Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==vorstwering
Check title to add to marked list
Kennisdossier winterbescherming
Dalfsen, P. van - \ 2012
Boskoop : Greenport Regio Boskoop Kennis & Innovatie Impuls
boomkwekerijen - vorst - winter - vorstwering - cultuurmethoden - klimaatverandering - kennisoverdracht - risicofactoren - forest nurseries - frost - frost protection - cultural methods - climatic change - knowledge transfer - risk factors
Het risico op vorstschade in de boomkwekerij kan zich uiten in complete uitval van de plant of kwaliteitsverlies (bijv. dode scheuten). Dit kennisdossier zet op een rij hoe vorstschade ontstaat en wat je er tegen kunt doen.
Netten doen meer dan beschermen
Hemming, S. - \ 2006
De Boomkwekerij 19 (2006)12. - ISSN 0923-2443 - p. 8 - 9.
netten - hagelbescherming - vorstwering - lichtdoorlating - schaduw - kunststofweefsel - boomkwekerijen - nets - hail protection - frost protection - light transmission - shade - plastic fabric - forest nurseries
Het gebruik van netten in de boomkwekerij neemt steeds meer toe. Vooral het areaal schaduwhallen is groeiende. De juiste keuze voor een net is belangrijk bij een bepaalde toepassing. Wat zijn de eigenschappen van de diverse netten? En wat is hun invloed op het gewas en het klimaat eromheen?
Netten doen meer dan beschermen
Hemming, S. - \ 2006
Vakblad voor de Bloemisterij 61 (2006)16. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
siergewassen - netten - afschermingsmateriaal - lichtdoorlating - schermen - beschaduwen - hagelbescherming - vorstwering - richtlijnen (guidelines) - synthetische materialen - ornamental crops - nets - screens - light transmission - blinds - shading - hail protection - frost protection - guidelines - synthetic materials
Netten voor schaduwhallen, windschermen, anti-hagelconstructies en insectengaas zijn gemaakt van kunststof draden of bandjes. Door de variatie in zowel materiaaal als opbouw verschillen de eigenschappen van een net. Het project Agronets stelt ontwerpeisen op voor netten
Vermindering nachtvorstschade in zetmeelaardappelen
Wijnholds, K.H. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 okt.
aardappelen - solanum tuberosum - beschadigingen door vorst - vorst - gewasbescherming - bevochtigen - vorstwering - zout - fabrieksaardappelen - akkerbouw - potatoes - frost injury - frost - plant protection - wetting - frost protection - salt - starch potatoes - arable farming
In het voorjaar kan op venige perceelsgedeelten veel schade aan aardappelen (en bieten) ontstaan door nachtvorst. Vanuit de fruitteelt is bekend dat beregening tijdens nachtvorst bevriezing kan voorkomen. Voortbouwend op dit idee is in 2003 een pottenproef in een vriescel uitgevoerd door het HLB. Geprobeerd is om met een gewasbespuiting met een zoutoplossing de vorstgevoeligheid te verminderen. Uit dit onderzoek bleek echter dat, bij alleen bevochtigen kort voor de nachtvorst, de aardappelplant juist gevoeliger werd voor het optreden van vorstschade. Het toevoegen van zout resulteerde in een vermindering van de schade. De schade was echter nog steeds groter dan bij een droog gewas. De nachtvorst is in het onderzoek nagebootst in een vriescel. In een vriescel worden de aardappelplanten niet nat door dauw. De verwachting is dat onder natuurlijke omstandigheden het gewas wel nat wordt door dauw kort voor het optreden van nachtvorst. Via een bureaustudie met gegevens van het weer voor en tijdens nachtvorst is nagegaan of voor het optreden van nachtvorst de bladeren vochtig zijn.
Plantversterkers in spruitkool 2002
Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2003
Westmaas : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 49
spruitjes - koolsoorten - gewasbescherming - windschade - hagelschade - vorstwering - winterhardheid - bladval - gewassen, groeifasen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische verbeteraars - brussels sprouts - cabbages - plant protection - wind damage - hail damage - frost protection - winter hardiness - leaf fall - crop growth stage - cultural control - organic amendments
Om bij spruitkool de spruiten te beschermen tegen vorst, hagel, wind en dergelijke in de winter, moet er voldoende blad aan de spruitkoolplant blijven zitten. Daarnaast is het belangrijk dat dit vitaal en groeikrachtig blad is. Dit kan dan ook worden gebruikt voor de assimilatie van de plant en eventuele groei van de spruiten. De huidige late rassen vertonen vaak een beeld van een te vroege bladval. Hierdoor ontstaan in strenge winters problemen zoals vorstschade en dergelijke. Doel van dit project is te onderzoeken of plantversterkers kunnen bijdragen aan de vitaliteit van het spruitenblad.
Inundatie, een alternatief voor chemische grondontsmetting?
Carsjens, G.J. ; Hemert, H. van - \ 1995
Landinrichting 35 (1995)1. - ISSN 0922-6419 - p. 25 - 30.
strooksgewijze bevloeiing - bestrijdingsmethoden - dehydratie - bevloeiing door onderwaterzetting - vorstwering - hydratatie - bloembollen - gewasbescherming - water - border irrigation - control methods - dehydration - flood irrigation - frost protection - hydration - ornamental bulbs - plant protection
Nachtvorstbestrijding vnl. in de fruitteelt
Anonymous, - \ 1968
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2959)
bibliografieën - bestrijdingsmethoden - oogstschade - dehydratie - beschadigingen door vorst - vorstwering - fruitteelt - hydratatie - gewasbescherming - water - bibliographies - control methods - crop damage - dehydration - frost injury - frost protection - fruit growing - hydration - plant protection
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.