Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==tussenkalftijd
Check title to add to marked list
Nieuwe maat voor melkproductie : vergelijking melkgift koeien met verschillende droogstandslengte mogelijk met effectieve lactatie
Kok, A. ; Knegsel, A.T.M. van; Middelaar, C.E. van - \ 2016
Veeteelt 33 (2016)7. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
dairy cattle - dairy farming - milk production - lactation - dry period - calving interval - agricultural research - melkvee - melkveehouderij - melkproductie - lactatie - gustperiode - tussenkalftijd - landbouwkundig onderzoek
De gebruikelijke maat voor lactatieproductie, de 305 dagenproductie, houdt geen rekening met de lengte van de droogstand of tussenkalftijd van de koe. Onderzoekers van Wageningen UR stellen daarom een nieuwe maat voor lactatieproductie voor
'De koe in de watten leggen' : Maria Verduin verzorgt droogstaande en verse koeien in kraamhotel'
Hulst, M. van der - \ 2009
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 5 (2009)21. - ISSN 1871-0948 - p. 4 - 4.
rundveehouderij - gustperiode - tussenkalftijd - lactatie - kalven - afkalfpercentage - cattle husbandry - dry period - calving interval - lactation - calving - calving rate
Maria Verduin, veehouder in Koudum runt sinds 2008 een kraamhotel
'In een kraamhotel krijgen verse koeien alle aandacht'
Hulst, M. van der - \ 2007
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 3 (2007)23. - ISSN 1871-0948 - p. 21 - 21.
melkveehouderij - melkvee - gustperiode - tussenkalftijd - lactatie - huisvesting van rundvee - dairy farming - dairy cattle - dry period - calving interval - lactation - cattle housing
Het netwerk 'Kraamhotel', van het programma Netwerken in de Veehouderij van de Animal Sciences Group (ASG), gaat de mogelijkheden na om droogstaande en verse koeien in een apart bedrijf onder te brengen
Converting to organic dairy farming: Consequences for production, somatic cell scores and calving interval of first parity Holstein cows
Nauta, W.J. ; Baars, T. ; Bovenhuis, H. - \ 2006
Livestock Science 99 (2006)2-3. - ISSN 1871-1413 - p. 185 - 195.
conversie - biologische landbouw - melkproductie - tussenkalftijd - leeftijd bij eerste keer kalven - celgetal - conversion - organic farming - milk production - calving interval - age at first calving - somatic cell count - health - herds - milk
This paper aims to describe the changes prompted by conversion to organic farming for milk production and fertility of first parity Holstein cows. Data was collected for Dutch organic farms, with a distinction made between long-standing-organic farms, converted organic farms and a reference group of conventional farms. The percentage Holstein blood in the herds, milk production (kg milk, % milk fat, % milk protein), somatic cell scores (SCS), calving interval (CI) and age at first calving (AFC) were described over time. An animal model was used to estimate the effects of conversion on different traits based on data from converted organic farms. Milk production was lower and somatic cell counts were higher on long-standing-organic farms than on conventional and converted organic farms. Interestingly, at pre-organic farms, i.e. before their conversion, the milk production level was already lower than at conventional farms. The estimates from our statistical analysis showed a highly significant decrease in milk yield and protein percentage due to conversion. Also fat content decreased, SCS increased and AFC increased significantly. It can be concluded that the conversion to organic farming is a gradual process over years. Dutch farmers who decided during the late 1990s to convert to organic farming, represented a specific group of farmers distinct from conventional farmers, which was reflected by lower milk yields, milk fat percentage and protein percentage before conversion as compared to conventional farms. During conversion, significant changes in milk production, protein and fat contents and somatic cell scores took place. Age of first calving is an important difference between organic and conventional farming
Elk jaar een kalf blijft optimaal
Hogeveen, H. ; Eerdenburg, F. van; Cocq, P. de - \ 2005
Veeteelt 22 (2005)21. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - melkkoeien - melkproductie - tussenkalftijd - lactatie - lactatieduur - economische analyse - kunstmatige inseminatie - timing - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - dairy cows - milk production - calving interval - lactation - lactation duration - economic analysis - artificial insemination - farm management - farm results
Met het oog op het vinden van de optimale tussenkalftijd zochten onderzoekers aan de faculteit Diergeneeskunde Utrecht naar het optimale lactatiestadium om koeien te insemineren
Vruchtbaarheid op het High-techbedrijf redelijk tot goed
Thomassen, I. ; Kamp, A. van der - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 26 - 27.
vruchtbaarheid - tussenkalftijd - zwangerschap - zwangerschapspercentage - bevruchtingspercentage - afkalfpercentage - melkkoeien - melkvee - melkveehouderij - diergezondheid - voortplantingsstoornissen - inseminatie - kunstmatige inseminatie - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - fertility - calving interval - pregnancy - pregnancy rate - conception rate - calving rate - dairy cows - dairy cattle - dairy farming - animal health - reproductive disorders - insemination - artificial insemination - pilot farms - demonstration farms
In een reeks van vier artikelen bespreken we het diermanagement op het High-techbedrijf. Dit artikel gaat in op de vruchtbaarheid.
Tegenvallende drachtigheid veestapel lagekostenbedrijf
Ouweltjes, W. ; Haan, M. de; Remmelink, G. - \ 2001
Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)3. - ISSN 1569-805X - p. 13 - 15.
zwangerschap - zwangerschapspercentage - vruchtbaarheid - vrouwelijke vruchtbaarheid - tussenkalftijd - lichaamsconditie - melkkoeien - melkveehouderij - diervoedering - veevoeding - concentraten - krachtvoeding - mineraaltekorten - mineralen - mineralenvoeding - pregnancy - pregnancy rate - fertility - female fertility - calving interval - body condition - dairy cows - dairy farming - animal feeding - livestock feeding - concentrates - force feeding - mineral deficiencies - minerals - mineral nutrition
Dit artikel gaat in op de vruchtbaarheid en de conditie van de dieren.
Minder melkziekte en melkgeld met doormelken
Ouweltjes, W. ; Sampinon, O. ; Sol, J. - \ 2000
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)2. - ISSN 1386-8470 - p. 9 - 11.
melkveehouderij - melkvee - melken - tussenkalftijd - lactatie - melksecretie - melkziekte - uiers - kalveren - colostrum - dairy farming - dairy cattle - milking - calving interval - lactation - milk secretion - parturient paresis - udders - calves
Koeien die worden doorgemolken hebben in de volgende lactatie een beduidend lagere melkproductie. Ook de productie van kg vet en eiwit was fors lager. De koeien hadden veel minder melkziekte.
Bronstregulatie bij langdurig guste zeugen
Binnendijk, G. ; Hoofs, A. - \ 1998
Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)1. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 3.
oestrus - zeugen - tussenkalftijd - sows - calving interval
In de eerste weken na opheffing van het fokverbod zijn op praktijkbedrijven de zeugen die spontaan in bronst kwamen geonsemineerd. Bij de nog guste zeugen kan de bronst gereguleerd worden om het geplande aantal dekkingen per week te realiseren.
Hoe verder na beeindiging van het fokverbod?
Vesseur, P. - \ 1997
Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)6. - ISSN 1382-0346 - p. 5 - 7.
veredelingsmethoden - zeugen - tussenkalftijd - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - nederland - breeding methods - sows - calving interval - farms - farming systems - government policy - agricultural policy - agricultural law - netherlands
In de gebieden waar het fokverbod geldt staan op dit moment alle zeugen gust. Er is weinig bekend over hoe het verder zal gaan met die zeugen. Toch is het goed er tijdig bij stil te staan. Wat is de verwachting op theoretische basis en hoe kan daarop worden ingespeeld?
Stappentellers als hulpmiddel
Maatje, K. ; Loeffler, S.H. ; Engel, B. - \ 1997
Veeteelt (1997). - ISSN 0168-7565 - p. 840 - 842.
oestrus - melkvee - melkveehouderij - tussenkalftijd - meting - schatting - registreren - gegevens verzamelen - kunstmatige inseminatie - dairy cattle - dairy farming - calving interval - measurement - estimation - recording - data collection - artificial insemination
Een proef is uitgevoerd om het effect van het tijdstip van insemineren op het bevruchtingsresultaat te meten. Hierbij is gebruik gemaakt van stappentellers
Genetic aspects of intervals from weaning to estrus in swine
Napel, J. ten - \ 1996
Agricultural University. Promotor(en): E.W. Brascamp, co-promotor(en): J.K. Oldenbroek. - S.l. : Ten Napel - ISBN 9789054856009 - 165
tussenkalftijd - varkens - spenen - oestrus - calving interval - pigs - weaning
<br/>Genetic variation in interval from weaning to estrus, and genetic relationships with traits commonly under selection were studied using data from an eight-generation selection experiment on a short interval from weaning to estrus, and data from an American breeding company. From the biological background and the distribution of data it appears that interval from weaning to estrus is either normal or prolonged. Selection for a short interval reduced the average interval by reducing the incidence of prolonged intervals only. Sows on units of the breeding company studied with a prolonged interval had consistently more favorable estimated breeding values for backfat and growth rate, than sows with a normal interval. Analysis of data from the selection experiment did not confirm this. Model studies showed that extending the number of traits under selection with a 0/1 trait, representing normal and prolonged intervals, gives the highest response ineach of the traits under selection.
Invloed van de tijdsduur tussen inseminatie en ovulatie op de produktie van zeugen
Vesseur, P.C. ; Binnendijk, G.P. ; Soede, N.M. - \ 1995
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.135) - 16
kunstmatige inseminatie - tussenkalftijd - vruchtbaarheid - zeugen - artificial insemination - calving interval - fertility - sows
'Low-input' schapen
Boer, J. de; Schans, F.C. van der - \ 1995
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 8 (1995)5. - ISSN 0921-8874 - p. 1 - 3.
dierhouderij - geboorte - veredelingsmethoden - tussenkalftijd - ontwikkeling - embryotransplantatie - ooien - groei - eiceltransplantatie - zwangerschap - productiviteit - rentabiliteit - animal husbandry - birth - breeding methods - calving interval - development - embryo transfer - ewes - growth - ova transfer - pregnancy - productivity - profitability
Op het Low Input Schapenbedrijf van de Waiboerhoeve ligt het dek- en aflamseizoen enkele maanden later dan op de traditionele schapenbedrijven.
Jonge Swifter ooien voor dekken scheren geeft hogere drachtigheid
Boer, J. de - \ 1994
Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 7 (1994)4. - ISSN 0921-8874 - p. 25 - 27.
dierhouderij - veredelingsmethoden - tussenkalftijd - kettingen - embryotransplantatie - ooien - eiceltransplantatie - zwangerschap - productiviteit - rentabiliteit - vastleggen - animal husbandry - breeding methods - calving interval - chains - embryo transfer - ewes - ova transfer - pregnancy - productivity - profitability - tethering
De conclusie was dat de drachtigheid bij de jonge Swifter ooien toenam met 14% bij scheren voor het dekken. Bij Texelaars zijn dergelijke resultaten niet gevonden.
De relaties tussen worpgrootte en tussenlamtijd bij drie worpen per twee jaar = Relationships between litter size and lambing interval at three litters per two years
Hoeke, H. ; Visscher, A.H. - \ 1987
Zeist : I.V.O. (I.V.O.-rapport B-294) - 45
tussenkalftijd - vruchtbaarheid - bevruchting - infertiliteit - schapenrassen - texelaar - calving interval - fertility - fertilization - infertility - sheep breeds - texel
In deze studie is nagegaan of de worpgrootte de daaropvolgende tussenlamtijd en de tussenlamtijd de daaropvolgende worpgrootte beinvloedt
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.