Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tastes
Check title to add to marked list
Lerarenhandleing groep 1 en 2 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 35
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 1 en 2. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 3 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 23
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 3. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 4 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 23
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 4. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 5 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 23
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 5. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 6 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 31
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 6. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 7 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 31
voedingseducatie - smaak - smaken - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - basisonderwijs - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - elementary education - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 7. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleiding groep 8 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 31
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 8. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Inleidend katern groep 1 t/m 8 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 19
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Dit inleidend katern is bedoeld voor de groepen 1 t/m 8. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Iedereen heeft smaak
Timmermans, Toine - \ 2012
taste - satiety - appetite - food research - nutrition and health - tastes - keeping quality - food consumption
Characterization of African Bush Mango trees with emphasis on the differences between sweet and bitter trees in the Dahomey Gap (West Africa)
Vihotogbe, R. - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Marc Sosef; B. Sinsin, co-promotor(en): Ronald van den Berg. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789461734129 - 189
irvingia - domesticatie - bomen - plantenmorfologie - plantengeografie - genetische diversiteit - taxonomie - smaken - benin - west-afrika - domestication - trees - plant morphology - phytogeography - genetic diversity - taxonomy - tastes - west africa
Smaaklessen. Een procesevaluatie onder docenten, leerlingen, partners en Regionale steunpunten
Meester, H.J. ; Regelink, M.H. - \ 2011
Amsterdam : ResCon, research & consultancy - 90
smaaklessen - voeding en gezondheid - smaak - smaken - voedingseducatie - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - tasting lessons - nutrition and health - taste - tastes - nutrition education - elementary education - teaching materials - eating
ResCon heeft een procesevaluatie uitgevoerd naar het programma Smaaklessen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de organisatiestructuur van Smaaklessen en het bereik ervan. Tevens geven de resultaten van het onderzoek een kwalitatieve doorkijk van het (te verwachten) effect van Smaaklessen.
De leukste en lekkerste 'lessen' voor het basisonderwijs!
Meester, H.J. ; Regelink, M.H. ; Tienstra, M.L. - \ 2011
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten
smaak - smaken - voedingseducatie - basisonderwijs - eten - lesmaterialen - smaaklessen - taste - tastes - nutrition education - elementary education - eating - teaching materials - tasting lessons
Folder voor basisschooldocenten met informatie over de programma's Smaaklessen, SchoolGruiten en EU-Schoolfruit.
Trends in smaak en meerwaarde bij verse producten
Verkerke, Wouter - \ 2009
taste - tastes - trends - fresh products - foods - food consumption
Smaaklessen beproefd: een formatieve procesevaluatie
Meester, H.J. ; Regelink, M.H. - \ 2008
Den Haag : Stichting Voedingscentrum Nederland - 98
voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - basisonderwijs - lesmaterialen - voedingseducatie - smaak - smaken - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - elementary education - teaching materials - nutrition education - taste - tastes
Smaaklessen is een lesprogramma voor leerlingen in het primair onderwijs waar scholen zich sinds schooljaar 2006-2007 gratis voor kunnen inschrijven. In dit onderzoek is met een formatieve procesevaluatie nagegaan in hoeverre het huidige lespakket wordt gebruikt en gewaardeerd. Daarnaast is gekeken hoe de organisatie van Smaaklessen is en wordt gewaardeerd. In het onderzoek staan drie niveaus centraal: scholen, regio’s (HASsen en GGD'en) en de nationale coördinatie (WUR). Op alle niveaus zijn data verzameld via observaties (8 scholen, 19 lessen), vragenlijsten (18 leerkrachten en 39 leerlingen) en via gesprekken met leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, betrokkenen bij HASsen, GGD’en en de WUR.
De gereedschapkist smaak en de smaakcijfers van Wageningen UR Glastuinbouw
Verkerke, W. - \ 2008
smaak - smaken - teelt onder bescherming - tomaten - smaakpanels - glastuinbouw - smaakonderzoek - taste - tastes - protected cultivation - tomatoes - taste panels - greenhouse horticulture - taste research
Deze poster geeft informatie over de diverse praktische tools om de smaak van glastuinbouw snel en objectief te kunnen vatstellen, die ontwikkeld zijn door Wageningen UR Glastuinbouw.
Smaakwaarneming en -waardering
Mojet, Jos - \ 2008
tastes - taste - food preferences - food consumption - memory - taste research
Met smaak ouder worden
Kremer, Stefanie - \ 2008
taste - tastes - elderly - food consumption - taste research
Smaakonderzoek en productpresentatie van The Greenery
Verkerke, W. ; Steenbergen, P. ; Kersten, M. - \ 2007
smaak - smaken - groenten - smaakonderzoek - glastuinbouw - taste - tastes - vegetables - taste research - greenhouse horticulture
The Greenery werkt samen met Wageningen UR Glastuinbouw op het gebied van smaak en inhoudsstoffen. Tevens is Wageningen UR Glastuinbouw bezig met smaakonderzoek
Smaakvervlakking biedt productontwikkelaars kansen
Lankveld, J.M.G. - \ 2005
ZuivelZicht 97 (2005)16. - ISSN 0165-8573 - p. 20 - 21.
smaak - smaken - zintuiglijke waarneming - productontwikkeling - marketing - melkproducten - consumentenvoorkeuren - taste - tastes - organolepsis - product development - milk products - consumer preferences
In dit dossier aandacht voor: Verslag van het jubileumcongres van CSK food enrichment over 'zuivel en smaak' in september 2005 in Leeuwarden. Smaak en geur, maar ook gevoel, uiterlijk en geluid bepalen de zintuiglijke beleving van een voedingsmiddel. Belangrijk is dat deze kenmerken bij productontwikkeling èn in de marketing communicatie met elkaar in balans worden gebracht. Tevens aandacht voor smaakles voor scholieren en de herontdekking van dierlijk vet
Wageningen vergeet smaak
Bartels, Paul ; Poelman, Astrid ; Immink, Victor ; Dijksterhuis, Garmt - \ 2004
taste - tastes - taste research - food quality - regional specialty products
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.