Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Berents
Check title to add to marked list
Sortimentsvergelijking spathiphyllum : resultaten 1999-2000
Berents, A.J.H. ; Elgersma, R. - \ 2001
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 347) - 47
spathiphyllum - cultivars - rassen (planten) - gebruikswaarde - economische impact - sierplanten - nederland - varieties - use value - economic impact - ornamental plants - netherlands
Het doel van dit onderzoek is het toetsen van nieuwe spathiphyllumrassen op teelt- en doorbloei eigenschappen in vergelijking met het huidige sortiment. De spathiphyllum teler krijgt door dit onderzoek inzicht over de kwaliteit van het nieuwe sortiment. Hierdoor moet de kwaliteit van de spathiphyllum verbeteren en slechte rassen van de markt geweerd worden.
Gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria : resultaten 1999-2000
Berents, X. ; Wurff, T. van der; Tesselaar, P. - \ 2001
Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Vestiging Naaldwijk 337) - 56
alstroemeria - rassen (planten) - rassenproeven - gewasopbrengst - houdbaarheid (kwaliteit) - nederland - varieties - variety trials - crop yield - keeping quality - netherlands
In het kader van het gebruikswaardeonderzoek Alstroemeria vindt een regelmatige beoordeling van nieuwe cultivars plaats. De waarde voor de teler, de handel en de consument van deze nieuwigheden wordt vastgesteld door kwalitatieve en kwantitatieve eigenschappen te bepalen in een opplanting op een praktijkbeórijf, waarbij deze rassen worden vergeleken met een bekend referentieras. Daarnaast vindt in verschillende seizoenen houdbaarheidsonderzoek plaats in de uitbloeiruimte van het PP&O. In de periode december 1998 tot en met december 2000 werden 16 Alstroemeria-cultivars getoetst op hun gebruikswaarde voor de teler, handel en consument. Dit verslag beschrijft de gevolgde werkwijze en de resultaten van deze proef. De waardering van de rassen komt tot uitdrukking in de rasbeschrijving. Bij de interpretatie van de resultaten dient men rekening te houden met de beschreven teeltomstandigheden. Toepassen van een ander temperatuurregime, teelt op substraat, geen gebruik van grondkoefing, toepassing van dagver/ertg/ng, assimilatiebelichting of een ander bemestingsniveau kan de expressie van de eigenschappen beïnvloeden. fn dît rapport worden de gegevens verkregen uit de teeltwaarnemingen en het houdbaarheidsonderzoek verwerkt tot een beschrijving en een kwalificatie per cultivar.
Sortimentsvergelijking potchrysant : resultaten 1999-2000
Wurff, A.A.M. v.d.; Berents, A.J.H. - \ 2001
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 311) - 33
chrysanthemum - sierplanten - potplanten - rassenproeven - nederland - ornamental plants - pot plants - variety trials - netherlands
Het doel van de sortimentsvergelijking is het toetsen van nieuwe cultivars potchrysant op teelteigenschappen, transportgevoeligheid en houdbaarheid in vergelijking met het huidige sortiment. Hiertoe zijn vergelijkingsrassen gekozen, die in elke opplanting meedraaien als referentie voor de nieuw te beproeven cultivars. Om een juiste uitspraak te kunnen doen wordt een nieuwe cultivar vier seizoenen onderzocht. Afhankelijk van de waardering van deze rassen ten opzichte van de vergelijkingsrassen kunnen de kwaliteiten van de nieuwe cultivars worden beoordeeld.
Gebruikswaarde onderzoek hippeastrum - bollenteelt ; resultaten 1997-2000
Berents, A.J.H. ; Brabander, E. ; Elgersma, R. - \ 2001
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk (Rapport / Praktjkonderzoek Plant & Omgeving 331) - 38
hippeastrum - sierplanten - gebruikswaarde - cultivars - ornamental plants - use value
De veredeling van Hippeastrum (amaryllis) zorgt voor een geleidelijke vernieuwing van het sortiment. De opbouw van een partij plantmateriaal gaat langzaam en het duurt jaren voordat de waarde van een nieuw ras bekend is. Het gebruikswaarde-onderzoek is gericht op het beoordelen van rassen op teelteigenschappen en uiterlijke kenmerken. Deze eigenschappen bepalen gezamenlijk de waarde van een ras voor de teelt, afzet en consument. Dit driejarig gebruikswaarde-onderzoek Hippeastrum is gericht op de bollenteelt met als slot een opplanting als potplant, waarbij de bollen kort (direct na preparatie opplanten), middellang (3 maanden na preparatie) en lang (6 maanden na preparatie) werden bewaard. In dit verslag is de Nederlandse naam amaryllis voor Hippeastrum gebruikt. Beoordeling van nieuwe amaryllis rassen op geschiktheid voor de bollenteelt en de teelt als potplant na verschillende bewaarperioden in vergelijking met het standaard ras Red Lion.
Gebruikswaardeonderzoek: voorjaar-zomerteelt zware sla 2000
Berents, A.J.H. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 317) - 23
lactuca sativa - slasoorten - rassen (planten) - cultivars - kwaliteit - gebruikswaarde - economische impact - nederland - lettuces - varieties - quality - use value - economic impact - netherlands
Sortimentsvergelijking lisianthus ; resultaten plantweek 22 - 2000
Maaswinkel, R.H.M. ; Berents, A.J.H. ; Klinkspoor, D. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 319) - 20
eustoma - eustoma grandiflorum - snijbloemen - cultivars - rassenproeven - gebruikswaarde - kwaliteit - nederland - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - cut flowers - variety trials - use value - quality - netherlands - races - varieties
Gebruikswaardeonderzoek winterteelt polysla 1999-2000
Berents, A.J.H. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 279) - 16
slasoorten - lactuca sativa - kwaliteit - gewaskwaliteit - indeling - cultivars - lettuces - quality - crop quality - grading
Gebruikswaardeonderzoek trostomaat : herfstteelt 1999
Hogendonk, L. ; Rijpsma, E.C. ; Steenbergen, P. ; Berents, A.J.H. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 267) - 63
solanum lycopersicum - tomaten - gebruikswaarde - rassenproeven - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - cultivars - nederland - tomatoes - use value - variety trials - varieties - races - netherlands
Gebruikswaardeonderzoek: winterteelt zware sla 1999-2000
Berents, A.J.H. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 278) - 16
slasoorten - lactuca sativa - kwaliteit - gewaskwaliteit - indeling - cultivars - lettuces - quality - crop quality - grading
Sortimentsvergelijking saintpaulia ; verwerking van de resultaten 1999-2000
Berents, A.J.H. ; Wurff, T. van der; Rijpsma, E.C. ; Elgersma, R. - \ 2000
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, vestiging Naaldwijk (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 312) - 43
saintpaulia - sierplanten - potplanten - cultivars - rassenproeven - nederland - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - ornamental plants - pot plants - variety trials - netherlands - varieties - races
Het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving heeft in samenwerking met de NTS-commissie Saintpaulia, een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de herkomst (teeltbedrijf) op de kwaliteit van het sortiment Saintpaulia. Hieruit is gebleken dat de smetgevoeligheid van Saintpaulia per ras en per herkomst verschilt. De raseffecten waren echter duidelijk groter dan de herkomsteffecten. De interactie tussen ras en herkomst was gering. Een ras dat weinig smetgevoelig was, bleek bij alle herkomsten als weinig smetgevoelig naar voren te komen. Smetgevoelige rassen kwamen bij de meeste herkomsten als smetgevoelig naar voren. Naar aanleiding van dit onderzoek is de verwachting dat bij een sortimentsopplanting op een ander bedrijf de verschillen in smetgevoeligheid tussen de rassen niet sterk zal veranderen. Wel zal hoogstwaarschijnlijk het niveau van smetgevoeligheid hoger dan wel lager kunnen liggen. De sortimentsvergelijking kon dus op één bedrijf blijven plaatsvinden.
Sortimentsvergelijking kalanchoë : verwerking van de resultaten 1999
Berents, A.J.H. ; Brabander, E. ; Kersten, M. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 310) - 36
kalanchoe - cultivars - rassen (planten) - kwaliteit - nederland - varieties - quality - netherlands
Gebruikswaardeonderzoek poinsettia : resultaten 1999
Wurff, A.A.M. v.d.; Berents, A.J.H. ; Brabander, E. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 265) - 48
poinsettia's - siergewassen - teelt onder bescherming - beschaduwen - groeivertragers - kwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - opslag - opslagkwaliteit - poinsettias - ornamental crops - protected cultivation - shading - growth retardants - quality - keeping quality - storage - storage quality
Gebruikswaardeonderzoek laat voorjaar/zomerteelt polysla 1999
Berents, A.J.H. ; Hogendonk, L. ; Rijpsma, E.C. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 257) - 16
lactuca sativa - slasoorten - gebruikswaarde - economische impact - rassen (planten) - cultivars - kwaliteit - prestatieniveau - nederland - glastuinbouw - lettuces - use value - economic impact - varieties - quality - performance - netherlands - greenhouse horticulture
Gebruikswaarde onderzoek Lisianthus : resultaten 1999/2000
Brabander, E. ; Berents, A.J.H. - \ 2000
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 297) - 25
eustoma - eustoma grandiflorum - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - gebruikswaarde - kwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - snijbloemen - races - varieties - use value - quality - keeping quality - cut flowers
Gebruikswaardeonderzoek poinsettia : resultaten 1998
Ettema, J.M. ; Berents, A.J.H. ; Gelder, A. de - \ 1999
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 178) - 60
euphorbia pulcherrima - poinsettia's - cultivars - gebruikswaarde - nederland - poinsettias - use value - netherlands
Gebruikswaardeonderzoek Kalanchoe : resultaten 1998
Brabander, E. ; Ettema, J.M. ; Berents, A.J.H. - \ 1999
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 186) - 32
sierplanten - kalanchoe - rassen (planten) - cultivars - gebruikswaarde - kwaliteit - nederland - ornamental plants - varieties - use value - quality - netherlands
Aubergine onderstammen onderzoek
Rijpsma, E. ; Berents, X. ; Steenbergen, P. - \ 1999
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 211) - 31
solanum melongena - aubergines - onderstammen - onderzoek - nederland - rootstocks - research - netherlands
Sortimentsvergelijking Saintpaulia : verwerking van de resultaten 1998-1999
Wurff, T. van der; Berents, X. ; Brabander, E. - \ 1999
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 191) - 28
saintpaulia - sierplanten - cultivars - rassen (planten) - kwaliteit - vergelijkingen - nederland - ornamental plants - varieties - quality - comparisons - netherlands
Gebruikswaardeonderzoek alstroemeria : resultaten 1997-1998
Wurff, A.A.M. van der; Berents, A.J.H. ; Tesselaar, P. - \ 1999
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 184) - 71
alstroemeria - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - gebruikswaarde - kwaliteit - nederland - rassen (taxonomisch) - varieties - variety trials - use value - quality - netherlands - races
Gebruikswaarde-onderzoek begonia : verwerking van de resultaten 1998-1999
Ettema, J. ; Wurff, T. van der; Berents, X. - \ 1999
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 188) - 38
begonia - cultivars - rassen (taxonomisch) - rassen (planten) - gebruikswaarde - economische impact - evaluatie - nederland - kwaliteit - races - varieties - use value - economic impact - evaluation - netherlands - quality
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.