaluation
WOT Natuur & Milieu achtergrondsdocument rond invulling van ontwikkelingsplanologie, zoals gepresenteerd in de Nota Ruimte. Visie op grond van gesprekken met: gemeenten, provincies, LNV, Landschapsbeheer Nederland, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, Ruimtelijk Planbureau
Gedragscodes zorgvuldig handelen Flora- en faunawet; ecologische criteria voor de beoordeling van gedragscodes
Apeldoorn, R.C. van; Henkens, R.J.H.G. ; Spijker, J.H. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1315) - 51
flora - fauna - natuurbescherming - wetgeving - recht - biodiversiteit - evaluatie - selectiecriteria - indicatoren - nederland - nature conservation - legislation - law - biodiversity - evaluation - selection criteria - indicators - netherlands
Het rapport biedt een overzicht van criteria die het ministerie van LNV kan hanteren bij de beoordeling van voorgelegde gedragscodes. De criteria zijn ontwikkeld na overleg met vertegen¬woordigers van soortbeschermende organisaties (pgo), koepels van terreinbeheerders en LNV. Per criterium is een aantal indicatoren opgesteld met behulp waarvan kan worden vastgesteld of de opgestelde gedragscode voldoende aan de instandhoudingsverplichting van te beschermen soorten tegemoet komt
De natuurplangenerator brengt de natuurpotentie van een gebied in kaart
Eupen, M. van; Hendriks, C.M.A. - \ 2004
selectiecriteria - natuurontwikkeling - natuurbeheer - natuurbeleid - ecologische modellering - beslissingsmodellen - selection criteria - nature development - nature management - nature conservation policy - ecological modeling - decision models
Het toewijzen en plannen van nieuwe natuur in Nederland is afhankelijk van een groot aantal criteria. Zaken als bestaand grondgebruik, de kansrijkdom voor de ontwikkeling van een bepaald type natuur en het beoogde oppervlak aan nieuw natuurgebied, geven de planvormers een breed scala aan mogelijkheden om locaties voor nieuwe natuur vast te leggen. Met de Natuurplangenerator (NPG) kunnen verschillende ruimtelijke beelden van een beoogd natuurtype in een bepaald gebied gemaakt worden. Aan de hand van een casestudie voor het Natuurplanbureau zijn met succes een aantal scenario’s doorgerekend
Breeding objectives and selection strategies for layer production
Groen, A.F. - \ 2003
In: Poultry Genetics, Breeding and Technology Wallingford, United Kingdom : CAB International - ISBN 0851996604 - p. 101 - 112.
kippen - eierproductie - legresultaten - dierveredeling - veredelingsprogramma's - selectiecriteria - fowls - egg production - laying performance - animal breeding - breeding programmes - selection criteria
Genetic aspects of somatic cell count in the Italian Holstein Friesian population
Samore, A. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Ab Groen. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9058087964 - 155
zwartbont - rundveerassen - celgetal - genetische factoren - selectiecriteria - fokwaarde - genetische modellen - heritability - melkresultaten - kenmerken - dierveredeling - holstein-friesian - cattle breeds - somatic cell count - genetic factors - selection criteria - breeding value - genetic models - dairy performance - traits - animal breeding

The objective of this thesis was to evaluate genetic aspects of somatic cell count (SCC) in Italian Holstein Friesian population in order to define how to include this trait in selection criteria. Several values of heritabilities were estimated (.06 to -.21) for three parities using different data sets and model of analysis. A model for breeding value estimations of first parity cows was defined and further improvements of the model were discussed. Genetic correlations with production were highly variable in value and sign depending on parity and model of analysis (-.14 to .24). Variation existed between and within lactation and it was concluded that it is important to account for this variation in selection. When a unique value is necessary, a correlations value around zero, indicating a null genetic relationship between production and SCC, should be used. Using an hazard model, it was estimated that an increase in phenotypic level of SCC in Italian Holstein population resulted in higher rate of culling. The approximate genetic correlation between SCC and functional longevity was .31 associating unfavourable values of SCC to poorer longevity. Favourable genetic correlations resulted between udder conformation traits and SCC. A higher udder, strongly attached to the fore abdominal wall, and with short teats was genetically related to smaller values of SCC. Finally an udder health index, including SCC, udder depth, and fore udder attachment was proposed and the inclusion of SCC in the overall selection index was discussed.

Buitenlandse bomen op 7e rassenlijst
Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2002
Vakblad Natuurbeheer 41 (2002)6. - ISSN 1388-4875 - p. 91 - 95.
bomen - bosbomen - zaadtuinen - plantenvermeerdering - genetische bronnen van plantensoorten - centra van herkomst - genetische bronnen - selectiecriteria - selectie - kwaliteit - belgië - duitsland - rassenlijsten - boomkwekerij - genetica - rassenlijst - trees - forest trees - seed orchards - propagation - plant genetic resources - centres of origin - genetic resources - selection criteria - selection - quality - belgium - germany - descriptive list of varieties
Van een aantal boomsoorten is kwalitatief goed uitgangsmateriaal schaars in Nederland. Voor negen loofhoutsoorten (zwarte els, haagbeuk, es, beuk, wintereik, kers, zomereik, winterlinde, zomerlinde) heeft Alterra onderzocht of buitenlandse herkomsten ook geschikt zijn voor gebruik in ons land. Uitleg over de selectiecriteria en de aantallen opstanden en zaadgaarden die geselecteerd zijn in België en in de aangrenzende Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen en Schleswig-Holstein. De aanbevolen herkomsten zijn op de onlangs verschenen 7e Rassenlijst voor Bomen geplaatst. Meer informatie: Alterra-rapport 457 'Inventarisatie van bosbouwkundig uitgangsmateriaal in België en Duitsland'
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.