Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==verkoopbevordering
Check title to add to marked list
KAS vers geplukt : local-to-local en marktgerichte bloemwinkels
Hoes, A.C. - \ 2016
Den Haag : LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-040h) - 2 p.
glastuinbouw - ondernemerschap - marketingtechnieken - verkoopbevordering - strategisch management - klantrelaties - bedrijfsmanagement - innovaties - consumenten - toegevoegde waarde - greenhouse horticulture - entrepreneurship - marketing techniques - sales promotion - strategic management - customer relations - business management - innovations - consumers - value added
Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie te realiseren van een niet samenwerkende product- en kostprijsgedreven sector die is gericht op het binnenland, naar een consument en toegevoegde waarde gedreven glasgroentecluster, dat zich kenmerkt door samenwerking en internationale georiënteerdheid. Daartoe begeleidt LEI Wageningen UR, op initiatief van STAP, de ondernemers, individueel of als groep, met de Business Innovation Approach.
Yourchid : doe-het-zelf-orchideeën voor liefhebbers
Lauwere, C.C. de - \ 2016
Den Haag : LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-040h) - 2 p.
glastuinbouw - ondernemerschap - marketingtechnieken - verkoopbevordering - strategisch management - klantrelaties - bedrijfsmanagement - innovaties - consumenten - toegevoegde waarde - greenhouse horticulture - entrepreneurship - marketing techniques - sales promotion - strategic management - customer relations - business management - innovations - consumers - value added
Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie te realiseren van een niet samenwerkende product- en kostprijsgedreven sector die is gericht op het binnenland, naar een consument en toegevoegde waarde gedreven glasgroentecluster, dat zich kenmerkt door samenwerking en internationale georiënteerdheid. Daartoe begeleidt LEI Wageningen UR, op initiatief van STAP, de ondernemers, individueel of als groep, met de Business Innovation Approach.
Inzichten ' Keteninnovatie Tuinbouw' : programma Kamer van Koophandel
Lauwere, C.C. de; Hoes, A.C. - \ 2016
Den Haag : LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-040a) - 2 p.
glastuinbouw - ondernemerschap - marketingtechnieken - verkoopbevordering - strategisch management - klantrelaties - bedrijfsmanagement - innovaties - consumenten - toegevoegde waarde - greenhouse horticulture - entrepreneurship - marketing techniques - sales promotion - strategic management - customer relations - business management - innovations - consumers - value added
Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie te realiseren van een niet samenwerkende product- en kostprijsgedreven sector die is gericht op het binnenland, naar een consument en toegevoegde waarde gedreven glasgroentecluster, dat zich kenmerkt door samenwerking en internationale georiënteerdheid. Daartoe begeleidt LEI Wageningen UR, op initiatief van STAP, de ondernemers, individueel of als groep, met de Business Innovation Approach.
Vers+, voor een gezondere samenleving : werken aan gezondheid met innovatieve verse tuinbouwproducten
Hoes, A.C. - \ 2016
Den Haag : LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-040c) - 2 p.
glastuinbouw - ondernemerschap - marketingtechnieken - verkoopbevordering - strategisch management - klantrelaties - bedrijfsmanagement - innovaties - consumenten - toegevoegde waarde - greenhouse horticulture - entrepreneurship - marketing techniques - sales promotion - strategic management - customer relations - business management - innovations - consumers - value added
Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie te realiseren van een niet samenwerkende product- en kostprijsgedreven sector die is gericht op het binnenland, naar een consument en toegevoegde waarde gedreven glasgroentecluster, dat zich kenmerkt door samenwerking en internationale georiënteerdheid. Daartoe begeleidt LEI Wageningen UR, op initiatief van STAP, de ondernemers, individueel of als groep, met de Business Innovation Approach.
Kansen voor Zeeuwse zwarte bessen : toekomst van een coöperatie
Lauwere, C.C. de; Splinter, G.M. ; Beldman, A.C.G. ; Korsten, P. - \ 2016
Den Haag : LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-040d) - 3 p.
glastuinbouw - ondernemerschap - marketingtechnieken - verkoopbevordering - strategisch management - klantrelaties - bedrijfsmanagement - innovaties - consumenten - toegevoegde waarde - greenhouse horticulture - entrepreneurship - marketing techniques - sales promotion - strategic management - customer relations - business management - innovations - consumers - value added
Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie te realiseren van een niet samenwerkende product- en kostprijsgedreven sector die is gericht op het binnenland, naar een consument en toegevoegde waarde gedreven glasgroentecluster, dat zich kenmerkt door samenwerking en internationale georiënteerdheid. Daartoe begeleidt LEI Wageningen UR, op initiatief van STAP, de ondernemers, individueel of als groep, met de Business Innovation Approach.
De Westerschelde: verse, duurzame paprika’s : keteninnovatie in de tuinbouw
Hoes, A.C. - \ 2016
Den Haag : LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-040e) - 2 p.
glastuinbouw - ondernemerschap - marketingtechnieken - verkoopbevordering - strategisch management - klantrelaties - bedrijfsmanagement - innovaties - consumenten - toegevoegde waarde - greenhouse horticulture - entrepreneurship - marketing techniques - sales promotion - strategic management - customer relations - business management - innovations - consumers - value added
Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie te realiseren van een niet samenwerkende product- en kostprijsgedreven sector die is gericht op het binnenland, naar een consument en toegevoegde waarde gedreven glasgroentecluster, dat zich kenmerkt door samenwerking en internationale georiënteerdheid. Daartoe begeleidt LEI Wageningen UR, op initiatief van STAP, de ondernemers, individueel of als groep, met de Business Innovation Approach.
De ideale boerderijwinkel : Waarom doen sommige consumenten graag boodschappen op een boerderij?
Vijn, M.P. - \ 2015
Ekoland (2015). - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
boerderijwinkels - consumenten - houding van consumenten - multifunctionele landbouw - verkoopbevordering - consumentenvoorkeuren - doelgroepen - on-farm sales - consumers - consumer attitudes - multifunctional agriculture - sales promotion - consumer preferences - target groups
Een boerderijwinkel kan het nettoresultaat van een agrarisch bedrijf behoorlijk verhogen, doordat een deel van de eigen productie rechtstreeks aan de consument kan worden afgezet. Het succes van zo’n winkel hangt deels af van klanttype, assortiment en inrichting. Op welke doelgroepen focus je en zijn assortiment en inrichting daarop toegesneden?
Bloembollen op pot
Kortstee, H.J.M. - \ 2014
Wageningen UR
bloembollen - verkoopbevordering - marketingtechnieken - agrarische handel - tuincentra - consumenten - potplanten - teleshopping - marketingkanalen - ondernemerschap - bedrijfseconomie - ornamental bulbs - sales promotion - marketing techniques - agricultural trade - garden centres - consumers - pot plants - marketing channels - entrepreneurship - business economics
Gebroeders Straathof over bloembollen op pot en hoe hij met behulp van een business model zich meer gaat inzetten op de verkoop van bloembollen in potten aan consumenten.
Van kostprijsgedreven naar marktgericht ondernemen: Factsheet
Splinter, G.M. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR - 4
glastuinbouw - ondernemerschap - marketingtechnieken - verkoopbevordering - strategisch management - klantrelaties - bedrijfsmanagement - innovaties - consumenten - toegevoegde waarde - greenhouse horticulture - entrepreneurship - marketing techniques - sales promotion - strategic management - customer relations - business management - innovations - consumers - value added
Hoe krijg je de Nederlandse glastuinbouw weer gezond? De STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) stimuleert groentetelers om meer marktgericht te ondernemen. Deze omslag begint bij de ondernemers zelf, is de gedachte hierachter. Dit is een belangrijke voorwaarde om de ambitie te realiseren van een niet samenwerkende product- en kostprijsgedreven sector die is gericht op het binnenland, naar een consument en toegevoegde waarde gedreven glasgroentecluster, dat zich kenmerkt door samenwerking en internationale georiënteerdheid. Daartoe begeleidt LEI Wageningen UR, op initiatief van STAP, de ondernemers, individueel of als groep, met de Business Innovation Approach.
Forceren eucomis verschilt per soort
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)49. - ISSN 0042-2223 - p. 44 - 44.
potplanten - cultuurmethoden - forceren van planten - bollen - rassen (planten) - soortendiversiteit - verkoopbevordering - pot plants - cultural methods - forcing - bulbs - varieties - species diversity - sales promotion
Eucomis is aantrekkelijk als pot- en als kuipplant. Verschillende species vragen echter om een aparte behandeling. Onderzoek door PPO Bloembollen geeft de richting van de mogelijkheden aan.
Kansen Zantedeschia aan alle kanten belicht
Dwarswaard, A. ; Leeuwen, P.J. van - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)229. - ISSN 1571-5558 - p. 56 - 57.
zantedeschia - rassen (planten) - cultivars - marketingbeleid - verkoopbevordering - public relations - teeltsystemen - varieties - marketing policy - sales promotion - cropping systems
Zantedeschia heeft in de knollenteelt een vaste plaats veroverd. De teelt is nog steeds relatief nieuw. Reden voor de KAVB-productgroep Zantedeschia om ook dit jaar een jaarvergadering te houden, met daarbij aandacht voor promotie en onderzoek. Een impressie van zaken die nu spelen.
De Europese consument kent de Nederlandse kwaliteit niet
Verstegen, J.A.A.M. - \ 2010
Onder Glas 2010 (2010)5. - p. 59 - 59.
groenten - marketing van voedingsmiddelen - productie-economie - merkproducten - internationale handel - innovaties - economie m.b.t. consumenten - verkoopbevordering - belangengroepen - organisaties - goede wijze van produceren - kwaliteitszorg - vegetables - food marketing - production economics - brand name products - international trade - innovations - consumer economics - sales promotion - interest groups - organizations - good manufacturing practice - quality management
Anonieme producten zijn voor kopers makkelijk inwisselbaar. Als de ene producent goedkoper kan leveren dan de ander, heeft die ander gauw het nakijken. Lector Jos Verstegen vindt dat Nederlandse groentetelers veel rechtstreekser moeten communiceren met de buitenlandse consument over hun producten. Alleen zo kan deze consument een sterkere voorkeur voor producten uit Nederland ontwikkelen. De tuinbouwbelangenorganisaties moeten de Nederlandse telers daarbij helpen.
In tuinbouwketens gaat het om marktkracht : telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil
Kooten, O. van - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)11. - p. 22 - 23.
tuinbouwgewassen - kwekers - consumentenvoorkeuren - koopgewoonten - marktonderzoek - marktverkenningen - nieuwe producten - innovaties - verkoopbevordering - glastuinbouw - horticultural crops - growers - consumer preferences - purchasing habits - market research - market surveys - new products - innovations - sales promotion - greenhouse horticulture
Hoe kunnen de telers in Nederland meer geld verdienen aan die prachtige producten die ze maken? Het antwoord is makkelijker gegeven dan gedaan. Volgens Olaf van Kooten, hoogleraar Leerstoelgroep Tuinbouwketens bij Wageningen Universiteit, is er maar één manier om op den duur een mooie positie in de markt te veroveren en vast te houden. Telers moeten beter dan de supermarkten weten wat de consument wil.
Snijbloemen versterken positieve gevoelens en stemmingen : wetenschappelijk onderzoek naar het effect van snijbloemen op de gemoedstoestand van de mens
Vermeer, F. ; Mojet, J. ; Veggel, R.J.F.M. van; Koster, A.C. - \ 2009
Zoetermeer : Produktschap Tuinbouw, afdeling Markt & Innovatie
snijbloemen - visuele prikkels - stimulatie - emoties - plezier - kleur - welriekendheid - verkoopbevordering - consumentengedrag - marketing - belevingswaarde - gevoeligheid - cut flowers - visual stimuli - stimulation - emotions - enjoyment - colour - fragrance - sales promotion - consumer behaviour - experiential value - sensitivity
Onderzoek van Wageningen UR naar de invloed van snijbloemen op gevoelens en stemmingen toont postieve resultaten. Dit biedt veel kansen voor reclame- en voorlichtingscampagnes, maar ook voor verkoopgesprekken en toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld restaurants
Alleen vluchtige toerist komt voor bollen en molens
Breman, B.C. - \ 2009
Kennis Online 2009 (2009)feb. - p. 10 - 10.
toerisme - verkoopbevordering - alternatief toerisme - polders - tourism - sales promotion - alternative tourism
Het is voor het toerisme een gemiste kans dat Nederland vooral wordt gepresenteerd als land van polders en tulpen. Nederland kan meer toeristen trekken als het beeld van Nederland veelzijdiger wordt, en promotie zich nadrukkelijker richt op de naaste buren en beter laat zien wat er overal te beleven valt
De consument overtuigen: meer dan een norm opleggen
Melnyk, V. ; Kornelis, M. ; Herpen, E. van - \ 2008
Voeding Nu 10 (2008)6. - ISSN 1389-7608 - p. 25 - 27.
consumenten - consumentenonderzoeken - verkoopbevordering - reclamecampagne van voedsel - normen - consumers - consumer surveys - sales promotion - food merchandising - standards
Beleidsmakers besteden jaarlijks miljoenen euro's aan campagnes om mensen over te halen zich volgens gewenste normen te gedragen. Bijvoorbeeld om hen aan te zetten om vooral gezonde voedselproducten te kopen, om te stoppen met roken of om milieuvriendelijke verpakkingen te kiezen. Maar of die boodschap ook aankomt, is afhankelijk van meerdere factoren. Onlangs is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van normen in samenhang met de mate waarin de consument een boodschap bewust op zich in laat werken
Fruit Promotion Campaigns in Europe
Zimmermann, K.L. ; Kozarzewska, M.A. - \ 2008
reclamecampagne van voedsel - verkoopbevordering - fruit - groenten - marketing van voedingsmiddelen - voedselconsumptie - food merchandising - sales promotion - vegetables - food marketing - food consumption
General result and general conclusions of analyzing fruit and vegetables'promotion campaigns in European countries, which aim at increasing the consumption of fruit and vegetables among the citizens of EU 27 and other European countries
De aantrekkingskracht van biologisch : het effect van schappresentatie op het aankoopgedrag
Immink, V.M. ; Tacken, G.M.L. - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Gamma, instituties, mens en beleving ) - ISBN 9789086151912 - 41
biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - consumentengedrag - vleeswaren - vlees - marketingtechnieken - supermarkten - consumentenonderzoeken - verkoopbevordering - nederland - dierhouderij - dierlijke productie - geiten - pluimvee - rundvee - schapen - varkens - organic farming - organic foods - consumer behaviour - meat products - meat - marketing techniques - supermarkets - consumer surveys - sales promotion - netherlands - animal husbandry - animal production - goats - poultry - cattle - sheep - pigs
In deze studie is het effect van marketingcommunicatie in de winkel voor biologisch vlees bestudeerd. In een zestal supermarktwinkels zijn de boodschappen 'lekker' en 'natuurlijk origine' uitgetest. Er is gemeten of en in hoeverre door klanten het biologische schap aantrekkelijker werd gevonden, en wat het effect is op het koopgedrag. Er is ook geanalyseerd of en in hoeverre de beoogde boodschappen overeenkomen met de gepercipieerde boodschap. This study looks at the effect of marketing communications in shops with regard to organic meat. The messages 'tasty' and 'natural origin' were tested in six supermarket stores. The study then examined whether and to what extent customers found the organic shelf more attractive, and the effect on purchasing behaviour. An analysis was also made of whether and to what extent the intended messages corresponded with the perceived messages.
Modified atmosphere packaging (MAP) van aardbei
Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2006
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO nr. 32510486. - PT11991 ) - 33
aardbeien - vollegrondsteelt - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteitsnormen - verkoopbevordering - innovaties - gemodificeerde atmosfeer opslag - verpakkingen - bewaartijd - smaak - strawberries - outdoor cropping - keeping quality - quality standards - sales promotion - innovations - modified atmosphere storage - wrappings - storage life - taste
In de versketen wordt de aardbei gezien als een bulkproduct. Dit biedt ondernemers weinig mogelijkheden om onderscheidend te zijn en is mede daardoor een rem op innovatie in de aardbeisector. Om onderscheiding mogelijk te maken wordt aan de ontwikkeling van een premium aardbei gedacht. Een belangrijk aspect hierbij is de houdbaarheid in de keten en in het schap in combinatie met behoud van een hoge uiterlijke en inwendige kwaliteit. Hiervoor kan de techniek van Modified Atmosphere Packaging (MAP) toegepast worden. In dit ‘Strawberry Valley’ project is in opdracht van Telersvereniging ‘Les Meilleurs’ deze techniek toegepast om de houdbaarheid van een premium aardbei verder te verbeteren. Het onderzoek is mede gefinancierd door het Productschap Tuinbouw te Zoetermeer. In de uitvoering van het onderzoek is samengewerkt met HAS KennisTransfer Den Bosch.
Werk aan de winkel voor konijnenhouderij : konijnenvlees moet ook 's zomers op het menu staan
Stokkermans, P. ; Livestock Research, - \ 2006
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 2 (2006)22. - ISSN 1871-0948 - p. 6 - 7.
dierhouderij - konijnen - vleesproductie - konijnenvlees - dierlijke productie - verse producten - marketing - marketingtechnieken - verkoopbevordering - animal husbandry - rabbits - meat production - rabbit meat - animal production - fresh products - marketing techniques - sales promotion
Tijdens de workshop ketenaspecten in de konijnenhouderij, gehouden in Gilze-Rijen kwam naar voren dat konijnenvlees gedurende een langere periode als vers product in de schappen moet komen te liggen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.