Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 87

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==varietal resistance
Check title to add to marked list
Duurzame beheersing van phytophthora : Resistentiemanagement blijft noodzakelijk
Pacilly, F.C.A. - \ 2017
Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
aardappelen - resistentie van variëteiten - gewasbescherming - phytophthora - akkerbouw - teelt - biologische landbouw - potatoes - varietal resistance - plant protection - arable farming - cultivation - organic farming
De Wageningse promovenda Francine Pacilly doet onderzoek naar phytophthorabeheersing. Ze ontwikkelt een computermodel waarmee je kan onderzoeken wat het effect is van bepaalde maatregelen. Afgelopen winter is het model getest met hulp van biologische en gangbare aardappeltelers. In dit artikel meer achtergronden over het model en de ervaringen uit de workshops met de telers.
Hevige phytophthora-uitbraak 2016 benadrukt noodzaak resistente rassen
Lammerts Van Bueren, E. ; Hutten, R.C.B. ; Engelen, C.J.M. - \ 2016
Aardappelwereld 2016 (2016)9. - ISSN 0169-653X - p. 32 - 33.
phytophthora infestans - aardappelen - biologische landbouw - ziekteresistentie - resistentie van variëteiten - rassen (planten) - plantenveredeling - potatoes - organic farming - disease resistance - varietal resistance - varieties - plant breeding
De biologische aardappelteelt heeft het in 2016 weer zwaar te verduren gehad met de hevige uitbraak van Phytophtora infestans. Door aanhoudende regenval in juni en juli waren veel telers genoodzaakt om hun percelen met aangetaste aardappelen al vroeg in het seizoen te branden. Gecombineerd met de late pootdatum hebben velen een (te) lage opbrengst van hun vatbare rassen dit jaar. "DIt bevestigt nog maar weer eens de noodzaak van resistente rassen", zo stellen Edith Lammerts van Bueren, Ronald Hutten en Christel Engelen, van het project Bioimpuls waar de deelnemers hard aan nieuwe resistente rassen werken.
Genetische diversiteit van de door essentaksterfte geplaagde gewone es
Copini, P. ; Kopinga, J. ; Laros, I. ; Bovenschen, J. ; Buiteveld, J. - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)april. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
chalara fraxinea - fraxinus excelsior - schimmelziekten - resistentie van variëteiten - genetische diversiteit - rassenlijsten - genenbanken - bosbeheer - fungal diseases - varietal resistance - genetic diversity - descriptive list of varieties - gene banks - forest administration
Essenzaadbronnen op de Rassenlijst Bomen hebben een hoge genetische diversiteit. Dat is een belangrijk kwaliteitsaspect van teeltmateriaal en speelt een cruciale rol in het aanpassingsvermogen van soorten aan een veranderend klimaat en nieuwe ziekten en plagen. De huidige generatie essenbossen heeft te kampen met de veelal desastreuze gevolgen van essentaksterfte. Uit onderzoek blijkt dat resistentie tegen deze ziekte genetisch bepaald is, en dat een klein deel van de essen goed bestand is tegen de ziekte. Deze genetische basis biedt hoop om een
nieuwe generatie essen te selecteren die bestand is tegen de ziekte, met behoud van de genetische diversiteit.
'Met genetische variatie kun je heel veel doen'
Dwarswaard, A. ; Tuyl, J.M. van - \ 2015
BloembollenVisie (2015)315. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
bloembollen - lilium - lelies - rassen (planten) - plantengenetica - plantenveredeling - landbouwkundig onderzoek - resistentie van variëteiten - ornamental bulbs - lilies - varieties - plant genetics - plant breeding - agricultural research - varietal resistance
Na ruim 42 jaar zet onderzoeker Jaap van Tuyl van PRI in Wageningen een punt achter zijn loopbaan. Menig bolgewas kreeg zijn aandacht en altijd ging het om de genetische kant ervan. Van hyacinth tot lelie, van Zantedeschia tot tulp, telkens waren het de genen die inzicht gaven. Een portret van een man die de hele wereld afreisde om vooral over lelies te vertellen.
Resistente biologische aardappelrassen in de etalage
Sikkema, A. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)14. - ISSN 1389-7756 - p. 10 - 10.
aardappelen - rassen (planten) - biologische landbouw - akkerbouw - phytophthora - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - plaagresistentie - biologische plantenveredeling - gewasbescherming - potatoes - varieties - organic farming - arable farming - resistance breeding - varietal resistance - pest resistance - organic plant breeding - plant protection
Er zijn zes nieuwe biologische aardappelrassen gepresenteerd die resistent zijn tegen phytophthora.
Essentaksterfte, bosbouwkundig beheersbaar?
Kopinga, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2015
Bosberichten 2015 (2015)1. - ISSN 1574-6046 - p. 1 - 4.
bomen - schimmelziekten - fraxinus excelsior - plantenziekten - rassen (planten) - cultivars - resistentie van variëteiten - trees - fungal diseases - plant diseases - varieties - varietal resistance
Vanaf ca. 2010 slaat de essentaksterfte in Nederland op grote schaal toe. Tot dusver vooral in bossen en wat minder in laanbeplantingen. Hoe het zich verder ontwikkelt, is nog onduidelijk, maar het einde lijkt nog niet in zicht. In sommige regio’s is binnen enkele jaren de conditie van bomen zwaar achteruit gegaan of zijn bomen geheel afgestorven. Voor bosbeheerders en boseigenaren een ware ramp. Gedane investeringen ‘verdampen’. Sommigen vrezen zelfs dat de es geheel uit het Nederlandse bosbeeld zal verdwijnen. Echter, met gerichte bosbouwkundige maatregelen, lijken er mogelijkheden de es te behouden. In deze bijdrage van gastauteurs Jitze Kopinga en Sven de Vries wordt aangegeven welke strategieën daarbij denkbaar zijn en wordt aangegeven welke de meest kansrijke lijken te zijn.
Inzicht door het 'videotracken' van insecten
Jongsma, Maarten - \ 2014
pest resistance - varietal resistance - resistance - resistance breeding - plant breeding - insects - insect pests - monitoring - agricultural research - methodology - video cameras

UITGELICHT GEZOND & WEERBAAR - Maarten Jongsma is senior onderzoeker en werkt bij Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen Universiteit en Research Centrum. Hij is moleculair bioloog en is gepromoveerd op ‘plant-insectrelaties’. Hij weet veel over hoe planten zich weerbaar maken tegen plagen zoals trips, bladluis en witte vlieg. “Wij bedenken innovatieve tools voor veredelaars om snel resistentie-eigenschappen te vinden.”

Weer volop toekomst voor de iep
Hiemstra, J.A. - \ 2014
Boomzorg 2014 (2014)1. - p. 32 - 36.
ulmus - rassen (planten) - cultivars - resistentie van variëteiten - gebruikswaarde - straatbomen - varieties - varietal resistance - use value - street trees
De iep is eeuwenlang een van de beeldbepalende bomen geweest in het Nederlandse landschap en de Nederlandse steden. Door de opkomst van de iepziekte zijn in de loop van de vorige eeuw veel van deze Hollandse iepen verdwenen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep bij veel beheerders zelfs een slechte naam en nam het gebruik van deze soort sterk af. De iep is echter een ideale straat- en laanboom, die zowel in de moderne stad als in het buitengebied slecht gemist kan worden. Onderzoek door PPO en Alterra laat nu zien dat de iep weer volop toekomst heeft.
Virus : buitenland kijkt al lang mee
Dwarswaard, A. ; Kock, M. de - \ 2014
BloembollenVisie 2014 (2014)313. - ISSN 1571-5558 - p. 75 - 75.
bloembollen - landbouwkundig onderzoek - effecten - virussen - plantenziekteverwekkers - gewasbescherming - plantenveredeling - resistentie van variëteiten - ornamental bulbs - agricultural research - effects - viruses - plant pathogens - plant protection - plant breeding - varietal resistance
De afgelopen eeuw is er veel onderzoek gedaan aan bloembollen. Praktische problemen werden opgelost. Nu de sector op een keerpunt staat waar het gaat om de collectieve financiering van onderzoek, is het goed om nog eens na te gaan wat het onderzoek de praktijk heeft gebracht. in deze serie staat die vraag centraal. Dit keer: onderzoek aan virussen.
Resistentie toets van aardappel tegen Meloidogyne Chitwoodi 2010-2013 : overzicht van het onderzoek medegefinancierd door Productschap Akkerbouw
Molendijk, L.P.G. ; Been, T.H. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 18
solanum tuberosum - aardappelen - plaagresistentie - resistentie van variëteiten - meloidogyne chitwoodi - plantenparasitaire nematoden - detectie - nederland - akkerbouw - potatoes - pest resistance - varietal resistance - plant parasitic nematodes - detection - netherlands - arable farming
De terugkomst van de iep : onderzoek laat zien: iepen planten kan weer
Hiemstra, Jelle - \ 2014
ulmus - varieties - cultivars - varietal resistance - use value - street trees - knowledge transfer - planting - netherlands
Cisgenese drukt kosten phytophthorabestrijding
Kessel, G.J.T. - \ 2014
Boerderij 99 (2014)49. - ISSN 0006-5617 - p. 61 - 61.
akkerbouw - aardappelen - gewasbescherming - genetische gewasbescherming - resistentie van variëteiten - phytophthora infestans - plantenveredeling - cisgenese - kosten - opbrengst - veldproeven - arable farming - potatoes - plant protection - genetic control - varietal resistance - plant breeding - cisgenesis - costs - outturn - field tests
Wageningen UR test op aardappelen die via cisgenese zijn voorzien van een of meer genen, die ze beter bestand maken tegen phytophthora. Bij cisgenese worden soorteigen genen uit wilde aardappelplanten gebruikt. (Bij transgenese gaat het om soortvreemde genen.)
Onderstammen : een extra knop om aan te draaien : Koudetolerantie door enten de aandacht waard
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. ; Schwarz, D. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)4. - p. 24 - 25.
glastuinbouw - plantenveredeling - selectiemethoden - onderstammen - enten - resistentie van variëteiten - rassen (planten) - soortenkeuze - groenten - potplanten - greenhouse horticulture - plant breeding - selection methods - rootstocks - scions - varietal resistance - varieties - choice of species - vegetables - pot plants
Een ras dat beter tegen stress of lagere temperaturen kan. Of een ras met een betere vrucht- of bloemkwaliteit. De veredelaars werken er constant aan. Maar veredeling is een lang proces; de gewenste eigenschappen kunnen soms sneller worden bereikt door enting op een onderstam. Daar zijn zeker aanknopingspunten voor.
Merkervrije lelies met luisresistentie : Deel 2 : Eindrapport
Krens, F.A. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR Plant Breeding - 19
lilium - plantenveredeling - veredelingsmethoden - genetische modificatie - cultivars - resistentie van variëteiten - insectenplagen - aphis gossypii - plant breeding - breeding methods - genetic engineering - varietal resistance - insect pests
Genetisch gemodificeerde lelielijnen, die in een eerder project geproduceerd waren (PT project 12966), zijn in dit vervolgproject verder gekarakteriseerd. Het doel van project PT12966 en dit project was om GM lelies te maken die een tweetal nieuwe genen hebben ontvangen die ze resistent tegen of in ieder geval minder gevoelig zouden maken voor aantasting door bladluizen. Met als doel de introductie van resistentie tegen luizen is natuurlijk de ultieme test een resistentietoets, waarin planten blootgesteld worden aan doelinsecten, in dit geval de katoenluis, Aphis gossypii, als belager van lelies. Twee type toetsen zijn uitgevoerd aan 62 GM lelielijnen.
Ieperdepiep, hoera!
Hiemstra, J.A. - \ 2013
Bomen, het vakblad voor de boomverzorging (2013)22. - p. 4 - 11.
ulmus - rassen (planten) - plantenziekten - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - nieuwe soorten - heraanplanten - ornamentele waarde - landbouwkundig onderzoek - nederland - varieties - plant diseases - resistance breeding - varietal resistance - new species - replanting - ornamental value - agricultural research - netherlands
De iep, en dan met name de ‘Belgica’, was aan het begin van de 20ste eeuw in grote delen van Nederland de beeldbepalende boom. De opkomst van de iepziekte leidde tot het verdwijnen van zeer veel van deze Hollandse iepen. Door de voortdurende problemen met de iepziekte kreeg de iep in de tweede helft van de 20ste eeuw bovendien een slechte naam en nam het relatieve belang van deze boom sterk af. De iep is echter een ideale boom, zowel in de moderne stad als in het buitengebied, en kan slecht gemist worden. Onderzoek laat zien dat de iep nu echter weer volop toekomst heeft. De nieuwe iepen die inmiddels op de markt zijn hebben een zeer hoge mate van resistentie en zijn algemeen bruikbaar, ook in de huidige situatie met de nog alom aanwezige iepziekte.
Eindrapportage onderzoek naar ontwikkeling Verticillium resistente Acer
Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 36
boomteelt - houtachtige planten als sierplanten - verticillium - acer platanoides - gewasbescherming - rassenkeuze (gewassen) - resistentie van variëteiten - proeven op proefstations - gebruikswaarde - nieuwe onderstam - veldgewassen - arboriculture - ornamental woody plants - plant protection - choice of varieties - varietal resistance - station tests - use value - new subphylum - field crops
Dit project is de laatste fase in het onderzoek naar de ontwikkeling van Verticillium-resistente Acer platanoides (Noorse esdoorn) onderstammen wat in 1993 van start ging op het toenmalige CPRO-DLO (nu PRI) met grootschalige selectie-experimenten. PPO-Bomen heeft vanaf 1999 onderzoek gedaan naar cultuurwaarde en vermeerdering van de uit dat onderzoek afkomstige selecties. De laatste fase van het onderzoek door PPO (2004-2006) richtte zich op 3 hoofdthema’s: • Resistentie onder veldomstandigheden (praktijktoets) • Cultuurwaarde van de selecties als onderstam en als cultivar • De ontwikkeling van een methode voor vermeerdering van deze selecties
Merkervrije lelies met luisresistentie : Deel 1 : Eindrapport
Krens, F.A. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR Plant Breeding - 17
lilium - plantenveredeling - cultivars - veredelingsmethoden - genetische modificatie - resistentie van variëteiten - plantenplagen - plant breeding - breeding methods - genetic engineering - varietal resistance - plant pests
In eerdere projecten is een reproduceerbaar protocol ontwikkeld om lelie cultivars van verschillende typen (Longiflorum en Oriental) genetisch te modificeren en de merker-vrije technologie (geen ongewenste genen meer, alleen doelgenen) toe te passen. Dit project gaat over het produceren van merker-vrije gentech lelies met resistentie tegen bladluizen als overbrengers van virussen. Dit eindrapport deel I brengt verslag uit van de resultaten.
Global collection of mushroom pathogens
Baars, J.J.P. ; Hendrickx, P.M. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Korsten, L. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Plant Breeding - 40
eetbare paddestoelen - ziekten - diagnostische technieken - resistentie van variëteiten - alternatieve methoden - pathogenen - bedrijfshygiëne - monitoring - maatregelen - edible fungi - diseases - diagnostic techniques - varietal resistance - alternative methods - pathogens - industrial hygiene - measures
In many places in the world, increasingly less chemical crop protection agents are available for use in mushroom cultivation. As a consequence, mushroom cultivation will loose the ability to use crop protection agents. As a consequence, good hygiene management, early detection and monitoring of pathogens (diagnostics), alternative crop protection agents and disease resistant mushroom varieties have to play an important role. The number of researchers in several mushroom producing countries is decreasing already for a number of years. For an effective use of research funds, international collaboration on topics of mutual interest is important. At the workshop of the Global Mushroom Disease Diagnostic Initiative, held in 2008 just before the ISMS conference in Cape Town, it was decided to try and build a collection of reference pathogen strains for the white button mushroom diseases present world wide. This collection will play a vital role in the development of diagnostic methods for mushroom diseases. This project was funded in part by the ISMS and in part by the Dutch Horticultural Board.
Erfelijke verbetering van bijen : "Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?"
Brascamp, E.W. - \ 2013
Bijenhouden 7 (2013)6. - ISSN 1877-9786 - p. 25 - 26.
honingbijen - rassen (dieren) - dierveredeling - professionele bijenhouderij - genetische bronnen van diersoorten - imkers - diergezondheid - kennis - resistentie van variëteiten - honey bees - breeds - animal breeding - commercial beekeeping - animal genetic resources - beekeepers - animal health - knowledge - varietal resistance
Er is toenemende belangstelling voor de erfelijke verbetering van de bijenpopulatie. Dat komt grotendeels doordat telkens weer tijdig varroa bestrijden tegen gaat staan en erfelijke varroaresistentie dus heel wat waard is. In dit artikel worden ervaringsfeiten met betrekking tot veredeling van landbouwhuisdieren vertaald in zeven vuistregels die voor alle selectie gelden, inclusief die bij de honingbij.
Geografische patronen in sterfte / geen sterfte
Scheer, H. van der; Blacquière, T. - \ 2013
Bijenhouden 6 (2013)september. - ISSN 1877-9786 - p. 19 - 22.
apidae - honingbijen - wilde bijenvolken - rassen (dieren) - doodsoorzaken - wereld - varroa - insecticiden - virussen - varroa jacobsoni - resistentie van variëteiten - dierziekten - honey bees - wild honey bee colonies - breeds - causes of death - world - insecticides - viruses - varietal resistance - animal diseases
Sinds 2006 worden uit Europa en Noord-Amerika op grote schaal ernstige verliezen van honingbijvolken gemeld; maar niet uit andere werelddelen. Er ijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Neonicotinen worden aangewezen als (mede) oorzaak van de verliezen, maar waarom worden die verliezen dan vooral uit Europa en Noord-Amerika en slechts incidenteel uit het Midden-Oosten en Azië (Japan) gemeld? De gewraakte insecticiden worden wereldwijd toegepast. Om verschillende redenen moet er eerder aan problemen door varroamijten en virussen worden gedacht.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.