Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==staphylococcus aureus
Check title to add to marked list
Een risicoprofiel voor MRSA en ESBL
Mevius, D.J. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)april. - p. 18 - 18.
antibioticaresistentie - volksgezondheid - diergezondheid - staphylococcus aureus - zoönosen - bacteriën - antibiotic resistance - public health - animal health - zoonoses - bacteria
Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR, onderzoekt de ontwikkeling van de antibioticaresistente MRSA-bacterie en ESBL-vormende bacteriën en de gevaren voor de volksgezondheid. Want de resistentie bacteriën kunnen zich op vele manieren verspreiden.
De ene MRSA is de andere niet
Wagenaar, Jaap - \ 2012
livestock farming - staphylococcus aureus - disease distribution - infectious diseases - veterinary science - public health - disease resistance
Livestock-associated methicillin resistant Staphylococcus aureus in pigs - prevalence, risk factors and transmission dynamics
Broens, E.M. - \ 2011
University. Promotor(en): Mart de Jong, co-promotor(en): Lisette Graat; A.W. van de Giessen. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461730138 - 204
varkens - staphylococcus aureus - antibiotica - weerstand - meticilline resistente staphylococcus aureus - methicilline - transmissie - pigs - antibiotics - resistance - methicillin-resistant staphylococcus aureus - methicillin - transmission

In 2004, an association between human carriage of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and contact with pigs was found. To assess the implications of this finding for veterinary and public health more insight into the prevalence, risk factors and transmission dynamics of this so-called livestock-associated (LA-)MRSA was needed. Therefore, field and experimental studies were conducted in pig and human populations of which the results are presented in this thesis. First, observational studies on pig farms were performed to estimate the prevalence of MRSA positive herds, and to identify factors associated with LA-MRSA in pig herds. It was shown that LA-MRSA was present in the majority, i.e. ~70%, of Dutch pig herds and that the prevalence increased over time. Larger herds were more often found LA-MRSA positive than smaller herds, and transmission was shown to occur by animal trade. From all this, it was concluded that LA-MRSA has become endemic in the Dutch pig population. Secondly, studies on LA-MRSA in pigs, the environment and personnel in pig slaughterhouses were performed. In pigs, a clear increase in LA-MRSA positive pigs from 0 to 60% was shown in the time period between loading at the farm and stunning at the slaughterhouse. This indicated a very rapid transmission of LA-MRSA between pigs through direct contact or through contact with a contaminated environment. An increase in LA-MRSA positive environmental samples taken in the slaughterhouse was found during the working day. In personnel, LA-MRSA prevalence was 6% and working with live pigs was the single most important factor for being positive; personnel not working with pigs or working only with dead pigs were all LA-MRSA negative. Thirdly, transmission of LA-MRSA within herds was studied longitudinally both in an experimental setting and also in 6 pig herds. Transmission rates and the factors affecting these rates were determined. The results of both studies indicated that LA-MRSA is able to spread easily and persist in pig populations, resulting in an endemic situation. Use of selective antimicrobials has a positive effect on the transmission rate of LA-MRSA, but transmission occurs even without use of antimicrobials. The key to limiting LA-MRSA transmission from pigs to humans is to eliminate the source, i.e. eradicate LA-MRSA from pig herds, and a combination of different intervention strategies controlling both within- and between-herd transmission will be needed to achieve this.

Risk profile on antimicrobial resistance transmissible from food animals to humans
Geenen, P.L. ; Koene, M.G.J. ; Blaak, H. ; Havelaar, A.H. ; Giessen, A.W. van de - \ 2010
Bilthoven : RIVM (Rapport / Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 330334001/2010) - 118
dierhouderij - antibioticaresistentie - risicogedrag - gezondheidsgevaren - risicobeheersing - campylobacter jejuni - staphylococcus aureus - bèta-lactamase - bacteriën - zoönosen - animal husbandry - antibiotic resistance - risk behaviour - health hazards - risk management - beta-lactamase - bacteria - zoonoses
In de dierhouderij worden antibiotica veelvuldig gebruikt, waardoor antibioticaresistentie toeneemt, zowel bij zoönotische als bij commensale bacteriën. Dit heeft geleid tot bezorgdheid over de risico’s van overdracht van resistente zoönotische bacteriën en resistentiegenen van voedselproducerende dieren naar de mens en de mogelijke gevolgen daarvan voor de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Dit rapport bevat een risicoprofiel, hetgeen bedoeld is om risicomanagers te informeren over de beschikbare kennis met betrekking tot dit potentiële gezondheidsrisico, als een eerste stap in het proces van risicomanagement. 3 gevaren dienen als voorbeeld in dit risicoprofiel: 1. quinolone-resistente Campylobacter jejuni; 2. veegerelateerde MRSA (v-MRSA); 3. ESBL-producerende bacteriën.
Coagulase positieve staphylococcen/ Staphylococcus aureus : bacteriën in boerderijzuivel : informatieblad
Livestock Research, - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
staphylococcus - staphylococcus aureus - zuivelbedrijf op de boerderij - voedselveiligheid - voedselbesmetting - farm dairies - food safety - food contamination
In dit informatieblad worden de stafylokokken beschreven. Het gebruik van deze informatiebladen is vooral bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de boerderijzuivel en is een hulpmiddel om bij vragen snel iets na te kunnen zoeken.
Deacylation of glycopeptide antibiotic A40926 by immobilized Actinoplanes teichomyceticus cells : in quest of better drugs against MRSA
Jovetic, S. - \ 2010
University. Promotor(en): Hans Tramper, co-promotor(en): F. Marinelli. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085855057 - 158
antibiotica - glycopeptiden - actinoplanes - staphylococcus aureus - methicilline - immobilisatie - bioreactoren - biotransformatie - antibioticaresistentie - antibiotics - glycopeptides - methicillin - immobilization - bioreactors - biotransformation - antibiotic resistance
Project 8: prevalentieschatting en risicofactorenanalyse MRSA bij varkens
Broens, E.M. ; Graat, E.A.M. ; Jong, M.C.M. de; Meijerink, M. ; Broek, I.V.F. van den; Cleef, B.A.G.L. van; Huijsdens, X.W. ; Mevius, D.J. ; Oosterom, R.A.A. van; Wolf, P. de - \ 2009
In: Veegerelateerde MRSA: epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon / Wagenaar, J.A., van de Giessen, A.W., Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (RIVM-rapport 330224001) - p. 49 - 68.
varkenshouderij - varkens - infectieziekten - staphylococcus aureus - volksgezondheid - ziekteprevalentie - ziektedistributie - zoönosen - pig farming - pigs - infectious diseases - public health - disease prevalence - disease distribution - zoonoses
Rapport over het voorkomen van MRSA op varkenshouderijen. Geconcludeerd wordt dat MRSA op veel zeugenbedrijven voorkomt en dat de prevalentie stijgt. Grote bedrijven hebben hebben een verhoogd risico. Het risico wordt daarnaast ook nog bepaald door een aantal factoren. Voor wat betreft de besmetting van MRSA door mensen wordt geconcludeerd dat mensen die intensief contact met MRSA-positieve varkens hebben een sterk verhoogd risico hebben om zelf MRSA-positief te zijn.
Veegerelateerde MRSA: epidemiologie in dierlijke productieketens, transmissie naar de mens en karakterisatie van de kloon
Wagenaar, J.A. ; Giessen, A.W. van de - \ 2009
Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 330224001) - 170
intensieve veehouderij - veehouderij - staphylococcus aureus - infectieziekten - volksgezondheid - intensive livestock farming - livestock farming - infectious diseases - public health
Onderzoek waarin gepoogd werd om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van MRSA in de Nederlandse veehouderij. De varkenshouderij, vleeskalverhouderij en pluimveehouderij werden onderzocht. Geconcludeerd wordt dat MRSA wijdverspreid voorkomt in de intensieve veehouderij en dat Nederland hierin niet uniek is. In het bijzonder het type ST398 vormt een probleem, omdat het zich goed kan verspreiden en aanpassen
Cow health: bacteriological diagnostic examination
Smith, H.E. ; Sampimon, O.C. ; Lam, T.J.G.M. - \ 2007
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)19. - ISSN 0040-7453 - p. 740 - 743.
moleculaire epidemiologie - rundermastitis - subklinische mastitis - bacteriologie - rundvee - staphylococcus aureus - melk testen - streptococcus - polymerase-kettingreactie - veterinaire microbiologie - molecular epidemiology - bovine mastitis - subclinical mastitis - bacteriology - cattle - milk testing - polymerase chain reaction - veterinary microbiology - polymerase-chain-reaction - staphylococcus-aureus - streptococcus-agalactiae - escherichia-coli - milk samples - bovine-milk - mastitis - identification - uberis
Mastitis wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een infectie met bacteriële ziektekiemen. Virale infecties kunnen ook een rol spelen, maar zijn van ondergeschikt belang. Dit artikel zal daarom alleen ingaan op diagnostisch onderzoek van bacteriele ziektekiemen. Er zijn veel verschillende bacteriën die mastitis kunnen veroorzaken, waaronder Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae en Stroptococcus agalactiae, coagulase negatieve staphylococcen (CNS/STC), Klebsiella spp en Mycloplasma spp. In dit artikel een bespreking van de resultaten van bacteriologisch onderzoek van melk bij GD in 2006
Vragen en antwoorden over MRSA bij landbouwhuisdieren = Questions and answers on MRSA in agricultural animals
Wagenaar, J.A. ; Duijkeren, E. van; Troelstra, A. ; Giessen, A. van der; Kluytmans, J. ; Mevius, D.J. ; Tiemersma, E. ; Wolf, P.J. van der - \ 2007
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)14-15. - ISSN 0040-7453 - p. 558 - 560.
bacterieziekten - methicilline - staphylococcus aureus - vee - dieren - mensen - antibiotica - infecties - varkens - risicofactoren - ziekenhuizen - volksgezondheid - meervoudige resistentie tegen geneesmiddelen - bacterial diseases - methicillin - livestock - animals - people - antibiotics - infections - pigs - risk factors - hospitals - public health - multiple drug resistance
Aan de hand van achttien vragen en antwoorden wordt het begrip MRSA (methicilline resistente Staphylococcus aureus) in landbouwhuisdieren behandelt
Examinations priorities in view of the MRSA problem in Dutch animal ownership
Mevius, D.J. ; Verbrugh, H. - \ 2006
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 131 (2006)24. - ISSN 0040-7453 - p. 930 - 933.
staphylococcus aureus - geneesmiddelresistentie - antibiotica - dierhouderij - epidemiologie - epidemiologische onderzoeken - ziektedistributie - toegepast onderzoek - drug resistance - antibiotics - animal husbandry - epidemiology - epidemiological surveys - disease distribution - applied research
Vanaf eind 2005 is het duidelijk geworden dat een MRSA-variant (Methycilline-resistente Staphylococcus aureus) frequent voorkomt in de Nederlandse dierhouderij. Het betreft een klonale verspreiding van het met de Pulsed-Field Gel Electroforese niet typeerbare type MRSA (NT MRSA). Een groep wetenschappers heeft de onderzoeksgebieden geïnventariseerd die nu prioriteit hebben. Een zeer informatief artikel over antibioticum resistentie, een epidemiologisch model, coördinatie van samenwerking tussen organisaties, NT MRSA en de ontwikkeling van veterinaire en humane gezondheidsonderzoeksvragen
Pieken in het celgetal: Mastitisverwekker te herkennen aan specifiek piekpatroon
Haas, Y. de; Barkema, H.W. ; Schukken, Y.H. ; Veerkamp, R.F. - \ 2003
Veeteelt 20 (2003)3. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - melkvee - rundveeziekten - rundermastitis - mastitis - diergeneeskunde - staphylococcus aureus - escherichia coli - streptococcus uberis - celgetal - karakteristieken - lactatiecurve - dairy farming - dairy cattle - cattle diseases - bovine mastitis - veterinary science - somatic cell count - characteristics - lactation curve
Gedurende de lactatie verloopt het celgetal volgens een bepaalde curve. Afwijkingen daarvan kunnen veroorzaakt worden door mastitis. S. aureus, E. coli en S. uberis zijn van elkaar te onderscheiden door specifieke piekpatronen
Kruisbesmetting in de keuken
Kusumaningrum, H.D. ; Beumer, R.R. - \ 2003
Voedingsmiddelentechnologie 36 (2003)22. - ISSN 0042-7934 - p. 28 - 30.
voedselhygiëne - voedselbesmetting - voedselbewerking - voedselveiligheid - salmonella - campylobacter - staphylococcus aureus - vectoren, ziekten - keukens - food hygiene - food contamination - food handling - food safety - disease vectors - kitchens
Onjuiste voedselbereiding in de huishoudelijke keuken levert een aanmerkelijke bijdrage aan het vóórkomen van voedselinfecties
Suspensions or biofilms : and other factors that affect disinfectant testing on pathogens
Luppens, S.B.I. - \ 2002
University. Promotor(en): F.M. Rombouts; Tjakko Abee. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058086143 - 102
voedselmicrobiologie - desinfectie - listeria monocytogenes - staphylococcus aureus - benzalkoniumchloride - biofilms - levensvatbaarheid - food microbiology - disinfection - benzalkonium chloride - viability
<p> </p><p>Disinfectants are very important for the maintenance of proper hygiene in the food industry. In Europe, candidate disinfectants have to be tested on suspended bacteria in so called suspension tests, before they can be approved as disinfectants. In the food industry bacteria usually are attached to surfaces, where they may form biofilms. This mode of growth makes them less susceptible to disinfectants than free-living (suspended) bacteria. Thus, disinfectant testing would greatly profit from a biofilm disinfectant test. The aim of the research described in this thesis was to improve the current European disinfectant tests. To achieve this goal we studied factors that influence the efficacy of disinfectants and alternatives for viability assessment by plate counting. Furthermore, we developed a biofilm disinfectant test.</p><p>The bacteria used in this study were the biofilm forming pathogens <em>Listeria monocytogenes</em> and <em>Staphylococcus aureus</em> . The disinfectants were benzalkonium chloride (BAC), sodium hypochlorite (NaOCl), hydrogen peroxide, and dodecylbenzene sulphonic acid.</p><p>The growth phase of cells grown in suspension had a large influence on their susceptibility to disinfectants. <em>S. aureus</em> cells grown according to the prescription of the European suspension test were phenotypically not the most disinfectant resistant cells of all the cell types tested. Thus, in suspension tests, cells that are grown differently and have a higher phenotypic resistance than the cells currently used for disinfectant testing could be used.</p><p>Fluorescent labeling could be used as a rapid alternative for viability assessment by plate counting, for both free-living cells and biofilm cells, provided the proper fluorescent probes were selected. Thus, for rapid screening of candidate disinfectants, fluorescent probes in combination with flow cytometry may be used instead of plate counting.</p><p>In the biofilm disinfectant test, <em>S. aureus</em> biofilm formation and biofilm disinfection by BAC and NaOCl were reproducible and a genuine biofilm was produced. To improve disinfectant testing in general, the biofilm disinfectant test developed in this thesis can be added to the set of tests that are used currently. The biofilm test will show which currently used or new disinfectants are the most effective against biofilm cells. In the end, this will contribute to food safety and food quality and the control of cleaning costs in the food industry.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.