Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==voorzieningen voor de opslag
Check title to add to marked list
Progress Report China Potato GAP project; Late blight control, seed quality, storage facilities and sustainability studies in Heilongjiang province and communications
Kempenaar, C. ; Kessel, G.J.T. ; Wustman, R. ; Pronk, A.A. ; Haverkort, A.J. ; Ruijter, F.J. de; Lyu, D. ; Wan, S. ; Fan, G. ; Bai, Y. ; Min, F. ; Guo, M. ; Zhang, S. ; Yang, S. ; Gao, Y. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International (Report / Plant Research International 608) - 73
potatoes - seed potatoes - solanum tuberosum - good practices - phytophthora infestans - disease resistance - decision support systems - seed quality - land use - water use efficiency - storage - storage equipment - china - aardappelen - pootaardappelen - ziekteresistentie - beslissingsondersteunende systemen - zaadkwaliteit - landgebruik - watergebruiksrendement - opslag - voorzieningen voor de opslag
In this report we describe the mid-term results of the R&D program of the PPS Potato GAP China. The aim of the Potato GAP China PPS is to exchange information on GAP in potato production and storage, and to set up experiments and demonstration farms in China with Dutch technology and know-how. This last objective, the setup of Centres of Dutch potato Expertise in China, has not been achieved yet, but still has high priority in 2015. In this report, we describe the results of experiments, investigations and communications within the PPS in 2013 and 2014. The R&D topics are potato late blight disease monitoring and control, potato seed quality evaluation, potato storage investigation and sustainability evaluation of potato production.
Kies de juiste bewaartechniek en bewaarduur van een partij : ga voor kwaliteit van bewaarfruit terug naar de kern
Geijn, F.G. van de - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)16/17. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
fruitteelt - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - voorzieningen voor de opslag - behandeling na de oogst - kwaliteit na de oogst - fruit growing - storage - keeping quality - storage equipment - postharvest treatment - postharvest quality
Dat de techniek tijdens de bewaring optimaal moet zijn en ook juist toegepast moet worden, is bekend. Toch zien we hier en daar nog grote blunders die blijkbaar niet eenvoudig uit te bannen zijn. Een moeilijk onderdeel van het bewaren is juist omgaan met de bewaarbaarheid van een partij. Of beter gezegd : het kiezen van de juiste bewaartechniek en - duur bij de bewaarpotentie van een partij.
Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen
Wildschut, J. ; Sapounas, A. - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)225. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - bollen - bloementeelt - opslag - energiegebruik - voorzieningen voor de opslag - containers - modellen - ornamental bulbs - bulbs - floriculture - storage - energy consumption - storage equipment - models
Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waarin ergens in het systeem de ethyleengrens van 100 ppb wordt overschreden. De concepten zijn vergeleken met een verbeterde variant van het éénlaags kuubkisten systeem.
Bewaren in een éénlaagssysteem : Analyse en verbetering van de luchtverdeling
Sapounas, A. ; Campen, J.B. ; Bot, G.P.A. ; Wildschut, J. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 69
bloembollen - voorzieningen voor de opslag - pallets - luchtstroming - ventilatie - energiebesparing - methodologie - optimalisatiemethoden - ornamental bulbs - storage equipment - air flow - ventilation - energy saving - methodology - optimization methods
Dit project bestaat uit verschillende onderdelen: 1. Simuleren van de huidige situatie. 2. Onderzoek naar de invloed op de ventilatie door de volgende onderdelen: a. De hoogte van het kanaal onder de pallets. b. De openheid van de vloer. c. De diameter van de bollen. 3. Simuleren van het functioneren van het systeem bij toepassing van afgeronde uitblaasopeningen. 4. Het bepalen van het effect van de druppelvormige spoilers in het systeem. 5. Het bepalen van mogelijke verbeteringen aan het systeem met het doel energie te besparen, waarbij de “druppels” ook kunnen worden ingezet.
Conservering en opslag biologisch geteelde granen als veevoer op het eigen bedrijf
Bestman, M.W.P. - \ 2007
BioKennis bericht Pluimveevlees & eieren 4 (2007). - 4 p.
biologische landbouw - diervoeding - opslag - voorzieningen voor de opslag - graangewassen - pluimveehouderij - organic farming - animal nutrition - storage - storage equipment - grain crops - poultry farming
Kwaliteitsverlies tijdens de opslag kost geld. Belangrijk is dat de oogst- en opslagmethode van eigen geteeld graan aansluit bij de mogelijkheden en het voersysteem op het bedrijf. Informatie over de opslag van "droog" en "nat" graan voor de pluimveehouder
Wateropslag? Kiest u maar!
Aendekerk, T.G.L. ; Wit, A. de; Lint, J. van - \ 2005
De Boomkwekerij 2005 (2005)18. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 13.
boomkwekerijen - potcultuur - containerplanten - waterbeheer - bedrijfsvoering - reservoirs - hergebruik van water - voorzieningen voor de opslag - ondergrondse opslag - plassen - innovaties - investering - forest nurseries - pot culture - container grown plants - water management - management - water reuse - storage equipment - underground storage - ponds - innovations - investment
De nieuwe regels voor wateropslag van het Hoogheemraadschap van Rijnland noodzaken boomkwekers op zeer korte termijn grote investeringen te doen. Hoeveel dit gaat kosten hangt af van het systeem waarvoor de kweker kiest. Keuze uit meer dan 10 mogelijkheden
DCS-bewaring nu praktisch toepasbaar
Geijn, F. van de - \ 2005
De Fruitteelt 95 (2005)35. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
appels - opslag - luchtdichte opslag - koudeopslag - gasbewaring - voorzieningen voor de opslag - opslagplaatsen - kooldioxide - zuurstof - hardheid testen - hardheid - toegepast onderzoek - apples - storage - airtight storage - cold storage - controlled atmosphere storage - storage equipment - warehouses - carbon dioxide - oxygen - hardness testing - hardness - applied research
Met het Dynamic Control System (DCS) kan het zuurstofgehalte in ULO-cellen veilig verlaagd worden op basis van de ethanolcontrole van het bewaarde fruit. Na jarenlang onderzoek kan deze vorm van bewaring nu in de praktijk worden toegepast voor Elstar en Jonagold. Wellicht volgt al snel de toepassing voor andere rassen en producten
Vergelijkende hooiventilatieproeven met verwarmde en onverwarmde buitenlucht : (verslag van de proeven in de veldschuur op het proefbedrijf "De olde weye" van het landbouwkundig bureau der Nederlandse stikstofmeststoffenindustrie te Vaassen, in de jaren 1960, 1961 en 1962)
Philipsen, P.J.J. ; Hak, P.S. ; Lieftink, A. - \ 1963
Wageningen : [s.n.] (Intern rapport / Inst. voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten (I.B.V.L.) no. 200) - 41
drogers - vloeistoffen (fluids) - gassen - bestraling - vloeistoffen (liquids) - behoud - opslag - voorzieningen voor de opslag - transportvoertuigen - schaaldrogers - voedergrassen - driers - fluids - gases - irradiation - liquids - preservation - storage - storage equipment - transporters - tray driers - fodder grasses
Beproeving Kongskilde graanblazer type D - 52 DKM
Anonymous, - \ 1961
Wageningen : [s.n.] (Bulletin / Instituut voor landbouwtechniek en rationalisatie no. 170) - 9
ventilatoren - transport - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - drogers - schaaldrogers - graansoorten - voedselgewassen - landbouwproducten - voorzieningen voor de opslag - verwerking - ventilators - farm equipment - farm machinery - driers - tray driers - cereals - food crops - agricultural products - storage equipment - processing
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.