Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Eertwegh
Check title to add to marked list
Spatial resolutions in areal rainfall estimation and their impact on hydrological simulations of a lowland catchment
Terink, Wilco ; Leijnse, Hidde ; Eertwegh, Gé van den; Uijlenhoet, Remko - \ 2018
Journal of Hydrology 563 (2018). - ISSN 0022-1694 - p. 319 - 335.
Hupsel Brook catchment - Hydrological simulations - Spatial resolutions - SPHY - Uncertainty - X-band radar

Many studies suggest that high-density rain gauge networks are required to capture the rainfall heterogeneities necessary to accurately describe the components of the hydrological cycle. However, equipping and maintaining a high-density rain gauge network will also involve high costs. Although many studies provided useful insights on the required accuracy of rainfall estimates to accurately describe the components of the hydrological cycle, most of these studies focused on streamflow simulations, large river basins or urban environments. The objective of this study is therefore to evaluate the impact of uncertainties in areal rainfall, estimated at several spatial resolutions, on hydrological simulations of a small ∼6.5 km2 rural lowland catchment. The approach followed in this study is to force a calibrated spatially-distributed hydrological model (SPHY) with rainfall retrieved from an X-band radar and various synthetic rainfall products, calculated using bootstrap samples of a varying number of radar pixels, treated as virtual rain gauge locations within the catchment. This enables us to determine the most appropriate resolution of rainfall data to accurately describe the hydrology of a small rural lowland catchment. We found that the use of one rain gauge to estimate the catchment's areal rainfall may lead to a potential error of more than six times the average hourly rainfall. This may lead to uncertainties in simulated discharge that approach 60% of the average hourly discharge. More than 40 rain gauges are required to reduce the potential error in areal rainfall estimation to values <0.1 mm h−1. The associated uncertainty in discharge simulations is 20% if 10 rain gauges are used, and 10% if 40 rain gauges are used. The simulation of soil moisture contents and evapotranspiration rates are hardly affected by the number of rain gauges used to estimate the areal rainfall, which is due to the high saturated hydraulic conductivities of the top-soil. At least 12 gauges per km2 are required to capture the spatial rainfall variation that is present in radar rainfall estimates. Analysis of an individual 18-h rainfall event revealed that the uncertainty in peak areal rainfall estimated using one rain gauge may range between −100% and 600%. The associated uncertainty in simulated discharge for this event ranges between −67 and 233%. With 25 rain gauges the uncertainty in simulated discharge is still in the range of −17 to 33%.

Timing of Avian Breeding in an Urbanised World
Jong, Maaike de; Eertwegh, Laura van den; Beskers, Ronald E. ; Vries, Peter P. de; Spoelstra, Kamiel ; Visser, Marcel E. - \ 2018
Ardea 106 (2018)1. - ISSN 0373-2266 - p. 31 - 38.
citizen science - hole breeding birds - light pollution - seasonal timing - urban gradient - urbanisation
A large part of the world is urbanised, and the process of urbanisation is ongoing. This causes dramatic alterations of species' habitat such as increased night light, sound levels and temperature, along with direct disturbance by human activity. We used eight years of citizen science data from ten common bird species breeding in nest boxes throughout The Netherlands to study the relationship between urbanisation and a key life history trait, timing of breeding. We used nightly light levels in the form of sky brightness and light emission as a proxy for urbanisation as the dramatic change of the night-time environment is a prominent effect of urbanisation. We expected birds to lay earlier in areas with more light at night, i.e. in more urbanised areas. We found, however, no relationship between light levels and seasonal timing in the ten species studied. A limitation of our study is that there was only limited data for the areas that were urbanised most (e.g. inside cities). Most nest box study areas are located in areas with a limited level of urbanisation, and hence with relatively low light levels of light at night. The lack of data on breeding birds in more urbanised environments, which is a rapidly expanding habitat for an increasing number of species worldwide, should be the focus of attention and citizen science would be highly suitable to also provide data for such areas.
Klimaatadaptieve drainage: middel tegen piekafvoeren en watertekorten
Eertwegh, G. van den; Kuipers, L. ; Klerk, W. ; Bakel, J. van; Stuyt, L.C.M. ; Iersel, A. van; Talsma, M. - \ 2015
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2015)18. - ISSN 0166-8439 - p. 8 - 10.
agrohydrologie - drainage - bodemwater - wateropslag - agrohydrology - soil water - water storage
Klimaatadaptieve drainage is een nieuwe methode om water vast te houden in de bodem van een perceel via een samengesteld drainagesysteem dat online traploos stuurbaar is. Hierdoor kunnen piekafvoeren die het gevolg zijn van een grilliger neerslagpatroon, gereduceerd worden. Daarnaast kan het vasthouden van water in de bodem leiden tot minder behoefte aan aanvoerwater tijdens droge perioden. De bodem wordt een middel om effectiever waterbeheer te dienen. De waterbeheerder én de agrariër kunnen ermee aan de gang, wat FutureWater betreft. Dit bedrijf leidt een consortium dat verder bestaat uit STOWA, Alterra, De Bakelse Stroom, drainagedeskundige Ad van Iersel en Kuipers Electronic Engineering
Expertdialoog de Veluwe. Begrijpen we het watersysteem?
Verhagen, F. ; Spek, T. ; Witte, F. ; Voortman, B. ; Moors, E.J. ; Querner, E.P. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den - \ 2014
Stromingen : vakblad voor hydrologen 20 (2014)3. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 19.
geohydrologie - watersystemen - grondwaterstand - waterlopen - inventarisaties - veluwe - geohydrology - water systems - groundwater level - streams - inventories
De waterbel van De Veluwe staat volop in de belangstelling. Deze waterbel zorgt voor een continue stroom naar de beken en sprengen. Maar snappen we wel voldoende hoe het watersysteem werkt? Op basis van twee werksessies is beschikbare kennis op een rij gezet en zijn kennisleemtes gesignaleerd. Conclusie is dat we nog lang niet alles weten over de verdamping en het transport van water in de onverzadigde zone, twee processen die van grote invloed zijn op de beekafvoer.
Waterregie in droge en natte tijden : waterwetenschap, toegepaste wetenschap in de watersector
Eertwegh, G. van den; Kuipers, L. ; Klerk, W. ; Bakel, J. van; Stuyt, L.C.P.M. ; Iersel, A. van; Talsma, M. - \ 2013
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 46 (2013)5. - ISSN 0166-8439 - p. 40 - 41.
watervoorziening - hoogwaterbeheersing - watertekort - drainage - innovaties - water supply - flood control - water deficit - innovations
Ons klimaat verandert. Periodes van langdurige droogte en forse neerslag wisselen elkaar steeds vaker af. Het weer stelt waterbeheerders en agrariërs voor problemen. Hoe verminderen we zowel piekafvoeren als watertekorten? Een oplossing is Klimaat-Adaptieve Drainage (KAD), een innovatief drainagesysteem dat de afgelopen jaren succesvol is getest. Betaalbaar, flexibel en duurzaam.
The hydrological effects of using high- vs. coarse-resolution rainfall products in a small Dutch lowland catchment
Terink, W. ; Sassi, M.G. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Leijnse, H. ; Uijlenhoet, R. - \ 2013
In: Book of Abstracts of the 11th International Precipitation Conference, Ede, the Netherlands, 30 June - 03 Luly, 2013. - Wageningen : - p. 181 - 181.
KlimaatAdaptieve Drainage: innovatief waterbeheer op regionaal en perceelsniveau
Eertwegh, G.A.P.H. van den; Bakel, J. van; Stuyt, L.C.P.M. ; Iersel, A. van; Kuipers, L. ; Talsma, M. - \ 2013
H2O online 2013 (2013)14 mei.
watervoorziening - hoogwaterbeheersing - watertekort - drainage - innovaties - water supply - flood control - water deficit - innovations
Klimaatverandering leidt zonder ingrijpen tot meer wateroverlast en verdroging. Klimaatadaptieve drainage (KAD) is een nieuwe manier om hieraan het hoofd te bieden in landbouw- en natuurgebied. De methode is duurzaam en economisch aantrekkelijk. Uit locatieproeven bij drie waterschappen – Brabantse Delta, Hunze en Aa’s, en Regge en Dinkel – blijkt dat KAD goed werkt in de praktijk en dat agrariërs tevreden zijn over het systeem. Samenwerken in een (privaatrechtelijke) overeenkomst is de beste werkwijze.
Verbonden door water: van 1984 via het heden naar 2034
Bierkens, M.F.P. ; Dik, P. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Engelenburg, J. van; Moens, M. ; Peerdeman, K. ; Rooij, G.H. de; Uijlenhoet, R. ; Vernes, R. ; Wille, M. - \ 2010
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 11 (2010). - ISSN 0166-8439 - p. 20 - 23.
waterbeheer - hydrologie - studenten - onderwijsprogramma's - universiteiten - afgestudeerden - geschiedenis - water management - hydrology - students - education programmes - universities - graduates - history
Wageningen UR hield in september 2009 een reünie voor oud-studenten, die in 1984 aan hun studie waren begonnen. In dat jaar was de opkomst hoog. Maar liefst 1.200 studenten verschenen aan de start, waarvan ongeveer driekwart de finish haalde. Deze lichting heeft twee hoogleraren voortgebracht en vele promovendi. Beide hoogleraren (Marc Bierkens, Geografische hydrologie aan de Universiteit van Utrecht, en Remko Uijlenhoet, Hydrologie en Kwantitatief waterbeheer aan Wageningen UR) kozen destijds voor dezelfde studierichting Cultuurtechniek, oriëntatie Hydrologie en waterbeheer. Een goed waterjaar, want na 25 jaar blijken ook de andere hydrologen uit 1984 nog steeds geïnspireerd door water en bekleden gevariëerde functies binnen wetenschap, overheid en bedrijfsleven.
Favorable outcome in clinically stage II melanoma patients is associated with the presence of activated tumor infiltrating T-lymphocytes and preserved MHC class I antigen expression
Houdt, I.S. van; Sluijter, B.J. ; Moesbergen, L.M. ; Vos, W.M. de; Gruijl, T.D. ; Molenkamp, B.G. ; Eertwegh, A.J. van den; Hooijberg, E. ; Leeuwen, P.A. van; Meijer, C.J. ; Oudejans, J.J. - \ 2008
International Journal of Cancer 123 (2008)3. - ISSN 0020-7136 - p. 609 - 615.
cell carcinoma lesions - cutaneous melanoma - malignant-melanoma - down-regulation - protease inhibitor-9 - prognostic factors - dendritic cells - hla-a - molecules - survival
In this study we investigated whether the presence of specific populations of tumor infiltrating lymphocytes (TILs) in diagnostic primary melanoma biopsies are related to outcome in clinically stage II melanoma patients. Moreover, we investigated whether the presence of TILs correlates with expression of MHC class I antigen and MHC class II antigen on tumor cells and/or tumor infiltrating antigen presenting cells. Diagnostic primary melanoma samples of 15 patients with an unfavorable outcome were compared with 20 patients with favorable outcome. Patients were matched for age, gender and Breslow thickness. Biopsies were examined for the presence of granzyme B+, CD8+, CD4+ and CD56+ TILs and for expression of MHC class I antigen and MHC class II antigen on tumor and/or tumor infiltrating cells. A favorable clinical outcome was strongly associated with the presence of GrB+ and CD4+ TILs, with expression of MHC class I antigen on tumor cells and with expression of MHC class II antigen on intratumoral antigen presenting cells. These data strongly support the notion that in melanoma patients the cellular immune response is a major factor in preventing melanoma cell dissemination.
Leaching of solutes from an intensively managed peat soil to surface water
Beek, C.L. ; Droogers, P. ; Hardeveld, H.A. van; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Velthof, G.L. ; Oenema, O. - \ 2007
Water Air and Soil Pollution 182 (2007)1-4. - ISSN 0049-6979 - p. 291 - 301.
denitrification rates - fen peat - netherlands - grassland - chemistry - oxide - fertilizer - drainage - level
In many peat land areas in The Netherlands target concentrations for nitrogen (N) and phosphorus (P) in surface water are exceeded. A considerable, but poorly quantified, fraction, of the N and P loading of surface water in these areas originate from the subsoil. Waterboards, responsible for the water management, are currently exploring options to improve surface water quality, whilst sustaining agricultural production. Therefore, insight into dynamics of nutrient pools in peat soils is required. The aim of this study was to measure concentration profiles (0¿12 m) of the soil solution in an intensively managed grassland on peat soil and to explore the effects of a rise in surface water level on N and P loading of surface water, using budgeting approaches and two dimensional simulation modeling. The concentration profiles of N, P and Cl reflect by the presence of nutrient-rich anaerobic peat and a nearly impermeable marine clay in the subsoil. Concentrations of N, P and Cl tended to increase with depth till about 6 m and then decreased. In the top soil, inputs of N and P via fertilizers and animal manure were only partly retrieved in the soil solution, suggestion that biogeochemical processes, uptake and lateral transport processes had a dominant influence on dissolved N and P. Exploring scenario simulations showed that major drainage fluxes passed through the peat layer that transported nutrients to adjacent surface water. Raising surface water levels with 20 cm suppresses this kind of nutrient loading of surface water by more than 30%, but nutrient rich peat layers will remain persistent as a potential source of nutrients in surface water in many peat polders in the western part of The Netherlands.
Drainage-water travel times as a key factor for surface water contamination
Groenendijk, P. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den - \ 2004
In: Unsaturated-zone modeling: progress, challenges and applications. - Dordrecht [etc.] : Kluwer (Wageningen UR Frontis Series 6) - ISBN 1402029187 - p. 145 - 178.
grondwaterstroming - grondwaterverontreiniging - oppervlaktewater - hydraulisch geleidingsvermogen - modellen - groundwater flow - groundwater pollution - surface water - hydraulic conductivity - models
The importance of the unsaturated zone as an inextricable part of the hydrologic cycle has long been recognized. The root zone and the unsaturated sub-surface domain are chemically and biologically the most active zones. The interrelationships between soil, subsoil and surface waters make it unrealistic to treat the saturated and unsaturated zones and the discharge to surface waters separately. Point models describe vertical water flow in the saturated zone and possibly lateral flow by defining a sink term. To account for the influence of two- and three-dimensional water flow on the travel-time distribution a conceptualization of the flow field is required. A formulation for upscaling the groundwater flow field is presented which yields the average vertical flux as a key factor for describing the travel time implicitly. Analytical solutions are given for the upscaled description for the transport; they are applied to a simple model consisting of a cascade of reservoirs. The analytical approach given, which includes the main properties of the soil system as well as the drainage system, proves to be useful for the prediction of solute concentrations in exfiltrating groundwater. The use and significance of conceptual models is discussed as well as the opportunities of detailed mechanistic integrated models that treat the unsaturated/saturated zone, overland flow and surface water flow comprehensively. Some results of experimental field work on the assessment of drainage water quality impacts of agricultural land management are summarized. Strengths, weaknesses, opportunities and threats of different modeling approaches are discussed. The unsaturated zone is an essential link in the chain between land management practices and the ecological status of freshwaters.
The contribution of dairy farming on peat soil to N and P loading of surface water
Beek, C.L. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Schaik, F.H. van; Velthof, G.L. ; Oenema, O. - \ 2004
Nutrient Cycling in Agroecosystems 70 (2004)1. - ISSN 1385-1314 - p. 85 - 95.
waterverontreiniging - denitrificatie - drainagewater - melkveehouderij - stikstof - fosfor - uitspoelen - veengronden - nederland - water pollution - denitrification - drainage water - dairy farming - nitrogen - phosphorus - leaching - peat soils - netherlands - denitrification rates - inhibition - acetylene - balances
In agriculturally used peat land areas, surface water quality standards for nitrogen (N) and phosphorus (P) are frequently exceeded, but it is unclear to what extent agriculture is responsible for nutrient loading of the surface water. We quantified the contribution of different sources to the N and P loading of a ditch draining a grassland on peat soil (Terric Histosol) used for dairy farming in the Netherlands. Measurements were performed on N and P discharge at the end of the ditch, supply of N and P via inlet water, mineralization of soil organic matter, slush application, composition of the soil solution, and on N losses through denitrification in the ditch for 2 years (September 2000 to September 2002)
In agriculturally used peat land areas, surface water quality standards for nitrogen (N) and phosphorus (P) are frequently exceeded, but it is unclear to what extent agriculture is responsible for nutrient loading of the surface water. We quantified the contribution of different sources to the N and P loading of a ditch draining a grassland on peat soil (Terric Histosol) used for dairy fanning in the Netherlands. Measurements were performed on N and P discharge at the end of the ditch, supply of N and P via inlet water, mineralization of soil organic matter, slush application, composition of the soil solution, and on N losses through denitrification in the ditch for 2 years (September 2000 to September 2002). Discharge rates at the end of the ditch were 32 kg N ha(-1) y(-1) and 4.7 kg P ha(-1) y(-1). For N, 43 to 50% of the discharge was accounted for by applications of fertilizers, manure and cattle droppings, 17 to 31% by mineralization of soil organic matter, 8 to 27% by nutrient-rich deeper peat layers, 8 to 9% by atmospheric deposition and 3 to 4% by inlet water. For P, these numbers were 10 to 48% for applications of fertilizers, manure and cattle droppings, 2 to 14% mineralization of soil organic matter, 33 to 82% nutrient-rich peat layers and 5 to 6% inlet water. The results of this paper demonstrate that nutrient loading of surface water in peat land areas involves several sources of nutrients, and therefore, reducing one source to reduce nutrient inputs to surface water is likely to result in modest effectiveness.
Peilbeheer met FIW Multi-SWAP
Eertwegh, G.A.P.H. van den; Kroes, J.G. ; Smit, A.A.M.F.R. ; Schaik, F. van - \ 2003
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 36 (2003)20. - ISSN 0166-8439 - p. 28 - 31.
waterbeheer - watersystemen - grondwaterstand - waterbalans - modellen - oppervlaktewater - bodemwater - hydrologie - polders - nederland - waterstand - integraal waterbeheer - peilbeheer - water management - water systems - groundwater level - water balance - models - surface water - soil water - hydrology - netherlands - water level - integrated water management - water level management
Voor een weloverwogen integrale afweging bij de keuze van het waterpeil is kwantitatieve informatie nodig over het bodem-watersysteem. Omdat die informatie zich over verschillende bodems, grond- en oppervlaktewater uitstrekt, zijn geïntegreerde rekeninstrumenten nodig. Alterra en het Hoogheemraad van Rijnland ontwikkelden het 'Framework Integraal Waterbeheer MultiSWAP (FIW MultiSWAP ). Dit integreert op een moderne wijze de water- en zouthuishouding van bodems en oppervlaktewater
A comparison between farm gate balances and soil balances for 7 dairy farms in the Netherlands
Beek, C.L. ; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Brouwer, L. ; Oenema, O. - \ 2002
In: Proceedings 6th International Conference on diffuse pollution. - Amsterdam : IWA - p. 570 - 572.
A comparison between farm gate balances and soil surface balances for 7 dairy farms in the Netherlands
Beek, C.L. van; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Brouwer, L. ; Oenema, O. - \ 2002
In: Proceedings; 6th international conference on diffuse pollution. S.l., IWA, [2002] - p. 570 - 572.
bodemchemie - fosfor - landbouw - milieu - mineralenbalans - nutriëntenkringloop - stikstof - veehouderij - Zuid-Holland
Water and nutrient budgets at field and regional scale : travel times of drainage water and nutrient loads to surface water
Eertwegh, G.A.P.H. van den - \ 2002
University. Promotor(en): R.A. Feddes; J.L. Nieber. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058086990 - 260
drainage - stroming door macroporiën - hydraulisch geleidingsvermogen - voedingsstoffenbalans - waterbalans - modellen - nitraten - macropore flow - hydraulic conductivity - nutrient balance - nitrates - water balance - models
<FONT FACE="Abadi MT Condensed Light,Arial Narrow"><em><p>Keywords</em> : water and nutrient budget, travel time of drainage water, dual-porosity concept, agricultural nutrient losses, loads to surface water, field-scale experiments, regional-scale approach.</p><p> </p><p>Nitrogen and phosphorus loads to surface waters have caused eutrophication problems in the Netherlands. Currently, surface water quality standards are not met due to loads from point and diffuse sources. Linking agricultural nutrient budget surpluses to observed losses of nutrients to the surface water by drainage requires water and nutrient balances as well as a travel time distribution of drainage water. In this research <em>the travel time of drainage water was estimated by using steady-state flow analysis</em> as well as <em>transient modeling i.e., using a 2D dual-porosity water flow and solute transport code</em> . To analyze and estimate nutrient loads to the surface water, this <em>research covered both field-scale</em> analyses as well as <em>a regional-scale approach</em> .</p><p>At the <em>Flevoland field experimental site</em> , arable crops were grown on clay soil. The presence of a non-ripened clay layer in the soil profile appeared to be a key factor in the division of total drainage into tile drainage, drainage through a collecting and draining ditch, and drainage through the regional surface water. Tile drainage in the 1992-1994 period was between 50% and 85% of the total drainage. Nutrient losses by drainage were 55-86 kg ha <sup>-1</SUP> a <sup>-1</SUP> N and less than 0.5 kg ha <sup>-1</SUP> a <sup>-1</SUP> P and measured nutrient loads of drainage water exceeded the nutrient balance surpluses. The travel time distribution was first estimated by using a steady-state approach, and then confirmed by transient modeling, with some deviations, mainly during dry years. The travel time distribution of drainage showed that 50-60% of the local drainage water had a travel time of less than two years. Taking the travel time distribution into account, the observed N-loads of drainage water could be reasonably predicted. The P-surplus was almost fully adsorbed by the clay soil. The <em>Hupsel-Assink field experimental site</em> was located on grassland on a loamy sand. About 70% of total drainage was discharged by tile drains in the 1993-1994 period. N-losses by drainage were 165 kg ha <sup>-1</SUP> a <sup>-1</SUP>N and the calculated P-loads were unreliable. About 50-70% of the drainage water had a travel time of less than two years. The travel time distribution was estimated by using a simple steady-state approach, and then confirmed by transient modeling. Using the travel time distribution, the observed drainage N-loads could be reasonably predicted. The P-surplus was almost fully adsorbed by the loamy sand. Both field experiments showed the relevance and importance of a thorough data analysis and of the travel time distribution of drainage water, which is needed to interpret and link agricultural practices to nutrient losses by drainage.</p><p>The <em>Regional scale approach</em> estimated annual water flow and solute loads to the regional surface water, taking point sources and groundwater seepage into account. Annual water, salt, nitrogen, and phosphorus budgets were calculated for the <em>Hoge Afdeling region in the Flevopolder area</em> (1988-1999) and the <em>Hupsel brook basin</em> (1985-1994). A regional-scale travel time distribution of drainage water was estimated. Annual averages of nutrient loads to the regional surface water were well predicted. Nutrient losses by drainage from agricultural land and groundwater seepage were important sources in the Hoge Afdeling region, whereas in the Hupsel brook basin, nutrient losses by drainage from agricultural land were the main source. Accurate solute load estimates of the regional surface water based on well-designed surface-water-quality monitoring programs proved beneficial.
Praktijkproef Nutriëntenbalans : Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater via drainagewater van akkerbouwpercelen op zavelgrond
Eertwegh, G.A.P.H. van den; Hoekstra, J.R. ; Meinardi, C.R. - \ 1999
Wageningen : Wageningen Universiteit (Rapport / Sectie Waterhuishouding, Departement Omgevingswetenschappen, Universiteit Wageningen 75) - 124
drainagewater - waterverontreiniging - oppervlaktewater - nitraten - fosfaten - akkerbouw - lichte zavel - nederland - zeeland - drainage water - water pollution - surface water - nitrates - phosphates - arable farming - sandy loam soils - netherlands
Water- en nutriëntenhuishouding van het stroomgebied van de Hupselse Beek
Eertwegh, G.A.P.H. van den; Meinardi, C.R. - \ 1999
Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Sectie Waterhuishouding, Wageningen Universiteit 74) - 138
waterbalans - rivieren - voedingsstoffen - voedingsstoffenbalans - nederland - gelderland - achterhoek - water balance - rivers - nutrients - nutrient balance - netherlands
Agricultural non-point load of nitrogen to surface waters : A regional estimation in GIS
Klein, J.J.M. de; Eertwegh, G.A.P.H. van den; Huis in 't Veld, F.B. - \ 1999
In: GIS technologies and their environmental applications / Brebbia, C.A., Pascolo, P., UK : WITpress - p. 75 - 85.
Modeling multidimentional water flow and solute transport in dual-porosity soils.
Nieber, J. ; Eertwegh, G. van den; Feddes, R.A. - \ 1998
AHPCRC series 98 (1998)39. - p. 1 - 13.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.