Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==venturia inaequalis
Check title to add to marked list
Effectiviteit van electrolysewater tegen Venturia inaequalis (schurft)
Schoorl, F.W. ; Jong, P.F. de - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - 3
malus - appels - venturia inaequalis - gewasbescherming - elektrolyse - elektrische stroom - desinfecteren - plagenbestrijding - proefopzet - apples - plant protection - electrolysis - electric current - disinfestation - pest control - experimental design
Effectiviteit bepalen van electrolysewater ter bestrijding van schurft, Venturia inaequalis op appelbladeren.
Meer middelen voor schurftbestrijding : proefresultaten van 2009, 2010 en 2011
Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2012
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-25) - 70
appels - malus domestica - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - chemische bestrijding - fungiciden - nederland - apples - plant pathogenic fungi - chemical control - fungicides - netherlands
In de appelteelt is er behoefte aan meer middelen, die werken tegen schurft. Twee aandachtspunten zijn daarbij het verlagen van de kans op resistentie en het verlagen van residu op de vruchten. Van 2009 t/m 2011 zijn op het proefbedrijf van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving in Randwijk experimenten uitgevoerd met diverse middelen en strategieën, die werden getoetst tegen schurft. De bespuitingen werden uitgevoerd in het primaire seizoen. Er werden waarnemingen gedaan aan kortlot en langlot bladeren en vruchten. In 2009 werden nieuwe middelen getest, in 2010 en 2011 werden combinaties van nieuwe middelen en strategieën getest. Belangrijk is dat de hier geteste, curatief ingezette nieuwe middelen geen kans geven op resistentie. Bovendien geven deze middelen en de nieuwe stopspray middelen geen residu.
Biologische bestrijding van schurft : kiemingsproef 2011 : klimaatproef peer 2011
Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de - \ 2012
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit nr. 2012-07) - 23
peren - fruitteelt - plantenziekten - venturia inaequalis - venturia pyrina - biologische landbouw - proeven op proefstations - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - pears - fruit growing - plant diseases - organic farming - station tests - plant protection - plant disease control
In de biologische perenteelt is er behoefte aan meer middelen met een werking tegen schurft. In 2011 zijn twee kiemingsexperimenten uitgevoerd in het laboratorium. Daaruit bleek dat naast captan en zwavel, ook Cocana en Yucca een goede werking hadden tegen de kieming van Venturia inaequalis. In 2011 is een experiment uitgevoerd met diverse middelen en strategieën, die werden getoetst tegen perenschurft, Venturia pirina. De planten werden geïnoculeerd met een sporensuspensie en vervolgens werden de middelen één keer toegediend.
Wat te doen als curatieve middelen wegvallen
Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)7. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
chemische bestrijding - fungiciden - zwavel - fruitteelt - dosering - timing - venturia inaequalis - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - chemical control - fungicides - sulfur - fruit growing - dosage - fungus control - plant pathogenic fungi - plant protection
Resistentie is een risicofactor bij het gebruik van de huidige, curatieve middelen tegen schurft. Is er een alternatief als deze middelen niet meer werken? Daarom onderzocht PPO strategieën om schurft effectief te bestrijden zonder gebruik te maken van resistentiegevoelige middelen. Stopspray-toediening van zwavel, eventueel in combinatie met een niet-resistentiegevoelig curatief middel, kan een alternatief zijn.
Preventie van schurft door snellere bladvertering
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
Telen met toekomst
venturia inaequalis - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - bladval - appels - fruitteelt - landbouwwerktuigen - plant pathogenic fungi - cultural control - leaf fall - apples - fruit growing - farm machinery
Zelfs met een intensief spuitschema is schurft moeilijk onder controle te krijgen. De schurftdruk in het voorjaar kan worden verminderd door in het najaar de bladvertering te stimuleren. Tijdens een demonstratie van Telen met toekomst en Bedrijfsnetwerk Biologische Fruitteelt zijn diverse apparaten zoals bladversnipperaars en strokenpoetsers en combinaties gedemonstreerd
Stopspray tegen schurft
Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van; Kanne, H.J. - \ 2010
venturia inaequalis - appels - fruitteelt - fungicidentolerantie - chemische bestrijding - apples - fruit growing - fungicide tolerance - chemical control
Poster met onderzoekinformatie over het voorkomen van resistentie tegen bestrijdingsmiddelen van schurft (Venturia inaequalis) in appel.
Towards durabale resistance to apple scab using cisgenes
Joshi, S.G. - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Evert Jacobsen, co-promotor(en): Frans Krens; Henk Schouten. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856610 - 137
malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - ziekteresistentie - plantenveredeling - transgene planten - genetische modificatie - moleculaire veredeling - cisgenese - apples - plant pathogenic fungi - disease resistance - plant breeding - transgenic plants - genetic engineering - molecular breeding - cisgenesis
Apple (Malus x domestica) is one of the important fruit crops of the world. It is mainly cultivated in temperate regions. Apple fruit contains many health beneficial compounds which may play an important role in reducing cancer cell proliferation and lowering the level of cholesterol.
Apple production can suffer from several pests and diseases and among them scab is very important. Apple scab is a fungal disease caused by Venturia inaequalis. The pathogen is a facultative saprophyte that grows during the growing season subcuticularly on the host. Most of the present day high quality apple cultivars are susceptible to apple scab. The crop loss due to apple scab has been amount to more than 70%. Fruit growers usually spray fungicides 15 times or more in a season to control the scab disease. To reduce the use of chemicals, it is absolute necessary to develop apple varieties with durable scab resistance.
Conventional breeding in apple has some drawbacks such as long generation period, genetic drag and the self-incompatible sexual reproduction system. Therefore, stacking of more than one resistance gene by classical introgression breeding is inefficient. Genetic modification is an alternative option to improve the existing scab-susceptible varieties into scab-resistant ones. However, consumer acceptance of transgenic food in Europe is a problem. Therefore, we developed a genetic modification system with cisgenes and intragenes instead of transgenes. Cisgenes are genes from the plant itself or from crossable species with their natural introns and own regulatory elements in normal sense orientation. Intragenes are like cisgenes containing only functional parts of genes from the plant itself or from crossable species, however, these functional parts originate from different genes. All these genes or gene parts are belonging to the normal breeder’s gene pool. Transgenes are synthetic genes or (partly) origination from non-crossable species, like viruses and microorganisms. Transgenes are representing a new gene pool for plant breeding. GMO-regulations have been developed for transgenes. Societal research showed that consumer preference for cisgenic food is higher than for transgenic food. Cisgenic or intragenic plants can be developed by transferring the desired scab resistant genes into the scab-susceptible cultivar through Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. Transformation aimed at cisgenesis or intragenesis should be done either without the use of selectable marker genes or by using selection markers first and eliminating them subsequently after selection of transformants. In this thesis almost all steps have been made to come to cisgenic apple plants with resistance to scab disease (chapter 2).
Although many scab resistance genes have been identified and mapped, only Vf has been positionally cloned. Vf is a locus with four paralogs namely HcrVf1 (Homologues of Cladosporium fulvum resistance genes of Vf region), HcrVf2, HcrVf3, and HcrVf4. Only HcrVf1 and HcrVf2 are considered as being functional. In conventional breeding Vf inherits as a single locus so it is not possible to study the individual role of HcrVf1 and HcrVf2 in conferring resistance against scab using conventionally bred material. The present study was set up to study in depth the roles of HcrVf1 and HcrVf2 separately in conferring resistance to apple scab, using A. tumefaciens mediated transformation. Both isolated genes were regulated as cisgenes by their own promoter and terminator sequences. The two cisgenes were used in two different lengths of the 5’-upstream sequences, so with a short promoter (SP) and a long promoter (LP) i.e. 312 bp and 1990 bp for HcrVf1 and 288 bp and 2000 bp for HcrVf2. HcrVf1 and HcrVf2 were also combined with the apple rubisco promoter and terminator into intragenes because these regulatory elements were found to give high expression in plants. The HcrVf1 and HcrVf2 cisgenes and intragenes were inserted into the susceptible cv. ‘Gala’, using the marker free system pMF1. Several apple transformants were selected for further characterization.
Micrografting was carried out in order to take the ‘in vitro’ transformants to the greenhouse. This method proved to promote growth better than rooting of ‘in vitro’ transformants. Apple transformant ‘in vitro’ shoots were used as scions and grafted onto the apple seedling rootstocks. Micrografts were ready for further testing 4 to 5 weeks after grafting. At this stage the young leaves were collected for isolation of DNA and RNA. Southern hybridization was performed to check the inserted T-DNA copy number. For this, the selection marker gene nptII was used as a probe. Most of the transformants (17) were found to have a single T-DNA insert and seven transformants showed two T-DNA inserts. Subsequently, HcrVf gene expression in transformed lines was studied through quantitative RT-PCR (qRT-PCR) in relation to the natural HcrVf expression in the resistant cv. ‘Santana’. In case of HcrVf1 transformants, expression by LP was significantly higher than by SP, while in HcrVf2 transformants no significant difference between SP and LP could be demonstrated. Both HcrVf1 and HcrVf2 genes showed highest expression when regulated by the apple rubisco promoter and terminator. Two HcrVf2 transformants, LPHcrVf2-4 and PMdRbcHcrVf2-12, showed the highest gene expression for the cisgene and intragene situation, respectively. Among HcrVf transformants, no significant correlation was observed between inserted gene copy number and gene expression level (Chapter 3).
Micrografted cvs. ‘Santana’ (resistant control containing Vf through classical breeding), ‘Gala’ (susceptible control) and different micrografted apple transformants were tested for scab resistance against V. inaequalis isolate EU-B05. The top four leaves were Summary 125
used for inoculation with V. inaequalis. Seventeen days after inoculation, the plants were scored for sporulation using a quantitative scale. All the HcrVf1 transformants showed complete sporulation similar to the level in cv. ‘Gala’, indicating that HcrVf1 is not giving resistance. On the other hand, 10 out of the 13 HcrVf2 transformants showed resistance at levels that were statistically similar to cv. ‘Santana’. Two HcrVf2 transformants, LPHcrVf2-4 and PMdRbcHcrVf2-12, showed the best resistance. A negative correlation between HcrVf2 gene expression and sporulation was observed i.e. as gene expression increased there was a decrease in the fungal sporulation (Chapter 4).
The results obtained by the scab experiment were used to select HcrVf1 and HcrVf2 transformants to check the resistance spectrum against different isolates of V. inaequalis. The plants were inoculated with four avirulent isolates of the pathogen and two isolates virulent to the resistant cv. ‘Santana’. The top two leaves were inoculated with fungal spores and the inoculated plants were scored for sporulation 21 days after inoculation. All the HcrVf1 transformants showed heavy sporulation of all the isolates used and they were behaving like untransformed cv. ‘Gala’. The HcrVf2 transformants were behaving like cv. ‘Santana’ indicating that the resistance coming from the Vf gene cluster is from HcrVf2 alone (Chapter 5).
In order to increase the durability of resistance against scab, it is desired to stack several resistance genes into apple cultivars either by classical breeding or by genetic modification. To use it in a cisgenic or intragenic approach, new scab resistance genes have to be identified in apple and cloned. In chapter 6 it is described how a novel scab resistance gene, Vd3, has been identified and genetically mapped in the resistant selection “1980-015-025”. In the study we used the F1 progeny 2000-012 that is derived from the crossing between the resistant parent 1980-015-025 and the susceptible parent 1973-001-041. Mainly DArT markers were used in this genetic mapping study. Other known markers, such as SSRs, P-136 (RAPD marker), and Vf2ARD (RGA marker), were used for annotation of the linkage groups. The Vd3 gene has been mapped 1 cM to the south of the Vf gene cluster in repulsion phase on linkage group 1. Paternity tests have indicated that clone 1980-015-025 has inherited the Vd3 gene from founder accession D3. This gene can provide resistance against the virulent isolate EU-NL24, which can overcome the resistance of Vf and Vg. However, this gene cannot provide resistance against other isolates (Chapter 6).
The results described in this thesis are of practical importance. Cisgenesis or intragenesis can be employed to provide multiple gene resistance against scab in apple without linkage drag problems as observed during classical introgression breeding. Our first potential cisgenic scab resistant ‘Gala’ plants with the HcrVf2 gene are being developed which can be used in regions free of virulent isolates. The cisgenic approach is essential in rapid improving a crop such as apple where it takes many decades through conventional breeding.
Vinasse veelbelovend nieuw wapen tegen schurft
Heijne, B. - \ 2009
Aanjager 14 (2009)1. - ISSN 1384-9875 - p. 2 - 2.
fruitteelt - venturia inaequalis - schimmelziekten - chemische bestrijding - biologische bestrijding - fruit growing - fungal diseases - chemical control - biological control
Schurftschimmel Venturia inaequalis vraagt maar liefst 70 procent van het middelengebruik in de fruitteelt. ‘Telers hebben ermee leren leven’, weet PPO-onderzoeker Bart Heijne. Hij is nauw betrokken bij een proef met vinasse, het nieuwste wapen tegen de vermaledijde Angstgegner van fruittelers. ‘De proef moet uitwijzen hoe groot de effectiviteit van vinasse werkelijk is.’
Biologische bestrijding van appelschurft
Köhl, J. ; Molhoek, W.M.L. ; Groenenboom-de Haas, L. ; Heijne, B. - \ 2009
biologische landbouw - fruitteelt - appels - gewasbescherming - schimmelziekten - venturia inaequalis - biologische bestrijding - antagonisten - onderzoek - organic farming - fruit growing - apples - plant protection - fungal diseases - biological control - antagonists - research
In de biologische appelteelt is op dit moment geen afdoende schurftbestrijding mogelijk. In de gangbare teelt zijn hiervoor aanzienlijke hoeveelheden fungiciden nodig. De antagonist H39 is een veelbelovende kandidaat voor de ontwikkeling van een effectief biologisch bestrijdingsmiddel. Gezien de biologie van de ziekteverwekker is hiervoor langetermijn onderzoek noodzakelijk
Schurft bij de bron aanpakken
Jong, P.F. de; Heijne, B. ; Köhl, J. - \ 2008
venturia inaequalis - appels - antagonisten - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - fruitteelt - apples - antagonists - plant pathogenic fungi - plant protection - fruit growing
De belangrijkste ziekte, schurft (Venturia inaequalis), in appel overwintert op het afgevallen blad. Door schurft op het afgevallen blad aan te pakken met een antagonist verhindert het de schimmel om te infecteren; onderzoek, resultaten en de praktijk
Field efficacy of new compounds to replace copper for scab control in organic apple production
Heijne, B. ; Jong, P.F. de; Pedersen, H. ; Paaske, K. ; Bengtsson, M. ; Hockenhull, J. - \ 2007
In: Improving Sustainability in Organic and Low Input Food Production Systems, Hohenheim, Germany, 20 - 23 March, 2007. - Hohenheim, germany : University of Hohenheim - p. 249 - 253.
biologische landbouw - fruitteelt - venturia inaequalis - yucca - organic farming - fruit growing
Efficacy of compounds was investigated in field experiments in Denmark and the Netherlands according to EPPO guidelines. Some Yucca extracts and potassium bicarbonate had an efficacy similar to sulphur on leaves. Addition of sulphur to Yucca 1 and to potassium bicarbonate increased the level of efficacy to that of copper. This confirms results from earlier years. Although a dose increase resulted in better efficacy, this was more prominent for Yucca1 than for potassium bicarbonate.
REPCO 501452 : Replacement of copper fungicides in organic production of grapevine and apple in Europe : publishable final activity report
Köhl, J. - \ 2007
Wageningen : Plant Research International - 70
fruitteelt - biologische landbouw - plasmopara viticola - venturia inaequalis - meeldauw - appels - druiven - koperfungiciden - fungiciden - onderzoeksprojecten - ziekteresistentie - fruit growing - organic farming - mildews - apples - grapes - copper fungicides - fungicides - research projects - disease resistance
Final Activity Report: The objective of REPCO was to contribute to the replacement of copper fungicides in organic agriculture by new measures for control of downy mildew (Plasmopara viticola) in grapevine and scab (Venturia inaequalis) in apple. Both major European organic crops strongly depend on copper fungicides. Permitted amounts will be reduced stepwise in the years ahead (Council Regulation (EEC) 2092/91, Annex II) to avoid environmental risks. In European countries where copper fungicides are already out of use, production of organic apples suffers severe economic problems because of insufficient scab control. Potentiators of resistance, organically based fungicides and biocontrol agents have been screened and evaluated in grapevine and apple. The risk of pathogen evolution during use of novel control measures has been estimated to enable the development of sustainable strategies. Effects of crop management practices in organic agriculture on overwintering of Venturia inaequalis were assessed. Novel disease control measures and knowledge have been integrated into organic management systems. 'Pipeline' products already under development elsewhere have been included and where necessary optimised in their use. Implementation by end-users and industries qualified for commercialisation of project findings has strongly been emphasised. Small-medium enterprises (SME) as project partners ensured a strong link between end-users and research. At the end of the project several compounds and biocontrol agents can be delivered to qualified industries for development of products for use in organic agriculture. Additionally, knowledge of integrated use of control measures can be delivered to organic growers. The project results thus strongly support EU policies to replace the use of copper fungicides in organic agriculture in the near future.
Biologische bestrijding van appelschurft
Köhl, J. ; Molhoek, W.M.L. ; Kastelein, P. ; Goossen-van de Geijn, H.M. ; Speksnijder, A.G.C.L. ; Lombaers-van der Plas, C.H. ; Heijne, B. ; Jong, P.F. de - \ 2006
biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - appels - gewasbescherming - venturia inaequalis - biologische bestrijding - antagonisten - onderzoek - fruitteelt - organic farming - organic foods - apples - plant protection - biological control - antagonists - research - fruit growing
Poster. In de biologische appelteelt is op dit moment geen afdoende schurftbestrijding mogelijk. In de gangbare teelt zijn hiervoor aanzienlijke hoeveelheden fungiciden nodig. Op deze poster wordt het onderzoek beschreven naar het vermogen van schimmels en bacteriën om de vorming van ascosporen van V. inaequalis, de veroorzaker van appelschurft, op dode bladeren te voorkomen
Screening of micro-organisms for Venturia inaequalis control by means of DGGE
Speksnijder, A.G.C.L. ; Lombaers-van der Plas, C.H. ; Köhl, J. - \ 2006
In: Proceedings of the European Joint Organic Congress, Odense, Denmark, 30-31 May 2006. - Odense, Denmark : - p. 322 - 323.
biologische landbouw - fruitteelt - venturia inaequalis - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - organic farming - fruit growing - biological control - biological control agents
Venturia inaequalis causes apple scab. The control of the disease in organic apple production depends on the use of copper which will be restricted in future for environmental reasons. In the search for environmental friendly microbial biocontrol agents and stimulation of antagonistic populations in situ the molecular technique of DGGE fingerprinting can is applied. This fingerprinting technique allows to bypass culturing techniques and even can identify not yet culturable organisms. Comparison of microbial fingerprints and pathogen development in the leaf samples during winter and spring has been performed to identify populations with antagonistic potential. Such potential antagonistic organisms can be further identified by their specific DNA sequence. Preliminary results identify possible antagonists. The identification based on the sequence can help to focus on specific isolation or stimulation of a possible antagonist or a consortium of antagonists.
Relatie tussen appelschurft en bladvertering door regenwormen
Heijne, B. ; Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. - \ 2005
venturia inaequalis - biologische bestrijding - aardwormen - nuttige organismen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - boomgaarden - biological control - earthworms - beneficial organisms - biological control agents - orchards
Meerdere ziekten, zoals door Venturia inaequalis veroorzaakte appelschurft, overwinteren in afgevallen blad. Door ervoor te zorgen dat het blad snel verteert, wordt de inoculum-hoeveelheid in het voorjaar verkleind. Daardoor zou het beter mogelijk zijn om aantasting het volgend jaar te beperken. Het doel is om regenwormen te stimuleren om sneller blad op te eten. Beschrijving van het onderzoek in een biologische boomgaard, resultaten en de praktijk
Biologische aanpak appelschurft
Heijne, B. ; Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. - \ 2005
fruitteelt - malus - biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - plantenvoeding - bemesting - fruit growing - biological control - control methods - plant pathogenic fungi - plant nutrition - fertilizer application
Onderzoek naar de beheersing van schurft in de biologische appelteelt. In het onderzoek wordt een combinatie van plantversterkende middelen toegepast, waaronder zwavel
The role of earthworms in strategies against scab (Venturia inaequalis) in apple orchards - Literature study on methods for sampling, cultivation and stimulation in the field of earthworms relevant for apple leaf decomposition (part of WP 6.5 in REPCO)
Jager, A. de; Heijne, B. - \ 2004
Randwijk : PPO Fruit (Rapport PPO 2004-40) - 25 p.
appels - aardwormen - venturia inaequalis - boomgaarden - ziektebestrijding - apples - earthworms - orchards - disease control
Zorgvuldig omgaan met resistentie tegen appelschurft
Schouten, H.J. - \ 2003
De Fruitteelt 93 (2003)18. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
appels - plantenziekteverwekkende schimmels - schurft (bij dieren) - gewasbescherming - ziekteresistentie - epidemiologie - pezizomycotina - steriliseren - venturia inaequalis - apples - plant pathogenic fungi - plant protection - disease resistance - epidemiology - sterilizing - ?
Appelrassen met schurftresistentie lopen kans deze resistentie te verliezen als verkeerd met deze resistentie wordt omgesprongen. Belangrijke rubrieken in dit artikel zijn: 1) De levenscyclus van schurft op appel; 2) Virulente schurftstammen; 3) Biologische factoren die het proces van onwerkzaam worden van Vf-resistentie vertragen; 4) Ascospoorvorming en geslachtelijke voortplanting; 5) Ontsmetten van Vf-rassen
Bestrijding van appelschurft (Venturia inaequalis) met verschillende schema's van fungiciden in 2000 en 2001
Jong, P.F. de; Heijne, B. ; Anbergen, R.H.N. ; Buitenhuis, E. ; Geurts, P.G.P. - \ 2002
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-5) - 70
malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - chemische bestrijding - fungiciden - nederland - apples - plant pathogenic fungi - chemical control - fungicides - netherlands
Dit project is gefinancierd door het Productschap Tuinbouw
De bestrijding van schurft met biologische en gangbare middelen
Jong, P.F. de; Stelder, J. ; Heijne, B. ; Anbergen, R.H.N. ; Buitenhuis, E. - \ 2002
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2002-12) - 60
malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - venturia inaequalis - chemische bestrijding - fungiciden - biologische bestrijding - nederland - apples - plant pathogenic fungi - chemical control - fungicides - biological control - netherlands
Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van LNV
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.