Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==veterinaire parasitologie
Check title to add to marked list
Werkgroep Veterinaire Parasitologie Nederland. Uniforme Europese richtlijnen ontworming van hond en kat (ESCCAP)
Borgsteede, F.H.M. ; Doorn, D. van; Eysker, M. ; Nijsse, R. ; Ploeger, H.W. ; Giessen, J. van der; Knapen, F. van; Overgaauw, P.A.M. - \ 2008
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)8. - ISSN 0040-7453 - p. 345 - 345.
huisdieren - dierziekten - veterinaire parasitologie - parasieten - parasitologie - toxocara - domestic animals - animal diseases - veterinary parasitology - parasites - parasitology
Een onafhankelijke groep Europese parasitologen wil via de website www.esccap.org zonder winstoogmerk informatie verstrekken over parasitaire infecties bij hond en kat in Europa. Hierbij is het belangrijk dat de (ontwormings)adviezen uniform zijn, de informatie “up-to-date” wordt gehouden en dat deze in diverse talen beschikbaar is. De uitgebreide richtlijnen kunnen worden aangepast aan de regionale situatie. De organisatie, genaamd European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP), wordt inmiddels ondersteund door het European Veterinairy Parasitology College (EVPC) en de World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP). De vertegenwoordiger vanuit Nederland is Frans van Knapen, hoogleraar in veterinaire volksgezondheid en levensmiddelenhygiëne te Utrecht
Wormengif bedreigt mestfauna : Oproep voor meer onderzoek
Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Siepel, H. - \ 2001
De Levende Natuur 102 (2001)6. - ISSN 0024-1520 - p. 278 - 279.
mest - dierlijke meststoffen - antiparasitica - anthelmintica - wormen - veterinaire helmintologie - veterinaire parasitologie - veterinaire producten - geneesmiddeluitscheiding - verontreiniging - vergiftiging - toxische stoffen - toxiciteit - geneesmiddeltoxiciteit - fauna - voedselketens - natuurbescherming - ecotoxicologie - natuur - biodiversiteit - ecologie - ontworming - manures - animal manures - antiparasitic agents - anthelmintics - helminths - veterinary helminthology - veterinary parasitology - veterinary products - drug excretion - pollution - poisoning - toxic substances - toxicity - drug toxicity - food chains - nature conservation - ecotoxicology - nature
Veldwaarnemingen wijzen erop dat ontwormingsmiddelen zeer algemeen worden gebruikt in de veehouderij, en dat de mestgelieerde fauna in het veld verarmt, ook in natuurterreinen (grazers; ruitersport). Een inventarisatie van de gebruikte middelen en toedieningswijzen, de ecotoxicologische risico's voor de mestfauna (vele soorten arthropoden, waaronder vliegen, kevers en mijten) en daarvan afhankelijke schakels in de voedselketen, en een oproep voor meer onderzoek
Using the economic surplus model to measure potential returns to international livestock research : the case of trypanosomosis vaccine research
Kristjanson, P. ; Rowlands, J. ; Swallow, B. - \ 1999
Nairobi : ILRI (ILRI impact assessment series 4) - ISBN 9789291460540 - 30
vee - rundvee - trypanosoma - parasieten - vaccins - dierpathologie - dierlijke productie - economische impact - veterinaire producten - veterinaire parasitologie - afrika - livestock - cattle - parasites - vaccines - animal pathology - animal production - economic impact - veterinary products - veterinary parasitology - africa
This report addresses issues surrounding measurement of the potential productivity gains from new livestock technologies and the returns to international livestock research. The approach, applicable to many livestock production constraints and technologies, integrates a herd simulation model to measure the potential size of impact of a new technology, geographic information systems (GIS) to predict where this impact is likely to be felt, and an economic surplus model to value it. The particular problem examined is trypanosomosis in cattle in Africa, and the potential research product is a multi-component vaccine. The results suggest that the potential benefits of trypanosomosis control, in terms of meat and milk productivity alone, are worth over US$ 700 million per year in Africa. The disease is costing livestock producers and consumers an estimated US$ 1.3 billion annually, without including productivity losses associated with less manure and traction due to the presence or risk of the disease. Given an adoption period of 12 years, a maximum adoption rate of 30%, a discount rate of 5%, and a 30% probability of the research being successful within 10 years, the net present value of the vaccine research is estimated at US$ 288 million, with an internal rate of return of 33%, and a benefit:cost ratio of 34:1. The results of this study will assist in research priority setting and have highlighted the need for further research aimed at better understanding who the beneficiaries of the vaccine will be, and how it will reach them.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.