Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 89

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==transpiratie
Check title to add to marked list
HNT Gerbera vraagt om meer inzicht in luchtstromen en vochtafvoer in de kas : Telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling
Rodenburg, J. ; Weel, P.A. van - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 42 - 43.
glastuinbouw - snijbloemen - teeltsystemen - teelt onder bescherming - luchtstroming - ontvochtiging - vergelijkend onderzoek - proeven - transpiratie - greenhouse horticulture - cut flowers - cropping systems - protected cultivation - air flow - dehumidification - comparative research - trials - transpiration
Volgens innovatiemakelaar Stefan Persoon verdient het gerberavak een compliment. Als geen ander zijn de telers zelf actief in onderzoek en ontwikkeling. En met de resultaten komen ze aantoonbaar verder. “We hebben samen inderdaad veel bereikt”, meent ook Mathieu van Holstein, directeur van Holstein Flowers. “Op het gebied van belichting, verduistering en natuurlijk Het Nieuwe Telen. We weten nu bijvoorbeeld dat we energiezuiniger kunnen telen met behoud van kwaliteit.”
Atmospheric turbulence over crops : confronting theories with observations
Boer, A. van de - \ 2015
University. Promotor(en): Bert Holtslag, co-promotor(en): Arnold Moene; A. Graf. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572416 - 143
turbulentie - meteorologie - atmosfeer - gewassen - watergebruiksrendement - transpiratie - modellen - eddy-covariantie - turbulente stroming - turbulence - meteorology - atmosphere - crops - water use efficiency - transpiration - models - eddy covariance - turbulent flow

Atmospheric turbulence plays a key role in hydrological and carbon cycles, and in weather and climate. Understanding and forecasting turbulence is thereby relevant for human life and environment.

We deal with some major challenges for studying atmospheric turbulence over crops. Land-atmosphere interactions are specifically complex because of surface heterogeneity. Also, boundary-layer entrainment complicates measuring and studying surface fluxes. Furthermore, the absence of high-frequency observations and of measurements of underlying soil and vegetation processes impedes studying land-atmosphere interactions.

We show the applicability of analytical footprint models over a heterogeneous land surface, and the validity of Monin-Obukhov similarity theory for a strongly-convective boundary-layer. Moreover, we present improvements on a scheme that can be used to estimate the amount of atmospheric turbulence from single-level weather data. We furthermore suggest to improve the partitioning theory that is used to distinguish soil processes from plant processes in eddy-covariance flux observations.

Tulpscheutjes in weefselkweek blijken zwaar ondervoed
Klerk, G.J.M. de; Bos, H. ; Pramanik, D. - \ 2014
BloembollenVisie (2014)305. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
weefselkweek - tulpen - voedingsstoffentransport - transpiratie - plantenfysiologie - opname (uptake) - tissue culture - tulips - nutrient transport - transpiration - plant physiology - uptake
Voor tulp is weefselkweekvermeerdering cruciaal. Nieuwe cultivars kunnen met weefselkweek veel sneller op de markt gebracht worden dan de huidige 20-25 jaar. Bovendien zijn bollen uit de weefselkweek vitaler en robuuster. Commerciële weefselkweekvermeerdering is ondanks veel onderzoek niet van de grond gekomen. Nieuw onderzoek werpt een ander licht op dit probleem. Ondervoeding blijkt de bottlenek; ondervoeding niet omdat er te weinig voeding wordt toegediend maar omdat de plantjes te weinig naar de groeizones kunnen transporteren.
Temperature is especially important for meristem and fruit : sensitivity different plant organs to changes in temperature
Heuvelink, E. ; Gelder, A. de; Kierkels, T. - \ 2014
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 3 (2014)1. - ISSN 2215-0633 - p. 34 - 35.
kassen - teelt onder bescherming - temperatuur - vruchtgroenten - fotosynthese - transpiratie - koeling - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - groenten - greenhouses - protected cultivation - temperature - fruit vegetables - photosynthesis - transpiration - chilling - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - vegetables
Temperature influences plant processes. But the different organs – root, stem, leaf, flower, fruit – all react differently. This is something to take into account with new cultivation systems such as (semi) closed greenhouses, where an essential aspect is cooling.
Zonder transport staat alles stil, ook in weefselkweek : oplossing ligt in bevordering verdamping
Klerk, G.J.M. de; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)9. - p. 18 - 19.
glastuinbouw - plantenvermeerdering - weefselkweek - kweektechnieken - in vitro kweek - transpiratie - tca - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - propagation - tissue culture - culture techniques - in vitro culture - transpiration - plant development
Nuchter beschouwd is het opmerkelijk dat planten in staat zijn in kweekbuizen te groeien. Het is daarom niet verwonderlijk dat zich regelmatig problemen voordoen. De oplossing daarvan is van groot belang voor de praktijk. Dat maakt snelle vermeerdering door weefselkweek voor veel meer gewassen toegankelijk.
Comparison of the root water uptake term of four simulation models
Willigen, P. de; Dam, J.C. van; Javaux, M. ; Heinen, M. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-report 2206) - 65
bodem-plant relaties - bodemwater - transpiratie - modellen - soil plant relationships - soil water - transpiration - models
Water uptake by plant roots is an important component of the soil water balance. In this report we studied four water uptake models, of different complexity, that were all embedded in a greater model dealing with transport of water in (an unsaturated) soil. Though also some attention was paid to performance of the routines by themselves, the focus was directed to their functioning as a part of the greater models. We examined the results of two scenarios of potential transpiration and precipitation, comprising a period of 16 days. As could be expected the models yielded different results, but the differences in actual transpiration are modest due to feedback mechanisms.
On-line monitoring van transpiratie en fotosynthese: de praktijk
Bontsema, J. ; Hemming, J. ; Janssen, H.J.J. ; Meinen, E. ; Rispens, S. ; Steenhuizen, J.W. ; Visser, P.H.B. de - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1091) - 65
gasuitwisseling - fotosynthese - transpiratie - glastuinbouw - kasgewassen - gewasmonitoring - on-line - gegevensverwerking - gas exchange - photosynthesis - transpiration - greenhouse horticulture - greenhouse crops - crop monitoring - on line - data processing
WUR Glastuinbouw heeft monitoren ontwikkeld voor de on-line bepaling van de verdamping en fotosynthese. Deze monitoren zijn uitgetest bij diverse vruchtgroentetelers en slatelers. In het onderzoek is ook een nieuwe transpiratiemonitor ontwikkeld, op basis van een statische energie- en vochtbalans
Air humidity, stomata & transpiration
Nederhoff, E.M. - \ 2009
Practical Hydroponics & Greenhouses 2009 (2009)109. - ISSN 1321-8727 - p. 37 - 42.
hydrocultuur - transpiratie - relatieve vochtigheid - huidmondjes - wateropname (planten) - poriën - bladoppervlakte - hydroponics - transpiration - relative humidity - stomata - water uptake - pores - leaf area
The plant's water status is the balance of water uptake and water loss. Transpiration (water loss) in influenced by sun, wind humidity, leaf area, and opening of stomatal pores in the leaves.
Effecten van verneveling op groei en ontwikkeling van tomaat : teelt van eind april tot eind augustus
Eveleens-Clark, B.A. ; Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de; Elings, A. ; Janse, J. ; Qian, T. ; Lagas, P. ; Steenhuizen, J.W. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 643) - 34
solanum lycopersicum - tomaten - teelt onder bescherming - groei - vernevelen - transpiratie - glastuinbouw - tomatoes - protected cultivation - growth - fogging - transpiration - greenhouse horticulture
Sinds enkele jaren staat het telen in geconditioneerde kassen volop in de belangstelling. In deze kassen is het klimaat beter te sturen dan in traditionele kassen door toepassing van koeling en verneveling. Het gebruik van verneveling in kassen heeft als voordeel dat er per m3 lucht meer warmte afgevoerd kan worden, waardoor de ramen meer gesloten kunnen blijven en de CO2 concentratie hoger blijft.
Huidmondjesopening : onderzoek naar het meetbaar maken van de huidmondjesopening met als doel om de klimaatregeling mede daarop te baseren
Telgen, H.J. van; Voogt, J.O. ; Warmenhoven, M.G. ; Weel, P.A. van - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 266) - 50
huidmondjes - beweging van huidmondjes - transpiratie - teelt onder bescherming - kassen - fotosynthese - kooldioxide - meetapparatuur - glastuinbouw - stomata - stomatal movement - transpiration - protected cultivation - greenhouses - photosynthesis - carbon dioxide - meters - greenhouse horticulture
Via de huidmondjes verlopen twee belangrijke processen: de verdamping en de CO2-opname. Tot nu toe bestaat er geen instrument om het functioneren van die huidmondjes zodanig in beeld te brengen dat de klimaatregeling er op afgestemd zou kunnen worden. In dit onderzoek wordt een theoretische basis gelegd voor het functioneren van het huidmondje.
Less transpiration and good quality thanks to NIR-screen
Stanghellini, C. ; Kempkes, F.L.K. ; Hemming, S. ; Jianfeng, D. - \ 2009
FlowerTECH 12 (2009)3. - ISSN 1388-8439 - p. 28 - 29.
tuinbouwbedrijven - kassen - bekleding, bouw - zonne-instraling - klimaatregeling - emissie - plant-water relaties - transpiratie - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - cladding - insolation - air conditioning - emission - plant water relations - transpiration - greenhouse horticulture
Materials or additives for greenhouse cover that reflect or absorb a part of the NIR radiation can decrease the cooling requirement for the greenhouse and increase water use efficiency of the crop. By reducing the ventilation requirement, it might even decrease emissions of carbon dioxide from greenhouses with CO2 fertilisation
Temperatuur vooral van belang voor groeipunt en vrucht : de gevoeligheid van gewasdelen voor temperatuurveranderingen
Heuvelink, E. ; Gelder, A. de; Kierkels, T. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)5. - p. 20 - 21.
kassen - teelt onder bescherming - temperatuur - vruchtgroenten - fotosynthese - transpiratie - koeling - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - groenten - greenhouses - protected cultivation - temperature - fruit vegetables - photosynthesis - transpiration - chilling - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - vegetables
Met name aandacht voor de temperatuur van groeipunt en vruchten is nuttig. In zijn algemeenheid kunnen alle delen van de plant best wat koeler dan nu gebruikelijk is, als je groeipunt en vruchten op temperatuur zou kunnen houden. Dat zou een handvat kunnen zijn voor energiebesparing. Maar technisch is dat wel erg ingewikkeld. De kennis op dit gebied is (nog) erg beperkt
Critical soil conditions for oxygen stress to plant roots: substituting the Fedds-function by a process-based model
Bartholomeus, R.P. ; Witte, J.P.M. ; Bodegom, P.M. van; Dam, J.C. van; Aerts, R. - \ 2008
Journal of Hydrology 360 (2008)1-4. - ISSN 0022-1694 - p. 147 - 165.
bodemporiënsysteem - bodemlucht - wateropname (planten) - plant-water relaties - transpiratie - waterverzadiging - modellen - oxidatieve stress - bodem-plant relaties - soil pore system - soil air - water uptake - plant water relations - transpiration - waterlogging - models - oxidative stress - soil plant relationships - use systems-analysis - crop growth-models - physical-properties - water-uptake - diffusion - respiration - aeration - compaction - transport - conductivity
Effects of insufficient soil aeration on the functioning of plants form an important field of research. A well-known and frequently used utility to express oxygen stress experienced by plants is the Feddes-function. This function reduces root water uptake linearly between two constant pressure heads, representing threshold values for minimum and maximum oxygen deficiency. However, the correctness of this expression has never been evaluated and constant critical values for oxygen stress are likely to be inappropriate. In this paper, we propose a fundamentally different approach to assess oxygen stress: we built a plant physiological and soil physical process-based model to calculate the minimum gas filled porosity of the soil at which oxygen stress occurs.
Effects of insufficient soil aeration on the functioning of plants form an important field of research. A well-known and frequently used utility to express oxygen stress experienced by plants is the Feddes-function. This function reduces root water uptake linearly between two constant pressure heads, representing threshold values for minimum and maximum oxygen deficiency. However, the correctness of this expression has never been evaluated and constant critical values for oxygen stress are likely to be inappropriate. On theoretical grounds it is expected that oxygen stress depends on various abiotic and biotic factors. In this paper, we propose a fundamentally different approach to assess oxygen stress: we built a plant physiological and soil physical process-based model to calculate the minimum gas filled porosity of the soil (phi gas_min) at which oxygen stress occurs. First, we calculated the minimum oxygen concentration in the gas phase of the soil needed to sustain the roots through (micro-scale) diffusion with just enough oxygen to respire. Subsequently, phi gas_min that corresponds to this minimum oxygen concentration was calculated from diffusion from the atmosphere through the soil (macro-scale). We analyzed the validity of constant critical values to represent oxygen stress in terms Of phi gas_min, based on model simulations in which we distinguished different soil types and in which we varied temperature, organic matter content, soil depth and plant characteristics. Furthermore, in order to compare our model results with the Feddes-function, we linked root oxygen stress to root water uptake (through the sink term variable F, which is the ratio of actual and potential uptake). The simulations showed that phi gas-min is especially sensitive to soil temperature, plant characteristics (root dry weight and maintenance respiration coefficient) and soil depth but hardly to soil organic matter content. Moreover, phi gas-min varied considerably between soil types and was larger in sandy soils than in clayey soils. We demonstrated that F of the Feddes-function indeed decreases approximately linearly, but that actual oxygen stress already starts at drier conditions than according to the Feddes-function. How much drier is depended on the factors indicated above. Thus, the Feddes-function might cause large errors in the prediction of transpiration reduction and growth reduction through oxygen stress. We made our method easily accessible to others by implementing it in SWAP, a user-friendly soil water model that is coupled to plant growth. Since constant values for phi gas_min in plant and hydrological modeling appeared to be inappropriate, an integrated approach, including both physiological and physical processes, should be used instead. Therefore, we advocate using our method in all situations where oxygen stress could occur. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.
'Sturen op vochtdeficit is onzin' - WUR-onderzoek naar de werking van huidmondjes (interview met Peter van Weel)
Kamminga, H. ; Weel, P.A. van - \ 2008
Vakblad voor de Bloemisterij 63 (2008)23. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
plantenfysiologie - huidmondjes - transpiratie - modellen - landbouwkundig onderzoek - plant physiology - stomata - transpiration - models - agricultural research
WUR Glastuinbouw heeft het gedrag van huidmondjes onderzocht. Dit moet een model van de energiebalans opleveren waarmee de groei beter is te sturen. Een van de uitkomsten is dat licht de belangrijkste motor is achter de verdamping
The shape of the transpiration reduction function under plant water stress
Metselaar, K. ; Jong van Lier, Q. de - \ 2007
Vadose Zone Journal 6 (2007)1. - ISSN 1539-1663 - p. 124 - 139.
bodemwater - bodem-plant relaties - transpiratie - modellen - soil water - soil plant relationships - transpiration - models - available soil-water - leaf-area - balance model - root-system - crop growth - transport - wheat - evaporation - irrigation - responses
Assuming transpiration to be reduced after a critical pressure head (usually chosen as −1.5 MPa or −150 m) at the root surface has been reached, transpiration rates in this so-called falling-rate phase were analyzed numerically for soils described by the van Genuchten–Mualem equations (numerical soils). The analysis was based on the differential equation describing radial flow to a single root.
Assuming transpiration to be reduced after a critical pressure head ( usually chosen as -1.5 MPa or -150 m) at the root surface has been reached, transpiration rates in this so-called falling-rate phase were analyzed numerically for soils described by the van Genuchten-Mualem equations ( numerical soils). The analysis was based on the differential equation describing radial flow to a single root. Numerically, the system was simulated by an implicit scheme. It is shown that, at limiting hydraulic conditions, relative transpiration ( ratio between actual and potential transpiration) is equal to relative matric flux potential ( ratio between actual matric flux potential and matric flux potential at the onset of limiting hydraulic conditions). Given this equality, transpiration reduction functions as a function of soil water content and as a function of time are presented for five types of analytical soils: a constant diffusivity, Green and Ampt, Brooks and Corey, versatile nonlinear, and exponential soil. While in the case of constant diffusivity, relative transpiration decreases as a linear function of water content, for the remaining four cases the decrease is a concave function of soil water content. Numerical simulations also result in a concave shape, unless the difference between water content at the onset of limiting hydraulic conditions and at permanent wilting is very small, for example, at high root densities. These discrepancies may be explained by the relative importance of a transition period between the constant- and falling-rate phases.
On-line monitoring van transpiratie en fotosyntheseactiviteit
Bontsema, J. ; Hemming, J. ; Stanghellini, C. ; Visser, P.H.B. de; Henten, E.J. van; Budding, J. ; Rieswijk, T. ; Nieboer, S. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 451) - 40
gasuitwisseling - fotosynthese - transpiratie - kassen - gas exchange - photosynthesis - transpiration - greenhouses
Effect van klimaatmaatregelen te tonen. Softsensor goed hulpmiddel voor meten verdamping en fotosynthese
Arkesteijn, Marleen ; Bontsema, J. - \ 2007
Onder Glas 4 (2007)1. - p. 38 - 39.
tuinbouw - transpiratie - fotosynthese - computer software - computeranalyse - informatieverwerking - energiebehoud - glastuinbouw - horticulture - transpiration - photosynthesis - computer analysis - information processing - energy conservation - greenhouse horticulture
Jan Bontsema, onderzoeker bij WUR Glastuinbouw, ontwikkelde samen met collega's een monitor voor transpiratie en fotosynthese. Met één extra lijntje op het scherm van de klimaatcomputer is in één oogopslag het effect van ingrepen in de kas te zien. Dit is de optimale manier om te zien of energie efficient wordt ingezet
Verdamping planten vermindert door toename atmosferische kooldioxide
Witte, J.P. ; Kruijt, B. ; Kroon, T. ; Maas, K. - \ 2006
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 39 (2006)5. - ISSN 0166-8439 - p. 27 - 29.
plant-water relaties - temperatuur - evapotranspiratie - klimaatverandering - kooldioxide - transpiratie - broeikasgassen - verdroging - plant water relations - temperature - evapotranspiration - climatic change - carbon dioxide - transpiration - greenhouse gases - desiccation
Door verbranding van fossiele brandstoffen neemt de koolzuurgasconcentratie in de atmosfeer toe, waardoor de temperatuur op aarde zal stijgen. Het KNMI heeft onlangs berekend hoeveel de verdamping in 2050 zal zijn toegenomen door deze temperatuurstijging. Toename van het kooldioxidegehalte heeft echter ook tot gevolg dat planten hun huidmondjes minder ver hoeven te openen of minder huidmondjes hoeven aan te maken om in hun koolstofbehoefte te voorzien. Hierdoor daalt de verdamping juist. Dit effect van een hogere kooldioxideconcentratie is nu gekwantificeerd: hydrologen dienen de verdamping door de vegetatie voortaan naar beneden bij te stellen en Nederland wordt minder droog dan op grond van alleen de temperatuurstijging wordt verwacht
Verdamping zorgt voor afkoeling en opname en transport van nutrienten
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2005
Onder Glas 2 (2005)11. - p. 20 - 21.
plantenfysiologie - voedingsstoffenopname (planten) - evapotranspiratie - transpiratie - temperatuur - cultuurmethoden - agrarische bedrijfsvoering - glastuinbouw - plant physiology - nutrient uptake - evapotranspiration - transpiration - temperature - cultural methods - farm management - greenhouse horticulture
De verdamping in een plant heeft twee belangrijke functies: de opname en het transport van nutriënten en afkoeling. Voor het functioneren van de plant is dus altijd een zekere verdamping nodig. Het teveel stimuleren van de verdamping kost veel energie. Daarom kan het lonend zijn een hogere luchtvochtigheid te accepteren
Verminderen verdamping voor lager energieverbruik
Geus, C. de; Marcelis, L.F.M. - \ 2005
Nieuwe oogst / Magazine tuinbouw 1 (2005)21. - ISSN 1871-0921 - p. 10 - 11.
solanum lycopersicum - teelt - kassen - energiebehoud - transpiratie - antitranspiratiemiddelen - waslagen - energiegebruik - energiebalans - energiekosten - toegepast onderzoek - glastuinbouw - cultivation - greenhouses - energy conservation - transpiration - antitranspirants - wax coatings - energy consumption - energy balance - energy expenditure - applied research - greenhouse horticulture
Het afremmen van de verdamping van kasgewassen met behulp van een emulsie die over de planten wordt gespoten, vermindert in tomaat 's winters het energieverbruik met 6 tot 10 procent. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van Plant Research International (PRI) en Agrotechnology & Food Innovations (A&F) in Wageningen. Tuinders zijn echter per definitie huiverig om met zogenaamde 'antitranspiratia' aan zo'n wezenlijk onderdeel van het plantenleven te sleutelen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.