Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wereldvoedselproblemen
Check title to add to marked list
De wereld voeden in zeven stappen
Sikkema, A. - \ 2011
Resource: weekblad voor Wageningen UR 5 (2011)19. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 14.
voedselzekerheid - wereldvoedselproblemen - landbouwontwikkeling - voedselvoorziening - food security - world food problems - agricultural development - food supply
Over veertig jaar is de wereldbevolking gegroeid van 7 naar 9 miljard mensen en eten de mensen in China en India een westers dieet met meer vlees. De vraag naar voedsel zal bijna verdubbelen. Kunnen we al die monden voeden?
Minder honger door minder verspilling? Het kan!
Waarts, Y.R. ; Meijerink, G.W. ; Timmermans, T. - \ 2010
Den Haag : Schuttelaar & Partners
voedselvoorziening - voedselverspilling - voedselafval - verliezen - honger - wereldvoedselproblemen - food supply - food wastage - food wastes - losses - hunger - world food problems
Publieksgerichte brochure voor Wereldvoedseldag 16 oktober 2010. Hebben mensen die honger lijden er wat aan als bij ons thuis minder eten verspild wordt? Ja, als we in westerse landen minder voedsel weggooien en er aan wennen dat goed voedsel er niet perfect uit hoeft te zien, dan zorgen we er met z'n allen voor dat consumenten in ontwikkelingslanden meer en beter eten kunnen kopen.
'Grote bedrijven zijn de lachende derde in de discussie food or fuel'
Sanders, J.P.M. - \ 2010
Kennis Online 7 (2010)dec. - p. 12 - 12.
voedselzekerheid - wereldvoedselproblemen - opinies - landgebruik - beleid - biobrandstoffen - voedsel versus brandstof - biobased economy - food security - world food problems - opinions - land use - policy - biofuels - food vs fuel
Biobrandstoffen van de eerste generatie zijn ten onrechte aangevallen als veroorzakers van honger in de wereld. Want het is niet een gebrek aan landbouwgrond die leidt tot honger, zegt Johan Sanders. Er zit veel meer achter.
Vervanging dierlijke eiwitten bittere noodzaak : Profetas ontwikkelt technieken en kennis voor vleesvervangers
Vereijken, J.M. - \ 2003
Meat & Meal Management 3 (2003)5. - ISSN 1572-073X - p. 4 - 7.
dierlijke eiwitten - vlees - vervanging - plantaardig eiwit - vleesvervangers - voedselproductie - voedselvoorziening - erwten - wereldvoedselproblemen - peulvruchten - sojaeiwit - dierlijke producten - vee - milieuwetenschappen - animal proteins - meat - replacement - plant protein - meat alternates - food production - food supply - peas - world food problems - grain legumes - soya protein - animal products - livestock - environmental sciences
Het onderzoeksprogramma Profetas dat staat voor Protein Foods, Environment, Technology and Society, bestudeert de mogelijkheden om de consumptie van dierlijke eiwitten of vleeseiwitten terug te dringen door milieuvriendelijke plantaardige eiwitten
Food security at different scales: demographic, biophysical and socio-economic considerations
Bindraban, P.S. ; Keulen, H. van; Kuyvenhoven, A. ; Rabbinge, R. ; Uithol, P.W.J. - \ 1999
Wageningen : AB-DLO (Quantitative approaches in systems analysis 21) - 168
voedselvoorziening - landbouwproductie - voedselproductie - voedingsmiddelen - wereldvoedselproblemen - voedingstoestand - economische situatie - demografie - bodemdegradatie - plattelandsontwikkeling - markteconomie - klimaatfactoren - sociale structuur - food supply - agricultural production - food production - foods - world food problems - nutritional state - economic situation - demography - soil degradation - rural development - market economics - climatic factors - social structure
Stand - van - zaken. Nederland en de wereld in het zicht van de wereldvoedseltop 1996
Vos, M.P.M. ; Kok, W. - \ 1996
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen - 22
wereldvoedselproblemen - nederland - colleges (hoorcolleges) - world food problems - netherlands - lectures
Sustainable world food production and environment
Luyten, J.C. - \ 1995
Wageningen : AB-DLO (Report / DLO-Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek 37) - 159
voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - wereldvoedselproblemen - food production - sustainability - world food problems
The importance of cassava in world food production
Bruijn, G.H. de; Fresco, L.O. - \ 1989
Netherlands Journal of Agricultural Science 37 (1989)1. - ISSN 0028-2928 - p. 21 - 34.
cassave - manihot esculenta - wereldvoedselproblemen - cassava - world food problems
De belangrijkheid van cassave in de wereldvoedselproduktie wordt voor een periode van 22 jaar nagegaan
Young children and supplementary feeding programmes
Hiel, A.M.M. ; Hautvast, J.G.A.J. ; Hartog, A.P. den - \ 1984
Wageningen : NIVV - ISBN 9789070840075 - 104
kindervoeding - zuigelingenvoeding - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - wereldvoedselproblemen - melkpoeder - afrika - zogende vrouwen - vrouwen - zwangerschap - kinderen - zuigelingen - child nutrition - infant nutrition - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - world food problems - dried milk - africa - lactating women - women - pregnancy - children - infants
Boeken over de wereld voedselvoorziening en bevolkingstoename : aanvullende gegevens
Anonymous, - \ 1967
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en landbouwdocumentatie no. 2822)
landbouw - wereldvoedselproblemen - economie - voorraden - buffervoorraden - aanbod - economische situatie - wereld - bibliografieën - economische productie - agriculture - world food problems - economics - stocks - buffer stocks - supply - economic situation - world - bibliographies - economic production
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.