Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 50

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Boogert
Check title to add to marked list
Jackdaw nestlings can discriminate between conspecific calls but do not beg specifically to their parents
Zandberg, E.C.A. ; Jolles, J.W. ; Boogert, N.J. ; Thornton, A. - \ 2014
Behavioral Ecology 25 (2014)3. - ISSN 1045-2249 - p. 565 - 573.
food-caching corvids - vocal recognition - corvus-monedula - gymnorhinus-cyanocephalus - offspring recognition - tactical deception - provisioning calls - crows - chicks - young
The ability to recognize other individuals may provide substantial benefits to young birds, allowing them to target their begging efforts appropriately, follow caregivers after fledging, and establish social relationships later in life. Individual recognition using vocal cues is likely to play an important role in the social lives of birds such as corvids that provision their young postfledging and form stable social bonds, but the early development of vocal recognition has received little attention. We used playback experiments on jackdaws, a colonial corvid species, to test whether nestlings begin to recognize their parents’ calls before fledging. Although the food calls made by adults when provisioning nestlings were individually distinctive, nestlings did not beg preferentially to their parents’ calls. Ten-dayold nestlings not only responded equally to the calls of their parents, neighboring jackdaws whose calls they were likely to overhear regularly and unfamiliar jackdaws from distant nest boxes, but also to the calls of rooks, a sympatric corvid species. Responses to rooks declined substantially with age, but 20- and 28-day-old nestlings were still equally likely to produce vocal and postural begging responses to parental and nonparental calls. This is unlikely to be due to an inability to discriminate between calls, as older nestlings did respond more quickly and with greater vocal intensity to familiar calls, with some indication of discrimination between parents and neighbors. These results suggest that jackdaws develop the perceptual and cognitive resources to discriminate between conspecific calls before fledging but may not benefit from selective begging responses. Key words: begging, Corvidae, Corvus monedula, food calls, parental care, social cognition, vocal recognition.
Terugblik KNPV-voorjaarsvergadering: Plantgezondheid Grenzeloos!
Breukers, M.L.H. ; Boogert, P. - \ 2012
Gewasbescherming 43 (2012)1. - ISSN 0166-6495 - p. 7 - 9.
gewasbescherming - fytosanitair beleid - conferenties - kennisoverdracht - overheidsbeleid - plant protection - phytosanitary policies - conferences - knowledge transfer - government policy
Op 8 juni 2011 vond de KNPV-voorjaarsvergadering plaats in de Hof van Wageningen. Deze had als thema ‘Plantgezondheid Grenzeloos! Fytosanitair nader belicht’. Doel van de bijeenkomst was om de bekendheid met het onderwerp te creëren en de bewustwording van het belang ervan te vergroten, en om betrokken partijen dichter tot elkaar te brengen. Hiertoe waren zestien sprekers vanuit een diversiteit aan disciplines en organisaties uitgenodigd om hun ervaringen en activiteiten op het gebied van plantgezondheid met het publiek te delen.
Gewasbescherming voor de toekomstt : positioneringsdocument voor organisatie van de Gewasbeschermingmanifestatie 2012
Goud, J.C. ; Kema, G.H.J. ; Bouwman, J. ; Kempenaar, C. ; Boogert, P.H.J.F. van den; Stelder, F. ; Boonekamp, P.M. - \ 2011
Gewasbescherming 42 (2011)5. - ISSN 0166-6495 - p. 213 - 215.
gewasbescherming - pesticiden - chemische bestrijding - duurzame landbouw - plant protection - pesticides - chemical control - sustainable agriculture
Na de oorlog is de voedselproductie in de wereld enorm toegenomen, dankzij grootschalige beschikbaarheid van kunstmest en chemische gewasbescherming en door plantenveredeling. Hierdoor heeft het grootste gedeelte van de wereldbevolking de beschikking gekregen over voldoende voedsel. In 1962 verscheen het boek Silent Spring van Rachel Carson. Het was destijds direct een bestseller en werd recent genomineerd als één van de 25 invloedrijkste wetenschappelijke boeken. Carson stelde de ongewenste neveneffecten van de chemische gewasbescherming aan de kaak en heeft daarmee een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van (inter)nationaal gewasbeschermingsbeleid en een groot stempel gedrukt op de inhoud daarvan. In 2012, vijftig jaar later, kunnen we terugkijken op het succesvol terugdringen van een groot deel van deze neveneffecten.
Nieuwe methoden voor de detectie van Synchytrium endobioticum in grond
Lamers, J.G. ; Boogert, P.H.J.F. van den; Gent-Pelzer, M.P.E. van; Wander, J.G.N. - \ 2008
synchytrium endobioticum - detectie - aardappelen - bemonsteren - quarantaine organismen - detection - potatoes - sampling - quarantine organisms
Wratziekte in aardappelen wordt veroorzaakt door Synchytrium endobioticum, een quarantaine-organisme dat met behulp van strikte maatregelen beheerst moet worden. In deze poster informatie over onderzoek naar een goede detectiemethode
A novel technique using the Hendrickx centrifuge for extracting winter sporangia of Synchytrium endobioticum from soil
Wander, J.G.N. ; Berg, W. van den; Boogert, P.H.J.F. van den; Lamers, J.G. ; Leeuwen, G.C.M. van; Hendrickx, G. ; Bonants, P.J.M. - \ 2007
European Journal of Plant Pathology 119 (2007)2. - ISSN 0929-1873 - p. 165 - 174.
potato wart disease - resting sporangia - schilb perc
A zonal centrifugation method, known as the Hendrickx centrifuge technique, was tested for routine detection of winter sporangia of Synchytrium endobioticum in soil. In four experiments the ability of the Hendrickx centrifuge to extract the sporangia from soil was compared with a method used by the Dutch Plant Protection Service, which is a modification of the recommended EPPO method. Naturally and artificially contaminated soil samples were used to study the recovery percentage of and variation in numbers of winter sporangia. The effects of soil type and inoculum density were studied. The Hendrickx centrifuge method, developed originally for extraction of free living nematodes from soil, performed better than the method used by the Dutch Plant Protection Service. This was due to a better extraction recovery (60% higher), a lower measurement error (50% lower) and a lower detection level (down to 0.02 sporangia g(-16) soil). The Hendrickx centrifuge method is much less labour-intensive than the method used by the Dutch Plant Protection Service. It can be used to extract many different organisms from soil, and DNA can be subsequently extracted from the supernatant for further PCR analysis. Inclusion of the Hendrickx centrifuge method in the official EPPO diagnostic protocol for regulated pests is recommended as an alternative method for detection of sporangia in soil
Beheersing van Phytophthora ramorum : Eindrapportage PT-11685
Kessel, G.J.T. ; Kuik, A.J. van; Bonants, P.J.M. ; Boogert, P.H.J.F. van den; Breeuwsma, S.J. ; Verstappen, E.C.P. - \ 2006
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 391) - 18
phytophthora - ziektebestrijding - phytophthora ramorum - disease control
Phytophthora ramorum is een Q-pathogene pseudoschimmel die in Nederland is aangetroffen op Rhododendron en Viburnum. Om verdere verspreiding van het pathogeen tegen te gaan zijn door de EU verplichte maatregelen opgesteld, verwijdering van de besmettingsbron en omliggende vatbare planten. Doel van het project was onderzoek te doen naar praktische handvatten voor preventieve maatregelen en beheersing/bestrijding van P. ramorum op bedrijfsniveau in drie thema's: resistentie, verspreiding en detectie
Development of PCR-based detection methods for the quarantine phytopathogen Synchytrium endobioticum, causal agent of wart disease
Boogert, P.H.J.F. van den; Gent-Pelzer, M.P.E. van; Bonants, P.J.M. ; Boer, S.H. de; Wander, J.G.N. ; Lévesque, C.A. ; Leeuwen, G.C.M. van; Baayen, R.P. - \ 2005
European Journal of Plant Pathology 113 (2005)1. - ISSN 0929-1873 - p. 47 - 57.
real-time pcr - spongospora-subterranea - resting sporangia - soil - tubers - quantification - primers - solani - dna
Abstract PCR-based methods were developed for the detection and quantification of the potato pathogen Synchytrium endobioticum in soil extracts and in planta. PCR primers, based on the internal transcribed spacer region of the multi-copy gene rDNA were tested for specificity, sensitivity and reproducibility in conventional and real-time PCR assays. Soil extraction procedures compared included the Hendrickx centrifugation (HC) procedure, nested wet sieving (NWS) and a method used by the Plant Protection Service (PPS). The primers amplified a 472 bp product from S. endobioticum DNA, but did not amplify DNA from other potato pathogens, other plant pathogens, and related species. Standard cell disruption and DNA extraction and purification methods were optimized for amplification of S. endobioticum DNA from resting sporangia. DNA was successfully amplified from a single sporangium and equivalent DNA preparations from soil extracts. Low levels of target DNA in water did not amplify, possibly due to DNA loss during final purification steps. A real-time PCR assay, developed for soil-based extracts using primers and probe based on the rDNA gene sequences, involved co-amplification of target DNA along with an internal DNA fragment. Both conventional and real-time PCR methods performed well with HC- and NWS-extracts having a threshold sensitivity of 10 sporangia per PCR assay. Of the three soil extraction methods, only with the HC method could 100 g soil samples be efficiently processed in one single PCR assay. Such a high capacity assay could be useful for routine soil analysis in respect to disease risk assessments and to secure de-scheduling according to EPPO guidelines
Novel molecular and biochemical techniques for quality control and monitoring in the agrofood production chain
Schoen, C.D. ; Szemes, M. ; Bonants, P.J.M. ; Speksnijder, A.G.C.L. ; Klerks, M.M. ; Boogert, P.H.J.F. van den; Waalwijk, C. ; Wolf, J.M. van der; Zijlstra, C. - \ 2005
In: Rapid Methods for biological and chemical contaminants in food and feed: / van Amerongen, A., Barug, D., Lauwaars, A., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9076998531 - p. 151 - 177.
From single to multiplex detection of plant pathogens: pUMA, a new concept of multiplex detection using microarrays
Bonants, P.J.M. ; Schoen, C.D. ; Szemes, M. ; Speksnijder, A.G.C.L. ; Klerks, M.M. ; Boogert, P.H.J.F. van den; Waalwijk, C. ; Wolf, J.M. van der; Zijlstra, C. - \ 2005
Phytopathologia Polonica 35 (2005). - ISSN 1230-0462 - p. 29 - 47.
Compatible biological and chemical control systems for Rhizoctonia solani in potato
Boogert, P.H.J.F. van den; Luttikholt, A.J.G. - \ 2004
European Journal of Plant Pathology 110 (2004)2. - ISSN 0929-1873 - p. 111 - 118.
mycoparasite verticillium-biguttatum - fungus hirsutella-rhossiliensis - seed potatoes - soil-borne - integrated control - trichoderma - fungicides - benomyl
A series of chemical and biological control agents were tested for compatibility with the Rhizoctonia-specific biocontrol fungus Verticillium biguttatum aimed at designing novel control strategies for black scurf (Rhizoctonia solani) and other tuber diseases in potato. The efficacy of chemicals, alone and in combination with V. biguttatum was tested in in vitro assays on nutrient agar plates, in bio-assays with minitubers and in the field. Generally, there were both antagonistic, neutral and additive interactions with V. biguttatum among the combinations tested; there were no indications for synergistic interactions. Broad-spectrum fungicides (azoxystrobin, chlorothalonil, thiabendazole) were fungitoxic to V. biguttatum as shown in in vitro assays, and hampered black scurf control by V. biguttatum in bio-assays. Oomycete-specific chemicals (cymoxanil and propamocarb) and various biocontrol strains (Gliocladium spp., Pseudomonas spp. and Trichoderma spp.) did not interfere with the growth of V. biguttatum on agar nutrient plates and did not affect black scurf control by V. biguttatum in co-applied treatments in the minituber bio-assay. Rhizoctonia-specific (pencycuron, flutalonil) fungicides co-applied with V. biguttatum showed additive effects on black scurf control. When combinations of V. biguttatum and cymoxanil or propamocarb were applied to immature potato tubers at green crop lifting, a reduction of both black scurf and Pythium- or Phytophthora-incited tuber rot was observed at harvest. In conclusion, the biocontrol fungus V. biguttatum is compatible with selected chemical control systems and may improve control efficacy in combination with Rhizoctonia-specific fungicides or may extend control spectrum in combination with Oomycete-specific fungicides.
From single to multiplex detection of plant pathogens by micro-arrays
Bonants, P.J.M. ; Schoen, C.D. ; Szemes, M. ; Speksnijder, A.G.C.L. ; Klerks, M.M. ; Boogert, P.H.J.F. van den; Waalwijk, C. ; Wolf, J.M. van der; Zijlstra, C. - \ 2004
In: 4° Congresso da Sociedade Portuguesa de Fitopatologia, Universidade do Algarve, Faro, Portuguesa, 4-6 de Fevereiro de 2004. - Portuguesa : Universidade do Algarve - p. 72 - 72.
Microbiologische bestrijders: waar staan we over tien jaar
Boogert, P.H.J.F. van den; Postma, J. ; Speksnijder, A.G.C.L. - \ 2004
Gewasbescherming 35 (2004)1. - ISSN 0166-6495 - p. 30 - 33.
biologische bestrijding - pesticiden - microbiologie - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - innovaties - kosten - marketing - onderzoek - toekomst - biological control - pesticides - microbiology - sustainability - integrated control - innovations - costs - research - future
Eindverslag Rhizoctonia in bloemkool : projecten PPO-1234340, PRI-3300020 en PRI-4400034
Westerdijk, C.E. ; Esselink, L.J. ; Postma, J. ; Scheper, J. ; Schilder, M.T. ; Dijst, G. ; Boogert, P.H.J.F. van den - \ 2003
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 17
groenteteelt - vollegrondsteelt - bloemkolen - gewasbescherming - plantenziekteverwekkende schimmels - rhizoctonia - zaadbehandeling - rotatie - bodemweerbaarheid - vegetable growing - outdoor cropping - cauliflowers - plant protection - plant pathogenic fungi - seed treatment - rotation - soil suppressiveness
Een oriënterende proef toonde aan dat bloemkoolpraktijkgronden verschillen in hun natuurlijke bodemweerbaarheid. Bekend is dat teeltmaatregelen en voorvruchten die weerbaarheid kunnen versterken of verzwakken. Eerder onderzoek op Zwaagdijk wees eveneens op een invloed van het type voorvrucht op de mate van R. solani aantasting in een volggewas bloemkool. Het is van belang te weten waarom er perceelsverschillen zijn in bodemweerbaarheid, of schade vooraf in te schatten is, of er bestrijding mogelijk is en of zaadcoating/pillering met biologische en/of chemische middelen schade door R. solani kan verminderen.
Inventarisatie van nieuwe en bestaande mogelijkheden voor de bestrijding van schurft in aardappelen
Veerman, A. ; Boogert, P.H.J.F. van den - \ 2003
Kennisakker.nl 2003 (2003)15 juli.
aardappelen - bestrijdingsmethoden - plantenziekteverwekkers - plantenziekten - spongospora subterranea - streptomyces scabiei - streptomyces - akkerbouw - potatoes - control methods - plant pathogens - plant diseases - arable farming
In de bestrijding van gewone schurft, poederschurft en netschurft in aardappelen is in de praktijk reeds sinds langere tijd geen wezenlijke vooruitgang geboekt. Ondanks feit dat in binnen- en buitenland veel onderzoek naar deze schurftsoorten is verricht, zijn hieruit geen nieuwe praktische methoden voor bestrijding of beheersing voortgekomen. Een acuut probleem in de praktijk van de aardappelteelt is dat één van de meest effectieve methoden om schurftaantasting te voorkomen – beregenen – voor een flink aantal telers niet meer beschikbaar is als gevolg van het verbod om met oppervlaktewater te beregenen op (poot)aardappelen. Dit rapport verslaat in de eerste plaats de stand van zaken voor wat betreft de kennis van de epidemiologie van genoemde drie schurftsoorten en welke aanknopingspunten voor onderzoek daarin te vinden zijn. Deze aanknopingspunten bieden kansen om te komen tot nieuwe praktische bestrijdings- en beheersingsmethodieken. In de tweede plaats wordt beschreven wat op dit moment de praktische alternatieven zijn voor beregening met oppervlaktewater, en hoe zij zich qua effect en kosten tot de laatstgenoemde verhouden.
Microbial enrichment to enhance the disease suppressive activity of compost
Postma, J. ; Montenari, M. ; Boogert, P.H.J.F. van den - \ 2003
European Journal of Soil Biology 39 (2003). - ISSN 1164-5563 - p. 157 - 163.
verticillium-biguttatum - biological-control - fusarium-wilt - carnation
Compost amended soil has been found to be suppressive against plant diseases in various cropping systems. The level and reproducibility of disease suppressive properties of compost might be increased by the addition of antagonists. In the present study, the establishment and suppressive activity of two fungal antagonists of soil-borne diseases was evaluated after their inoculation in potting soil and in compost produced from different types of organic waste and at different maturation stages. The fungal antagonists Verticillium biguttatum, a mycoparasite of Rhizoctonia solani, and a non-pathogenic isolate of Fusarium oxysporum antagonistic to fusarium wilt, survived at high levels (103-105 CFU g-1) after 3 months incubation at room temperature in green waste compost and in potting soil. Their populations faded out in the organic household waste compost, especially in the matured product. In bioassays with R. solani on sugar beet and potato, the disease suppressiveness of compost increased or was similar after enrichment with V. biguttatum. The largest effects, however, were present in potting soil, which was very conducive for the disease as well as the antagonist. Similar results were found in the bioassay with F. oxysporum in carnation where enrichment with the antagonistic F. oxysporum had a positive or neutral effect. We foresee great potential for the application of antagonists in agriculture and horticulture through enrichment of compost or potting soil with antagonists or other beneficial micro-organisms.
Ontwikkeling van technieken voor detectie van plantgerelateerde organismen ten dienste van een veilige en duurzame land- en tuinbouw
Zijlstra, C. ; Bonants, P.J.M. ; Boogert, P.H.J.F. van den; Schoen, C.D. ; Speksnijder, A.G.C.L. - \ 2002
Gewasbescherming 33 (2002)1. - ISSN 0166-6495 - p. 34 (PC - 2).
plantenziektekunde - diagnostische technieken - epidemiologie - voorspellen - virussen - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenparasitaire nematoden - synchytrium - aardappelen - alstroemeria - aardbeien - begonia - plant pathology - diagnostic techniques - epidemiology - forecasting - viruses - plant pathogenic fungi - plant parasitic nematodes - potatoes - strawberries
Overzicht van posters die worden gepresenteerd op de Derde Gewasbeschermingsmanifestatie over: 1) Bodemgezondheids-chip: het meten van intrinsieke weerbaarheid in de bodem als hulpmiddel bij duurzaam landbouwmanagement; 2) Ontwikkeling van technieken voor detectie van plantgerelateerde organismen ten dienste van een veilige en duurzame land- en tuinbouw; 3) Een nieuw potyvirus dat bloemkleurbreking veroorzaakt in Begonia semperflorens; 4) Een nieuw rhabdovirus in Alstroemeria caryophyllea; 5) De complete genoom organisatie van het aardbeikrinkelvirus; 6) Pratylenchus penetrans bijna vergeten; 7) Besparing op bewaarziektenbestrijding met een PCR-test op droogrot veroorzakende Fusarium-schimmels; 8) Nieuwe mogelijkheden van detectie en fysio-determinatie van Synchytrium van wratziekte
Effect van papiercellulose op Rhizoctonia solani in bloemkool
Scheper, R.W.A. ; Postma, J. ; Dijst, G. ; Schilder, M.T. ; Pastoor, R. ; Westerdijk, C.E. ; Esselin, L.J. ; Boogert, P.H.J.F. van den; Krijger, M.C. ; Gent-Pelzer, M.P.E. van - \ 2002
Gewasbescherming 33 (2002)3. - ISSN 0166-6495 - p. 56 - 56.
Rhizoctonia solani - papiercellulose - bloemkool
'Vertiplus'een product op basis van Verticillium biguttatum: houdbaarheid en effectiviteit
Boogert, P.H.J.F. van den; Knol, W. ; Krijger, M.C. ; Luttikholt, A.J.G. ; Oosten, A. van - \ 2001
Wageningen : Plant Research International (Note 156) - 16 p.
Rhizoctonia (zwartpoten) in bloemkool
Westerdijk, C.E. ; Postma, J. ; Scheper, R.W.A. ; Boogert, P.H.J.F. - \ 2001
Unknown Publisher - 46 p.
Rhizoctonia (zwartpoten) in bloemkool
Westerdijk, C.E. ; Postma, J. ; Boogert, P.H.J.F. - \ 2001
Unknown Publisher - 29 p.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.