Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 5959

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Al
Check title to add to marked list
Data from: Quantitative visual soil observation for visual soil evaluation on dairy farms
Leeuwen, M.W.J. van; Schols, Anne ; Quik, C. - \ 2019
dairy farm - soil quality assessment - visual soil evaluation
Quantitative visual observations were collected for two studies on dairy farms in the Netherlands. Data were collected following the same methodology (Van Leeuwen et al., 2018) based on Visual Soil Assessment of Shepherd (2009).
Invang van mosselzaad in MZI’s : Resultaten 2018
Capelle, Jacob ; Stralen, Marnix van - \ 2019
Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C057/19) - 27
Voorliggend technisch rapport behandelt de resultaten van de oogst van mosselzaad van de zogenaamde Mosselzaadinvangsinstalaties (MZI’s) in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee in 2018 met als doel: Inzicht te geven in de oogstresultaten in relatie tot de afspraken in het mosselconvenant. Inzicht te geven in de geschiktheid van locaties voor MZI’s en de daarbij gebruikte invangsystemen. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de PO Mosselcultuur. In 2018 is in de Nederlandse wateren totaal 20,7 miljoen kg (207 duizend mosselton) mosselzaad geoogst van de MZI’s. Het merendeel hiervan, 18,5 miljoen kg (waarvan 17,5 Mkg door transitiebedrijven en 1,0 Mkg door experimenteerbedrijven) is ingevangen in de Waddenzee. In de Oosterschelde is 1,8 miljoen kg en in de Voordelta 0,4 miljoen kg mosselzaad geoogst. Binnen het mosselconvenant is afgesproken de bodemzaadvisserij stapsgewijs af te bouwen in een tempo waarin alternatieve bronnen van mosselzaad productie/vangst kunnen worden ontwikkeld waarmee een rendabele kweek mogelijk blijft. Inmiddels zijn twee stappen gezet en de derde stap is gepland voor 2019. Voor de eerste twee stappen dient respectievelijk 11 Mkg en 14 Mkg mosselzaad beschikbaar te zijn uit MZI’s Met de productie van 18 Mkg mosselzaad in alleen al de Waddenzee kan hierin ruimschoots worden voorzien. Er is totaal 29% meer mosselzaad ingevangen dan in 2017 en 5% meer dan in 2015 (het jaar met de hoogste productie voorafgaand aan 2018). Er is zowel in de Zeeuwse Delta als in de Waddenzee meer substraat in het water gehangen dan in voorgaande jaren. In combinatie met over het algemeen goede oogstresultaten heeft dit geleidt tot een goede oogst in 2018. Uitzonderingen zijn (relatief aan voorgaande jaren) het Malzwin, de Zuidwal, Neeltje Jans en de Voordelta. De oorzaak hiervoor is te vinden in de tegenvallende oogst aan de nettensystemen op deze locaties. Daar staat tegenover dat de oogst per meter touw hoger was dan in voorgaande jaren.
Lelystad Open Teelten: strokenteelt nu al veelbelovend
Apeldoorn, Dirk van; Rijk, Joost - \ 2019
Data from: The interplay of landscape composition and configuration: new pathways to manage functional biodiversity and agro-ecosystem services across Europe
Martin, Emily A. ; Dainese, Matteo ; Clough, Yann ; Báldi, András ; Bommarco, R. ; Gagic, Vesna ; Garratt, Michael P.D. ; Holzschuh, Andrea ; Kleijn, D. ; Kovács-Hostyánszki, Anikó ; Marini, Lorenzo ; Potts, Simon G. ; Smith, Henrik G. ; Hassan, Diab Al; Albrecht, Matthias ; Andersson, Georg K.S. ; Asís, Josep D. ; Aviron, Stéphanie ; Balzan, M.V. ; Baños-Picón, Laura ; Bartomeus, Ignasi ; Batáry, Péter ; Burel, Francoise ; Caballero-lópez, Berta ; Concepción, Elena D. ; Coudrain, Valérie ; Dänhardt, Juliana ; Diaz, Mario ; Diekötter, Tim ; Dormann, Carsten F. ; Duflot, Rémi ; Entling, Martin H. ; Farwig, Nina ; Fischer, Christina ; Frank, Thomas ; Garibaldi, Lucas A. ; Hermann, John ; Herzog, Felix ; Inclán, Diego J. ; Jacot, Katja ; Jauker, Frank ; Jeanneret, Philippe ; Kaiser, Marina ; Krauss, Jochen ; Féon, Violette Le; Marshall, Jon ; Moonen, Anna Camilla ; Moreno, Gerardo ; Riedinger, Verena ; Rundlöf, Maj ; Rusch, Adrien ; Scheper, J.A. ; Schneider, Gudrun ; Schüepp, Christof ; Stutz, Sonja ; Sutter, Louis ; Tamburini, Giovanni ; Thies, Carsten ; Tormos, José ; Tscharntke, Teja ; Tschumi, Matthias ; Uzman, Deniz ; Wagner, Christian ; Zubair Anjum, Muhammad ; Steffan-Dewenter, Ingolf - \ 2019
biodiversity - agroecosystem - landscape composition - landscape configuration - functional traits - arthropods - natural pest control - pollination - yields
Managing agricultural landscapes to support biodiversity and ecosystem services is a key aim of a sustainable agriculture. However, how the spatial arrangement of crop fields and other habitats in landscapes impacts arthropods and their functions is poorly known. Synthesising data from 49 studies (1515 landscapes) across Europe, we examined effects of landscape composition (% habitats) and configuration (edge density) on arthropods in fields and their margins, pest control, pollination and yields. Configuration effects interacted with the proportions of crop and non‐crop habitats, and species’ dietary, dispersal and overwintering traits led to contrasting responses to landscape variables. Overall, however, in landscapes with high edge density, 70% of pollinator and 44% of natural enemy species reached highest abundances and pollination and pest control improved 1.7‐ and 1.4‐fold respectively. Arable‐dominated landscapes with high edge densities achieved high yields. This suggests that enhancing edge density in European agroecosystems can promote functional biodiversity and yield‐enhancing ecosystem services.
Data from: Functional diversity and composition of Caatinga woody flora are negatively impacted by chronic anthropogenic disturbance
Ribeiro, Elâine M.S. ; Lohbeck, M.W.M. ; Santos, Braulio ; Arroyo-Rodríguez, Víctor ; Tabarelli, Marcelo ; Leal, Inara R. - \ 2019
human disturbance - community assembly - functional plant traits - seasonally dry tropical forest - wood plant assemblages - biodiversity loss - semiarid ecosystem
Data base describing the functional traits measured and species/abundance data for wood species from Brazilian Caatinga. Ribeiro et al. 2019 - Functional diversity and composition of Caatinga woody flora are negatively impacted by chronic anthropogenic disturbance. Journal of Ecology
Correction: Responses of canopy growth and yield of potato cultivars to weather dynamics in a complex topography: Belg farming seasons in the gamo highlands, Ethiopia
Minda, Thomas T. ; Molen, Michiel K. Van Der; Arellano, Jordi Vilà Guerau De; Chulda, Kanko C. ; Struik, Paul C. - \ 2019
Agronomy 9 (2019)5. - ISSN 2073-4395

In Minda et al. [1], an error was introduced. We propose the following amendment: Figure 9, in Section 3.2.4 (Days to Maturity and Yield), should be replaced by the following updated figure. (Figure Presented) The authors apologize for any inconvenience caused to the readers by these changes. The manuscript will be updated and the original will remain online on the article webpage, with a reference to this correction.

Bodembiologie in het natuurbeheer : Nieuwe inzichten en perspectieven
Gerrits, Gijs ; Putten, W.H. van der - \ 2019
Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)156. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 7.
Natuurbeheerders denken bij bodem al snel aan abiotische factoren zoals de concentratie stikstof en fosfaat, het organisch stofgehalte, de pH en de structuur. Dit leer je in de meeste groene opleidingen. Langzaam aan groeit echter het besef bij natuurbeheerders dat ook de bodembiologie een belangrijke rol speelt in de structurering van de vegetatie. Dit artikel geeft een inkijkje in belangrijke nieuwe kennis, hypotheses en mogelijke nieuwe perspectieven voor het natuurbeheer.
Future directions for the concept of salutogenesis: a position article
Bauer, G.F. ; Roy, M. ; Bakibinga, P. ; Contu, P. ; Downe, S. ; Eriksson, M. ; Espnes, G.A. ; Jensen, B.B. ; Juvinya Canal, D. ; Lindström, B. ; Mana, A. ; Mittelmark, M.B. ; Morgan, A.R. ; Pelikan, J.M. ; Saboga-Nunes, L. ; Sagy, S. ; Shorey, S. ; Vaandrager, L. ; Vinje, H.F. - \ 2019
Health Promotion International (2019). - ISSN 0957-4824
Aaron Antonovsky advanced the concept of salutogenesis almost four decades ago (Antonovsky, Health, Stress and Coping. Jossey-Bass, San Francisco, CA, 1979; Unravelling the Mystery of Health. Jossey-Bass, San Francisco, CA, 1987). Salutogenesis posits that life experiences shape the sense of coherence (SOC) that helps to mobilize resources to cope with stressors and manage tension successfully (determining one’s movement on the health Ease/Dis-ease continuum). Antonovsky considered the three-dimensional SOC (i.e. comprehensibility, manageability, meaningfulness) as the key answer to his question about the origin of health. The field of health promotion has adopted the concept of salutogenesis as reflected in the international Handbook of Salutogenesis (Mittelmark et al., The Handbook of Salutogenesis. Springer, New York, 2016). However, health promotion mostly builds on the more vague, general salutogenic orientation that implies the need to foster resources and capacities to promote health and wellbeing. To strengthen the knowledge base of salutogenesis, the Global Working Group on Salutogenesis (GWG-Sal) of the International Union of Health Promotion and Education produced the Handbook of Salutogenesis. During the creation of the handbook and the regular meetings of the GWG-Sal, the working group identified four key conceptual issues to be advanced: (i) the overall salutogenic model of health; (ii) the SOC concept; (iii) the design of salutogenic interventions and change processes in complex systems; (iv) the application of salutogenesis beyond health sector. For each of these areas, we first highlight Antonovsky’s original contribution and then present suggestions for future development. These ideas will help guide GWG-Sal’s work to strengthen salutogenesis as a theory base for health promotion.
Planty Organic: voortgang 2018
Burgt, G.J. van der; Rietema, C. ; Bus, M. ; Timmermans, B.G.H. - \ 2019
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 45 p.
Planty Organic is a project and an experimental field in which an arable farming system is developed based on 100% nitrogen input by fixation and non-ploughing. It is started in 2012. An evaluation report has been published (Van der Burgt et al., 2017b) on the period 2012-2016. The system can be used to earn new knowledge that can be applied in the organic or conventional agriculture, on the themes of nitrogen-, phosphorus- or soil-dynamics.This report focuses on the 2018 practice and results, referring to the evaluation report. The 2018 experiences confirm the system performance as described in the evaluation. All goals are achieved: it is a productive system with a high nitrogen efficiency and a very low environmental and climate impact.The production in 2017 was roughly the level as it is expected in the evaluation. This is confirmed in a system simulation with the Ndicea model. It is not plausible that the 2017 production level will be continuously realized. Research questions remain on the internal nutrient dynamics (nitrogen and phosphorus), soil life, rooting systems and CO2 footprint.
Paardengenomica: wiki Groen Kennisnet
Ducro, B.J. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Genomica (of genomics) verwijst naar de techniek waarmee we de opbouw en de werking van het DNA kunnen bestuderen. Op het DNA ligt de genetische aanleg voor de bouw en functionering van het lichaam. Dus als we het DNA beter kunnen lezen en begrijpen dan kunnen we een betere inschatting van de genetische aanleg maken. Genomica doet nu in snel tempo zijn intrede in de paardenfokkerij. Het wordt al veelvuldig gebruikt in de fokkerij van landbouwhuisdieren zoals koeien, varkens en kippen, en heeft tot grote veranderingen in de fokprogramma’s geleid. Genomica biedt grote voordelen waardoor we efficiënter kunnen fokken en dus ook sneller vooruit kunnen gaan.
Wie is er bang... Wil Nederland wel samenleven met de wolf?
Jacobs, Maarten ; Elands, Birgit ; Bovenkerk, Bernice - \ 2019

Ecologen wachten met smart op beschuit met muisjes van de Veluwe. Misschien zíjn er zelfs al welpjes geboren. Het maakt de vraag prangend: hoe welkom is de wolf eigenlijk? Experts zijn er pessimistisch over. ‘In Finland houden ze al protestmarsen.’

Kracht van tegel-voor-plantruilacties is dat er weinig voor nodig is om al een effect te hebben
Krekels, Daan ; Metselaar, K. ; Spijker, J.H. - \ 2019
Vakblad Groen 2019 (2019)05. - ISSN 1660-3534 - p. 18 - 21.
Agricultural Development in Iraq: Opportunities and Challenges
Jongerden, Joost - \ 2019
High level meeting and conference on agricultural development and water management in Iraq, The conference included from Iraqi side the first lady Dr Sarbagh Salih, minister of Agriculture Dr. Saleh al-Hassani and Minister of Environment Dr. Jamal al Adely, and from the side of the Netherlands the deputy ambassador in Iraq, Mr Eric Strating. At the meeting rector Prof. dr. Arthur Mol and Dr Sarbagh Salih signed a letter of intent for cooperation in the field of agriculture.
Draft Genome Sequence of Streptococcus suis S10, a Virulent Strain Used in Experimental Pig Infections
Gaiser, R.A. ; Zomer, A.L. ; Wells, J.M. ; Baarlen, P. van - \ 2019
Microbiology Resource Announcements 8 (2019)23. - ISSN 2576-098X - 3 p.
Here, we report the draft whole-genome sequence of Streptococcus suis strain S10, isolated from the tonsils of a healthy pig. S. suis S10 belongs to the highly virulent serotype 2, which includes isolates that cause infectious diseases, including meningitis, in pigs and human. The genome contains a complete prophage that encodes a candidate virulence gene.
What is the best housing temperature to translate mouse experiments to humans?
Keijer, Jaap ; Li, Min ; Speakman, John R. - \ 2019
Molecular Metabolism 25 (2019). - ISSN 2212-8778 - p. 168 - 176.
Basal metabolic rate - Comparative physiology - Housing temperature - Human - Mouse - Thermoneutrality

Objectives: Ambient temperature impinges on energy metabolism in a body size dependent manner. This has implications for the housing temperature at which mice are best compared to humans. In 2013, we suggested that, for comparative studies, solitary mice are best housed at 23–25 °C, because this is 3–5 °C below the mouse thermoneutral zone and humans routinely live 3–5 °C below thermoneutrality, and because this generates a ratio of DEE to BMR of 1.6–1.9, mimicking the ratio found in free-living humans. Methods: Recently, Fischer et al. (2017) challenged this estimate. By studying mice at 21 °C and at 30 °C (but notably not at 23–25 °C) they concluded that 30 °C is the optimal housing temperature. Here, we measured energy metabolism of C57BL/6 mice over a range of temperatures, between 21.4 °C and 30.2 °C. Results: We observed a ratio of DEE to BMR of 1.7 at 27.6 °C and of 1.8 at 25.5 °C, suggesting that this is the best temperature range for housing C57BL/6 mice to mimic human thermal relations. We used a 24 min average to calculate the ratio, similar to that used in human studies, while the ratio calculated by Fisher et al. dependent on short, transient metabolic declines. Conclusion: We concur with Fisher et al. and others that 21 °C is too cool, but we continue to suggest that 30 °C is too warm. We support this with other data. Finally, to mimic living environments of all humans, and not just those in controlled Western environments, mouse experimentation at various temperatures is likely required.

Institutionalized Communication in Markets and Firms
Dolfsma, Wilfred - \ 2019
Journal of Economic Issues 53 (2019)2. - ISSN 0021-3624 - p. 341 - 348.
communication - firms as institutionalized communication - institutions - markets as institutionalized communication

Abstract: How markets and firms function is critically related to what knowledge and information is exchanged between whom, how quickly. Exchange of (symbolic) information needs to be properly institutionalized in order to be understood by others, on the one hand, but, on the other hand, cannot avoid being ambiguous to some degree as well (Dolfsma et al. 2011). Ambiguity allows for the dissent that allows for innovation in the broadest sense of the term. Institutionalization of communication is community-specific. The tension between institutionalization of and ambiguity in communication explains why innovations cannot depart too much from what is known and accepted in a community to be (ultimately) accepted as a legitimate novelty. The view of markets and firms as settings for institutionalized communication and knowledge exchange offers a perspective that institutional economists are well positioned for to offer insights on.

Soil Salinity Limits Plant Shade Avoidance
Hayes, Scott ; Pantazopoulou, Chrysoula K. ; Gelderen, Kasper van; Reinen, Emilie ; Tween, Adrian Louis ; Sharma, Ashutosh ; Vries, Michel de; Prat, Salomé ; Schuurink, Robert C. ; Testerink, Christa ; Pierik, Ronald - \ 2019
Current Biology 29 (2019)10. - ISSN 0960-9822 - p. 1669 - 1676.e4.
abscisic acid - brassinosteroids - phytochrome - phytohormones - PIF - plant photobiology - salt response - salt stress

Global food production is set to keep increasing despite a predicted decrease in total arable land [1]. To achieve higher production, denser planting will be required on increasingly degraded soils. When grown in dense stands, crops elongate and raise their leaves in an effort to reach sunlight, a process termed shade avoidance [2]. Shade is perceived by a reduction in the ratio of red (R) to far-red (FR) light and results in the stabilization of a class of transcription factors known as PHYTOCHROME INTERACTING FACTORS (PIFs) [3, 4]. PIFs activate the expression of auxin biosynthesis genes [4, 5] and enhance auxin sensitivity [6], which promotes cell-wall loosening and drives elongation growth. Despite our molecular understanding of shade-induced growth, little is known about how this developmental program is integrated with other environmental factors. Here, we demonstrate that low levels of NaCl in soil strongly impair the ability of plants to respond to shade. This block is dependent upon abscisic acid (ABA) signaling and the canonical ABA signaling pathway. Low R:FR light enhances brassinosteroid (BR) signaling through BRASSINOSTEROID SIGNALING KINASE 5 (BSK5) and leads to the activation of BRI1 EMS SUPPRESSOR 1 (BES1). ABA inhibits BSK5 upregulation and interferes with GSK3-like kinase inactivation by the BR pathway, thus leading to a suppression of BES1:PIF function. By demonstrating a link between light, ABA-, and BR-signaling pathways, this study provides an important step forward in our understanding of how multiple environmental cues are integrated into plant development. Intensively farmed crops often experience multiple stresses simultaneously. Here, Hayes et al. show that low-level soil salinity suppresses shade avoidance in plants. Through investigation of the mechanisms underlying this trait, they uncover a regulatory pathway that converges at the level of brassinosteroid signaling.

Phosphorus recovery from co-digested pig slurry : development of the RePeat process
Regelink, Inge ; Ehlert, Phillip ; Smit, Geo ; Everlo, Sjoerd ; Prinsen, Arjan ; Schoumans, Oscar - \ 2019
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2949) - 65
In the Netherlands, the agricultural sector produces more manure than can be applied on agricultural land within the P application standards. The excess amount of manure should be exportedto other regions with a demand for P fertilisers. An alternative for current manure export is manure processing in which manure is processed into valuable fertiliser products. This reports describes a process in which the solid fraction of co-digested manure is processed into a concentrated P fertiliser and a nutrient-poor organic soil improver. The recovered P fertiliser can be used as a secondary raw material for fertiliser production or for export whereas the soil improver can be used on arable soils in the nearby region of the manure treatment plant. The separation process, called RePeat, consists of a acidification and dilution step to extract P from the solid fraction followed by a base addition step to recovery P. The proof of principle was given in a previous report (Schoumans et al., 2017). This reports describes additional laboratory and pilot tests (Chapter 2-4). Attention was given to the reuse of water within the process, the dewatering of calcium phosphate versus struvite and the selection of separation equipment for a demonstration plant. Chapter 5 gives the process mass balances calculated using a mass balance model. Chapter 6 assesses the quality of the organic soil improver in terms of its carbon- and nitrogen mineralisation rate. An example of a business case for the process is included in Chapter 7. The results were used to design a demonstration plant for the RePeat process to be built at Groot Zevert Vergisting B.V. in Beltrum.
'Theoretisch bieden daken genoeg plek': Waar laat Nederland al die zonnepanelen?
Zee, Friso van der - \ 2019
Effects of sub-optimal mobility on production performance of pasture-based dairy cows
O'Connor, A. ; Bokkers, Eddie ; Boer, I.J.M. de; Hogeveen, H. ; Sayers, R. ; Byrne, N. ; Ruelle, E. ; Shalloo, L. - \ 2019
In: Advances in Animal Biosciences. - - p. 73 - 73.
Sub-optimal mobility has been identified as the third most important health-related economic loss, after
fertility and mastitis (Bruijnis et al., 2010, Alawneh et al., 2011, Huxley, 2013). It is well known that severe forms of suboptimal
mobility cause losses in terms of milk yield (Enting et al., 1997); however, less is known about the effects of mild
forms of sub-optimal mobility on milk yield and other production performance parameters. Therefore, the objective of this
study was to investigate the effect of sub-optimal mobility on production performance in pasture-based dairy cows.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.