Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tasting lessons
Check title to add to marked list
Evaluatie en borging van Smaaklessen met aanvullende activiteiten : het Smaaklessen groentemenu onderzoek
Groothuis, M. ; Fries, M.C.E. ; Haveman-Nies, A. - \ 2015
Apeldoorn : AGORA Academische Werkplaats (Rapport / AGORA 1) - 59
smaaklessen - voedingseducatie - basisonderwijs - onderwijsprogramma's - voeding en gezondheid - groenten - tasting lessons - nutrition education - elementary education - education programmes - nutrition and health - vegetables
Onderzocht is wat het toegevoegde effect is van de Smaaklessen arrangementen ten opzichte van reguliere Smaaklessen en tevens zijn de mogelijkheden verkend voor borging van Smaaklessen arrangementen.
Traktatiepakket Smaaklessen
Meester, Hante - \ 2014
tasting lessons - elementary education - nutrition education - education programmes - teaching materials
Website Voedseleducatie Platform
Meester, H.J. ; Top, R. van den - \ 2014
Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit
voedingseducatie - kinderen - voeding en gezondheid - smaaklessen - lesmaterialen - onderwijsprogramma's - nutrition education - children - nutrition and health - tasting lessons - teaching materials - education programmes
Website van het Voedseleducatie Platform
De oogst van 7 jaar Smaaklessen en Schoolgruiten
Meester, H.J. ; Top, R. van den - \ 2014
Steunpunt Smaaklessen en SchoolGruiten Wageningen University - 20
smaaklessen - voeding en gezondheid - basisonderwijs - groenten - fruit - voedingseducatie - onderwijsprogramma's - tasting lessons - nutrition and health - elementary education - vegetables - nutrition education - education programmes
Evaluatie van de programma's Smaaklessen en SchoolGruiten.
Programma Smaaklessen blijkt effectief
Fries, M.C.E. - \ 2013
Wageningen UR
voeding en gezondheid - smaaklessen - onderwijsprogramma's - basisonderwijs - voedselconsumptie - nutrition and health - tasting lessons - education programmes - elementary education - food consumption
Het lesprogramma Smaaklessen helpt kinderen bij de ontwikkeling van een verantwoord eetpatroon. Dat blijkt uit een studie van Wageningen UR onder ongeveer 1200 leerlingen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Hoe meer smaaklessen kinderen volgen, hoe meer ze er op gaan letten of ze gezond en gevarieerd eten.
Evaluatie van smaaklessen : heeft smaaklessen effect op determinanten van gezond en bewust eetgedrag?
Fries, M.C.E. ; Dongen, E.J.I. van; Haveman-Nies, A. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR, Leerstoelgroep Humane Voeding - 74
smaaklessen - voeding en gezondheid - eetpatronen - onderwijsprogramma's - basisonderwijs - voedingsgedrag - voedselconsumptie - tasting lessons - nutrition and health - eating patterns - education programmes - elementary education - feeding behaviour - food consumption
Smaaklessen is een lesprogramma voor het basisonderwijs dat kinderen op een positieve en speelse manier in aanraking laat komen met smaak, gezonde voeding en voedselkwaliteit. In 2012 is een evaluatieonderzoek gestart met als doel de effectiviteit van blootstelling aan Smaaklessen gedurende één schooljaar te meten op gedragsdeterminanten van kinderen ten aanzien van drie doelgedragingen: (1) het proeven van onbekende producten (smaak), (2) het kiezen van gezonde producten (gezonde voeding) en (3) het bewust kiezen tussen producten (voedselkwaliteit). Het tweede doel was de invloed van implementatiefactoren op de grootte van het effect te onderzoeken.
Lerarenhandleing groep 1 en 2 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 35
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 1 en 2. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 3 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 23
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 3. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 4 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 23
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 4. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 5 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 23
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 5. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 6 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 31
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 6. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleing groep 7 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 31
voedingseducatie - smaak - smaken - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - basisonderwijs - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - elementary education - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 7. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Lerarenhandleiding groep 8 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 31
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Deze docentenhandleiding is bedoeld voor groep 8. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Inleidend katern groep 1 t/m 8 : lesprogramma over eten en smaak voor het basisonderwijs
Snoek, C. ; Top-Pullen, R. van den; Regelink, M.H. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen - 19
voedingseducatie - smaak - smaken - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - voedselconsumptie - smaaklessen - voeding en gezondheid - natuur- en milieueducatie - nutrition education - taste - tastes - elementary education - teaching materials - eating - food consumption - tasting lessons - nutrition and health - nature and environmental education
Het programma Smaaklessen is bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs en hun leerlingen van 4-12 jaar. De leskaternen zijn bedoeld als handleiding voor de leerkracht en bevatten allerlei lessuggesties. Dit inleidend katern is bedoeld voor de groepen 1 t/m 8. Smaaklessen heeft als doel kinderen gevoelig te maken voor een nieuwe beleving van voedsel.
Eten ontdekken met al je zintuigen!
Tienstra, M.L. ; Regelink, M.H. ; Top, R. van den; Meester, H.J. - \ 2013
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen
smaaklessen - onderwijsprogramma's - voeding en gezondheid - smaak - basisonderwijs - lesmaterialen - voedselconsumptie - tasting lessons - education programmes - nutrition and health - taste - elementary education - teaching materials - food consumption
De brochure is ontwikkeld voor basisschoolleerkrachten met informatie over de programma's Smaaklessen, EU-Schoolfruit en SchoolGruiten.
Smaaklessen voor asielzoekerskinderen
Meester, H.J. ; Top, R. van den - \ 2012
Utrecht : Pharos
smaaklessen - voeding en gezondheid - vluchtelingen - kinderen - onderwijsmethoden - tasting lessons - nutrition and health - refugees - children - teaching methods
Deze folder is een uitgave van Pharos - Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. De folder is tot stand gekomen in samenwerking met Smaaklessen en met financiering van Stichting Kinderpostzegels.
Evaluation of the European School Fruit Scheme
Meester, H.J. ; Tienstra, M.L. - \ 2012
Brussel : Europese Unie - 148
smaaklessen - onderwijs - onderwijsprogramma's - voeding en gezondheid - voedingseducatie - fruit - groenten - europese unie - tasting lessons - education - education programmes - nutrition and health - nutrition education - vegetables - european union
This evaluation assesses the implementation and the impact of the EU School Fruit Scheme (SFS) in the first two school years since its start in autumn 2009.
Smaaklessen. Een procesevaluatie onder docenten, leerlingen, partners en Regionale steunpunten
Meester, H.J. ; Regelink, M.H. - \ 2011
Amsterdam : ResCon, research & consultancy - 90
smaaklessen - voeding en gezondheid - smaak - smaken - voedingseducatie - basisonderwijs - lesmaterialen - eten - tasting lessons - nutrition and health - taste - tastes - nutrition education - elementary education - teaching materials - eating
ResCon heeft een procesevaluatie uitgevoerd naar het programma Smaaklessen. Het doel van het onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de organisatiestructuur van Smaaklessen en het bereik ervan. Tevens geven de resultaten van het onderzoek een kwalitatieve doorkijk van het (te verwachten) effect van Smaaklessen.
Van EU-Schoolfruit naar SchoolGruiten
Meester, H.J. - \ 2011
Wageningen : Steunpunt SchoolGruiten
smaaklessen - basisscholen - lesmaterialen - groenten - fruit - tasting lessons - elementary schools - teaching materials - vegetables
Stappenplan om scholen te helpen vanuit EU-Schoolfruit over te stappen naar SchoolGruiten.
De leukste en lekkerste 'lessen' voor het basisonderwijs!
Meester, H.J. ; Regelink, M.H. ; Tienstra, M.L. - \ 2011
Wageningen : Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten
smaak - smaken - voedingseducatie - basisonderwijs - eten - lesmaterialen - smaaklessen - taste - tastes - nutrition education - elementary education - eating - teaching materials - tasting lessons
Folder voor basisschooldocenten met informatie over de programma's Smaaklessen, SchoolGruiten en EU-Schoolfruit.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.