Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==varroa
Check title to add to marked list
Weerstand van honingbijenvolken
Blacquiere, T. ; Heemert, K. van - \ 2016
Bijenhouden 9 (2016)3. - ISSN 1877-9786 - p. 11 - 11.
apidae - honingbijen - diergezondheid - bijensterfte - biologische achteruitgang - nadelige gevolgen - varroa - thermoregulatie - bijenproducten - honey bees - animal health - bee mortality - biodeterioration - adverse effects - thermoregulation - hive products
14 maart jl. organiseerde Bijen@WUR
het al weer vierde symposium over de
gezondheid van bijen, onder het thema
‘Weerstand van bijenvolken’, want bijen
kunnen veel zelf. Hoe bijen en imkers
zouden moeten omgaan met de kleine
bijenkastkever, als die zijn opmars
vanuit Italië begint, bleef nog even
geheim, want Bram Cornelissen had
het druk met zijn eigen weerstand
tegen de griep. Frank van Langevelde
van Resource Ecology bleek een
perfecte, snel beschikbare vervanger
met een verhaal over de thermoregulatie
van bijenvolken en individuele bijen
Rapport Honingbijen : Surveillance Programma 2014
Biesmeijer, K. ; Groot, G.A. de; Rijk, T.C. de; Steen, J.J.M. van der - \ 2015
Leiden : Naturalis Biodiversity Center - 16 p.
apidae - honingbijen - bijenhouderij - diergezondheid - bijenziekten - bijensterfte - varroa - overheidsbeleid - landbouwkundig onderzoek - nederland - pesticiden - milieufactoren - honey bees - beekeeping - animal health - bee diseases - bee mortality - government policy - agricultural research - netherlands - pesticides - environmental factors
Naar aanleiding van het door staatssecretaris Sharon Dijksma geïnitieerde brede-maatschappelijke overleg over de gezondheid van bijen zijn verschillende partijen in actie gekomen en is er een gezamenlijke agenda vastgesteld. Topprioriteit kreeg het vaststellen van de oorzaken voor de sterfte van honingbijenvolken in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft vervolgens opdracht gegeven aan een consortium onder leiding van Prof. Dr. Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit van Amsterdam om dit consortium te leiden en vorm te geven. De hoofdfinancier is EZ (51%) met Nefyto als co-financier (49%), het totale budget bedraagt maximaal 1.2 miljoen euro en het project zal lopen van 2014 tot 2018. Hoofddoel: Vaststellen van de status van de gezondheid van honingbijen in Nederland en het in kaart brengen van de risicofactoren die correleren met de wintersterfte van volken, waaronder blootstelling aan gewasbeschermings-middelen, bijenziekten, voedselaanbod, landschap en milieu, en de imkerpraktijk.
Natuurlijke selectie van varroaresistente bijenvolken. Bijennieuws 28
Blacquière, T. - \ 2014
Wageningen : Bijen@wur
apidae - wilde bijenvolken - dierveredeling - rassen (dieren) - ziekteresistentie - selectiemethoden - diergezondheid - varroa - besmetting - mijten - wild honey bee colonies - animal breeding - breeds - disease resistance - selection methods - animal health - contamination - mites
Naar aanleiding van in het wild gevonden (Noord Amerika, Frankrijk) en via experimenten verkregen (Gotland, Zweden) min of meer resistente volken, althans natuurlijk overlevende volken, hebben wij in 2007 met een nateelt van Gotland koninginnen en in 2008 met een Nederlands mengsel van bijenvolken twee teelten van bijenvolken opgezet zonder varroa te bestrijden. Bij de 2008-serie hebben we ook een groep volken als controle meegenomen, waarin varroa twee keer per jaar wordt bestrede
Demonstratieproef varroabestrijding en wintersterfte (mei 2012 – juli 2013)
Steen, J.J.M. van der; Hok-A-Hin, C.H. ; Cornelissen, B. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 23
honingbijkolonies - professionele bijenhouderij - mortaliteit - doodsoorzaken - winter - varroa - mijtenbestrijding - diergezondheid - projecten - wetenschappelijk onderzoek - kennisoverdracht - imkers - honey bee colonies - commercial beekeeping - mortality - causes of death - mite control - animal health - projects - scientific research - knowledge transfer - beekeepers
Deze demonstratieproef is opgezet als een Citizen Scientist (CS) project waarbij het praktische veldwerk en de waarnemingen, op aanwijzing van en gecoördineerd door PRI bijen@wur, uitgevoerd werden door bijenhouders. De analyses, interpretatie van de data en de rapportage zijn uitgevoerd door PRI bijen@wur. Voor de demonstratieproef 2012-2013 is aan 25 bijengezondheidsscoördinatoren (BGC’rs) gevraagd de varroabestrijding uit te voeren volgens de PRI bijen@wur brochure “Effectieve bestrijding van varroa”.
Geografische patronen in sterfte / geen sterfte
Scheer, H. van der; Blacquière, T. - \ 2013
Bijenhouden 6 (2013)september. - ISSN 1877-9786 - p. 19 - 22.
apidae - honingbijen - wilde bijenvolken - rassen (dieren) - doodsoorzaken - wereld - varroa - insecticiden - virussen - varroa jacobsoni - resistentie van variëteiten - dierziekten - honey bees - wild honey bee colonies - breeds - causes of death - world - insecticides - viruses - varietal resistance - animal diseases
Sinds 2006 worden uit Europa en Noord-Amerika op grote schaal ernstige verliezen van honingbijvolken gemeld; maar niet uit andere werelddelen. Er ijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Neonicotinen worden aangewezen als (mede) oorzaak van de verliezen, maar waarom worden die verliezen dan vooral uit Europa en Noord-Amerika en slechts incidenteel uit het Midden-Oosten en Azië (Japan) gemeld? De gewraakte insecticiden worden wereldwijd toegepast. Om verschillende redenen moet er eerder aan problemen door varroamijten en virussen worden gedacht.
Het wordt stil in de bijenkast : de wetenschap over bijensterfte (interview met A. van 't Hoog, T. Blacquiere, C. van Dooremalen)
Hoog, A. van 't; Blacquiere, T. ; Dooremalen, C. van; Cornelissen, B. - \ 2013
WageningenWorld 2013 (2013)2. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
apidae - honingbijen - bombus - bijenziekten - doodsoorzaken - vuilbroed - varroa - nosema - bacterieziekten - drachtplanten - insecticiden - pesticiden - risicofactoren - wetenschappelijk onderzoek - bijensterfte - dierenwelzijn - diergezondheid - wilde dieren - dierlijke productie - honey bees - bee diseases - causes of death - foul brood - bacterial diseases - pollen plants - insecticides - pesticides - risk factors - scientific research - bee mortality - animal welfare - animal health - wild animals - animal production
Er is iets goed mis met de honingbij: ’s winters legt een derde van de volken het loodje. Geleidelijk aan krijgt de wetenschap meer inzicht in mogelijke oorzaken van deze bijensterfte, maar één boosdoener is (nog) niet aan te wijzen.
Thermoregulatie bij honingbijen : hoe houd ik mijn huis warm in de winter?
Langevelde, Frank van - \ 2013
honey bees - winter - temperature - resistance - stress - animal diseases - pesticides - food deprivation - varroa - adverse effects
Effecten van Varroa en stuifmeelaanvoer op bijenvolken
Dooremalen, Coby van - \ 2013
apidae - honey bees - causes of death - animal diseases - varroa - pollen - pollinators - animal physiology - animal health
Het V-woord en de weerstand daartegen
Blacquiere, Tjeerd - \ 2013
apidae - honey bees - bee diseases - varroa - mites - resistance mechanisms - dispersal
Bijen en exoten
Blacquiere, Tjeerd - \ 2013
honey bees - apidae - bombus - pollen plants - bee diseases - pollinators - mites - nosema apis - varroa - introduced species - provenance
Alternatieve methoden om oxaalzuur in de zomer te gebruiken
Cornelissen, B. ; Schuurmans, R. ; Dooremalen, J.A. van; Blacquiere, T. - \ 2012
S.n.
bijenhouderij - acariciden - oxaalzuur - mijtenbestrijding - varroa - alternatieve methoden - bedrijfsvoering - beekeeping - acaricides - oxalic acid - mite control - alternative methods - management
Beschrijving van een nieuwe methode en toepassing van oxaalzuur ter bestrijding van varroamijten.
Bijenziekten, wanneer wordt het een probleem?
Cornelissen, Antonius Cornelis Maria - \ 2012
bee diseases - nosema disease - beekeeping - european foul brood - varroa - mites - interactions - research
Door zachte winter varroamijten op bijen moeilijker bestreden
Cornelissen, B. - \ 2012
Wageningen : Nature Today
apidae - honingbijen - winter - varroa - bijenhouderij - broedsel - bijenziekten - honey bees - beekeeping - hatch - bee diseases
Drie tot vier maanden per jaar zitten honingbijen in het donker. Als het winter is, kruipen de werksters en koningin dicht op elkaar om zich als één bijenvolk warm te houden. Het overleven van een winter is nog niet zo eenvoudig. In de afgelopen vier jaar haalde 20 tot 25 procent van de door bijenhouders gehouden bijenvolken het einde van de winter niet. Eén van de boosdoeners is de varroamijt. Bijenhouders behandelen hun volken in de winter tegen deze parasiet als er geen broed aanwezig is. Maar de zachte winter zorgt ervoor dat er nu juist wel broed is. Gevolg: de mijt heeft een plekje om te schuilen
Kaartlezen, CCD, varroa en nosema
Blacquiere, T. - \ 2011
Bijenhouden 5 (2011)11. - ISSN 1877-9786 - p. 4 - 6.
apidae - honingbijen - conferenties - bijenziekten - varroa - professionele bijenhouderij - diergezondheid - nosema - zuid-amerika - honey bees - conferences - bee diseases - commercial beekeeping - animal health - south america
Twee symposia achter elkaar in Buenos Aires, dat was nog eens een marathon. Maar ook wei weer efficient. Gekoppeld aan het tweejaarlijkse Apimondia-wereldcongres van 21-24 september werd vooraf het driejaarlijkse OlE-symposium over bijenziekten gehouden, op 19 en 20 september. OlE staat voor Organisation International des Epizooties, de wereldorganisatie voor diergezondheid. Oat betekent dat naast 'bijologen' ook veel diergeneesheren en -dames aanwezig waren. Dus de eerste twee dagen diep de ziekten en problemen in, om dan op Apimondia te zien hoe leuk allerlei onderzoek aan bijen is
Bijen en bestuiving BO-12.03-007
Kogel, W.J. de - \ 2011
bijenhouderij - varroa - mijten - bijenziekten - dood - wilde bijenvolken - bijenvolken om te fokken - bijensterfte - beekeeping - mites - bee diseases - death - wild honey bee colonies - nucleus honey bee colonies - bee mortality
De bijenhouderij in Nederland draagt via bestuiving in belangrijke mate bij aan de brutoproductie van land- en tuinbouw. De geschatte bijdrage door bestuiving bedraagt >€ 1 miljard/jaar. Daarnaast is er een grote niet-gekwantificeerde waarde voor de natuur: naast de door imkers gehouden honingbijen wordt door diverse soorten wilde bijen en andere insecten voor bestuiving gezorgd. Sinds de tachtiger jaren is de bijenhouderij bijna wereldwijd geconfronteerd met de invasieve parasiet varroa. Behalve door de varroamijt wordt de imkerij nog door andere zaken bedreigd. Dit leidde de laatste jaren tot meldingen van de sterfte van bijenvolken. Dit veroorzaakt onrust bij publiek, aandacht in de media en vragen in de Tweede Kamer. Er is behoefte aan duidelijkheid over de omvang en oorzaken van de bijensterfte. Dit moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde uitspraken en maatregelen om honingbijen en wilde bestuivers voor deze sterfte te behoeden. In het onderzoeksproject BIJ-1 wordt onderzocht in welke mate er sprake is van bijensterfte in Nederland en wat de mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen zijn
Met gezonde bijen naar de heide
Cornelissen, B. ; Calis, J. - \ 2010
Bijenhouden 4 (2010)5. - ISSN 1877-9786 - p. 14 - 15.
apidae - honingbijen - imkers - varroa - bijenziekten - ziektepreventie - methodologie - bijenhouderij - varroa destructor - honey bees - beekeepers - bee diseases - disease prevention - methodology - beekeeping
Op 22 maart 2010 kwam een bont gezelschap van bijenhouders van ABTB, ANI en NBV bijeen in Hoenderloo. Het onderwerp die avond was de vraag: “Hoe combineer ik varroabestrijding met de heidedracht?” Hieronder het antwoord en wel in de vorm van de basisprincipes van varroa bestrijding plus een concrete methode om deze te combineren met de heidedracht.
Waar blijft de bij? (interview met T. Blacquière)
Blacquiere, Tjeerd - \ 2010
apidae - honey bees - bee diseases - varroa - causes of death - beekeepers - pollen plants - pollen - pesticides - insecticides - field crops
Mysterieuze ziekte treft voedselproductie. Elk jaar verdwijnen er meer bijenvolken. Imkers blijven achter met lege kasten. Wetenschappers staan voor een raadsel en buitelen over elkaar heen om de oorzaken aan te geven van de mysterieuze ‘verdwijnziekte’.
To bee or not to bee (interview met T. Blacquière & J. Calis)
Thoenes, E. ; Blacquiere, T. ; Calis, J. - \ 2009
Wageningen Update 2009 (2009)2/09. - ISSN 1569-3279 - p. 4 - 7.
apidae - honingbijen - bijenziekten - varroa - mijten - honingbijkolonies - bijenhouderij - imkers - drachtplanten - pesticiden - doodsoorzaken - honey bees - bee diseases - mites - honey bee colonies - beekeeping - beekeepers - pollen plants - pesticides - causes of death
Het gaat slecht met de honingbij. Zowel in Europa als in Amerika zien imkers in toenemende mate hun bijenvolken ten prooi vallen aan de ‘verdwijnziekte’. Het symptoom, een lege kast zonder bijen – levend noch dood –, stelt wetenschappers voor een raadsel. Wageningse onderzoekers proberen de oorzaken te achterhalen en hebben in opdracht van het het ministerie van LNV een voorlopige analyse met aanbevelingen geschreven
Varroa en vitellogenine in honingbijenvolken
Steen, J.J.M. van der; Cornelissen, B. ; Hendrickx, P.M. ; Blacquière, T. - \ 2009
honingbijen - varroa - vitellogeninen - honingbijkolonies - overwintering - honey bees - vitellogenins - honey bee colonies
Poster met onderzoeksinformatie naar de correlatie tussen de mate van varroabesmetting en de hoeveelheid vitellogenine in bijenvolken
Weet de honingbij zich te handhaven?
Top, Henk ; Blacquiere, T. - \ 2008
Animal Freedom
apidae - bijenziekten - doodsoorzaken - varroa - mijten - insecticiden - drachtplanten - stuifmeel - bestuivers (dieren) - onderzoek - bijensterfte - bee diseases - causes of death - mites - insecticides - pollen plants - pollen - pollinators - research - bee mortality
Tekst: Henk Top In het afgelopen jaar is door verschillende media melding gemaakt van massale sterfte onder honingbijen in Noord-Amerika. Ook in delen van ons land is sprake van toenemende sterfte onder de bijen. Wat is er juist van deze verhalen en heeft de bijensterfte in de Verenigde Staten iets te maken met de sterfte in ons land of moet de oorzaak gezocht worden in de klimaatverandering, het gebruik van pesticiden of wellicht de straling van de gsm's?
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.