Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tagetes patula
Check title to add to marked list
Beperking toepassing metamnatrium dwingt tot nadenken. (interview met L. Molendijk)
Verstegen, S. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2014
Groenten & Fruit 14 (2014)22. - ISSN 0925-9708 - p. 30 - 31.
akkerbouw - plantenparasitaire nematoden - proeven op proefstations - veldgewassen - gewasbescherming - biologische grondontsmetting - aaltjesdodende eigenschappen - tagetes patula - aardappelen - groenten - bloembollen - arable farming - plant parasitic nematodes - station tests - field crops - plant protection - biological soil sterilization - nematicidal properties - potatoes - vegetables - ornamental bulbs
Leendert Molendijk is dé aaltjesdeskundige van Nederland. De onderzoeker van PPO-Lelystad stelt dat de beperkingen rond de toepassing van metam-natrium zo ongeveer betekenen dat het middel praktisch niet meer toepasbaar is. Hij waarschuwt voor 'mooie oplossingen' waaraan geen gedegen onderzoek achter zit en vraagt aandacht voor iedere vierkante meter.
Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond
Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2014
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruitteelt - 21
malus domestica - appels - bodemmoeheid - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - tagetes patula - biologische bestrijding - biofumigatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compost - grondverbeteraars - geïntegreerde plagenbestrijding - veldproeven - nederland - apples - soil sickness - plant parasitic nematodes - soil sterilization - biological soil sterilization - biological control - biofumigation - cultural control - composts - soil amendments - integrated pest management - field tests - netherlands
Met name op zandgronden speelt de problematiek van herinplantziekte. Zonder grondontsmetting lijkt herinplant van fruitbomen niet rendabel. Een van de veroorzakers van herinplantziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Op een appelperceel met een vrij hoge bodembesmetting van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans (één van de veroorzakers van bodemmoeheid) zijn na het rooien van de bomen in het voor en najaar van 2007 zeven verschillende behandelingen toegepast: Tagetes (‘Afrikaantje’), Tagetes + biologische grondontsmetting, Japanse haver (Avena strigosa) + late biologische grondontsmetting, biofumigatie met Sarepta mosterd, compost, zwarte braak en natte grondontsmetting (controle behandelingen). De methode met Afrikaantjes en die met Afrikaantjes gecombineerd met Biologische grondontsmetting (BGO) bleken de populaties van Pratylenchus aanzienlijk te reduceren, bijna net zo goed als natte grondontsmetting. Afrikaantjes bestrijden de aaltjes en door de combinatie met BGO worden ook andere (bodemmoeheid veroorzakende) ziekteverwekkers bestreden. Compost en late BGO hadden een vergelijkbaar effect als onbehandelde grond. Na biofumigatie was de aaltjespopulatie toegenomen.
Tagetes als grondontsmetter ter bedtrijding van wortellesieaaltjes
Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2013
gewasbescherming - akkerbouw - nematodenbestrijding - tagetes - waardplanten - groenbemesters - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - tagetes patula - pratylenchus penetrans - plant protection - arable farming - nematode control - host plants - green manures - cultural control
Afrikaantjes zijn in staat slechts een specifieke groep van aaltjes uit te schakelen, namelijk wortellesieaaltjes, Pratylenchus spp. Van alle typen afrikaantjes bestrijdt het lage tuinafrikaantje Tagetes patula de Pratylenchus aaltjes het beste. Het dodingspercentage is hoger dan 95 %. Onderzoek heeft aangetoond dat na een geslaagde Tagetes patula teelt de besmetting van Pratylenchus penetrans zeker drie á vier jaren (heel) laag blijft. Tagetes patula is daardoor beter, en langer effectief tegen deze aaltjes soort dan een natte grondontsmetting.
Interactions between fodder radish and tagetes varieties and Meloidogyne hapla populations
Lammers, J. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (Proaktijkonderzoek Plant & Omgeving 541) - 42 p.
meloidogyne hapla - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - plantenparasitaire nematoden - groenbemesters - raphanus sativus - tagetes patula - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - akkerbouw - vollegrondsteelt - varieties - varietal resistance - plant parasitic nematodes - green manures - agricultural research - plant protection - arable farming - outdoor cropping
In this study, resistance to Meloidogyne hapla populations is the focal point. It involves a screening of fodder radish and Tagetes varieties with a number of local M. hapla populations to determine their infection rate.
Afrikaantjes-Tagetes / Eiwit en oliepad
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
tagetes patula - tagetes - nematodenbestrijding - medicinale planten - brandstofgewassen - groenbemesters - gewassen - akkerbouw - biobased economy - nematode control - medicinal plants - fuel crops - green manures - crops - arable farming
Factsheet van het Eiwit en Oliepad met korte informatie over het gewas afrikaantjes. Met het project Eiwit & Oliepad wil Innovatief Platteland samen met de gemeente Venray en andere partners het publiek de gelegenheid geven zich een beeld te vormen van de enorme multifunctionaliteit en de nog steeds verder te ontdekken mogelijkheden van in Europa te telen gewassen als grondstof voor de biobased economie
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.