Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 132

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Blauw
Check title to add to marked list
Innovaties kasteelt wereldwijd
Marcelis, Leo - \ 2017

'We willen het beter doen dan de natuur'. Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat het op de Wageningen Universiteit permanent feest is. Op het terrein kleuren kassen felpaars, rood, blauw en wit. Een feest is het voor de planten die baden in het ledlicht. Langs de stellingen loopt professor Leo Marcelis. 'We hebben ook donkerrood, om de ondergaande zon te simuleren', zegt hij trots. Met name vanuit Amerika is de belangstellingen voor onze innovaties groot. *

Predicting fire behaviour (in-)directly via plant traits and Remote Sensing
Blauw, Luuk ; Logtestijn, R.S.P. van; Bartholomeus, H.M. ; Kooistra, L. ; Cornelissen, Hans ; Aerts, R. - \ 2017
Wildfires have been thoroughly investigated over the past decades and its drivers are well known. That knowledge is important to accurately define carbon emission models and conduct efficient fire management. Although both of these operate on a large scale, most fire research is based on smallscale laboratory experiments and occasionally large-scale field experiments. Yet, satellite RS images are already used to determine global and local fire frequencies, but satellites have a low spatial resolution and cannot be used in fire management. Therefore, airborne RS is used to accurately estimate plant traits and vegetation indices and that could be used to determine plant flammability traits. Accurate RS estimates of flammability traits could provide indirect predictions of fire behaviour. In dry and fire-prone areas, airborne RS could measure plant traits and estimate its sensitivity to fire and associated fire behaviour. We carried out 12 prescribed fires in young and old Scottish heathland, similar to Dutch heathlands, to determine the relation between plant traits, fire behaviour and remote sensing. Our results indicate a strong effect of plant traits on fire behaviour and that fire behaviour could be estimated based on the RS images.
Sturen met rood, blauw en verrood : Elk gewas reageert weer anders
Kromwijk, J.A.M. ; Sleegers, J. - \ 2017
Vakblad voor de Bloemisterij 2017 (2017)48. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
Towards Water Smart Cities : climate adaptation is a huge opportunity to improve the quality of life in cities
Hattum, Tim ; Blauw, Maaike ; Bergen Jensen, Marina ; Bruin, Karianne de - \ 2016
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Environmental Research rapport 2787) - 60
water - waterbeheer - stedelijke gebieden - steden - klimaatverandering - klimaatadaptatie - water management - urban areas - towns - climatic change - climate adaptation
Plant reageert op korte en lange termijn verschillend op lichtkleur : onderscheid effecten fotosynthese en fotomorfogenese
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)10. - p. 15 - 17.
kunstlicht - fotosynthese - plantenontwikkeling - fotomorfogenese - proefopzet - fotosynthetische actieve straling - belichting - glastuinbouw - artificial light - photosynthesis - plant development - photomorphogenesis - experimental design - photosynthetically active radiation - illumination - greenhouse horticulture
De inzichten in het effect van lichtkleuren op fotosynthese, vorm en ontwikkeling groeien gestaag. Je zou dan graag willen dat het om simpele relaties gaat, bijvoorbeeld ‘blauw licht opent huidmondjes’. Zo ligt het echter vaak niet. Effecten op korte en lange termijn zijn vaak verschillend en het gaat altijd om de mix van kleuren.
Compactheid sturen met blauw licht
Dieleman, J.A. ; Noort, F.R. van - \ 2016
Cortical phase changes measured using 7-T MRI in subjects with subjective cognitive impairment, and their association with cognitive function
Rooden, Sanneke van; Buijs, Mathijs ; Vliet, Marjolein E. van; Versluis, Maarten J. ; Webb, Andrew G. ; Oleksik, Ania M. ; Wiel, Lotte van de; Middelkoop, Huub A.M. ; Blauw, Gerard Jan ; Weverling-Rynsburger, Annelies W.E. ; Goos, Jeroen D.C. ; Flier, Wiesje M. van der; Koene, Ted ; Scheltens, Philip ; Barkhof, Frederik ; Nieuwerth-van de Rest, Ondine ; Slagboom, P.E. ; Buchem, Mark A. van; Grond, Jeroen van der - \ 2016
NMR in Biomedicine 29 (2016)9. - ISSN 0952-3480 - p. 1289 - 1294.
AD pathology - Alzheimer's disease - brain imaging - cognition - human 7-T MRI - phase - subjective cognitive impairment

Studies have suggested that, in subjects with subjective cognitive impairment (SCI), Alzheimer's disease (AD)-like changes may occur in the brain. Recently, an in vivo study has indicated the potential of ultra-high-field MRI to visualize amyloid-beta (Aβ)-associated changes in the cortex in patients with AD, manifested by a phase shift on T2*-weighted MRI scans. The main aim of this study was to investigate whether cortical phase shifts on T2*-weighted images at 7 T in subjects with SCI can be detected, possibly implicating the deposition of Aβ plaques and associated iron. Cognitive tests and T2*-weighted scans using a 7-T MRI system were performed in 28 patients with AD, 18 subjects with SCI and 27 healthy controls (HCs). Cortical phase shifts were measured. Univariate general linear modeling and linear regression analysis were used to assess the association between diagnosis and cortical phase shift, and between cortical phase shift and the different neuropsychological tests, adjusted for age and gender. The phase shift (mean, 1.19; range, 1.00–1.35) of the entire cortex in AD was higher than in both SCI (mean, 0.85; range, 0.73–0.99; p <0.001) and HC (mean, 0.94; range, 0.79–1.10; p <0.001). No AD-like changes, e.g. increased cortical phase shifts, were found in subjects with SCI compared with HCs. In SCI, a significant association was found between memory function (Wechsler Memory Scale, WMS) and cortical phase shift (β = –0.544, p = 0.007). The major finding of this study is that, in subjects with SCI, an increased cortical phase shift measured at high field is associated with a poorer memory performance, although, as a group, subjects with SCI do not show an increased phase shift compared with HCs. This increased cortical phase shift related to memory performance may contribute to the understanding of SCI as it is still unclear whether SCI is a sign of pre-clinical AD.

Springstaartgemeenschappen (Hexapoda: Collembola) als indicator voor blauwgraslandbodems rond de Moerputten
Bezouw, Roel van; Wynhoff, I. ; Langevelde, F. van; Berg, Matty P. - \ 2016
Entomologische Berichten 76 (2016)2. - ISSN 0013-8827 - p. 69 - 79.
In het kader van onderzoek naar de ontwikkeling van blauwgraslanden in
de omgeving van Den Bosch is een vijftal blauwgraslanden bemonsterd op
springstaarten. Deze blauwgraslanden hebben een goede natuurkwaliteit
maar verschillen in bodemtype en -vochtigheid. De verzamelde gegevens
dragen in grote mate bij aan de kennis over de springstaartgemeenschappen
van blauwgraslanden, die vanwege hun kwetsbaarheid weinig bemonsterd
worden. Er werden 42 soorten waargenomen. Twee soorten, Lepidocyrtus
ruber en Parisotoma notabilis, besloegen samen ruim zestig procent van het
totale aantal aangetroffen individuen. De aantallen van deze soorten in
onze monsters zijn opmerkelijk. Daarom is van beide soorten in dit artikel
een ecologische beschrijving gegeven. Op basis van het voorkomen in de
hier onderzochte gebieden en aanvullend literatuuronderzoek bevestigen
we het beeld van L. ruber als specialistische soort van vochtige (half)
natuurlijke graslanden. Parisotoma notabilis bleek binnen deze studie een
sterke indicatorsoort te zijn voor de droge, zandige percelen. Buiten het
studiegebied is zijn waarde als indicatorsoort echter twijfelachtig, omdat het
een zeer eurytope soort is. De dichtheid aan springstaarten in de drogere,
weinig verstoorde gebieden is bijzonder hoog te noemen voor graslanden,
namelijk zo’n 80.000 individuen per m2. Dit is een indicatie voor een goede
bodemontwikkeling. Uit het onderzoek komen groepen springstaarten
naar voren die binnen deze graslanden indicatief zijn voor de mate van
verdroging, verstoring en bodemtype. De hier verzamelde gegevens kunnen
worden ingezet in monitoringprojecten om natuurontwikkeling in nieuwe
blauw- en schraalgraslanden te volgen.
Compactheid sturen met blauw licht
Dieleman, Anja - \ 2015
Planten sturen met groen of blauw licht is mogelijk
Hoogstraten, K. van; Dieleman, J.A. ; Meinen, E. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)10. - p. 17 - 19.
tuinbouw - glastuinbouw - belichting - led lampen - plantenfysiologie - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - groenten - tomaten - gewassen, groeifasen - horticulture - greenhouse horticulture - illumination - led lamps - plant physiology - crop quality - agricultural research - vegetables - tomatoes - crop growth stage
De toepassing van LED-belichting in de glastuinbouw staat nog in de kinderschoenen. Enkele bedrijven zetten al LED’s in, vooral rode en blauwe. Over hoe de verschillende lichtkleuren precies uitwerken op de fysiologie van de plant, is nog maar weinig bekend. Een onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw laat zien dat blauwe en groene LED’s kunnen worden gebruikt als stuurlicht. Een grotere kasproef moet inzicht geven hoe dit praktisch toe te passen is.
Stuurlicht in de Glastuinbouw : 1. Kansen voor energiebesparing?
Dueck, T.A. ; Hogewoning, S. ; Pot, S. ; Meinen, E. ; Trouwborst, G. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1349) - 56
teelt onder bescherming - gewasproductie - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - gewasfysiologie - kunstlicht - kunstmatige verlichting - plantenfysiologie - aanvullend licht - blauw licht - verrood licht - rood licht - phalaenopsis - kalanchoe - chrysanten - protected cultivation - crop production - crop yield - crop quality - crop physiology - artificial light - artificial lighting - plant physiology - supplementary light - blue light - far red light - red light - chrysanthemums
This report focusses on energy efficient steering light applications by energy efficient lighting systems, but especially with new possibilities to influence crop growth and production with the light spectrum. After an introduction of the physiological background and application of steering light, new applications for steering light in the future are described with respect to energy saving opportunities. Possible scenario’s for steering light are presented for phalaenopsis, chrysanthemum and kalanchoë.
Natuurlijk Blauw : natuurlijk indigo voor textiel
Noort, Filip van - \ 2015
Lage intensiteit LED belichting in zomerbloemen en trekheesters : praktijkonderzoek naar effect van stuurlicht op vroegheid en kwaliteit
Helm, F.P.M. van der; Kromwijk, J.A.M. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1348) - 52
glastuinbouw - snijbloemen - struiken - belichting - led lampen - lichtsterkte - blauw licht - rood licht - verrood licht - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cut flowers - shrubs - illumination - led lamps - light intensity - blue light - red light - far red light - plant development
For many cut flowers production and quality are enhanced by adding artificial assimilation light during periods of low light. For many seasonal flowers, the use of high intensity assimilation light is unprofitable or requires too high investment. Therefore the effect of day length extension with low intensity LED light (Philips production modules 94% red / 6% blue) was tested. In stock (Matthiola incana) the use of low intensity LED lighting accelerated harvest date by 10 to 20 days as light intensity increased from 5 to 20 μmol.m-2.s-1 measured at plant level. In snapdragon (Antirrhinum majus) the effect was less pronounced and visible only from 10 μmol.m-2.s-1. In Trachelium caeruleum the effect was even less and only visible at 20 μmol.m-2.s-1 in two of the three varieties used. The use of LED lighting during the daytime on the short day plant Ranunculus asiaticus had no effect on the time of harvest. In most crops leaf colour improved and leaf colour became darker as light intensity increased. The leaf colour of snowball (Viburnum opulus ‘Roseum’) also improved under red, blue, and 94% red/6% blue LED lights and under Retrofit lamps when compared to no artificial light. Moreover, leaves and stem below the inflorescence remained more compact and quality improved under red, blue, and red/blue light. Far-red LED light gave the opposite effect with lighter leaf colour, increased stem elongation and smaller and more pointed leaves.
Stadslandbouw in Almere. De stand van zaken op 1 januari 2015
Dekking, A.J.G. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO pubnr.: 629 ) - 59
stadslandbouw - stadsontwikkeling - agrarisch onderwijs - participatie - onderzoek - overzichten - flevoland - openbare ruimte - gebruik van ruimte - urban agriculture - urban development - agricultural education - participation - research - reviews - public space - space utilization
Almere is een jonge stad die niet organisch gegroeid is, maar waarbij tijdens het ontwerp ruimte is bestemd voor een groen-blauw casco. Naast het ontwerp van de stad draagt ook het beleid bij aan een gunstig klimaat voor stadslandbouw. Hierbij gaat het om belangrijke gebiedsontwikkelingen, conceptuele en beleidsmatige notities. Dit zijn de Rijksstruktuurvisie Regio Almere-Amsterdam-Markermeer, Nieuwe natuur in Flevoland, De Almere Principles, de nota Kleur aan Groen, het coalitieakkoord Almere 2014-2018, de Agenda Stadslandbouw, Almere Oosterwold en de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 in Almere zal worden georganiseerd. Desondanks ontbreekt het aan een overzicht van stadslandbouwinitiatieven in Almere. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot stadslandbouw op 1 januari 2015.
Kalktolerante lupinerassen: tweejarige test van lupinelijnen (blauw, wit) op kalkrijke zavelgrond in Zeeland
Nuijten, H.A.C.P. ; Prins, U. - \ 2014
[Driebergen] : Louis Bolk Instituut - 25
lupinus - lupinen - rassen (planten) - plantenveredeling - kalkrijke gronden - plantenontwikkeling - gewasopbrengst - veldproeven - akkerbouw - zuidwest-nederland - lupins - varieties - plant breeding - calcareous soils - plant development - crop yield - field tests - arable farming - south-west netherlands
In 2012 en 2013 zijn veldproeven opgezet waarin lijnen van witte lupine en rassen van blauwe lupine zijn vergeleken. De witte lupine lijnen komen van twee veredelaars uit Nederland en Denemarken, de blauwe lupine rassen komen van zaadbedrijven uit Denemarken, Duitsland en Polen. Deze lijnen en rassen zijn beoordeeld op opbrengst, vroegheid bloei, vroegheid afrijping, aantal etages (aantal bloeiwijzen per plant) symptomen kalkchlorose, bladgezondheid, planthoogte, bodembedekking en legering. In dit kader is het doel van dit project om veredelingslijnen van witte lupine en rassen van blauwe lupine te testen op met name opbrengst, kalktolerantie en kwaliteit in een tweejarige veldproef in 2012 en 2013 op kalkrijke zavelgrond in Zuidwest‐Nederland. De uitkomsten hiervan bieden een waardevol uitgangspunt voor veredelingsbedrijven om een verdere veredelingsinspanning te leveren.
Verbeterde energie-efficiëntie door perspectief op gedeeltelijke Meerlagenteelt met LED’s en door groeiduurverkorting
Wildschut, J. ; Gude, H. ; Lans, A.M. van der - \ 2014
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit
teeltsystemen - bloembollen - forceren van planten - belichting - led lampen - meerlagenteelt - temperatuur - cultuurmethoden - plantenontwikkeling - rood licht - blauw licht - energiebesparing - cropping systems - ornamental bulbs - forcing - illumination - led lamps - multi-layer cultivation - temperature - cultural methods - plant development - red light - blue light - energy saving
Eerder onderzoek van PPO gaf aan dat de groeiduur van lelies verkort kan worden door op een hogere temperatuur te broeien en door 24 uur per dag te belichten (daglengte effect). Te hoge temperaturen leidden echter ook tot een afname van het aantal goede knoppen per tak, en tot een lager takgewicht. Ander onderzoek gaf aan dat lelies van goede kwaliteit ook te telen zijn door ze de eerste 6 weken onder rode of blauwe LED-belichting in een cel voor te trekken. Combinaties van rood + blauw gaven vaak mindere kwaliteit lelies. Doel van dit onderzoek is het vinden van het optimale voortrek-lichtrecept voor op hogere temperatuur gebroeide lelies die ± 6 weken in een cel worden voorgetrokken onder LED’s. Dit maakt het mogelijk om veel energie te besparen door lelies in meerlagenteelt in cellen voor te trekken.
Teeltversnelling met LED-belichting in zomerbloemen : Voldoende perspectief voor toekomst
Jagers, F. ; Kromwijk, J.A.M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 58 - 59.
glastuinbouw - snijbloemen - zomerbloemen - belichting - led lampen - rood licht - verrood licht - blauw licht - proeven - rendement - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cut flowers - summer flowers - illumination - led lamps - red light - far red light - blue light - trials - returns - crop quality
Bijbelichten met een weinig licht gedurende de nacht kan in een aantal zomerbloemen een flinke teeltversnelling geven. Dit bleek afgelopen voorjaar in een praktijkproef op zes bedrijven. Telers en onderzoekers zien perspectief voor LED-belichting, zeker als de efficiëntie van deze lampen verder toeneemt.
Hip Andes graan op proef
Timmer, Ruud - \ 2014
Hip Andes graan op proef
Timmer, Ruud - \ 2014
KOPlopers - High Tech Greenhouse 2020
Poot, E.H. - \ 2013
KOPLopers
glastuinbouw - cultuurmethoden - opnameapparatuur - plantenontwikkeling - controle - gewasmonitoring - sensors - schermen - vochtigheid - optimalisatiemethoden - greenhouse horticulture - cultural methods - recording instruments - plant development - control - crop monitoring - blinds - humidity - optimization methods
Filmpje over teelttechnisch onderzoek in Duitsland en Nederland in de glastuinbouw. Met behulp van mobiele camera's wordt de gewasgroei gecontroleerd. Doel van dit onderzoek is een kleine compacte plant. Dit kan door beinvloeding van licht, waarbij daglicht wordt gemengd met rood en blauw licht. Ook wordt onderzoek gedaan naar temperatuur en luchtvochtigheid van de planten met behulp van sensoren. In de kas in Nederland wordt ook onderzoek verricht naar schermen en ventilatoren voor een optimale teelt.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.