Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tarbot
Check title to add to marked list
Waardekaarten Ridens & Recifs
Machiels, M.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C073/15) - 18
kaarten (charts) - kaarten - frankrijk - kustwateren - vergelijkend onderzoek - opbrengsten - visvangsten - schol - scophthalmus rhombus - tarbot - charts - maps - france - coastal water - comparative research - yields - fish catches - plaice - turbot
In dit rapport beantwoorden wordt een offerteaanvraag van de Nederlandse Vissersbond van 18 februari 2015 beantwoord waarin zij vroegen om waardekaarten en tabellen van de N2000 gebieden Ridens & Récifs voor de Franse kust.
Waardekaarten van: Outer Thames Estuary, Haisborough, Hammond and Winterton & Margate and Long Sands
Machiels, M.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C054/15) - 16
vissersschepen - engeland - kustwateren - kaarten - taxatie - demersale visserij - schol - tong (vis) - tarbot - raja - fishing vessels - england - coastal water - maps - valuation - demersal fisheries - plaice - dover soles - turbot
Dit rapport is geschreven in opdracht van VisNed. IMARES is gevraagd om waardekaarten en tabellen te leveren van alle bodem beroerende Nederlandse visserijschepen binnen de gebieden 1) Haisborough, Hammond and Winterton, 2) Margate and Long Sands voor de Engelse kust en 3) Outer Thames Estuary.
Industrial survey for associated species: Results of a pilot-year
Reijden, K.J. van der; Poos, J.J. ; Chen, C. ; Os-Koomen, E. van; Dijkman Dulkes, H.J.A. ; Pasterkamp, T.L. ; Rasenberg, M.M.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C036/15) - 25
visserijbeheer - visbestand - beoordeling - vergelijkend onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - visserijbeleid - eu regelingen - noordzee - tarbot - scophthalmus rhombus - pleuronectiformes - boomkorvisserij - fishery management - fishery resources - assessment - comparative research - scientific research - fishery policy - eu regulations - north sea - turbot - beam trawling
To increase scientific knowledge and stimulate discussion on management of data-limited species, Ekofish Group B.V., the North Sea Foundation (NSF) and IMARES started a research project. This project consisted of two phases. In the first phase, IMARES and NSF performed a literature study on the constrains in management and biological knowledge for species selected by Ekofish. After phase one, Ekofish Group B.V. requested IMARES to set up an industrial survey to gather more information on turbot, brill and lemon sole. A pilot-survey was designed and performed for these species to test whether an industrial survey is feasible and valuable for biological knowledge and if so, how this survey should be designed. To test the design of the survey, research will be done on the haul duration and mesh size. To examine the added value of the pilot survey, results are compared with the BTS. In this report, the results of this pilot survey are presented and answer will be given to the following research question: “Is an industrial survey for turbot, bill and lemon sole feasible and does it increase knowledge with respect to scientific surveys?”
Assessment of the production capacity of ELCOMEX Aqua Srl
Kamstra, A. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C099/14) - 14
visteelt - viskwekerijen - tarbot - visproductie - capaciteit - roemenië - fish culture - fish farms - turbot - fish production - capacity - romania
In this report an estimate is given of the production capacity of the turbot farm of ELCOMEX in Constanta (Romania) based on available literature and a visit to the farm.
Data evaluation of data limited stocks: Horse mackerel, Seabass, Greater Silver Smelt, Turbot and Brill
Hammen, T. van der; Poos, J.J. ; Overzee, H.M.J. van; Heessen, H.J.L. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C166/13) - 84
trachurus trachurus - osmerus - zeebaars - tarbot - scophthalmus rhombus - visbestand - pleuronectiformes - visstand - visserij - sea bass - turbot - fishery resources - fish stocks - fisheries
Several commercially important fish stocks are classified by ICES (International Council for the Exploration of the Sea) as “data limited” stocks, which are stocks for which the data are insufficient to perform a full analytical assessment and forecast. In this report available data and literature on North Sea horse mackerel, greater silver smelt, seabass, turbot and brill are analysed. The data in this report may be used in future for catch advice by ICES.
Beter Leven kenmerk 1 ster voor kweekvis: ontwikkelen welzijnscriteria en uitvoeren van audits ter voorbereiding van de implementatie
Vis, J.W. van de; Aartsen, F. ; Poelman, M. - \ 2013
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/13) - 60
kweekvis - visteelt - tarbot - oreochromis niloticus - siluridae - dierenwelzijn - dierlijke productie - farmed fish - fish culture - turbot - animal welfare - animal production
Het onderzoek was gericht op het leveren van een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse aquacultuur, waarbij de aandacht uitging naar een economisch haalbare verbetering van het welzijn van tarbot (Psetta maxima), Nijltilapia (Oreochromis niloticus), Afrikaanse meerval (Clarias gariepinus) en Claresse meerval (een kruising van Clarias gariepinus en Vundu meerval, Heterobranchus longifilis). Hiervoor zijn auditeerbare en wetenschappelijke onderbouwde welzijnscriteria ontwikkeld voor het Beter Leven kenmerk 1 ster (BLK 1 ster) van de Dierenbescherming voor de opkweek, transport en slacht van marktwaardige vissen. Wat betreft BLK 1 ster zijn de in dit rapport ontwikkelde criteria een concept, omdat de Dierbescherming zelf de criteria voor BLK 1 ster officieel vaststelt. Ter voorbereiding van de implementatie door de sector zelf hebben we bedrijven benaderd met het verzoek om bij hen drie audits te mogen voeren. De implementatie van het BLK 1 ster maakte geen deel uit van het project. Beschikbare studies laten zien dat de implementatie van BLK 1 ster zal bijdragen aan een verbetering van de perceptie bij consumenten van gekweekte vis en aan hun bereidheid om een hogere prijs te betalen voor producten, die op een meer diervriendelijke wijze zijn geproduceerd. Het onderzoek heeft het volgende opgeleverd: 1) algemene uitgangspunten voor kweekvisproducten die dienen te voldoen aan het BLK 1 ster, twee en drie sterren; 2) een algemeen schema om het welzijn gekweekte vissen in alle schakels van de keten te beoordelen, als basis van het 1-stersysteem van het Beter Leven kenmerk; 3) welzijnscriteria voor BLK 1 ster die te implementeren zijn; 4) een ketenkwaliteitszorgsysteem dat vereist is voor de implementatie van het BLK 1 ster; 5) kwekers en verwerkers van Claresse meerval en tarbot zijn door de drie uitgevoerde audits voorbereid om te starten met de implementatie van BLK 1 ster. Samenvattend concluderen we dat het project de basis heeft gelegd voor de implementatie van BLK 1 ster voor kwekers en verwerkers van tarbot en Claresse meerval.
Integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem: effecten op vis en waterkwaliteit
Schram, E. ; Schelvis, R. ; Hinrichs, C.S. ; Heul, J.W. van der - \ 2012
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C093/12) - 34
tarbot - visteelt - zeewieren - zeewierenteelt - recirculatie aquacultuur systemen - recirculatiesystemen - kwaliteit - waterkwaliteit - turbot - fish culture - seaweeds - seaweed culture - recirculating aquaculture systems - recirculating systems - quality - water quality
In opdracht van Hortimare BV en in het kader van het VIP project Vis, Schelp en Wier onderzocht IMARES de integratie van een zeewierreactor in een marien recirculatiesysteem (RAS) voor de kweek van tarbot. Onderzocht werden de effecten van de aanwezigheid van een zeewierreactor met Ulva in een marien RAS op de waterkwaliteit, de productie en gezondheid van tarbot, de kwaliteit van de vis als eindproduct en het functioneren van de zeewierreactor.
Aquaculture Stewardship Council (ASC) ontwikkeltraject meerval
Poelman, M. ; Rothuis, A.J. ; Bosma, R.H. - \ 2011
IJmuiden [etc.] : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C146/11) - 33
aquacultuur - clarias - certificering - duurzaamheid (sustainability) - tarbot - nederland - aquaculture - certification - sustainability - turbot - netherlands
De Nederlandse viskweeksector bestaat uit bedrijven die hun vis kweken in Recirculatiesystemen (RAS), met name de meervalsector (lees Afrikaanse meerval en Claresse) wordt gestimuleerd om in te spelen op de trend van certificering voor duurzaamheid om zich hiermee aanvullend te onderscheiden van andere aquacultuurproducten). Nederlandse kwekers kunnen hun bedrijven (en hiermee het productieproces) al laten certificeren voor Milieukeur, maar dit label is beperkt beschikbaar in Nederlandse supermarkten en geeft in Nederland onvoldoende en andere Europese landen geen herkenning voor consumenten. De Aquaculture Stewardship Council (ASC) biedt die mogelijkheid wel. Een inventarisatie naar de mogelijkheden om een standaardisatietraject voor Afrikaanse meerval / Claresse te realiseren is uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijke ambitieniveaus, benodigde procedures en de bijbehorende kosten in kaart gebracht. Aanvullend is een studie uitgevoerd voor tarbot. Een certificeringstraject in het kader van ASC is voor de Nederlandse meerval (en tarbot) sector haalbaar, de kosten en baten zullen echter afgewogen moeten worden. Er dienen hierbij keuzes gemaakt te worden in de richting van een dergelijk proces. Er kan gekozen worden voor een proces in de richting van standaardisering voor Afrikaanse meerval/Claresse. Hiermee is het traject direct gebonden aan een bredere aanpak naar Afrikaanse landen (met name Nigeria), aangezien hier een groot deel van de Afrikaanse meerval productie plaatsvindt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om een standaardisatietraject in te gaan voor een hogere meervalgroep de Clariidae, waaronder de in Nederland gekweekte soorten vallen. De processen worden hiermee verbreed naar oa Aziatische landen. De kosten en procesduur zullen hiermee toenemen, de reikwijdte zal groter zijn, de overige effecten worden in het rapport weergegeven. Alle trajecten die voor het behalen van een ASC certificering (en voorafgaand de standaarden) gevolgd worden dienen aan de eisen van ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance) te voldoen. Dit vergt een adequate procesbeschrijving en bewaking, waarin alle stakeholders de mogelijkheid dienen te krijgen om input en invulling aan het proces te geven. De kosten voor een procedure rond Afrikaanse meerval bedragen ruim 440 k€ (schatting). Een uitgebreidere variant voor alle meervalsoorten (exclusief pangasius) zal 675 k€ bedragen. Voor de Nederlandse meervalsector zijn al verschillende duurzaamheidsinventarisatietrajecten doorlopen. In veel gevallen zijn de data om te komen tot een standaard aanwezig. Deze kunnen in de processen worden ingebracht. Voor ASC zullen er nog aanvullende eisen gesteld worden, welke in het ontwikkelproces nader onderbouwd dienen te worden. Het behoeft aanbeveling om, naast een traject voor vissoorten, de mogelijkheden te beoordelen voor een ontwikkelingstraject voor ASC standaarden op het niveau van kweeksystemen.
Projectrapportage Cooperatief pootvis productiecentrum voor de Nederlandse mariene viskweek sector
Poelman, M. ; Rurangwa, E. ; Hofman, A.R.T. ; Dubbeldam, M. ; Broekhoven, B. van - \ 2011
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C004A/12) - 57
visproductie - vestigingsplaats van de productie - tarbot - tong (vis) - kweekvis - haalbaarheidsstudies - fish production - location of production - turbot - dover soles - farmed fish - feasibility studies
Het doel van dit project is het demonstreren van de haalbaarheid van een coöperatief productiecentrum voor tarbot en tong pootvis ten behoeve van de Nederlandse platviskweek sector. De rapportage gaat voornamelijk in op de kennisvragen m.b.t. de kosten en de technische haalbaarheid van een pootvis productiesysteem.
Hatchery manual for broodstock management and larval production of tubrot (Psetta maxima)
Rurangwa, E. ; Poelman, M. - \ 2011
Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C150/11) - 52
tarbot - larven - broeddieren - bedrijfsvoering - visproductie - dierhouderij - voortplanting - broedinstallaties - kuitschieten - visziekten - visteelt - aquacultuur - turbot - larvae - broodstock - management - fish production - animal husbandry - reproduction - hatcheries - spawning - fish diseases - fish culture - aquaculture
This hatchery manual is intended to provide detailed information from available published work and grey literature on turbot broodstock management and larval production. In reviewing larviculture techniques for turbot, it is notable that the major initial zoo technical advances were made in the 1980s. Subsequent refinements have been industry-led and are subject to commercial confidentiality. Some actors in the sector that have been approached either did not provide requested information or denied access to their sources of information. This manuscript therefore considers those aspects of commercial rearing techniques that are in the public domain, together with the applied scientific literature and information collected from different experts. With the aim to cover all aspects related to the production of turbot juveniles in Dutch farms from egg to fish of 10-15 g, the manual describes in details different steps. These have been grouped around the broodstock management, the hatchery/nursery period, the on growing and the grow out periods. A list of common diseases in turbot has been added at the end. The manual provides a link to the most update information available on live prey production and enrichment.
Afzetmarkt van tong en andere vissoorten van staandwantvissers : uitwerking van een kennisvraag voor de Kenniskring Staandwantvisserij op tong
Vos, B.I. de - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR - 11
tong (vis) - kabeljauw - limanda limanda - tarbot - scophthalmus rhombus - zeevisserij - bijvangst - duurzaamheid (sustainability) - certificering - visbestand - marketing - dover soles - cod - turbot - marine fisheries - bycatch - sustainability - certification - fishery resources
Tong van staandwantvissers is nu ruim 1,5 jaar gecertificeerd met het MSC-keurmerk. Naast tong wordt er ook kabeljauw, schar, tarbot en griet gevangen door deze vissers. Vissers willen bekijken of de bij-soorten ook onder een duurzaamheidslabel verkocht kunnen worden. De vraag is echter welk label hiervoor het meest geschikt zou zijn. Een kanttekening bij MSC is bijvoorbeeld dat voor elke vissoort apart een certificeringstraject doorlopen moet worden. Dit is erg kostbaar en tijdrovend. Bovendien komt kabeljauw niet in aanmerking vanwege de onder druk staande bestanden. Om klantgericht te werken is het belangrijk uit te zoeken wat de afzetmarkt is van genoemde vissoorten en welk label daar het beste past. Idealiter zou de gehele vangst onder een label verkocht moeten worden. Vissers hebben de voorkeur om de MSC-certificering voor tong te behouden, omdat zij op dit moment de enige in Nederland zijn die het certificaat voor tong hebben en hier ook investeringen voor zijn gemaakt.
Data availability for the evaluation of stock status of species without catch advice: Case study: turbot (Psetta maxima) and Brill (Scophthalmus rhombus)
Hammen, T. van der; Poos, J.J. ; Quirijns, F.J. - \ 2011
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C101/11) - 35
visstand - tarbot - scophthalmus rhombus - gegevensanalyse - gegevens verzamelen - noordzee - fish stocks - turbot - data analysis - data collection - north sea
Several commercially important demersal fish stocks for the North Sea fisheries are classified as “category 11” in the light of the EU policy paper on fisheries management (17 May 2010, COM(2010) 241). For stocks in this category, there is no STECF (Scientific, technical and economic committee for fisheries ) management advice, due to the unknown status of the stocks. The reason for this is that the data and information available to perform analytical stock assessments are highly uncertain or lacking. This document describes existing data and options for collecting new data for the evaluation of the state of category 11 stocks. We focus on turbot and brill in the North Sea. Existing data from logbooks and the market sampling program can be used to estimate LPUE series used in age-based stock assessment methods, similar to other commercially important flatfish species such as plaice and sole. Landings Per Unit of Effort (LPUE) data of the Dutch beam trawl fleet > 221 kW were standardised for engine power and corrected for targeting behaviour as described below and graphically shown in Figure 3.2.1. The methods are similar to those used to analyse commercial LPUE data for North Sea plaice, described in Quirijns and Poos (2010). Landing rates (LPUE) by market category were calculated for the period 2002-2010. The corrected LPUE series indicate an increase in commercial LPUE for both species during the period 2002-2006. For turbot, the LPUE stays stable in the first five years, increases between 2006 and 2008, and decreases afterwards. The increase in brill LPUE is larger, and occurs throughout the study period. Compared to other commercially important flatfish species relatively few brill and turbot market samples are taken. This reduces the ability to track the cohorts in the LPUE series of the older ages which is a prerequisite for reliable stock assessment estimates. Also, the time series currently spans only 9 years. Collection of additional data may therefore be desirable. Expanding the BTS survey will provide industry independent data and would therefore give easily interpretable results. The option of an industry survey is also a good option if the survey is already being executed for sole and plaice. However, both options are costly. Therefore, the option of increasing the samples of turbot and brill at the auction is relatively easy and relatively inexpensive and therefore at present the most promising. The methods used for this document will not per definition be applicable for all category 11 species. For dab, flounder, lemon sole and tub gurnard, samples at the auctions are taken to collect biological data. For these species it may be possible to raise the data in a similar way as was done in this report to estimate the age composition of the stock. For other species (witch flounder, horse mackerel, silver smelt, red mullet and squid) there is no market sampling. For these species, other methods will have to be developed.
Tarbotkwekerij Franeker zoekt samenwerking : Friese viskweker wil duurzamere en duurdere vis kweken
Meer, M. van der; Imares, - \ 2009
Aquacultuur 24 (2009)1. - ISSN 1382-2764 - p. 11 - 16.
aquacultuur - zeevissen - tarbot - visteelt - viskwekerijen - ecosystemen - innovaties - aquaculture - marine fishes - turbot - fish culture - fish farms - ecosystems - innovations
Het kweken van zeevis gebeurt in Nederland dicht langs de kust waar zeewater beschikbaar is en het zoute afvalwater weer terug kan naar zee. In Franeker is een tarbotkweker "Frisian Fisch Farms" gevestigd op een tiental kilometers vanaf de Waddenkust. In tegenstelling tot veel andere viskwekers is Floris Sinnema uit op samenwerking met collega's
Implications of fisheries during the spawning season for the sustainable management and recovery of depleted fish stocks: life history characteristics of several North Sea species
Overzee, H.M.J. van; Rijnsdorp, A.D. - \ 2009
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR no. C095/09) - 17
visserij - haringen - kabeljauw - makrelen - schol - zeekreeften - zolen - limanda limanda - tarbot - visserij-ecologie - zeevisserij - fisheries - herrings - cod - mackerels - plaice - lobsters - soles - turbot - fisheries ecology - marine fisheries
Fish traders and NGOs have put the idea forward that in order to not disturb the spawning process and hence improve the reproductive success of a fish population one should stop fishing during the spawning period. This idea has resulted in the project “Vis & Seizoen”. Within this project a theoretical framework is being developed to examine the possible effect of fishing during the spawning season. This is the first report within the project. It presents a summary of the life history characteristics that are related to the reproduction of nine important commercial fish species.
Deliverable 2: Report on the production of GIF by turbot, the effects on growth performance of turbot of local GIF production within RAS and the presence of GIF at commercial farm level
Schram, E. ; Heul, J.W. van der; Jol, J.G. ; Vincon, B. ; Bout, J. ; Cornelisse, J. - \ 2008
IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C115/08) - 79
visteelt - viskwekerijen - teeltsystemen - achterblijven in groei - groeieffecten - groeiremmers - tarbot - proeven - fish culture - fish farms - cropping systems - runting - growth effects - growth inhibitors - turbot - trials
One of the working hypotheses of this project is that growth retardation of turbot cultured in recirculating aquaculture systems (RAS) is caused by the accumulation of growth inhibiting factors (GIF) produced by the turbot themselves in the culture water. Our first goal was to demonstrate the production of growth inhibiting factors by turbot following the methodology of Yurl and Perlmutter. A series of successive experiments was performed. Extracts from turbot culture water were tested for GIF presence in early life stage tests using eggs and larvae and small scale growth trials with juveniles. Our second goal was to demonstrate the transfer of GIF between tanks. Four experiments involving the integration of experimental tanks in a farm scale setting were performed. Our third goal was to demonstrate the presence of GIF at commercial farms. Two juvenile growth trials were performed.
Evaluating and optimizing stock enhancement of natural flatfish stock
Sparrevohn, C.R. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): J.G. Støttrup. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049449 - 122
tarbot - pleuronectiformes - kunstmatige opfok - vrijgeven - visbestand - visserij - visstand - visserijbiologie - populatiebiologie - visserij-ecologie - turbot - artificial rearing - release - fishery resources - fisheries - fish stocks - fishery biology - population biology - fisheries ecology
Sensory quality and onset of rigor mortis for farmed turbot under various post slaughter conditions
Schelvis-Smit, A.A.M. ; Veldman, M. ; Kruijt, A.W. ; Vis, J.W. van de - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C051/06) - 21
tarbot - visteelt - viskwekerijen - turbot - fish culture - fish farms
As is the case for most farmed fish, the production of turbot is targeting the fresh markets established in Europe and Asia. Usually turbot is packed whole, dead or alive and transported directly to the market. On some occasions the fish are bled and gutted prior to delivery.
Sensory quality of wild and farmed turbot reared under different light conditions and processed bled or unbled
Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C049/06) - 16
tarbot - visteelt - viskwekerijen - bewaartijd - kwaliteit - turbot - fish culture - fish farms - storage life - quality
Sensory quality farmed turbot under different rearing conditions: variable tank renewal rates
Schelvis-Smit, A.A.M. ; Schram, E. - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C048/06) - 8
aquacultuur - viskwekerijen - recirculatie aquacultuur systemen - tarbot - smaak - sensorische evaluatie - organoleptische kenmerken - aquaculture - fish farms - recirculating aquaculture systems - turbot - taste - sensory evaluation - organoleptic traits
Within the CRAFT project Turpro water quality was researched to be optimised in the turbot recirculation farming system. Within this task the tank renewal rate was varied and growth of turbot was monitored. Within this experiment the question was whether the tank renewal rate affected the eating quality or off-flavour of the fillets.
Sensory quality of different commercially available turbot of farmed and wild origin
Schelvis-Smit, A.A.M. ; Veldman, M. - \ 2006
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C050/06) - 16
scophthalmus - tarbot - visteelt - gekweekte producten - recirculatiesystemen - sensorische evaluatie - turbot - fish culture - cultured products - recirculating systems - sensory evaluation
Within the CRAFT project TURPRO it was aimed to improve the quality of the turbot farmed in recirculation systems. One of the tasks was to compare the eating quality and shelf life of turbot grown under standard rearing conditions and post slaughter processing conditions and wild caught turbot. In this report the IMARES activities are presented. In same experiment sensory evaluation performed on farmed turbot from Iceland, this is reported in paper Roth: The subsequent effect of pre and post mortem muscle activity on muscle pH, rigor, texture hardness and sensory properties of turbot. Scophthalmus maximus (sensory results not reported in this paper anymore: present in this report to not get lost the data/results). The sensory profile of fresh farmed and wild turbot only differs on texture attributes: The wild turbot being less firm. The sensory spoilage pattern is similar for farmed and wild turbot but developed faster for wild caught turbot. The same can be seen for the Quality Index: Zeelandvis farmed turbot has longest shelf life of at least 18 days, followed by Stolt farmed turbot with 18 days of shelf life. The wild caught turbot in this study had a shelf life of 11 days. The farmed turbot from Zeelandvis stays in rigor mortis for 8 days and remains stiffer thereafter.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.