Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 258

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Balen
Check title to add to marked list
Grasklaver in vaste bedden : Meer opbrengst en meer winst door vaste rijpaden bij teelt van grasklaver
Balen, D.J.M. van - \ 2018
Ekoland 38 (2018)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
Ecoploeg terug van weggeweest
Balen, Derk van; Rijk, Joost - \ 2018
Project teelt zonder mest zit zonder geld
Balen, Derk van; Haan, Janjo de - \ 2018
Haal meer uit vaste rijpaden
Balen, Derk van - \ 2018
Maak de bodem klimaatbestendig met NKG
Balen, Derk van - \ 2018
Gereduceerde grondbewerking, labiele organische stof en micro-organismen
Bloem, J. ; Dimmers, W.J. ; Balen, D.J.M. van; Postma, J. - \ 2017
Gewasbescherming 48 (2017)2/3. - ISSN 0166-6495 - p. 67 - 68.
Gereduceerde grondbewerking heeft potentie! Tussenstand na 8 jaar onderzoek.
Balen, Derk van - \ 2017
Zorgen voor voedzaam ontbijt
Balen, D.J.M. van - \ 2017
Aardappelwereld 71 (2017)11. - ISSN 0169-653X - p. 9 - 9.
Suikerbieten telen zonder ploegen kost geen opbrengst
Balen, Derk van - \ 2017
Suikerbieten telen zonder ploegen kan
Balen, Derk van - \ 2017
Invloed van vaste rijpaden op de bodem
Balen, D.J.M. van - \ 2017
BIOpraktijk
landbouw - biologische landbouw - akkerbouw - grondbewerking - bodemdeeltjes - bodemverdichting - bodemsamenstelling - bodemstructuur - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemkwaliteit - rijspoorverdichtingen - verdichting - agriculture - organic farming - arable farming - tillage - aggregates - soil compaction - soil composition - soil structure - conservation tillage - soil quality - tractor pans - compaction
Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
Effecten gereduceerde grondbewerking worden zichtbaar
Balen, Derk van; Rijk, Joost - \ 2017
Gereduceerde grondbewerking
Balen, Derk van; Rijk, Joost - \ 2017

B

Loont gereduceerde grondbewerking?
Balen, Derk van - \ 2017
Ploegen versus gereduceerd grondbewerken
Balen, Derk van - \ 2017
De effecten van gereduceerde grondbewerking : groenbemesters beschermen bodem in winter en verminderen onkruiddruk in groeiseizoen
Balen, D.J.M. van; Leeuwen-Haagsma, W.K. van - \ 2017
Ekoland 37 (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
groenbemesters - biologische landbouw - bodemkwaliteit - bodem - bodembiologie - organische stof - gereduceerde grondbewerking - green manures - organic farming - soil quality - soil - soil biology - organic matter - reduced tillage
Binnen de biologische landbouw was er altijd extra aandacht voor bodemkwaliteit. De bodem voedt de plant tenslotte. Intussen beginnen wat meer te leren over welke processen er zich in de bodem afspelen. En over de rol die planten spelen. Naast gewas- en rassenkeuze kunnen groenbemesters en mengsels van gewassen en groenbemesters een belangrijke rol spelen. Zo kan ook de plant de bodem voeden.
Themadag beter bodembeheer - de diepte in!
Balen, Derk van - \ 2017
Rijpadenteelt - Verbeter de bodem: Rijdt alleen daar, waar het nodig is!/ presentatie
Themadag beter bodembeheer - de diepte in!
Balen, Derk van - \ 2017
Gereduceerde grondbewerking heeft potentie! Tussenstand na 8 jaar onderzoek / presentatie
Teeltrecepten voor nieuwe rassen
Balen, Derk van - \ 2017
'Vraag naar biologisch onderzoek groeit'
Rijk, Joost ; Balen, Derk van - \ 2017
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.