Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==slatted floors
Check title to add to marked list
Mestbeluchting met buizen onder de beun bij scharrelhennen
Reuvekamp, B.F.J. ; Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1999
Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 81) - 72
hennen - kippen - huisvesting op dik strooisel - huisvesting, dieren - lattenvloeren - pluimveemest - dierlijk afval - drogen - emissie - ammoniak - luchtverontreiniging - prestatieniveau - hens - fowls - deep litter housing - animal housing - slatted floors - poultry manure - animal wastes - drying - emission - ammonia - air pollution - performance
Het PP heeft drie proeven uitgevoerd om het effect te onderzoeken van het beluchten van de mest onder de beun van bovenaf met PVC-buizen. De buizen waren in hoogte verstelbaar. De eerste twee korte proeven duurden van 17 tot 40 weken leeftijd. Gedurende deze proeven zijn alleen oriënterende metingen verricht om het effect op de ammoniakemissie vast te stellen. Om deze reden worden in deze uitgave van de eerste twee proeven geen absolute cijfers gegeven, maar alleen het reductiepercentage. In de derdeproef zijn de metingen conform de beoordelingsrichtlijn voor het verlenen van Groen Label uitgevoerd. Naast de gevolgen voor de ammoniakemissie is in alle drie proeven ook het effect onderzocht op de stofconcentratie in de stallucht en op de technische resultaten.
Toepassing van alternatieve kooibodems te voorkoming van voetzoolbeschadigingen bij voedsters in de commerciele konijnenhouderij
Rommers, J.M. ; Meijerhof, R. ; Someren, G. van - \ 1996
Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 49) - 28
konijnen - vrouwelijke dieren - huisvesting, dieren - kooien - vloeren - doorlaatbare vloeren - lattenvloeren - pododermatitis - prestatieniveau - konijnenhokken - intensieve dierhouderij - stallen - rabbits - female animals - animal housing - cages - floors - permeable floors - slatted floors - performance - rabbit housing - intensive husbandry - stalls
Onderzoek is verricht naar de toepassing van alternatieve kooibodems ter preventie van voetzoolbeschadigingen bij voedsters. Acht verschillende typen alternatieve kooibodems zijn onderzocht en vergeleken met de traditionele gaasbodem (controle). Zes typen alternatieve kooibodems waren afkomstig uit de commerciële konijnenhouderij (Igodt, 2 typen Materlap, kunststof latten, Chabeauti en Extrona). Twee typen bodems waren afkomstig uit de pluimveehouderij (Vencomatic) en de eendenhouderij (Red Rooster)
Zeugenstal met gereduceerd roosteroppervlak
Groenestein, C.M. ; Hol, J.M.G. - \ 1994
Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek 94-1001) - 12
luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - kraamstallen - varkens - zeugen - lattenvloeren - vervluchtiging - luchtkwaliteit - varkenshouderij - ammoniakemissie - varkensstallen - air pollution - ammonia - emission - farrowing houses - pigs - sows - slatted floors - volatilization - air quality - pig farming - ammonia emission - pig housing
Onderzoek werd verricht naar de ammoniakemissie van een zeugenstal voor dragende zeugen. In deze stal was 62% van de traditionele roostervloer vervangen door een dichte vloer.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.