Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==voorgekookt voedsel
Check title to add to marked list
Nutri 2000: haalbaarheidsstudie naar de productie van koelverse kant-en-klaarmaaltijden in Noord Nederland.
Zuurbier, P.J.P. ; Migchels, N.G. - \ 1998
Wageningen : LUW - 86
voorbereide voedingsmiddelen - voorgekookt voedsel - gemaksvoedsel - productie - markten - haalbaarheidsstudies - nederland - prepared foods - precooked foods - convenience foods - production - markets - feasibility studies - netherlands
Onderzoek naar de kwaliteit van koelverse en diepvriesmaaltijden
Egmond, H.J. van; Labrijn, J.F. - \ 1996
Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / DLO-Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten 96.07) - 11
voedselbewaring thuis - voorbereide voedingsmiddelen - voorgekookt voedsel - voedselkwaliteit - home food preservation - prepared foods - precooked foods - food quality - food preparation - meals - freezing - nutritive value - foods - quality - convenience foods
In opdracht van de Consumentenbond zijn in de maanden september en oktober 1995, 22 monsters koelverse maaltijden en 16 monsters diepvriesmaaltijden onderzocht. De 38 maaltijden varieerden van lasagne, bami goreng, tortellini, andijvie, kip-kerrie tot chili con carne. Het chemisch onderzoek betrof het vocht-, vet-, eiwit-, as-, ruwe celstof-, zout-, vitamine C-, 81- en 82-gehalte. Het totaal-koolhydraatgehalte en de voedingswaarde zijn berekend. Microscopisch is de samenstelling (% verschillende ingrediênten) bepaald.
Voedselmatrix als geheel bepaalt groei en overleven van pathogene bacteriën.
Gorris, L.G.M. ; Abee, T. ; Peck, M.W. - \ 1996
Voedingsmiddelentechnologie 29 (1996)25. - ISSN 0042-7934 - p. 12 - 15.
gemaksvoedsel - ondernemingen - voedselbesmetting - voedselmicrobiologie - voorgekookt voedsel - voorbereide voedingsmiddelen - veiligheid - veiligheid op het werk - normen - bedrijfshygiëne - convenience foods - enterprises - food contamination - food microbiology - precooked foods - prepared foods - safety - safety at work - standards - industrial hygiene
Eten in de jaren negentig: reflecties op gemaksvoeding.
Dam, Y.K. van; Hoog, C. de; Ophem, J.A.C. van - \ 1994
Wageningen [etc.] : LU [etc.] - ISBN 9789051664317 - 169
houding van consumenten - consumentengedrag - gemaksvoedsel - borden - voedsel - voedselconsumptie - voedselbereiding - voedselinkoop - voedingsmiddelen - maaltijden - voorgekookt voedsel - voorbereide voedingsmiddelen - prijzen - inkopen - snacks - consumer attitudes - consumer behaviour - convenience foods - dishes - food - food consumption - food preparation - food purchasing - foods - meals - precooked foods - prepared foods - prices - purchasing
HACCP in de luchtvaartcatering.
Beumer, R.R. ; Vrouwenvelder, Th. ; Brinkman, E. - \ 1994
Voedingsmiddelentechnologie 27 (1994)10. - ISSN 0042-7934 - p. 13 - 16.
luchttransport - luchtvaartuig - dierlijke producten - kiemgetal - bacteriologie - controle - gemaksvoedsel - engineering - voedselinspectie - voedselmicrobiologie - voedselbewaring - voedingsmiddelen - bedrijfsvoering - microbiële ecologie - monitoring - voorgekookt voedsel - voorbereide voedingsmiddelen - ruimtevlucht - statistiek - kwaliteitscontroles - queuing theory - haccp - air transport - aircraft - animal products - bacterial count - bacteriology - control - convenience foods - food inspection - food microbiology - food preservation - foods - management - microbial ecology - precooked foods - prepared foods - space flight - statistics - quality controls
Onderzoek naar de samenstelling en microbiologische kwaliteit van gekoelde kant en klaar maaltijden
Vermunt, A.E.M. ; Stegeman, H. ; Herstel, H. - \ 1990
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 90.41) - 9
voorbereide voedingsmiddelen - voorgekookt voedsel - voedselkwaliteit - voedselmicrobiologie - voedselsamenstelling - prepared foods - precooked foods - food quality - food microbiology - food composition
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.