Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 2226

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Groen
Check title to add to marked list
Zeekraal bevordert het ontstaan van kwelders. Maar hoe precies?
Baptist, Martin - \ 2019
Green Plant Biotechnology at work
Bovy, A.G. ; Heusden, A.W. van; Kreike, C.M. ; Peer, A.F. van; Salentijn, E.M.J. ; Schouten, H.J. ; Smulders, M.J.M. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
The pages below contain the topics, questions, and instruction of a course on Plant Biotechnology and Molecular Plant Breeding, which is taken by students at the Universities of Applied Sciences in the Netherlands who specialize in Green Biotechnology. In the course they learn about the use of molecular techniques for applications in plant breeding companies and in related research in The Netherlands.
Fruitteelt en Boomkwekerij 2030 Home
Balk, Peter ; Dalfsen, P. van; Harteveld, D.O.C. ; Heiden, Alma van der; Reuler, H. van; Sluis, B.J. van der - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Kruiden voor landbouwhuisdieren
Groot, M.J. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Dossier Nature Based Solutions
Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.
Dossier Smart Farming
Been, T.H. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Smart Farming, precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen, is een razend snel groeiend terrein waar techniek, data en kennis bij elkaar komen om nieuwe diensten mogelijk te maken die 10 jaar geleden nog niet voor mogelijk werden gehouden. Eerste stappen bleven steken door een gebrek aan rekenkracht, beschikbare infrastructuur en betaalbare techniek. Rond 2010 vond een kentering plaats. 4G, satellietbeelden, drones, goedkope plaatsbepaling, open software, web-based applications en verbeterde en goedkopere techniek gaven een nieuwe impuls aan Smart Farming met Big Data.
Keuzedeel Landbouwhuisdieren (MBO)
Ruis, M.A.W. ; Vorderman, Evert ; Dijk, Nienke van; Fokkema, R. ; Visser, Annewies ; Hessel, Huub ; Hoorweg, Fleur ; Groffen, H. ; Korsten, C. ; Goot, L. van der; Hoop, O. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Burgerinitiatieven in het groen
Mattijssen, T.J.M. - \ 2019
Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)154. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 6.
social participation - community involvement - social consciousness - nature conservation policy
Groen van onderop, De Duurzame 100 nieuwe stijl
Buijs, Arjen - \ 2019

interview met Arjen Buijs in katern de Verdieping van Trouw

In de nieuwe Duurzame 100 staan burgers centraal
Buijs, Arjen - \ 2019
Ontwerpen van stedelijke wateromgevingen die echt verkoelen
Lenzholzer, S. - \ 2019
Vakblad Groen 75 (2019)1. - ISSN 1660-3534 - p. 20 - 23.
urban climate - Urban design - water bodies
Melkveehouderij en duurzaamheid : Dossier
Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.
Effects of cultivation practices on the nutritional value of crops : Wiki
Delden, S.H. van; Nijhuis, A.P. ; Talsma, E.F. ; Verdonk, J.C. ; Vos, C.H. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
This document was written for a Wageningen UR Knowledge Share (WURKS) programme in 2018. The aim of WURKS programmes is to keep educational content of the agronomic sector up to date and is financed by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV). This specific program is targeted at “Tuin- en Akkerbouw” students at applied Universities (HBO) in the Netherlands.
The effect of pectoral block type II on persistent pain : Follow up of a randomised trial and hypotheses for further analyses
Versyck, Barbara ; Groen, Gerbrand ; Kampen, Jarl ; Houwe, Patrick Van - \ 2019
European journal of anaesthesiology 36 (2019)1. - ISSN 0265-0215 - p. 75 - 77.
Handboek Vegetatiekunde
Janssen, J.A.M. ; Schaminee, J.H.J. ; Loon, H. van; Genderen, R.A. van - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Greenery and Healthcare : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - herstel
Greenery in and around nursing homes, hospitals and other clinics is good for the climate inside and outside the building, and has a positive effect on patient’s state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery for recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery
Verstedelijkingsopgave als groene challenge : 8 tips om groen effectief in te zetten!
Snep, Robbert - \ 2019
Ecosysteemdiensten voor de stad : groen voor een meer duurzame stad
Hiemstra, Jelle - \ 2019
Greenery and residential : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
Greenery in and around houses and apartments is good for the (living) environment in and around the buildings. It has a positive effect on the health and general well-being of residents and visitors. This document provides information on how homes and well-being can benefit from greenery, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Groen als integrerend kader : naar een vitale binnenstad van Doetinchem
Cate, Bram ten; Grashof-Bokdam, Carla ; Kruit, Jeroen ; Schoonderbeek, Jeroen ; Weggemans, Ruben ; Stuijt, Rob ; Duin, Duco ; Akker, Stefan van den; Brouwers, Chanine ; Dell’Oro, Matteo ; Lührmann, Jullian ; Neer, Sibylla ; Pieterse, Chantal - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 347) - ISBN 9789463435482 - 30
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.