Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 202

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==substrates
Check title to add to marked list
Mobiele waterzuivering glastuinbouw
Ruijven, Jim van; Os, Erik van; Vermeulen, Peter - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1424) - 54
kassen - glastuinbouw - afvalwaterbehandeling - afvalwater - waterverontreiniging - afvoer - zuiveren - waterzuivering - oppervlaktewater - oppervlaktewaterkwaliteit - gewasbescherming - pesticiden - substraten - cultuur zonder grond - mobiele uitrusting - greenhouses - greenhouse horticulture - waste water treatment - waste water - water pollution - discharge - purification - water treatment - surface water - surface water quality - plant protection - pesticides - substrates - soilless culture - mobile equipment
Application of a mobile unit for discharge water purification is one of four options to apply to the purification obligation per 1-1-2018. Depending on the amount of discharge, future water strategy and investment options, mobile purification can be an interesting option. The amount of discharge water varies with crop, irrigation strategy and quality of the irrigation water and is between 122 and 3.340 m3/ha/year for surveyed companies. About 65% of greenhouse companies discharges
Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek
Tangelder, Martijn ; Ooijen, Tim van; Kluijver, Mario de; Ysebaert, Tom - \ 2017
Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C039/17) - 69
fauna - oosterschelde - milieumonitoring - zeekreeften - mariene sedimenten - kalksteen - zandsteen - macrofauna - substraten - oesters - biodiversiteit - eastern scheldt - environmental monitoring - lobsters - marine sediments - limestone - sandstone - substrates - oysters - biodiversity
Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Oosteren Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij alleen op veiligheidsdoelen gelet. Nieuw inzicht is dat je door gebruik van bepaalde materialen ook de natuur kunt faciliteren, dit principe wordt ‘Building for Nature’ genoemd. In 2014 is bij de oostelijke strekdam van locatie Schelphoek in de Oosterschelde een bestorting van zeegrind uitgevoerd. In het oorspronkelijke ontwerp was een basis van staalslakken voorzien, maar bij de uitvoering van het werk is vanwege beperkte beschikbaarheid van staalslakken voor zeegrind gekozen. Op het zeegrind zijn riffen van twee verschillende typen breuksteen gestort: kalksteen en zandsteen. Er is gekozen voor deze aangepaste bestorting om de ecologische meerwaarde van dit ontwerp te kunnen onderzoeken. Doel van dit onderzoek is om de rekolonisatie en ontwikkeling van hardsubstraatsoorten (epifauna) en soorten die leven in het sediment (infauna), en het voorkomen van kreeften op de nieuwe bestorting van kalksteen, zandsteen en zeegrind bij de locatie Schelphoek gedurende twee jaar na bestorting te volgen (T1-2015 en T2-2016) en te vergelijken met de situatie voor bestorten (T0-situatie in 2014).
Vervolgonderzoek emissiearme Lisianthus
Raaphorst, Marcel ; Eveleens, Barbara ; Burg, Rick van der; Schuddebeurs, Lisanne - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1440) - 30
kasgewassen - kassen - glastuinbouw - snijbloemen - emissiereductie - voedingsstoffen - gewasbescherming - kooldioxide - substraten - cultuur zonder grond - fusarium - bodemschimmels - kunstmatige verlichting - kunstlicht - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse horticulture - cut flowers - emission reduction - nutrients - plant protection - carbon dioxide - substrates - soilless culture - soil fungi - artificial lighting - artificial light
Lisianthus growers look for methods to minimise the emission of nutrients, crop protection chemicals and CO2. In 2014 and 2015, nine crops with Lisianthus have been tested at the Delphy Improvement Centre. This report describes the four trials that have been carried out in the extended research in 2016. With this extension, a distinction was made between different substrates and intensities of assimilation lighting. In addition to knowledge about light use efficiency, water use, heat use, substrate differences and growth development, these extra crop cycles have brought to light that growing Lisianthus on substrate gives a less resilient plant against soil fungi than was experienced during the first crop cycles.
PPS Innovatie slag groeisubstraat tuinbouwketen. Deelproject 1 BioFoam als substraat : Resultaten 2015
Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving rapport 2016-02) - 19 p.
biopolymeren - schuimplastic - productontwikkeling - substraten - vervangmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bos- en haagplantsoen - boomteelt - naaldbomen als sierplanten - levermossen - biopolymers - plastic foam - product development - substrates - substitutes - biobased materials - woody nursery stock - arboriculture - ornamental conifers - liverworts
BioFoam® zijn geschuimde bolletjes (vergelijkbaar met piepschuim) die worden gemaakt op basis van Polymelkzuur (PLA). PLA is een polymeer (plastic) dat gemaakt wordt uit hernieuwbare grondstoffen zoals mais zetmeel of suikerstroop (uit bijvoorbeeld suikerriet). PLA is 100% hernieuwbaar en volledig biologisch afbreekbaar. Dit project “BioFoam als substraat” is een onderdeel van de PPS “Innovatie slag groeisubstraat tuinbouw keten” en heeft de focus op de inzet BioFoam® als onderdeel van substraat in de boomkwekerij. Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef te PPO Randwijk in 2015.
Veenvrij substraat : Verkenning van de mogelijkheden van veenvrij substraat in de teelt van laanbomen (opzetters)
Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2016
Randwijk : Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2016-09) - 21 p.
substraten - kweekmedia - bomen - turf - potcultuur - cultuurmethoden - containerplanten - substrates - culture media - trees - peat - pot culture - cultural methods - container grown plants
Kokos als volvelds groeimedium geeft beste resultaten bij lisianthus
Raaphorst, Marcel - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - eustoma grandiflorum - substrates - cultural methods - copra - agricultural research - growing media - energy saving - environmental protection - fertilizer application - water use
Verrassende materialen zetten onderzoekers op duurzaam spoor
Blok, Chris - \ 2016
substrates - polylactic acid - biochar - greenhouse horticulture - innovations - biobased materials - biobased economy - substitutes
Onderzoek naar duurzaam geteelde vanille uit Nederlandse kassen - Inspelen op groeiende vraag
Noort, Filip van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vanilla planifolia - cropping systems - spice plants - substrates - pollination - agricultural research
Emissiearme lisianthus : proef met 9 teelten op substraat bij het Improvement Centre
Raaphorst, M.G.M. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Burg, R. van der; Grootscholten, M. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1401) - 42 p.
bloementeelt - snijbloemen - teelt onder bescherming - kasgewassen - glastuinbouw - kasproeven - duurzame landbouw - substraten - kokosvezel - klei - floriculture - cut flowers - protected cultivation - greenhouse crops - greenhouse horticulture - greenhouse experiments - sustainable agriculture - substrates - coir - clay
Nine crops with lisianthus have been carried out on coir in cloth gutters, five of which were also on expanded clay pellets. In addition to growing on a closed system, the use of energy and plant protection products is kept limited. The crops have shown a reasonable production, although not as high as in practice. This difference may be caused by both the frugal exposure to lighting as the unfamiliarity with growing on substrate. The crops on coir have shown a better production than the crops on expanded clay pellets.
Nieuwe methoden van bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen
Kruidhof, H.M. ; Vijverberg, Ruben ; Woelke, J.B. ; Bloemhard, C.M.J. ; Holstein, R. van; Leman, A. - \ 2016
- 1 p.
tuinbouw - glastuinbouw - enchytraeidae - phalaenopsis - sciaridae - plecoptera - bestrijdingsmethoden - substraten - insectenplagen - zomerbloemen - sluipwespen - horticulture - greenhouse horticulture - control methods - substrates - insect pests - summer flowers - parasitoid wasps
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van bestrijdingsmethoden voor Lyprauta en Proceroplatus muggenlarven (“potwormen”) en het beperken van vraatschade aan Phalaenopsis orchideeën. Hiervoor wordt eerst meer basiskennis ontwikkelt over de biologie en leefwijze van de “potwormen”, en wordt er een kweekmethode ontwikkeld. Het onderzoek richt zich tevens op het ontwikkelen van een zogenaamde “push-pull” methode voor de bestrijding van rouwmuggen (Sciaridae) en oevervliegen (Scatella sp.). Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Substraatloos telen bemoeilijkt door gebrek aan kennis microbiologie : heeft de praktijk voldoende geduld?
Streminska, Marta ; Vermeulen, Tycho - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - agricultural research - soilless culture - water - substrates - microbiology - water temperature - chrysanthemum - lettuces - ornamental herbaceous plants - summer flowers - vegetables - cut flowers - plant protection

De laatste jaren groeien de inzichten in het bodemleven, zowel bij de teelt in de grond als op substraat. Maar die kennis blijkt niet één op één bruikbaar bij een switch naar teelt op water. Telers van chrysant, sla, kruiden en zomerbloemen op water kampen met hardnekkige onbegrepen problemen. “Misschien heb je bij waterteelt wel heel andere nuttige micro-organismen nodig dan nu op de markt zijn.”

Paprikateelt in emissieloze kas haalt gelijke productie met zelfde kwaliteit : ‘bewustwording bij telers moet omhoog’
Beerling, Ellen ; Os, Erik van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - vegetables - capsicum - sweet peppers - emission reduction - agricultural research - water reuse - drainage water - water filters - disinfection - ozone - substrates - crop production

Als de proef met emissieloos telen één ding heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat water meer vertrouwen verdient, menen Wageningen UR onderzoekers Ellen Beerling en Erik van Os. “Als we er bewust mee om gaan, neemt de noodzaak om te lozen aanzienlijk af.” De paprikateelt in het IDC Water in Bleiswijk verliep met volledige recirculatie van water en presteerde zeker niet minder dan de referentieteelt.

Emissieloze kas haalbaar met gangbare techniek
Os, E.A. van; Beerling, E.A.M. ; Staaij, M. van der; Ruijven, J.P.M. van; Janse, J. - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 26 - 29.
glastuinbouw - teeltsystemen - emissiereductie - recirculatiesystemen - substraten - cultuur zonder grond - kweekmedia - vergelijkingen - kastechniek - landbouwkundig onderzoek - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cropping systems - emission reduction - recirculating systems - substrates - soilless culture - culture media - comparisons - greenhouse technology - agricultural research - crop quality
Vorig jaar startte Wageningen UR Glastuinbouw samen met een aantal partijen uit de tuinbouw een project om te onderzoeken of emissieloos telen mogelijk is bij dezelfde productie en kwaliteit. En om te ontdekken welke technieken daarvoor nodig zijn. In dit artikel gaan de betrokken onderzoekers dieper in op deze waterefficiënte emissieloze kas en presenteren zij de eerste resultaten
Compost en nuttige organismen kunnen weerbaarheid verhogen (interview van Tijs Kierkels met Joeke Postma)
Postma, Joeke - \ 2015
greenhouse horticulture - cultural methods - cropping systems - substrates - composts - soil organic matter - recycling - vegetables - soil suppressiveness
Inzicht en Zichtbaar Weerbaar: meetmethoden nodig voor teelt-zeker weerbaar telen
Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Boer, F.A. de; Cuesta Arenas, Y. ; Janse, J. - \ 2015
Wageningen UR
cropping systems - horticulture - plant protection - hydroponics - greenhouse horticulture - conferences - chrysanthemum - soilless culture - substrates - measurement - interactions - markers - plant development - climate - cultivars - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - cultuur zonder grond - substraten - meting - interacties - merkers - plantenontwikkeling - klimaat
Aandacht wordt geschonken aan: voedingswater, micro-leven, rasverschillen, en oud stekmateriaal. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Verdamping balans tussen noodzaak en overmaat : Kennisinventarisatie en analyses van vocht gerelateerde fenomenen in lopende projecten
Gelder, A. de - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1383) - 72 p.
glastuinbouw - substraten - vochtigheid - energiebesparing - wateropname (planten) - klimaatregeling - kastechniek - greenhouse horticulture - substrates - humidity - energy saving - water uptake - air conditioning - greenhouse technology
Wageningen UR Greenhouse Horticulture made an inventarisation of knowledge about evaporation in greenhouses regarding to energy saving. Evaporation is especially effective on the energy balance and water transport in the plant. The limitation of the evaporation in the night will have an effect on the water uptake by the roots, and thus on the Ca uptake. A too low absorption of water during the night will manifest itself in the first place in a lack of Ca related problem. The energy balance and a balance of moisture stress by affecting the plant through the stomata opening and have through that affect CO2 uptake. There is no single factor which can be used as a strong steering factor oriented to align the stomata in the night. Knowledge gaps around the water absorption and evaporation in the night are: how long can we permit a situation of high humidity in the early night; how can we steer water uptake by EC in relation to changes in weather; how can we optimize root activity and substrate volume; what is the minimum evaporation for Ca uptake during the night? In practice, minimizing evaporation means growing at higher humidity, with high isolation and little air movement.
Geweldige producties lisianthus op substraat blijven nog uit : eerste conclusie na één jaar los van ondergrond telen
Velden, P. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 43 - 43.
glastuinbouw - vollegrondsteelt - substraten - teeltsystemen - effecten - kastechniek - recirculatiesystemen - doelstellingen - energiebesparing - proeven op proefstations - snijbloemen - greenhouse horticulture - outdoor cropping - substrates - cropping systems - effects - greenhouse technology - recirculating systems - objectives - energy saving - station tests - cut flowers
Een volveldse teelt met recirculatie bij lisianthus is zeker haalbaar, maar het is nog zoeken naar het meest effectieve teeltsysteem. Besparing op energie en met name belichting leidde tot groeivertraging, zo blijkt. Toch is er al veel bereikt in één jaar intensief praktijkonderzoek en er is nog meer mogelijk.
Interacties tussen ijzerchelaten en andere spoorelementen vaak onderschat : analysecijfers tonen niet altijd wat beschikbaar is voor plant
Staalduinen, J. van; Voogt, W. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 10 - 11.
glastuinbouw - voedingsstoffen - bemesting - ijzerhoudende meststoffen - plantenvoeding - ijzerabsorptie - chelaten - meststoffen met sporenelementen - absorptie - zuurgraad - substraten - recirculatiesystemen - irrigatiewater - greenhouse horticulture - nutrients - fertilizer application - iron fertilizers - plant nutrition - iron absorption - chelates - trace element fertilizers - absorption - acidity - substrates - recirculating systems - irrigation water
IJzer is onder normale wortelcondities vaak moeilijk opneembaar voor planten. Dat geldt ook en misschien wel juist voor substraatteelten. IJzerchelaten – organische moleculen die ijzerionen adsorberen en afstaan aan of in plantenwortels – bieden uitkomst. Bij de keuze van het juiste chelaat dient men niet alleen oog te hebben voor de pH van de voedingsoplossing of in de mat. Zij kunnen ook verbindingen aangaan met andere spoorelementen, waardoor drainwateranalyse soms een vertekend beeld geeft van wat er werkelijk beschikbaar is.
Naar een beter substraatgebruik in de champignonteelt via rassen : een genetische analyse
Baars, J.J.P. ; Sonnenberg, A.S.M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 2015-2) - 20
eetbare paddestoelen - agaricus bisporus - veredelen - kruisingen - stammen (biologisch) - genetische bronnen - segregatie - materialen uit biologische grondstoffen - substraten - edible fungi - breeding - crosses - strains - genetic resources - segregation - biobased materials - substrates
In 2014 is een nieuwe stap gezet in het project om tot een efficienter substraatgebruik te komen in de champignonteelt. Deze stap heeft twee doelen: • Het bepalen van de breeding value (hoe gedragen de stammen zich in kruisingen en welke waarde hebben ze dus in de veredeling) • Welke lijnen zijn geschikt om segregerende populaties te maken. Deze populaties zullen gebruikt worden om genomische gebieden/genen te vinden die de verschillen in efficientie in substraat gebruik kunnen verklaren. De kennis kan gebruikt worden voor zowel veredelen op substraatgebruik als het vinden van alternatieve grondstoffen voor het maken van substraat.
Systematische aanpak overmatige wortelgroei loont Biostimulant werkt alleen in de goede omgeving
Kierkels, T. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)2. - p. 23 - 23.
glastuinbouw - cultuurmethoden - substraten - kweekmedia - plantenziekteverwekkende bacteriën - rhizobium rhizogenes - tomaten - landbouwkundig onderzoek - ziektepreventie - maatregelen - groeiregulatoren - greenhouse horticulture - cultural methods - substrates - culture media - plant pathogenic bacteria - tomatoes - agricultural research - disease prevention - measures - growth regulators
Het wordt steeds duidelijker dat heel steriel werken de bacterie die voor overmatige wortelgroei zorgt, kan bevoordelen. Het antwoord: systematisch en op het juiste tijdstip het nuttige bodemleven opbouwen in het substraat. Proeven op dit gebied geven goede hoop dat dit de juiste aanpak is.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.