Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 12 / 12

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==shopping
Check title to add to marked list
Impact biologische boodschappenmand
Battjes-Fries, Marieke ; Vijver, Lucy van de; Jong, Miek ; Koopmans, Chris ; Sijtsema, Siet ; Verain, Muriël - \ 2017
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nummer: 2017-015 VG) - 48
consumentengedrag - biologische voedingsmiddelen - inkopen - keuzegedrag - winkelen - dierenwelzijn - biologische landbouw - consumer behaviour - organic foods - purchasing - choice behaviour - shopping - animal welfare - organic farming
Van consumenten die voor hun voeding vooral biologische producten kopen is bekend dat zij meer milieubewust zijn, zich meer bekommeren om dierwelzijn en een voorkeur hebben voor minder bewerkte en gezonde producten. Er zijn echter tot op heden weinig tot geen kwantitatieve onderzoeksgegevens beschikbaar over producteigenschappen zoals mate van bewerking, toevoegingen, inhoudsstoffen en andere milieu- en gezondheid-gerelateerde parameters op het niveau van de ‘biologische boodschappenmand’ van de eindgebruiker. Dit onderzoek heeft daarom tot doel om een analyse uit te voeren van een biologische en gangbare boodschappenmand aan de hand van geselecteerde producteigenschappen en te onderzoeken in welke mate die eigenschappen het aankoopgedrag van consumenten beïnvloeden. Dit om concrete aanbevelingen aan de biologische sector te kunnen doen over hoe het biologische aanbod verder ontwikkeld kan worden.
Online in opkomst: eten kopen in de winkel wordt een keuze : Katern online food
Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2015
In: Landbouw-Economisch Bericht 2015 / Berkhout, P., den Haag : LEI Wageningen UR - p. 190 - 198.
consumer behaviour - shopping - internet - supermarkets - logistics - netherlands - european union countries - consumentengedrag - winkelen - supermarkten - logistiek - nederland - landen van de europese unie
Consumenten hoeven hun huis niet meer uit. Binnen een paar muisklikken zijn de boodschappen besteld. Dat kan relatief gemakkelijk. De online infrastructuur in Nederland is goed; de internetpenetratie is één van de hoogste binnen Europa (>90%). Het percentage mensen dat min of meer dagelijks het internet gebruikt is hoog en stijgt (84%), terwijl het aandeel mensen dat nog nooit internet heeft gebruikt daalt (5%) (Eurostat, 2014). Dit artikel gaat nader in op de situatie in Nederland en andere EU-landen.
Slechts enkeling winkelt bewust
Meeusen, M.J.G. - \ 2009
Kennis Online 6 (2009)dec. - p. 8 - 8.
consumentengedrag - winkelen - duurzaamheid (sustainability) - consumentenvoorkeuren - consumer behaviour - shopping - sustainability - consumer preferences
Negen op de tien mensen winkelen zonder nadenken. Slechts een kleine minderheid is actief op zoek naar informatie over duurzaamheid en dierenwelzijn. Eten moet vooral lekker, gezond, makkelijk en betaalbaar zijn, blijkt uit onderzoek van het LEI
Category management : klantenbinding door krachtenbundeling
Fielliettaz Goethart, P. de; Gaasbeek, A.F. van; Koster, A.C. - \ 1997
Den Haag : LEI-DLO - ISBN 9789052424118 - 60
marketing - bedrijfsvoering - consumentengedrag - houding van consumenten - koopgewoonten - winkelen - ondernemingen - bedrijven - samenwerking - management - consumer behaviour - consumer attitudes - purchasing habits - shopping - enterprises - businesses - cooperation
Perspectieven voor milieuvriendelijke voedselconsumptie. Een onderzoek naar beweegredenen voor de aankoop van voedingsmiddelen voor de warme maaltijd en de perspectieven voor milieuvriendelijk aankoopgedrag, onder leden van de NVVH.
Filius, P. ; Meegeren, P. van - \ 1996
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 127)
consumentengedrag - milieu - milieubeheer - milieubescherming - voedsel - voedselinkoop - voedingsmiddelen - prijzen - inkopen - koopgewoonten - kwaliteit - winkelen - consumer behaviour - environment - environmental management - environmental protection - food - food purchasing - foods - prices - purchasing - purchasing habits - quality - shopping
Het koopgedrag van agrariërs
Kool, M. ; Meulenberg, M.T.G. - \ 1995
In: Unknown - p. 179 - 183.
boeren - nederland - koopgewoonten - winkelen - farmers - netherlands - purchasing habits - shopping
Op basis van de drie dimensies van koopgedrag (koopproces, koopstructuur en relaties met leveranciers) wordt een algemeen model van het inkoopgedrag van land- en tuinbouwers besproken; een empirische toepassing wordt uitgewerkt voor de leverancierstrouw van agrariers
Op weg naar smallere marges in de landbouw
Brinks, G. - \ 1993
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 88) - ISBN 9789067543118 - 48
alternatieve landbouw - kosten - nederland - biologische landbouw - prijsvorming - prijzen - koopgewoonten - winkelen - alternative farming - costs - netherlands - organic farming - price formation - prices - purchasing habits - shopping
Marges in het afzetkanaal van landbouwprodukten : de ontwikkeling van de producenten- en consumentenprijzen van gangbare consumptieaardappelen, consumptiemelk en kropsla en de prijsopbouw van gangbare en biologische consumptiemelk
Brouwer, R. - \ 1993
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 87) - ISBN 9789067542883 - 54
alternatieve landbouw - kosten - nederland - biologische landbouw - prijsvorming - prijzen - koopgewoonten - winkelen - alternative farming - costs - netherlands - organic farming - price formation - prices - purchasing habits - shopping
Student research in which the price building of conventional and biological milk in The Netherlands is analysed and compared, including all steps in the trade channel. For the other products (potatoes and head lettuce) only figures on conventional trade were obtained
Positionerings-strategieën voor biologische voedingsmiddelen.
Dekker, P. ; Oude Ophuis, P.A.M. - \ 1993
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 86) - ISBN 9789067542876 - 98
nederland - biologische voedingsmiddelen - koopgewoonten - winkelen - netherlands - organic foods - purchasing habits - shopping
Qualitative interviews were conducted with 25 users and 24 non-users of ecological foods to investigate cognitive schemata concerning ideal, regular and ecological foods. Data were collected and results analyzed from the perspectives of means-end chain theory and the theory of universal value domains. Hierarchical maps were constructed for both consumer groups by each of the three types of food
Consumentenonderzoek naar biologische produkten : hoe het marktaandeel vergroot kan worden
Baggerman, T. ; Hack, M.D. - \ 1992
Den Haag : LEI-DLO [etc.] (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut 463) - ISBN 9789052421667 - 110
alternatieve landbouw - marktconcurrentie - marketing - markten - nederland - biologische landbouw - koopgewoonten - winkelen - aanbodsevenwicht - biologisch-dynamische landbouw - alternative farming - market competition - markets - netherlands - organic farming - purchasing habits - shopping - supply balance - biodynamic farming
The consumer attitude towards organic farming and organic food is investigated. Objects of research were: knowledge of organic farming, perception of organic food, the influence of socio-economical characteristics, motivation to buy or not to buy and market dynamics
Waarom wisselen consumenten van merkartikel?
Trijp, J.C.M. van; Bloks, J.E.J. - \ 1990
Tijdschrift voor Marketing 24 (1990)12. - ISSN 0165-1439 - p. 56 - 64.
merkproducten - houding van consumenten - consumentengedrag - consumenten - marktonderzoek - marktverkenningen - koopgewoonten - winkelen - brand name products - consumer attitudes - consumer behaviour - consumers - market research - market surveys - purchasing habits - shopping
Bespreking van een computergestuurde methode voor het identificeren van motieven voor merkartikelwisseling aan de hand van een zestal verschillende produktcategorieen
Variety seeking in consumption behavior: a review.
Trijp, J.C.M. van - \ 1989
Wageningen : Pudoc (Wageningen Economic Papers 3) - 28
houding van consumenten - consumentengedrag - koopgewoonten - winkelen - consumer attitudes - consumer behaviour - purchasing habits - shopping
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.