Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 21 - 40 / 103

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Fransen
Check title to add to marked list
The emissions gap report 2013 - A UNEP Synthesis Report
Elzen, M.G.J. den; Fransen, T. ; Rogner, H.H. ; Luderer, G. ; Rogelj, J. ; Schaeffer, R. ; Neufeldt, H. ; Hoehne, N.E. ; Morgan, J. ; Olhoff, A. - \ 2013
Nairobi, Kenya : United Nations Environment Programme - ISBN 9789280733532 - 45
Recensie : Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864
Cruijningen, P.J. van - \ 2013
Holland: regionaal-historisch tijdschrift 2013 (2013). - ISSN 0166-2511
The Dutch Q fever outbreak in perspective: Genotyping as a tool for source tracing and epidemiological investigation
Tilburg, J.H.H.C. ; Roest, H.I.J. ; Nabuurs-Fransen, M.H. ; Horrevorts, A.M. ; Klaassen, C.H.W. - \ 2013
Bodemleven en organische stof, hoekstenen van een gezonde bodem
Fransen, N. ; Os, G.J. van - \ 2013
Fruitteelt-nieuws 2013 (2013)26. - p. 10 - 10.
Leidraad beheersing eikenprocessierups : update 2013
Fransen, J.J. ; Alterra - Centrum Landschap, - \ 2013
Wageningen : Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit/Alterra - 51
thaumetopoea processionea - insecten - insectenplagen - plagenbestrijding - openbaar groen - volksgezondheid - bestrijdingsprogramma - besluitvorming - monitoring - nederland - insects - insect pests - pest control - public green areas - public health - control programmes - decision making - netherlands
De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Om gezondheidsklachten te voor- kómen blijkt het in de praktijk niet eenvoudig op het juiste moment op de meest adequate manier op te treden. Allereerst moet men een antwoord hebben op de twee vragen: Waar is eikenprocessierups aanwezig in mijn beheersgebied? Treedt eikenprocessierups in hoeveelheden op die overlast kunnen veroorzaken? Voor beantwoording van deze vragen spelen waarnemen en registreren een belangrijke rol. Vervolgens zal men een afweging moeten maken welke beheersingsmethoden men gaat toepassen waarbij ongewenste ecologische effecten vermeden moeten worden. Met deze geactualiseerde leidraad worden bouwstenen voor de professionele beheerders aangereikt om goede beheerkeuzen te maken. Het hart van de leidraad bestaat uit een stappenplan. Door dit stappenplan te volgen kan men komen tot een afgewogen en verantwoord beheer, waarbij men streeft naar een ecologisch duurzaam evenwicht met zo min mogelijk overlast voor mens en dier.
Stadsklimaat ontwerpen
Lenzholzer, S. - \ 2013
In: Almanak 2012 / Platteeuw, S., Widdershoven, M.H., Berg, S.J.D., Borsje, J., Fransen, M., Wageningen : Stichting Genius Loci - p. 50 - 53.
Genotyping Reveals the Presence of a Predominant Genotype of Coxiella burnetii in Consumer Milk Products
Tilburg, J.J.H.C. ; Roest, H.I.J. ; Nabuurs-Fransen, M.H. ; Horrevorts, A.M. ; Klaassen, C.H.W. - \ 2012
Journal of Clinical Microbiology 50 (2012)6. - ISSN 0095-1137 - p. 2156 - 2158.
q-fever
Real-time PCR shows the widespread presence of Coxiella burnetii DNA in a broad range of commercially available milk and milk products. MLVA genotyping shows that this is the result of the presence of a predominant C. burnetii genotype in the dairy cattle population.
Letter to the editor: Epidemic Genotype of Coxiella burnetii among Goats, Sheep, and Humans in the Netherlands
Tilburg, J.J.H.C. ; Roest, H.I.J. ; Buffet, S. ; Nabuurs-Fransen, M.H. ; Horrevorts, A.M. ; Raoult, D. ; Klaassen, C.H.W. - \ 2012
Emerging Infectious Diseases 18 (2012)5. - ISSN 1080-6040 - p. 887 - 889.
q-fever outbreak
Genotypic Diversity of Coxiella burnetii in the 2007-2010 Q Fever Outbreak Episodes in The Netherlands
Tilburg, J.J.H.C. ; Rossen, J.W.A. ; Hannen, E.J. van; Melchers, W.J.G. ; Hermans, M.H.A. ; Bovenkamp, J. van de; Roest, H.I.J. ; Bruin, A. de; Nabuurs-Fransen, M.H. ; Horrevorts, A.M. ; Klaassen, C.H.W. - \ 2012
Journal of Clinical Microbiology 50 (2012)3. - ISSN 0095-1137 - p. 1076 - 1078.
pcr
The genotypic diversity of Coxiella burnetii in clinical samples obtained from the Dutch Q fever outbreak episodes of 2007-2010 was determined by using a 6-locus variable-number tandem repeat analysis panel. The results are consistent with the introduction of one founder genotype that is gradually diversifying over time while spreading throughout The Netherlands.
Analyse luchtsysteem Marjoland IV
Bontsema, J. ; Baas, R. ; Fransen, J. ; Voogt, J.O. ; Weel, P.A. van - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1171) - 118
kastechniek - binnenklimaat - temperatuur - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - rozen - nederland - glastuinbouw - klimaatregeling - greenhouse technology - indoor climate - temperature - conditioned cultivation - cultural methods - roses - netherlands - greenhouse horticulture - air conditioning
Bij Marjoland in Waddinxveen is een installatie aangebracht waarmee via slurven een mengsel van opgewarmde buitenlucht en gecirculeerde kaslucht onder het gewas wordt geblazen. Daarmee hoopt men kleinere temperatuurverschillen in de kas te krijgen en vocht op een goedkopere wijze af te voeren dan met een minimum buis. Uit metingen bleek dat de horizontale temperatuurverschillen veroorzaakt werden door een koude luchtstroom boven het doek die niet met de luchtblaasinstallatie gecompenseerd konden worden, maar wel met verticale schotten boven het schermdoek. Na deze ingreep is geleidelijk de verhouding kaslucht en buitenlucht zodanig gewijzigd, dat er steeds meer buitenlucht werd toegevoerd. Daarmee kon nagenoeg altijd het vochtdeficit boven 2,0 g/kg worden gehouden. Afhankelijk van de buitencondities werd 60 g/m2kas/uur vocht afgevoerd. Er was weinig energie nodig voor de ventilatoren en voor het opwarmen van de buitenlucht. De minimum buis kon 8 graden lager en de rookgaskoeler van de WKK werd beter benut.
Molecular epidemiology of Coxiella burnetii from ruminants in Q fever outbreak, the Netherlands.
Roest, H.I.J. ; Ruuls, R.C. ; Tilburg, J.H.H.C. ; Nabuurs-Fransen, M.H. ; Klaassen, C.H.W. ; Vellema, P. ; Brom, R. Van den; Dercksen, D. ; Wouda, W. ; Spierenburg, M. ; Spek, A.N. Van der; Buijs, R. ; Willemsen, P.T.J. - \ 2011
Emerging Infectious Diseases 17 (2011)4. - ISSN 1080-6040 - p. 668 - 675.
goats - history
Q fever is a zoonosis caused by the bacterium Coxiella burnetii. One of the largest reported outbreaks of Q fever in humans occurred in the Netherlands starting in 2007; epidemiologic investigations identified small ruminants as the source. To determine the genetic background of C. burnetii in domestic ruminants responsible for the human Q fever outbreak, we genotyped 126 C. burnetii–positive samples from ruminants by using a 10-loci multilocus variable-number tandem-repeat analyses panel and compared them with internationally known genotypes. One unique genotype predominated in dairy goat herds and 1 sheep herd in the human Q fever outbreak area in the south of the Netherlands. On the basis of 4 loci, this genotype is similar to a human genotype from the Netherlands. This finding strengthens the probability that this genotype of C. burnetii is responsible for the human Q fever epidemic in the Netherlands
Motieven voor (non) participatie in leefstijlinterventie van lage SES in de eerste lijn. Poster presentatie 2
Abdesslem, F. ; Wel, M. van der; Fransen, G. ; Vaandrager, L. - \ 2011
In: Nederlands Congres Volksgezondheid 2011 on Duurzame Gezondheid, Amsterdam, The Netherlands, 6-7 April 2011. - - p. 63 - 63.
Opgelet: teken en processierupsen
Vliet, Arnold van - \ 2010
insect pests - trees - pest control
Teken en eikenprocessierupsen zijn in opmars. Ook in eigen achtertuin kan het barsten van de teken, ontdekte de Wageningse onderzoeker Arnold van Vliet. We weten eigenlijk nog zo weinig van teken, zegt hij. Joke Fransen van de Plantenziektenkundige Dienst zegt hetzelfde over de eikenprocessierups
Samenwerking gebaat bij positieve houding omgeving
Smit, A.B. - \ 2010
In: Wil er snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga dan samen!. - Den Bosch : Hogeschool HAS Den Bosch / HAS Kennis Transfer, LEI Wageningen UR / AgroCenter voor Duurzaam Ondernemen, Groene Kennis Coöperatie - p. 14 - 15.
ATP Changes the Fluorescence Lifetime of Cyan Fluorescent protein via an Interaction with His148
Borst, J.W. ; Willemse, M. ; Slijkhuis, R. ; Krogt, G. ; Laptenok, S. ; Jalink, K. ; Wieringa, B. ; Fransen, J.A.M. - \ 2010
PLoS ONE 5 (2010)11. - ISSN 1932-6203 - 7 p.
energy-transfer - variant - fret - cell - spectroscopy - chromophore - binding - decays
Recently, we described that ATP induces changes in YFP/CFP fluorescence intensities of Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) sensors based on CFP-YFP. To get insight into this phenomenon, we employed fluorescence lifetime spectroscopy to analyze the influence of ATP on these fluorescent proteins in more detail. Using different donor and acceptor pairs we found that ATP only affected the CFP-YFP based versions. Subsequent analysis of purified monomers of the used proteins showed that ATP has a direct effect on the fluorescence lifetime properties of CFP. Since the fluorescence lifetime analysis of CFP is rather complicated by the existence of different lifetimes, we tested a variant of CFP, i.e. Cerulean, as a monomer and in our FRET constructs. Surprisingly, this CFP variant shows no ATP concentration dependent changes in the fluorescence lifetime. The most important difference between CFP and Cerulean is a histidine residue at position 148. Indeed, changing this histidine in CFP into an aspartic acid results in identical fluorescence properties as observed for the Cerulean fluorescent based FRET sensor. We therefore conclude that the changes in fluorescence lifetime of CFP are affected specifically by possible electrostatic interactions of the negative charge of ATP with the positively charged histidine at position 148. Clearly, further physicochemical characterization is needed to explain the sensitivity of CFP fluorescence properties to changes in environmental (i.e. ATP concentrations) conditions.
Vrijwel alle onderzoeken positief - Special 'Het Nieuwe Telen'
Marcelis, L.F.M. ; Dueck, T.A. ; Noort, F.R. van; Kromwijk, J.A.M. ; Labrie, C.W. ; Zwart, H.F. de; Fransen, J. ; Mei, M. van der; Beukel, J. van den - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)23. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
tuinbouw - kassen - gewaskwaliteit - proeven - landbouwkundig onderzoek - bereikt resultaat - sierplanten - snijbloemen - energiebesparing - glastuinbouw - kastechniek - horticulture - greenhouses - crop quality - trials - agricultural research - achievement - ornamental plants - cut flowers - energy saving - greenhouse horticulture - greenhouse technology
Uit vrijwel alle proeven met Het Nieuwe telen blijkt dat er nog veel energie te besparen valt. Bovendien wordt de kwaliteit van de producten er niet minder op. De resultaten van de diverse onderzoeken op een rij.
The influence of regulatory fit on evaluation and intentions to buy genetically modified foods: The mediating role of social identification
Fransen, M.L. ; Reinders, M.J. ; Bartels, J. ; Maassen, R.L. - \ 2010
Journal of Marketing Communications 16 (2010)1. - ISSN 1352-7266 - p. 5 - 20.
The present study examines how communicated messages could be effective in affecting consumers' attitudes and behavioural intentions regarding genetically modified (GM) foods. Based on Regulatory Focus Theory, it was hypothesized that exposure to a communication message matching a consumer's regulatory orientation (i.e. regulatory fit) leads to more positive attitudes and greater willingness to buy GM foods than exposure to a communication message that does not match with consumer's regulatory orientation. Moreover, it was expected that social identification with the consumer of GM foods mediates the relationship between both regulatory fit and attitudes and regulatory fit and behavioural intentions. The results support our hypotheses by showing that communicated messages that are congruent (vs incongruent) with consumers' regulatory orientations enhanced social identification with the consumer of GM foods, which, in turn, positively affected attitudes and behavioural intentions. Management implications for designing informative messages regarding GM foods are discussed.
"Wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver komen ga dan samen" : onderwijsdag ondernemerschap 21 januari 2010
Fransen, L. ; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den - \ 2010
Den Bosch [etc.] : HAS [etc.] - 47
onderwijs - ondernemerschap - samenwerking - coöperatieve activiteiten - kennis - innovaties - ketenmanagement - communities of practice - kennisoverdracht - bijscholing - education - entrepreneurship - cooperation - cooperative activities - knowledge - innovations - supply chain management - knowledge transfer - continuing training
Overzicht van diverse vormen van samenwerking en samenwerkingsprojecten die aan bod zijn gekomen tijdens de Onderwijsdag Ondernemerschap
Environmental impact assessment of the pangasius sector in the Mekong Delta
Bosma, R.H. ; Hanh, C.T.T. ; Potting, J. ; Anh, P.T. ; Dung, V.V. ; Fransen, M. ; Hien, H.T.T. ; Hong, P.T.T. ; Minh, N.T. ; Tuan, T.T. ; Phong, L.T. ; Vuong, D.Q.T. ; Yen, T. ; Ut, V.N. - \ 2009
Wageningen : Wageningen University - 57
aquacultuur - vis - milieueffect - milieuafbraak - milieubeheer - bedrijfsvoering - vietnam - aquacultuur en milieu - milieu-analyse - economische aspecten - aquaculture - fish - environmental impact - environmental degradation - environmental management - management - aquaculture and environment - environmental analysis - economic aspects
In the past seven years the export of white pangasius fillets grew fast. The culture method shifted to intensive production of striped catfish (Ca Tra) in deep ponds because this is more efficient than the pen and cage culture of Ca Basa. Today, striped catfish comprises more than 90 % of the culture. The increased production was achieved by producers investing in large ponds. The market chain is gearing towards vertical integration. Most farms keep fish at relatively high densities of 15 to 25 fish/m3 in ponds having a depth of up to 4m, and are advised to exchange daily 20 to 40% of the water. The sustainability of the sector is threatened due to the increased environmental pressure, and hampered by the growing cost of inputs and reduced farm-gate prices of the fish. The Environmental Impact Assessment (EIA) intends to identify measures for preventing or mitigating the environmental impacts of catfish culture in the Mekong Delta. The EIA was a seven-step process during which we interacted twice with part of the main stakeholders. To build trust among the stakeholders from the sector, we conducted the scoping and goal setting with them.
Effect van "Ruimte voor Geo-informatie" op GIScience in Nederland : eindrapport RGI-402
Veller, M.G.P. van; Fransen, H. ; Duizendstraal, M.B. ; Gerritsma, W. - \ 2009
Wageningen : Bibliotheek Wageningen UR - 39
geografische informatiesystemen - periodieken - dissertaties - evaluatie - prestatieniveau - bibliothecarisambt - wetenschap - geographical information systems - periodicals - theses - evaluation - performance - librarianship - science
This report describes bibliometric analyses of the scientific output of GIScience in the Netherlands over the period 1999-2007. The bibliometric analyses have been based upon bibliographic data from articles published in 12 peer reviewed GIScience journals, articles in two professional journals and PhD theses which have been published at Dutch universities. Based upon these sources information is obtained for the publication output and citation impact of the Netherlands in an international context, the (inter)national co-operation of Dutch organizations with other organizations when publishing on geographic information systems in scientific literature and information on both scientific output in GIScience as well as related scientific disciplines for authors from the Netherlands. The bibliometric results obtained for GIScience are discussed in relation to science as a whole for the Netherlands.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.