Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 56

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==thysanoptera
Check title to add to marked list
The effect of adhesives and solvents on the capture and specimen quality of pest thrips on coloured traps
Davidson, M.M. ; Nielsen, M.C. ; Butler, R.C. ; Vellekoop, R. ; George, S. ; Gunawardana, D. ; Muir, C.A. ; Teulon, D.A.J. - \ 2015
Crop Protection 72 (2015). - ISSN 0261-2194 - p. 108 - 111.
frankliniella-occidentalis pergande - sticky traps - thysanoptera - palmi - eradication - surfaces - diptera - crop
The present study compared different adhesives for trapping efficacy, ease of removing specimens and the subsequent quality of specimens for identification of thrips pests captured on blue plastic boards in a commercial capsicum glasshouse. The mean total number of thrips caught on sticky boards differed significantly with different adhesives. Blue boards covered with a water-based adhesive caught the least total number of thrips in the two experiments (56 thrips per trap, experiment 1; 4 thrips per trap, experiment 2). Traps covered with Stikem Special® caught the greatest number of total thrips (299 per trap, experiment 1; 32 per trap, experiment 2). De-Solv-it® was the most effective solvent to remove thrips from sticky boards compared with water and mineral oil, with all thrips detached from boards for all adhesive treatments within 150 min. Damage to or absence of key morphological features due to removal of specimens with De-Solv-it that would prevent species identification was recorded in only 10 of the 720 specimens removed from traps across all adhesives. The majority of thrips (70–92%) identified were Thrips tabaci Lindeman or Frankliniella occidentalis (Pergande). The type of adhesive used is an important factor to consider when developing traps for insect pest monitoring and management.
Toplaag versterkt biologische bestrijding in potplantenteelt (interview met Amir Grosman)
Hoogstraten, K. van; Grosman, A.H. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)12. - p. 36 - 37.
potplanten - glastuinbouw - plagenbestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - methodologie - roofmijten - thysanoptera - gewasbescherming - pot plants - greenhouse horticulture - pest control - biological control agents - methodology - predatory mites - plant protection
Door bij de potplantenteelt een organische toplaag op de potgrond aan te brengen, kunnen de natuurlijke vijanden van trips en varenrouwmug beter overleven. Dat maakt biologische bestrijding effectiever en mogelijk goedkoper. Of dit ook werkt in de vollegrond wordt momenteel onderzocht. Amir Grosman, onderzoeker gewasbescherming van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk schetst de onderzoeksaanpak, de resultaten én het vervolgonderzoek.
Resistance factors in pepper inhibit larval development of thrips (Frankliniella occidentalis)
Maharijaya, A. ; Vosman, B.J. ; Verstappem, F. ; Steenhuis-Broers, M.M. ; Mumm, R. ; Purwito, A. ; Visser, R.G.F. ; Voorrips, R.E. - \ 2012
Entomologia Experimentalis et Applicata 145 (2012)1. - ISSN 0013-8703 - p. 62 - 71.
western flower thrips - life-history parameters - colorado potato beetle - host-plant quality - glandular trichomes - wild tomato - thysanoptera - behavior - insect - growth
The western flower thrips [Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae)] is a major pest in pepper cultivation. Therefore, host plant resistance to thrips is a desirable trait. The objectives of this study were to determine the effect of resistance on the development of thrips and to identify metabolite compounds related to the resistance. Three highly resistant, three medium resistant, and three susceptible pepper accessions were used in this study. Adult and pre-adult survival, developmental time, and oviposition rate were assessed. Gas chromatography-mass spectrometry was used to identify compounds that correlate with the level of resistance to thrips. Our results show that resistance of pepper accessions has a significant effect on oviposition rate and larval mortality. Seven compounds were identified that correlate with resistance to thrips and six compounds were identified that correlate with susceptibility to thrips. Some of these compounds, such as tocopherols, were previously shown to have an effect on insects in general. Also, some specific secondary metabolites (alkanes) seem to be more abundant in susceptible accessions and were induced by thrips infestation
Heetstook effectief in de bestrijding van trips in gladiool
Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)230. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
bloembollen - gladiolus - warmtebehandeling - heteluchtbehandeling - thysanoptera - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - ornamental bulbs - heat treatment - hot air treatment - plant protection - control methods
Een heetstookbehandeling van pitten en knollen van 24 uur bij 41ºC is effectief in de bestrijding van trips tijdens de bewaring van gladiolen. De heetstookbehandeling is zonder schade toe te passen in pitten en knollen.
Trips bij Hyacint goed te voorkomen en te bestrijden
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)222. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - thysanoptera - hyacinten - thrips - bestrijdingsmethoden - thrips tabaci - gewasbescherming - ornamental bulbs - hyacinths - control methods - plant protection
Trips veroorzaakt de laatste jaren veel schade bij hyacint. Naast meldingen van aantasting in de holkamer komen steeds meer gevallen van tripsschade in de broei voor. PPO-onderzoek geeft aan dat een dompeling in Admire het beste resultaat gaf en dat een ruimtebehandeling met Actellic ooik een goede bestrijding kan geven. Omdat aan beide methoden nadelen zitten is het van belang de besmettingskans zo klein mogelijk te maken. Hierbij is het belangrijk te weten dat tripsen overal buiten aanwezig zijn. In dit artikel een aantal praktische tips hoe besmetting te voorkomen is en hoe trips te bestrijden is.
Bestrijding trips in gladiool met warme lucht
Kok, B.J. - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 39
gladiolus - knollen - thysanoptera - plantenplagen - gewasbescherming - heteluchtbehandeling - behandeling na de oogst - teelt - bloembollen - tubers - plant pests - plant protection - hot air treatment - postharvest treatment - cultivation - ornamental bulbs
Tijdens de knollenteelt van gladiolen zijn geen goede middelen meer beschikbaar om trips in het gewas te bestrijden. Als gevolg van de slechtere bestrijding van tripsen in het veld komen er na het rooien veel knollen in de schuur die door tripsen zijn aangetast. Om vraatschade van de tripsen op de knollen tegen te gaan moeten de tripsen in de schuur volledig worden bestreden. In dit project is duidelijk geworden dat een warme luchtbehandeling van pitten en knollen van 24 uur bij 41°C alle stadia van tripsen (eitjes, larven, poppen en volwassen trips) volledig bestrijdt. De warme luchtbehandeling kan het best worden toegepast na het pellen of verwerken van pitten en knollen tijdens het nadrogen. Een warme luchtbehandeling van 24 uur bij 41°C (bij een RV van 50%), toegepast in verse knollen enkele weken na het rooien, had geen schadelijke gevolgen voor de plantkwaliteit na opplanten van de knollen in het volgende groeiseizoen of na opplanten een jaar later. Knollen kunnen zelfs 2 keer dezelfde warme luchtbehandeling doorstaan, bijvoorbeeld bij de teler en bij de exporteur na afleveren. Dit heeft geen gevolgen voor de plantkwaliteit. De warme luchtbehandeling kan ook vlak voor het planten worden toegepast in verse knollen, al dan niet met penvorming of overjarige knollen zonder dat dit schadelijk is voor de plantkwaliteit. Bij toepassing van de warme luchtbehandeling onder praktijksituaties moet er rekening mee worden gehouden dat de ruimte waarin de warme luchtbehandeling wordt uitgevoerd langer op 41°C gehouden moet worden dan 24 uur. De warme luchtbehandeling van 24 uur start op het moment dat het op alle plekken in de kisten 41°C is tussen de knollen. Het goed bijhouden van de temperatuur is hierbij noodzakelijk. Een warme luchtbehandeling van 24 uur bij 41°C kost € 0,75 per m³ knollen als deze in december wordt uitgevoerd.
Geïntegreerde bestrijding in chrysant
Linden, Anton van der - \ 2011
chrysanthemums - integrated pest management - insects - thysanoptera - hemiptera - orius - selection - species
Nieuwe roofmijt Euseius ovalis werkt goed tegen trips en wittevlieg (interview met Juliete Pijnakker)
Arkesteijn, M. ; Pijnakker, J. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)2. - p. 42 - 43.
tuinbouwbedrijven - euseius - thysanoptera - insectenplagen - predatoren van schadelijke insecten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - gewasbescherming - glastuinbouw - groenten - snijbloemen - market gardens - insect pests - predators of insect pests - biological control agents - plant protection - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers
Euseius ovalis is een zeer actieve roofmijt, die trips en witte vlieg eet. Wageningen UR onderzoekster Juliette Pijnakker bestudeert de eisen die deze roofmijt stelt aan prooi, voedsel en klimaatomstandigheden. Martin Zuijderwijk zegt nog een jaar nodig te hebben voor verder onderzoek en het opzetten van een massakweek in voldoende aantallen
Trips geeft zich nog niet helemaal bloot
Verstegen, S. ; Kogel, W.J. de - \ 2009
Groenten & Fruit 63 (2009)28. - ISSN 0925-9708 - p. 34 - 35.
allium porrum - plantenplagen - thrips - thysanoptera - vangmethoden - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - plant pests - trapping - plant protection - agricultural research
Inzicht krijgen in de beste aanpak van trips valt niet mee. Onderzoek naar de toepasbaarheid van waarschuwingssysteem PLANT-plus en blauwe vangplaten toont aan dat beide systemen elkaar aanvullen met elk hun eigen voor- en nadelen
Heetstook effectief tegen trips in gladiool tijdens bewaring
Kok, B.J. ; Aanholt, J.T.M. van - \ 2009
BloembollenVisie 2009 (2009)179. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
proeven op proefstations - bloembollen - thysanoptera - bestrijdingsmethoden - heetwaterbehandeling - steriliseren - gladiolus - koudeopslag - station tests - ornamental bulbs - control methods - hot water treatment - sterilizing - cold storage
Een heetstookbehandeling van pitten en knollen van 24 of 48 uur bij 43°C is effectief in de bestrijding van trips tijdens de bewaring. De heetstookbehandeling is zonder schade toe te passen
Ziekte- en plaagdruk in 2009
Dijk, A. van; Kuik, A.J. van; Tol, R. van der - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)49. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
tetranychidae - cecidomyiidae - natuurlijke vijanden - bosbomen - bladvlekkenziekte - thysanoptera - meeldauw - ziektebestrijding - plagenbestrijding - natural enemies - forest trees - leaf spotting - mildews - disease control - pest control
Een overzicht van de belangrijkste ziekten en plagen die het afgelopen jaar de boomkwekerij parten speelden
Schade in veld en bewaring : trips in uien een bedreiging
Ester, A. ; Huiting, H.F. - \ 2009
Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)21. - ISSN 1871-093X - p. 4 - 4.
tuinbouwbedrijven - groenteteelt - delia antiqua - thysanoptera - uien - gel coatings - koudeopslag - market gardens - vegetable growing - onions - cold storage
Trips veroorzaakt aantasting in het veld en in de bewaring. Alertheid is dus geboden, want trips in de bewaring kan een domper zetten op de vele zorg voor een mooie opbrengst
Leer trips beter (her)kennen
Dorresteijn, W. ; Lommen, S.T.E. - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)26/26. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
boomkwekerijen - insectenplagen - plagenbestrijding - insectenbestrijding - thysanoptera - vangmethoden - forest nurseries - insect pests - pest control - insect control - trapping
In de glastuinbouw is trips al heel lang een goede bekende. In de boomkwekerij is dat niet zo. Toch moet je het insect goed (her)kennen om er iets tegen te kunnen doen
Biologische bestrijding van trips in paprika
Ramakers, P.M.J. ; Wensveen, W. van - \ 2009
capsicum annuum - thysanoptera - organismen ingezet bij biologische bestrijding - insecten - roofmijten - biologische landbouw - teeltsystemen - paprika - biological control agents - insects - predatory mites - organic farming - cropping systems - sweet peppers
Poster over de biologische bestrijding van trips in paprika. Trips is de enige vector van Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV). Toenemende problemen met dit virus in de praktijk leidt tot agressievere chemische bestrijding van de vector en zetten daarmee de geïntegreerde bestrijding onder druk
Comparison of thread-cutting behaviour in three specialist predatory mites to cope with complex webs of Tetranychus spider mites
Shimoda, T. ; Kishimoto, H. ; Takabayashi, J. ; Amano, H. ; Dicke, M. - \ 2009
Experimental and Applied Acarology 47 (2009)2. - ISSN 0168-8162 - p. 111 - 120.
insect predator - natural enemies - phytoseiidae - acari - prey - thysanoptera - thripidae - success - stage
Anti-predator defenses provided by complex webs of Tetranychus mites can severely impede the performance of generalist predatory mites, whereas this may not be true for specialist predatory mites. Although some specialist predatory mites have developed morphological protection to reduce the adverse effects of complex webs, little is known about their behavioral abilities to cope with the webs. In this study, we compared thread-cutting behavior of three specialist predatory mites, Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus womersleyi and N. californicus, exhibited inside the complex web of T. urticae. No major difference was observed among them in the basic pattern of this behavior, using chelicerae and palps, and in the number of silken threads severed while moving inside the web. These results and observations suggest that each predator species cut many sticky silken threads to move inside the complex web without suffering from serious obstruction
Nieuw gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong tegen gladiolentrips gevonden : hema: effectief en duurzaam middelenpakket BO-06-004-004.006
Conijn, C. ; Kogel, W.J. de - \ 2008
- 1
thysanoptera - gladiolus - plagenbestrijding - pesticiden - gewasbescherming - pest control - pesticides - plant protection
Zonder bestrijding van trips is de gladiolen bewaring en export niet mogelijk. Uit laboratoriumtesten kwam een Gewasbeschermingsmiddel van Natuurlijke Oorsprong (GNO) naar voren dat goed werkt tegen gladiolentrips. Nu nog een praktijktoepassing
Plant traits associated with resistance to Thrips tabaci in cabbage (Brassica oleracea var capitata)
Voorrips, R.E. ; Steenhuis, M.M. ; Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2008
Euphytica 163 (2008)3. - ISSN 0014-2336 - p. 409 - 415.
thrips tabaci - brassica oleracea var. capitata - koolsoorten - plaagresistentie - brix - waslagen - rijpheid - cabbages - pest resistance - wax coatings - maturity - thysanoptera - damage - wax
Thrips tabaci is a major problem in the cultivation of cabbage for storage, as this pest causes symptoms that necessitate the removal of affected leaves from the product. Between cabbage varieties large differences in susceptibility occur. This study aimed to identify plant traits associated with these differences, in field experiments with natural infestation in 2005 and 2006. One factor affecting the amount of thrips damage was the timing of the development of the head. In an experiment with different planting dates especially the early maturing, more susceptible varieties were shown to benefit from later planting. In comparisons of multiple varieties in both years, regression studies showed that more advanced plant development in August and early September increased thrips damage at the final harvest. However, no single plant trait explained more than 25% (2005, Brix) or 48% (2006, compactness) of the variation in thrips damage. Optimal regression models, explaining up to 75% of the variation in thrips damage included Brix and leaf surface wax late in the season, as well as an indicator of plant development earlier in the season, and in 2005 also leaf thickness. The possible role of these plant traits in relation to thrips is discussed
Trips bij hyacint beter te voorkomen dan te bestrijden
Vreeburg, P.J.M. ; Conijn, C.G.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2008
BloembollenVisie (2008)144. - ISSN 1571-5558 - p. 26 - 27.
bloembollen - hyacinten - forceren van planten - thysanoptera - detectie - insectenbestrijding - pesticiden - dompelen - gewasbescherming - ornamental bulbs - hyacinths - forcing - detection - insect control - pesticides - dipping - plant protection
Tripsen komen niet zoveel in de holkamers, maar kunnen bij vroege aantasting voor een misoogst zorgen. De ervaring leert dat trips meestal met de geholde of gesneden bollen de holkamer binnenkomt. Een aantasting tijdens de bewaring kan niet met de nu toegepaste middelen worden bestreden. De beste bestrijding werd bereikt na dompeling na hollen in Admire
Populatiedynamica van trips in relatie tot vectorfunctie
Stijger, C.C.M.M. ; Derks, A.F.L.M. ; Vlugt, R.A.A. van der - \ 2008
plantenvirussen - teelt onder bescherming - tomatenbronsvlekkenvirus - detectie - thysanoptera - vectoren - glastuinbouw - plant viruses - protected cultivation - tomato spotted wilt virus - detection - vectors - greenhouse horticulture
Doel van het onderzoek was na te gaan welke factoren bepalend zijn voor de schade die tospovirussen veroorzaken in kasteelten
Zoeken en toetsen van nieuwe biologische bestrijders van trips
Beerling, E.A.M. ; Conijn, C.G.M. ; Gerritsen, L.J.M. ; Kruistum, G. van - \ 2008
biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - thysanoptera - insectenpathogenen - predatoren - roofmijten - plagenbestrijding - frankliniella occidentalis - bloembollen - vollegrondsgroenten - sierteelt - biological control - biological control agents - entomopathogens - predators - predatory mites - pest control - ornamental bulbs - field vegetables - ornamental horticulture
Onderzoek naar kweekbaarheid en effectiviteit van nieuwe predatoren en insectenpathogenen tegen Californische trips (sierteelt), tabakstrips (groenteteelt) en gladiolentrips (bollenteelt en bewaring)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.