Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 234

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==soilless culture
Check title to add to marked list
Sorption of pymetrozine and dimethomorph to substrate materials
Boesten, J.J.T.I. ; Matser, A.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2841) - 47
plant protection - pesticides - soilless culture - rockwool - sorption - gewasbescherming - pesticiden - cultuur zonder grond - steenwol - sorptie
Mobiele waterzuivering glastuinbouw
Ruijven, Jim van; Os, Erik van; Vermeulen, Peter - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1424) - 54
kassen - glastuinbouw - afvalwaterbehandeling - afvalwater - waterverontreiniging - afvoer - zuiveren - waterzuivering - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - gewasbescherming - pesticiden - substraten - cultuur zonder grond - mobiele uitrusting - greenhouses - greenhouse horticulture - waste water treatment - waste water - water pollution - discharge - purification - water treatment - surface water - surface water quality - plant protection - pesticides - substrates - soilless culture - mobile equipment
Application of a mobile unit for discharge water purification is one of four options to apply to the purification obligation per 1-1-2018. Depending on the amount of discharge, future water strategy and investment options, mobile purification can be an interesting option. The amount of discharge water varies with crop, irrigation strategy and quality of the irrigation water and is between 122 and 3.340 m3/ha/year for surveyed companies. About 65% of greenhouse companies discharges
Vervolgonderzoek emissiearme Lisianthus
Raaphorst, Marcel ; Eveleens, Barbara ; Burg, Rick van der; Schuddebeurs, Lisanne - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1440) - 30
kasgewassen - kassen - glastuinbouw - snijbloemen - emissiereductie - voedingsstoffen - gewasbescherming - kooldioxide - substraten - cultuur zonder grond - fusarium - bodemschimmels - kunstmatige verlichting - kunstlicht - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse horticulture - cut flowers - emission reduction - nutrients - plant protection - carbon dioxide - substrates - soilless culture - soil fungi - artificial lighting - artificial light
Lisianthus growers look for methods to minimise the emission of nutrients, crop protection chemicals and CO2. In 2014 and 2015, nine crops with Lisianthus have been tested at the Delphy Improvement Centre. This report describes the four trials that have been carried out in the extended research in 2016. With this extension, a distinction was made between different substrates and intensities of assimilation lighting. In addition to knowledge about light use efficiency, water use, heat use, substrate differences and growth development, these extra crop cycles have brought to light that growing Lisianthus on substrate gives a less resilient plant against soil fungi than was experienced during the first crop cycles.
Bladgewassen geschikt voor waterteelt, bij bloemen meer kennisopbouw nodig
Streminska, Marta - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cultural methods - hydroponics - soilless culture - leafy vegetables - cut flowers - tomatoes - vegetables - lettuces - spices - chrysanthemums - ornamental horticulture - agricultural research
Evaluatie zuiveringstechniek voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen III
Ruijven, J.P.M. van; Beerling, E.A.M. ; Staaij, M. van der; Os, E.A. van - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1414) - 30
afvalwaterbehandeling - waterzuivering - afvalwater - waterverontreiniging - glastuinbouw - kassen - cultuur zonder grond - gewasbescherming - pesticiden - ozon - verwijdering - filtratie - technieken - waste water treatment - water treatment - waste water - water pollution - greenhouse horticulture - greenhouses - soilless culture - plant protection - pesticides - ozone - removal - filtration - techniques
Dutch greenhouse horticulture has to treat all discharged water from soilless cultivations for the removal of plant protection products, to meet the new Dutch Directive Hoofdlijnenakkoord (2015). Building on previous research, (1) the life span of activated carbon filters, (2) the effect of increasing concentrations of plant protection products on the removal efficacy of ozone and the removal efficacy of (3) multimedia filtration and (4) ultrasonic water treatment have been investigated. It turned out to be difficult to design an active carbon based water treatment system capable of durable treatment of greenhouse discharge water: organic and mineral material in the water blocked the pores, thereby clogging the filter system and causing leakage by pressure build-up. Activated carbon filtration (granular activated carbon, 48 min contact time, 50 μm prefiltration with sand filter) achieved a removal efficacy of >95% for up to 430 bed volumes treated. Combination with advanced oxidation improved the removal efficacy, but the removal time of the filter could not be determined due to leakage. The removal efficacy of ozone oxidation remained >98%, even at increased concentrations (factor 10 and 100) of plant protection products in the untreated water. The multimedia filter removed 75% of the plant protection products by adsorption, biological breakdown within the filter was not determined. Treatment of the water with ultrasonic waves hardly had any effect (maximum 30% efficacy) on the breakdown.
Substraatloos telen bemoeilijkt door gebrek aan kennis microbiologie : heeft de praktijk voldoende geduld?
Streminska, Marta ; Vermeulen, Tycho - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - agricultural research - soilless culture - water - substrates - microbiology - water temperature - chrysanthemum - lettuces - ornamental herbaceous plants - summer flowers - vegetables - cut flowers - plant protection

De laatste jaren groeien de inzichten in het bodemleven, zowel bij de teelt in de grond als op substraat. Maar die kennis blijkt niet één op één bruikbaar bij een switch naar teelt op water. Telers van chrysant, sla, kruiden en zomerbloemen op water kampen met hardnekkige onbegrepen problemen. “Misschien heb je bij waterteelt wel heel andere nuttige micro-organismen nodig dan nu op de markt zijn.”

Emissieloze kas haalbaar met gangbare techniek
Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. ; Staaij, M. van der; Ruijven, J.P.M. van; Janse, J. - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 26 - 29.
glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - recirculatiesystemen - substraten - cultuur zonder grond - kweekmedia - vergelijkingen - kastechniek - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - recirculating systems - substrates - soilless culture - culture media - comparisons - greenhouse technology - agricultural research - crop quality
Vorig jaar startte Wageningen UR Glastuinbouw samen met een aantal partijen uit de tuinbouw een project om te onderzoeken of emissieloos telen mogelijk is bij dezelfde productie en kwaliteit. En om te ontdekken welke technieken daarvoor nodig zijn. In dit artikel gaan de betrokken onderzoekers dieper in op deze waterefficiënte emissieloze kas en presenteren zij de eerste resultaten
Inzicht en Zichtbaar Weerbaar: meetmethoden nodig voor teelt-zeker weerbaar telen
Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Boer, F.A. de; Cuesta Arenas, Y. ; Janse, J. - \ 2015
Wageningen UR
cropping systems - horticulture - plant protection - hydroponics - greenhouse horticulture - conferences - chrysanthemum - soilless culture - substrates - measurement - interactions - markers - plant development - climate - cultivars - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - cultuur zonder grond - substraten - meting - interacties - merkers - plantenontwikkeling - klimaat
Aandacht wordt geschonken aan: voedingswater, micro-leven, rasverschillen, en oud stekmateriaal. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands
Wipfler, E.L. ; Linden, A.M.A. van der; Os, E.A. van; Wingelaar, G.J. ; Cornelese, A.A. ; Bergstedt, H. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2604) - 41
glastuinbouw - cultuur zonder grond - pesticiden - toelating van bestrijdingsmiddelen - waterverontreiniging - milieutoets - scenario-analyse - greenhouse horticulture - soilless culture - pesticides - authorisation of pesticides - water pollution - environmental assessment - scenario analysis
Een studie is uitgevoerd naar de impact op de toelaatbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen als de nieuwe oppervlaktewater exposure scenario’s voor substraatteelten in Nederlandse kassen worden ingevoerd. Ook is de gevoeligheid van de modeluitkomsten bepaald voor een aantal belangrijke modelparameters. De berekende milieuconcentratie in oppervlaktewater van de 35 bekeken gewasgewasbeschermingsmiddel combinaties lag in 27 gevallen hoger dan het bijbehorende toelatingscriterium. Voor deze combinaties zullen end-of-pipe reductietechnieken nodig zijn om de milieuconcentraties voldoende te verlagen.
De uitdagingen van telen op water
Vermeulen, T. - \ 2015
KASTuinbouwTV/Youtube
kastechniek - tuinbouw - glastuinbouw - glasgroenten - cultuur zonder grond - hydrocultuur - greenhouse technology - horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - soilless culture - hydroponics
Tycho Vermeulen van Wageningen UR Glastuinbouw vertelt over de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van telen op water. Deze film is gekoppeld aan een uitgebreid artikel in KAS editie 5 - 2015.
Toetsing emissiemodel substraatteelt : experimenten op praktijkschaal en in laboratoriumopstelling
Maas, A.A. van der; Staaij, M. van der; Eveleens, B.A. ; Beerling, E.A.M. ; Os, E.A. van; Ruijven, J.P.M. van; Wipfler, E.L. - \ 2015
Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1340) - 68
tuinbouw - glastuinbouw - pesticiden - gewasbescherming - toelating van bestrijdingsmiddelen - cultuur zonder grond - gerbera - paprika's - proeven - emissiereductie - modellen - horticulture - greenhouse horticulture - pesticides - plant protection - authorisation of pesticides - soilless culture - sweet peppers - trials - emission reduction - models
An “emission model” has been developed for use in the assessment of plant protection products (PPP’s) for admission. The “ emission model “ should predict the size of the emissions of PPP’s and provide tools for the effective use. A comparison was made of model calculations with field measurements after dosing two pesticides. In two experiments, data were collected over the course of the concentrations of two dosed pesticides with the active substance pymetrozine and propamocarb. Practical measurements have been carried out on a pepper holding company and a gerbera holding. After dosing the two agents the concentration gradients in the water were measured during 4 weeks. In a laboratory set-up , the agents have been added to three treatments , namely, gerbera mature plants , cut-off gerbera plants and new rockwool blocks. Subsequently, the leaching of PPP’s in the drainage water was measured over three days. Model calculations and practical measurements were too far apart to indicate that the model is generically applicable. There is insufficient understanding of the processes, such as dosing, adsorption, degradation and adsorption to explain the results. In a small follow-up study in a cucumber crop at Wageningen UR Greenhouse Horticulture in Bleiswijk the behaviour of three via dripirrigation dosed chemical agents (dimethomorph, fluopyram, imidacloprid) was followed in detail.
Nieuwe teelttechnieken kunnen emissie tuinbouw fors beperken
Haan, J.J. de; Vermeulen, T. - \ 2014
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2014 (2014)2. - ISSN 0166-8439 - p. 60 - 61.
vollegrondsteelt - teeltsystemen - zandgronden - bodemkwaliteit - cultuur zonder grond - emissiereductie - pesticiden - nutriëntenuitspoeling - milieubeheersing - outdoor cropping - cropping systems - sandy soils - soil quality - soilless culture - emission reduction - pesticides - nutrient leaching - environmental control
Tuinbouw in de volle grond is mogelijk met een minimale emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma ‘Teelt de grond uit’, waarvan eind 2013 de eerste fase is afgesloten. In het kader van dit programma zijn verschillende nieuwe teeltsystemen ontwikkeld en getest voor milieuvriendelijke tuinbouw in de volle grond, die bovendien rendabel kan zijn.
Water management in greenhouse horticulture
Voogt, Wim - \ 2014
greenhouse horticulture - cropping systems - drainage - rockwool - substrates - soilless culture - moisture meters - trickle irrigation - water harvesting - water quality - emission - fertilizer application
Teelt de grond uit Bloembollen 2013
Gude, H. ; Vreeburg, P.J.M. ; Slootweg, G. - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 20
bloembollen - teeltsystemen - cultuur zonder grond - substraten - gewaskwaliteit - emissie - gewasopbrengst - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - cropping systems - soilless culture - substrates - crop quality - emission - crop yield - agricultural research
Teelt de grond uit biedt nieuwe kansen voor de bloembollenteelt. Teelt los van de ondergrond kan een oplossing bieden voor het probleem van bodemgebonden ziekten en de huidige noodzaak percelen ver van huis te zoeken. Daarnaast biedt Teelt de grond uit de mogelijkheid de teeltomstandigheden meer te sturen gericht op een hogere opbrengst of kwaliteit. Tevens maakt teelt los van de ondergrond het mogelijk om emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen sterk te verminderen. In het project dat halverwege 2009 gestart is, hebben PPO en Proeftuin Zwaagdijk t/m 2013 onderzocht hoe een gesloten teeltsysteem voor de bloembollen eruit kan zien en of dit economisch haalbaar kan zijn. Het onderzoek aan de bloembollen vond plaats met hyacint en lelie als testgewassen.
Proceedings of the international symposium on growing media and soilless cultivation, Leiden, The Netherlands : June 17-21, 2013
Blok, C. ; Os, E.A. van; Voogt, W. - \ 2014
Leuven : ISHS (Acta horticulturae 1034) - ISBN 9789462610217 - 616
groeimedia - cultuur zonder grond - tuinbouw - watergebruiksrendement - growing media - soilless culture - horticulture - water use efficiency
Teelt de grond uit bladgewassen Rapportage 2009 - 2013
Blind, M. ; Evenhuis, A. ; Weel, P.A. van; Verhoeven, J.T.W. - \ 2014
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 234
groenten - teeltsystemen - cultuur zonder grond - plantpotten - cultuurmethoden - materialen - effecten - kweekmedia - voedingsoplossingen - gewasbescherming - bevochtigen - bladgroenten - vegetables - cropping systems - soilless culture - pots - cultural methods - materials - effects - culture media - nutrient solutions - plant protection - wetting - leafy vegetables
Voor wat betreft de drijvende teelt van gewassen die niet direct op het systeem worden gezaaid is één van de cruciale vraagstukken: Wat is de juiste combinatie van: het type drijver; de vorm en afmetingen van en het type opkweekmateriaal (pot/plug); de positie van de pot of plug t.o.v. de voedingsoplossing; de watergeefstrategie. Mits goed op elkaar afgestemd kunnen diverse systemen tot goede resultaten leiden: 1. Een systeem waarbij de pot/plug altijd boven de voedingsoplossing hangt en in het begin regelmatig bevochtigd moet worden. 2. Een systeem waarbij de pot/plug van begin af aan met de voet continu in de voedingsoplossing hangt. 3. Een eb-/vloedsysteem (dus een combinatie van 1. en 2.).
Teelt de grond uit kan de waterkwaliteit verbeteren
Haan, J.J. de; Vermeulen, T. - \ 2014
H2O online 2014 (2014)3 feb.
vollegrondsteelt - teeltsystemen - zandgronden - bodemkwaliteit - cultuur zonder grond - emissiereductie - pesticiden - nutriëntenuitspoeling - milieubeheersing - outdoor cropping - cropping systems - sandy soils - soil quality - soilless culture - emission reduction - pesticides - nutrient leaching - environmental control
De tuinbouw in de volle grond veroorzaakt, vooral op zandgronden, een te grote emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. Met technologie uit de glastuinbouw worden nieuwe teeltsystemen voor deze teelten ontwikkeld die een veel lagere emissie hebben en die ook rendabel zijn. Door de lagere verdamping in de open teelt – waardoor regenwater als enige waterbron gebruikt kan worden – kunnen de emissies uit deze systemen lager zijn dan in de huidige substraatteelt onder glas.
Aanpak wortelziekten achilleshiel bij chrysant op water (interview met Tycho Vermeulen)
Kierkels, T. ; Vermeulen, T. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)1. - p. 10 - 11.
glastuinbouw - cultuurmethoden - hydrocultuur - cultuur zonder grond - proeven - energiebesparing - gewasproductie - chrysanthemum - plantenziekten - greenhouse horticulture - cultural methods - hydroponics - soilless culture - trials - energy saving - crop production - plant diseases
Als het lukt, zijn de productiestijging en de energiebesparing spectaculair. Een echte stap voorwaarts in de innovatie van de chrysantenteelt. Maar voor het zover is, moeten er nog behoorlijke problemen worden getackeld bij de teelt op water. In het teeltbassin is het biologisch evenwicht tot nu toe moeilijk onder controle te krijgen.
Teelt de grond uit prei; Projectrapportage 2009-2013
Wijk, C.A.P. van; Verhoeven, J.T.W. ; Os, E. van; Wilms, J.A.M. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO pub. nr: 584 ) - 36
teeltsystemen - hydrocultuur - preien - cultuur zonder grond - duurzaamheidscriteria - duurzame landbouw - proeven op proefstations - gewasbescherming - energiegebruik - waterkwaliteit - kosten-batenanalyse - cropping systems - hydroponics - leeks - soilless culture - sustainability criteria - sustainable agriculture - station tests - plant protection - energy consumption - water quality - cost benefit analysis
De preisector heeft in normale productiejaren te maken met overproductie en lage prijsvorming. De teelt is in die jaren weinig rendabel. Daarnaast beseft de sector dat de teelt op termijn beperkt zou kunnen worden omdat zij niet voldoet aan de richtlijnen van de (Europese) wet-en regelgeving wat betreft emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (gbm’s). Daarom staat de prei sector voor de uitdaging of er voor prei “meerwaarde” is te creëren met een andere “schonere” productiewijze zoals prei geteeld uit de grond, waar de handel en consument ook een betere prijs voor betalen, of een andere “schonere” productiewijze die productiever en efficiënter is, waardoor tegen lagere kosten geteeld kan worden. Omdat de problematiek rond nutriënt en-en gbm’s emissie in meerdere buitenteelt sectoren speelt werd in 2009 een breed project Teelt de grond uit (Tdgu) gestart onder andere met het gewas prei. Dit programma had een looptijd van 4 jaar (2013). In dit rapport worden de resultaten van 4 jaar prei-onderzoek samengevat.
Hergebruik van water bij de teelt van aardbei op stellingen
Verhoeven, J.T.W. ; Broek, R.C.F.M. van den; Evenhuis, A. - \ 2013
kleinfruit - aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - cultuur zonder grond - phytophthora cactorum - aantasting - filters - rhododendron - proeven - small fruits - strawberries - cropping systems - water reuse - soilless culture - infestation - trials
Hergebruik van water is bij de aardbeienteelt prima mogelijk ook bij een zware Phytophthora cactorum aantasting. Dit is de belangrijkste conclusie van het onderzoeksproject Teelt de grond uit. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Indien een besmettingsbron aanwezig is kan een behandeling met Paraat bij het planten een verdere aantasting voorkomen. Ook het gebruik van een zandfilter helpt de ziektedruk en de verdere verspreiding te verminderen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.