Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 100 / 2233

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Groen
Check title to add to marked list
Nationale Milieudag 2019
Burg, Sander van den - \ 2019
Workshop over zeewier. Licht op groen voor de zee­boerderij
Sessie 1A - Seagriculture - voedsel­productie op zee
Maar liefst 70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Anders dan velen verwachten, liggen juist hier tal van mogelijkheden voor voedselproductie met geen of geringe milieu-impact. Met name zeewier biedt veel potentie. Kan dit zeegewas zich ontwikkelen tot de aardappel van de toekomst?
‘Gemeenten moeten geen rode pen hanteren, maar open en faciliterend zijn’
Aalbers, Carmen - \ 2019

Wur-onderzoek: hoe kunnen gemeenten groene bedrijfs- en burgerinitiatievenhelpen slagen?

Paardengenomica: wiki Groen Kennisnet
Ducro, B.J. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Genomica (of genomics) verwijst naar de techniek waarmee we de opbouw en de werking van het DNA kunnen bestuderen. Op het DNA ligt de genetische aanleg voor de bouw en functionering van het lichaam. Dus als we het DNA beter kunnen lezen en begrijpen dan kunnen we een betere inschatting van de genetische aanleg maken. Genomica doet nu in snel tempo zijn intrede in de paardenfokkerij. Het wordt al veelvuldig gebruikt in de fokkerij van landbouwhuisdieren zoals koeien, varkens en kippen, en heeft tot grote veranderingen in de fokprogramma’s geleid. Genomica biedt grote voordelen waardoor we efficiënter kunnen fokken en dus ook sneller vooruit kunnen gaan.
Kracht van tegel-voor-plantruilacties is dat er weinig voor nodig is om al een effect te hebben
Krekels, Daan ; Metselaar, K. ; Spijker, J.H. - \ 2019
Vakblad Groen 2019 (2019)05. - ISSN 1660-3534 - p. 18 - 21.
Dossier Groenbemesters
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
De keuze voor groenbemesters is van veel factoren afhankelijk zoals bodemeigenschappen en gewasrotatie. Om studenten te laten kennismaken met de problematiek wordt er in een WURKS-project een lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentatie voor het onderwijs en opdrachten.
Informatievaardigheden mbo-groen : Zoeken, evalueren en gebruiken van informatiebronnen in het groene onderwijs.
Harmelen, M.J. van; Genderen, R.A. van; Smithuis, Justine - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
information literacy - information retrieval - databases - internet - textbooks - skills - agricultural education - information technology - usage - intermediate vocational training - teachers

Inzet groen voor natuurlijke plaagbestrijding vereist maatwerk
Bianchi, F.J.J.A. ; Werf, W. van der; Baveco, J.M. ; Sukkel, W. - \ 2019
Vakblad Groen 75 (2019)01. - ISSN 1660-3534 - p. 26 - 28.
Zeekraal bevordert het ontstaan van kwelders. Maar hoe precies?
Baptist, Martin - \ 2019
Green Plant Biotechnology at work
Bovy, A.G. ; Heusden, A.W. van; Kreike, C.M. ; Peer, A.F. van; Salentijn, E.M.J. ; Schouten, H.J. ; Smulders, M.J.M. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
The pages below contain the topics, questions, and instruction of a course on Plant Biotechnology and Molecular Plant Breeding, which is taken by students at the Universities of Applied Sciences in the Netherlands who specialize in Green Biotechnology. In the course they learn about the use of molecular techniques for applications in plant breeding companies and in related research in The Netherlands.
Fruitteelt en Boomkwekerij 2030 Home
Balk, Peter ; Dalfsen, P. van; Harteveld, D.O.C. ; Heiden, Alma van der; Reuler, H. van; Sluis, B.J. van der - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Kruiden voor landbouwhuisdieren
Groot, M.J. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - goats - turkeys - rabbits - dairy cattle - poultry - sheep - pigs - veal calves - animal nutrition - animal health
Dossier Nature Based Solutions
Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
urban planning - ecosystem services - urban areas - greening - health - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - population education - mobility - well-being - gardens - air pollution
Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.
Dossier Smart Farming
Been, T.H. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Smart Farming, precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen, is een razend snel groeiend terrein waar techniek, data en kennis bij elkaar komen om nieuwe diensten mogelijk te maken die 10 jaar geleden nog niet voor mogelijk werden gehouden. Eerste stappen bleven steken door een gebrek aan rekenkracht, beschikbare infrastructuur en betaalbare techniek. Rond 2010 vond een kentering plaats. 4G, satellietbeelden, drones, goedkope plaatsbepaling, open software, web-based applications en verbeterde en goedkopere techniek gaven een nieuwe impuls aan Smart Farming met Big Data.
Keuzedeel Landbouwhuisdieren (MBO)
Ruis, M.A.W. ; Vorderman, Evert ; Dijk, Nienke van; Fokkema, R. ; Visser, Annewies ; Hessel, Huub ; Hoorweg, Fleur ; Groffen, H. ; Korsten, C. ; Goot, L. van der; Hoop, O. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal health - animal behaviour - animal nutrition - education
Burgerinitiatieven in het groen
Mattijssen, T.J.M. - \ 2019
Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)154. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 6.
social participation - community involvement - social consciousness - nature conservation policy
Groen van onderop, De Duurzame 100 nieuwe stijl
Buijs, Arjen - \ 2019

interview met Arjen Buijs in katern de Verdieping van Trouw

In de nieuwe Duurzame 100 staan burgers centraal
Buijs, Arjen - \ 2019
Ontwerpen van stedelijke wateromgevingen die echt verkoelen
Lenzholzer, S. - \ 2019
Vakblad Groen 75 (2019)1. - ISSN 1660-3534 - p. 20 - 23.
urban climate - Urban design - water bodies
Melkveehouderij en duurzaamheid : Dossier
Beldman, A.C.G. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
animal welfare - animal production - dairy cattle - animal housing - animal behaviour - animal nutrition - animal health
Dit dossier bevat een overzicht van informatie over duurzaamheid en melkveehouderij. Omdat duurzaamheid een breed begrip is kan het overzicht niet compleet zijn. De nadruk ligt op de centrale thema’s zoals die binnen Duurzame Zuivelketen worden opgepakt. Het dossier bevat onder andere presentaties over duurzaamheidsprestaties en hun ontwikkelingen in de loop van de tijd. Daarnaast is er aandacht voor de relatie ondernemerschap en duurzaamheid, bij voorbeeld met informatie over best presterende bedrijven. Ook is er informatie over duurzaamheid in de melkveehouderij in internationaal verband.
Effects of cultivation practices on the nutritional value of crops : Wiki
Delden, S.H. van; Nijhuis, A.P. ; Talsma, E.F. ; Verdonk, J.C. ; Vos, C.H. de - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
This document was written for a Wageningen UR Knowledge Share (WURKS) programme in 2018. The aim of WURKS programmes is to keep educational content of the agronomic sector up to date and is financed by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV). This specific program is targeted at “Tuin- en Akkerbouw” students at applied Universities (HBO) in the Netherlands.
The effect of pectoral block type II on persistent pain : Follow up of a randomised trial and hypotheses for further analyses
Versyck, Barbara ; Groen, Gerbrand ; Kampen, Jarl ; Houwe, Patrick Van - \ 2019
European journal of anaesthesiology 36 (2019)1. - ISSN 0265-0215 - p. 75 - 77.
Handboek Vegetatiekunde
Janssen, J.A.M. ; Schaminee, J.H.J. ; Loon, H. van; Genderen, R.A. van - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Greenery and Healthcare : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - hospitals - patient care - patients - well-being - public green areas - botanical gardens - plantations - social welfare - health indicators - stress - rehabilitation - gezondheid - ziekenhuizen - patiëntenzorg - patiënten - welzijn - openbaar groen - botanische tuinen - beplantingen - sociaal welzijn - gezondheidsindicatoren - herstel
Greenery in and around nursing homes, hospitals and other clinics is good for the climate inside and outside the building, and has a positive effect on patient’s state of mind and ability to recover, as well as the general well-being of patients, staff and visitors. This document provides information on the benefits of greenery for recovery and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery
Verstedelijkingsopgave als groene challenge : 8 tips om groen effectief in te zetten!
Snep, Robbert - \ 2019
Ecosysteemdiensten voor de stad : groen voor een meer duurzame stad
Hiemstra, Jelle - \ 2019
Greenery and residential : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
Greenery in and around houses and apartments is good for the (living) environment in and around the buildings. It has a positive effect on the health and general well-being of residents and visitors. This document provides information on how homes and well-being can benefit from greenery, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Groen als integrerend kader : naar een vitale binnenstad van Doetinchem
Cate, Bram ten; Grashof-Bokdam, Carla ; Kruit, Jeroen ; Schoonderbeek, Jeroen ; Weggemans, Ruben ; Stuijt, Rob ; Duin, Duco ; Akker, Stefan van den; Brouwers, Chanine ; Dell’Oro, Matteo ; Lührmann, Jullian ; Neer, Sibylla ; Pieterse, Chantal - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 347) - ISBN 9789463435482 - 30
Onderzoek naar relatie aanspoelen zeekoeten en containerramp
Leopold, Mardik - \ 2019
Heeft de sterfte van zeekoeten op de Noordzee te maken met de gezonken containers?
Leopold, Mardik - \ 2019
Overdosis zonnebrandcrème funest voor koraal rond Bonaire
Slijkerman, Diana - \ 2019
Agro Food Robotica: wiki
Nieuwenhuizen, A.T. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
Voor zowel monitoring van gewassen als van geoogste producten, als voor robotisering van teelt-, oogst-, -opslag en verwerkingshandelingen, is de verwerking van camerabeelden en beeldanalyse cruciaal. In de nabije toekomst wordt dit steeds belangrijker op werkplekken in AgriFood. Via dit WURKS project wordt een begin gemaakt met nauwe samenwerking tussen WUR en Groene onderwijs op gebied AgroFoodRobotics. In deze wiki kan de docent lesmateriaal en ondersteunend filmmateriaal vinden, zodat studenten op HBO en MBO zich de beginselen van Machine Vision ook wel beeldverwerking en daarop aansluitend aansturing van robots eigen kunnen maken.
WUR deelt ecologische kennis met Groen Onderwijs
Bakema, Frank - \ 2019
KASSIM : Wiki
Swinkels, G.L.A.M. ; Boedijn, Alexander - \ 2019
Groen Kennisnet
Kassim is ontwikkeld door Wageningen University & Research business unit Glastuinbouw en Wageningen Environmental Research. Het project is gefinancierd door Wageningen UR Knowledge Sharing (WURKS), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de Stichting Programmafonds Glastuinbouw in het kader van het onderzoeksprogramma Kas als Energiebron.
Vertical Farming : teelt en keten
Wubben, E.F.M. ; Schans, J.W. van der; Gelder, A. de; Looman, B.H.M. ; Nijman, J. - \ 2019
Groen Kennisnet
Dit leerboek is ontwikkeld is het resultaat van het WURKS-project Vertical Farming – teelt en keten. Het leerboek is gemaakt binnen de wiki-omgeving van Groen Kennisnet en is bedoeld voor MBO en HBO.
Dossier multidisciplinaire voedselinnovatie
Sijtsema, S.J. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
WURKS-project in samenwerking met Groen Kennisnet. Om tot succesvolle productinnovatie te komen is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Samenwerking tussen stakeholders van verschillende disciplines en het begrijpen van het perspectief van de consument is hierbij van groot belang. Dit dossier presenteert een aantal theorieën over productontwikkeling en interne en externe communicatie op het gebied van multidisciplinair innoveren in de voedselindustrie.
Dossier Circulaire & Biobased Economy
Wubben, E.F.M. - \ 2019
Groen Kennisnet
biobased economy - bioenergy - biomass - renewable energy - biobased materials - biobased chemistry - clothing - bioplastics - fibres
The dossier Circular & Biobased Economy provides a great view on sustainable innovations that have WUR Inside. The chosen topics are as diverse as bioplastics for restoring ecosystems till promoting circular fashion. You can run these six knowledge clips in both English and Dutch, as so is the leading information. Finally, all related WUR-publications are only one click away.
Dossier consumer connection in short food chains
Sijtsema, S.J. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2019
Groen Kennisnet
WURKS-project in samenwerking met Groen Kennisnet, 2019. Er is een toenemende behoefte bij ondernemers om in korte ketens te willen stappen. In de praktijk is het voor korteketenondernemers zeer lastig gebleken om een gezond verdienmodel te ontwikkelen. Daarbij blijkt het interpreteren van het consumentengedrag zeer lastig en een cruciaal onderdeel voor succes. In dit dossier wordt uitgelegd hoe je consumentengedrag kunt begrijpen en beïnvloeden. De gevolgen voor het businessmodel lichten we toe.
EenVandaag
Snep, Robbert - \ 2019

Komt er een einde aan de gekte op de woningmarkt? Vanuit WUR is het goed om aan te geven dat - met de bouwopgave van zo’n 1 miljoen woningen de komende 10 jaar - steden voldoende groen blijven om de leefbaarheid op peil te houden.

Preconception lifestyle intervention reduces long term energy intake in women with obesity and infertility : A randomised controlled trial 11 Medical and Health Sciences 1117 Public Health and Health Services 11 Medical and Health Sciences 1111 Nutrition and Dietetics
Elten, T.M. van; Karsten, M.D.A. ; Geelen, A. ; Gemke, R.J.B.J. ; Groen, H. ; Hoek, A. ; Poppel, M.N.M. van; Roseboom, T.J. - \ 2019
International journal of behavioral nutrition and physical activity 16 (2019)1. - ISSN 1479-5868
Accelerometers - Diet - Diet quality - Lifestyle intervention program - Long term follow-up - Obesity - Physical activity - Weight loss

Background: The preconceptional period may be an optimal window of opportunity to improve lifestyle. We previously showed that a 6 month preconception lifestyle intervention among women with obesity and infertility was successful in decreasing the intake of high caloric snacks and beverages, increasing physical activity and in reducing weight in the short term. We now report the effects of the preconception lifestyle intervention on diet, physical activity and body mass index (BMI) at 5.5 years (range = 3.7-7.0 years) after the intervention. Methods: We followed women who participated in the LIFEstyle study, a multicentre RCT in which women with obesity and infertility were assigned to a six-month lifestyle intervention program or prompt infertility treatment (N = 577). Diet and physical activity 5.5 years later were assessed with an 173-item food frequency questionnaire (N = 175) and Actigraph triaxial accelerometers (N = 155), respectively. BMI was calculated from self-reported weight and previously measured height (N = 179). Dietary intake, physical activity, and BMI in the intervention and control group were compared using multivariate regression models. Additionally, dietary intake, physical activity and BMI of women allocated to the intervention arm with successful weight loss during the intervention (i.e. BMI < 29 kg/m2 or ≥ 5% weight loss), unsuccessful weight loss and the control group were compared with ANCOVA. Results: Although BMI did not differ between the intervention and control group 5.5 years after the intervention (- 0.5 kg/m2 [- 2.0;1.1]; P = 0.56), the intervention group did report a lower energy intake (- 216 kcal/day [- 417;-16]; P = 0.04). Women in the intervention arm who successfully lost weight during the intervention had a significantly lower BMI at follow-up compared to women in the intervention arm who did not lose weight successfully (- 3.4 kg/m2 [- 6.3;-0.6]; P = 0.01), and they reported a significantly lower energy intake compared to the control group (- 301 kcal [- 589;-14]; P = 0.04). Macronutrient intake, diet quality, and physical activity did not differ between the intervention and control group, irrespective of successful weight loss during the intervention. Conclusions: In our study population, a preconception lifestyle intervention led to reduced energy intake 5.5 years later. Additionally, women allocated to the intervention group who were successful in losing weight during the intervention also had a lower BMI at follow-up. This shows the potential sustainable effect of a preconception lifestyle intervention. Trial registration: This trial was registered on 16 November 2008 in the Dutch trial register; clinical trial registry number NTR1530.

De oplossing voor de esssentaksterfte is nabij
Copini, Paul ; Hiemstra, Jelle - \ 2018
Nieuwe normenboeken voor natuur en gemeentelijk groen
Jong, J.J. de; Raffe, J.K. van - \ 2018
Vakblad Groen 74 (2018)11. - ISSN 1660-3534 - p. 26 - 28.
Benchmark gemeentelijk groen, rapportage 2018
Jong, J.J. de; Smidt, R.A. ; Raffe, J.K. van; Spijker, J.H. - \ 2018
Wageningen Environmental Research - 89 p.
Groen en welbevinden : Hoe kan het groen in de directe woonomgeving bijdragen aan het welbevinden van verschillende bewoners?
Vries, S. de - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 57 p.
public green areas - health - ecosystem services - physical activity - social cooperation - study - youth - health indicators
Experimenteren met leren en doceren : Onderwijsvernieuwing binnen Wageningen University
Mirck, Sanne - \ 2018
Normenboek gemeentelijk groen 2018 : tijd- en kostennormen voor inrichting en beheer van openbaar groen
Jong, J.J. de; Raffe, J.K. van - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 124
Natuurbegraven in Nederland
Haas, W. de; Wamelink, G.W.W. ; Vries, E.A. de - \ 2018
Vakblad Groen 74 (2018)5. - ISSN 1660-3534 - p. 22 - 25.
De oplossing zit onder de motorkap van de plant
Kromdijk, Wanne - \ 2018

Meer voedsel nodig? Meer energie? En minder CO2? Dat kan. Door de motor van de plant op te voeren.

Anders dan wij, kunnen planten met behulp van zonlicht hun eigen bouwstoffen en energie maken. Fotosynthese heet het proces (zie kader), en de hele wereld draait erop. Willen we die wereld, met zijn groeiende bevolking, draaiende houden en dan ook nog op een duurzame manier, dan moeten planten veel meer voedsel, energie en bruikbare biomassa leveren dan ze nu doen. Fotosynthese, de groene motor van het leven op aarde, moet worden opgevoerd.

Groen als airco: planten en bomen houden stad van de toekomst koel
Klemm, Wiebke - \ 2018
plantations - indoor climate - climate - temperature - well-being - health
Zoeken en gebruiken van informatiebronnen in het onderwijs
Post-Smithuis, Justine - \ 2018
Nederlandse visserij kon nu eens niet doordrukken
Kraan, Marloes - \ 2018
Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit : een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers
Sanders, M.E. ; Langers, F. ; Henkens, R.J.H.G. ; Donders, J.L.M. ; Dam, R.I. van; Mattijssen, T.J.M. ; Buijs, A.E. - \ 2018
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 120) - 200
Voor de Balans van de Leefomgeving willen we weten welke feiten en cijfers bekend zijn over maatschappelijke activiteiten, initiatieven en functiecombinaties voor natuur en biodiversiteit en wat de bijdrage hiervan is om de biodiversiteit te verbeteren. In dit onderzoek hebben we gegevens verzameld in de beschikbare literatuur en online bronnen. Uit de verzamelde feiten en cijfers blijkt dat het merendeel van de burgers betrokken zijn bij natuur en dat op onderdelen de betrokkenheid van burgers maar ook van bedrijven toeneemt. De meeste groene burgerinitiatieven zijn gericht op beleefbaar groen maar soms worden ook belangrijke natuurwaarden gerealiseerd die aansluiten bij internationale biodiversiteitsdoelstellingen. Burgers spelen daarnaast een zeer belangrijke rol bij het in kaart brengen van gegevens over planten- en diersoorten. Uit de verzamelde feiten en cijfers blijkt ook dat bij alle huidige vormen van bodemgebruik er mogelijkheden en initiatieven zijn voor natuurcombinaties of voor het vergroten van de biodiversiteit.---For the Assessment of the Dutch Human Environment we want to review what is known about social activities, initiatives and combination of functions for nature and biodiversity and what they contribute to enhancing biodiversity. In this study we collected data from the available literature and websites. These facts and figures show that most people are involved with nature in one way or another and that the involvement of individuals and businesses in some activities is even increasing. Most green citizens' initiatives are focused on amenity green space, but sometimes important natural values that support international biodiversity targets are also created. In addition, citizens play a vital role in monitoring plant and animal species. These facts and figures show also that in all current forms of land use there are possibilities and initiatives for nature combinations or for increasing biodiversity.
Genetic analysis of udder conformation traits derived from AMS recording in dairy cows
Ducro, B.J. ; Poppe, H.W.M. ; Mulder, H.A. ; Jong, G. de - \ 2018
In: Proceedings of the 11th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. - WCGALP - 5 p.
Udder conformation is an important trait in dairy cattle breeding because of its relation to milk production (Short and Lawlor, 1992), udder health (Samoré and Groen, 2006) and longevity (Vollema et al., 2000). Breeding values for udder conformation are usually estimated based on udder traits scored by classifiers which show substantial heritability. Alternatively, udder conformation traits can be derived from teat coordinates recorded by automatic milking systems (AMS).
Advantages of deriving udder conformation traits from AMS records as compared to classification scores are that AMS records are more objective, they are recorded every day, and records of not only heifers, but also of older cows are available. Carlström et al. (2016) and Byskov et al. (2012) showed that heritabilities of udder conformation traits derived from AMS records were higher
than heritabilities of udder conformation traits scored by classifiers, and both studies showed that the genetic correlation between the two was close to unity. In both studies only data on first parity cows was used. However, AMS records teat coordinates of all visiting cows, including later parities.Aim of the study was to estimate genetic parameters of udder conformation derived from A S
information in first and higher parities as well as genetic correlation between
parities.
Dossier Beweiding
Philipsen, A.P. ; Pol, A. van den - \ 2018
Wageningen : Groen Kennisnet
dairy farming - pastures - grassland management - grazing - grazing systems - cattle housing
Het dossier Beweiding bevat een overzicht van actuele kennis over het onderwerp Beweiding. Een belangrijk onderdeel is de Basisbundel Beweiding, een set van powerpointpresentaties met actuele kennis over beweiding. Daarnaast is er informatie bij de thema’s ‘Feedwedge bij omweiden’ en ‘Nieuw Nederlands Weiden’ te downloaden.
Bij-vriendelijk Beheer
Rooij, Sabine van - \ 2018
Dit bedrijf maakt fastfood groen, figuurlijk én letterlijk
Barbosa, Maria - \ 2018
De stad wordt minder leefbaar nu groen verdwijnt voor huizen. Nieuwbouw dreigt steden grijs te maken, terwijl groen hard nodig is
Snep, Robbert - \ 2018
Waarom we nieuw groen net zo hard nodig hebben als nieuwe huizen. Steden worden grijzer en dat schaadt ons
Snep, Robbert - \ 2018
Ruimschoots bewezen: natuur is gezond!
Hassink, Jan ; Vaandrager, Lenneke - \ 2018

Infographic met betrekking tot de relatie tussen groen en gezondheid

Groen Kennisnet: Research knowledge in the classroom
Genderen, R.A. van - \ 2018
Wageningen : OpenScience blog Wageningen University & Research
Kijken naar een dier alsof het een mens is
Boonman-Berson, Susan ; Gremmen, Bart - \ 2018
Groen in de stad : Waterhuishouding
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
greening - water harvesting - biodiversity - climate - plantations - air quality - drought - health - well-being
Groen in de stad: soortentabel
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 2 p.
greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
Groen in de stad : Klimaat en temperatuur
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
climate - plantations - greening - trees - temperature - air quality - environment - water harvesting - biodiversity
Groen in de stad : Luchtkwaliteit
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
greening - plantations - air quality - water harvesting - health - environment - climate
Groen in de stad : Biodiversiteit
Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van; Coolen, Silvia - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
biodiversity - plantations - greening - health - well-being - urban areas
Effects of a preconception lifestyle intervention in obese infertile women on diet and physical activity; A secondary analysis of a randomized controlled trial
Elteni, Tessa M. Van; Karsten, Matty D.A. ; Geelen, Anouk ; Oers, Anne M. van; Poppel, Mireille N.M. van; Groen, Henk ; Gemke, Reinoud J.B.J. ; Mol, Ben Willem ; Mutsaerts, Meike A.Q. ; Roseboom, Tessa J. ; Hoek, Annemieke - \ 2018
PLoS ONE 13 (2018)11. - ISSN 1932-6203

Background Lifestyle changes are notoriously difficult. Since women who intend to become pregnant are more susceptible to lifestyle advice, interventions during this time window might be more effective than interventions during any other period in life. We here report the effects of the first large preconception lifestyle intervention RCT on diet and physical activity in obese infertile women. Methods In total, 577 women were randomized between a six-month lifestyle intervention program (intervention group; N = 290) or prompt infertility treatment (control group; N = 287). Self-reported dietary behaviors and physical activity were assessed at baseline, three, six and twelve months after randomization. Mixed models were used to analyze differences between groups. Results Compared to the control group, the intervention group reduced their intake of sugary drinks at three months (-0.5 glasses/day [95% C.I. = -0.9;-0.2]), of savory snacks at three (-2.4 handful/week [-3.4;-1.4]) and at six months (-1.4 handful/week [-2.6;-0.2]), and of sweet snacks at three (-2.2 portion/week [-3.3;-1.0]) and twelve months after randomization (-1.9 portion/week [-3.5;-0.4]). Also, the intervention group was more moderate to vigorous physically active at three months after randomization compared to the control group (169.0 minutes/ week [6.0; 332.1]). Conclusion Our study showed that obese infertile women who followed a six-month preconception lifestyle intervention program decreased their intake of high caloric snacks and beverages, and increased their physical activity. These changes in lifestyle may not only improve women's health but their offspring's health too.

PROGRAMMA BIJEENKOMST GROEN EN GEZONDHEID
Vries, Sjerp de - \ 2018
Kan groen in de woonomgeving gezondheidsverschillen verklein
Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer : Voorstudie en projectplannen modules bosbeheer, bosaanleg, landschappelijke beplantingen, stedelijk groen en agroforestry
Boosten, Martijn ; Jong, J.J. de; Schelhaas, M. ; Nabuurs, G.J. ; Borgman, David ; Kremers, Jasprina - \ 2018
Wageningen : Stichting Probos - 60 p.
Meer groen als wapen tegen de volgende hittegolf
Spijker, Joop ; Lenzholzer, Sanda - \ 2018
urban heat - green infrastructure
Women, their Offspring and iMproving lifestyle for Better cardiovascular health of both (WOMB project) : a protocol of the follow-up of a multicentre randomised controlled trial
Beek, Cornelieke van de; Hoek, Annemieke ; Painter, Rebecca C. ; Gemke, Reinoud J.B.J. ; Poppel, Mireille N.M. van; Geelen, Anouk ; Groen, Henk ; Willem Mol, Ben ; Roseboom, Tessa J. - \ 2018
BMJ Open 8 (2018). - ISSN 2044-6055
maternal medicine - preventive medicine - reproductive medicine

INTRODUCTION: Women, their Offspring and iMproving lifestyle for Better cardiovascular health of both (WOMB) project is the follow-up of the LIFEstyle study, a randomised controlled trial in obese infertile women, and investigates the effects of a preconception lifestyle intervention on later health of women (WOMB women) and their children (WOMB kids).

METHODS AND ANALYSIS: Obese infertile women, aged between 18 and 39 years, were recruited in 23 Dutch fertility clinics between June 2009 and June 2012. The 284 women allocated to the intervention group received a 6-month structured lifestyle programme. The 280 women in the control group received infertility care as usual. 4 to 7 years after inclusion in the trial, all women (n=564) and children conceived during the trial (24 months after randomisation) (n=305 singletons and age 3-5 years) will be approached to participate in this follow-up study (starting in 2015). The main focus of outcome will be cardiovascular health, but the dataset comprises a wide range of physical and mental health measures, diet and physical activity measures, child growth and development measures, biological samples and genetic and epigenetic information. The follow-up assessment consists of three stages that take place between 2016 and 2018, and includes (online) questionnaires, accelerometry and physical and behavioural measurements in a mobile research vehicle. A subsample of 100 women and 100 children are planned for cardiac ultrasound measurements.

ETHICS AND DISSEMINATION: The protocol of this follow-up study is approved by the local medical ethics committee (University Medical Centre Groningen). Study findings of the WOMB project will be widely disseminated to the scientific community, healthcare professionals, policy makers, future parents and general public.

TRIAL REGISTRATION NUMBER: The original LIFEstyle study is registered at The Netherlands Trial Registry (number 1530).

Determinants of successful lifestyle change during a 6-month preconception lifestyle intervention in women with obesity and infertility
Karsten, Matty D.A. ; Oers, Anne M. van; Groen, Henk ; Mutsaerts, Meike A.Q. ; Poppel, Mireille N.M. van; Geelen, Anouk ; Beek, Cornelieke van de; Painter, Rebecca C. ; Mol, Ben W.J. ; Roseboom, Tessa J. ; Hoek, Annemieke ; Burggraaff, J.M. ; Kuchenbecker, W.K.H. ; Perquin, D.A.M. ; Koks, C.A.M. ; Golde, R. van; Kaaijk, E.M. ; Schierbeek, J.M. ; Oosterhuis, G.J.E. ; Broekmans, F.J. ; Vogel, N.E.A. ; Lambalk, C.B. ; Veen, F. van der; Klijn, N.F. ; Mercelina, P.E.A.M. ; Kasteren, Y.M. van; Nap, A.W. ; Mulder, R.J.A.B. ; Gondrie, E.T.C.M. ; Bruin, J.P. de - \ 2018
European Journal of Nutrition (2018). - ISSN 1436-6207
Determinants - Lifestyle intervention - Obesity - Preconception

Purpose: To identify demographic, (bio)physical, behavioral, and psychological determinants of successful lifestyle change and program completion by performing a secondary analysis of the intervention arm of a randomized-controlled trial, investigating a preconception lifestyle intervention. Methods: The 6-month lifestyle intervention consisted of dietary counseling, physical activity, and behavioral modification, and was aimed at 5–10% weight loss. We operationalized successful lifestyle change as successful weight loss (≥ 5% weight/BMI ≤ 29 kg/m2), weight loss in kilograms, a reduction in energy intake, and an increase in physical activity during the intervention program. We performed logistic and mixed-effect regression analyses to identify baseline factors that were associated with successful change or program completion. Results: Women with higher external eating behavior scores had higher odds of successful weight loss (OR 1.10, 95% CI 1.05–1.16). Women with the previous dietetic support lost 0.94 kg less during the intervention period (95% CI 0.01–1.87 kg). Women with higher self-efficacy reduced energy intake more than women with lower self-efficacy (p < 0.01). Women with an older partner had an increased energy intake (6 kcal/year older, 95% CI 3–13). A high stage of change towards physical activity was associated with a higher number of daily steps (p = 0.03). A high stage of change towards weight loss was associated with completion of the intervention (p = 0.04). Conclusions: Determinants of lifestyle change and program completion were: higher external eating behavior, not having received previous dietetic support, high stage of change. This knowledge can be used to identify women likely to benefit from lifestyle interventions and develop new interventions for women requiring alternative support. Trial registration: The LIFEstyle study was registered at the Dutch trial registry (NTR 1530; http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctview.asp?TC=1530).

Groen licht zorgt voor betere opbrengst en hogere weerbaarheid: de meeste onderschatte lichtkleur
Zhang, Xue ; Heuvelink, E. - \ 2018
Onder Glas 15 (2018)6/7. - p. 32 - 33.
PPS GROEN vergroent onbedekte aardbeiteelt
Evenhuis, A. ; Wilms, J.A.M. - \ 2018
Groenten & Fruit 2018 (2018)17. - ISSN 0925-9708 - p. 38 - 39.
Marktplaats voor bomen
Hiemstra, Jelle - \ 2018

De bomenmakelaar brengt vraag en aanbod voor oude bomen bij elkaar

Groen in de stad : het perspectief van de vastgoedsector
Dijkshoorn-Dekker, Marijke ; Kortstee, Harry ; Michels, Rolf ; Polman, Nico - \ 2018
Den Haag : Wageningen Economic Research - 36
Komt het nog wel goed met dat gele gras? Zo worden onze gazonnen, velden en weilanden weer groen
Schoot, Jan Rinze van der - \ 2018
Boer wil verduurzamen om uit de crisis te komen
Wiskerke, Han - \ 2018

De Staat van de Boer; de agrarische sector is dringend toe aan een andere koers. Wat blijkt: boeren willen best veranderen en vergroenen, als er tenminste duidelijkhedi komt in het beleid.

Het Boerenland smacht naar een visionair
Wiskerke, Han - \ 2018

Volgens De Wageningse hoogleraar Han Wiskerke de uitkomsten van 'De Staat van de Boer'vooral kansen voor een structurele hervorming van de agrarische sector. Maar dan moet er nu wel iemand met een heldere toekomstvisie opstaan.

Boer zoekt toekomst
Wiskerke, Han - \ 2018

Met deze speciale uitzending van Spraakmakers komen we vanochtend vanaf de boerderij van Arend Heida in de Flevopolder. Aanleiding is een groot onderzoek van dagblad Trouw, waarin boeren aangeven dat ze graag meer rekening willen houden met natuur, milieu en ons landschap. Alleen, dat vergroenen is lang niet altijd makkelijk blijkt. In het eerste deel van deze uitzending praten we over de uitkomsten van het onderzoek van Trouw met Hans Marijnissen, Han Wiskerke en boeren Johan Leenders, Heleen Lansink, Arend Heida en Harry Schreuder

Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

Is online shoppen duurzamer dan fysiek winkelen?
Bloemhof-Ruwaard, Jacqueline - \ 2018

Voor wie geen zin heeft in drukke winkelstraten en zere voeten is online winkelen een uitkomst. Toch is het maar de vraag hoe duurzaam dat is.

De wereld is geen kastomaat
Yin, Xinyou ; Harbinson, Jeremy - \ 2018

De CO2 die de mens in de natuur brengt, is voer voor planten. Die gaan dus harder groeien. Of toch niet?

Ontwerprichtlijnen voor klimaatbestendig groen in de stad
Klemm, W. - \ 2018
Wageningen : Nature Today
Nu inzetten op groen voor leefbare stad
Snep, Robbert - \ 2018
Stedelijk groen plannen en ontwerpen
Klemm, Wiebke - \ 2018
Guest lecture, SGL 23312 23 en 26 April 2018
Effect of vegan fecal microbiota transplantation on carnitine- and choline-derived trimethylamine-N-oxide production and vascular inflammation in patients with metabolic syndrome
Smits, Loek P. ; Kootte, Ruud S. ; Levin, Evgeni ; Prodan, Andrei ; Fuentes, Susana ; Zoetendal, Erwin G. ; Wang, Zeneng ; Levison, Bruce S. ; Cleophas, Maartje C.P. ; Kemper, E.M. ; Dallinga-Thie, Geesje M. ; Groen, Albert K. ; Joosten, Leo A.B. ; Netea, Mihai G. ; Stroes, Erik S.G. ; Vos, Willem M. de; Hazen, Stanley L. ; Nieuwdorp, Max - \ 2018
Journal of the American Heart Association 7 (2018)7. - ISSN 2047-9980
Atherosclerosis - Cardiovascular disease - Cardiovascular imaging - Inflammation - Metabolism
Background--Intestinal microbiota have been found to be linked to cardiovascular disease via conversion of the dietary compounds choline and carnitine to the atherogenic metabolite TMAO (trimethylamine-N-oxide). Specifically, a vegan diet was associated with decreased plasma TMAO levels and nearly absent TMAO production on carnitine challenge. Methods and Results--We performed a double-blind randomized controlled pilot study in which 20 male metabolic syndrome patients were randomized to single lean vegan-donor or autologous fecal microbiota transplantation. At baseline and 2 weeks thereafter, we determined the ability to produce TMAO from d6-choline and d3-carnitine (eg, labeled and unlabeled TMAO in plasma and 24-hour urine after oral ingestion of 250 mg of both isotope-labeled precursor nutrients), and fecal samples were collected for analysis of microbiota composition. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography scans of the abdominal aorta, as well as ex vivo peripheral blood mononuclear cell cytokine production assays, were performed. At baseline, fecal microbiota composition differed significantly between vegans and metabolic syndrome patients. With vegan-donor fecal microbiota transplantation, intestinal microbiota composition in metabolic syndrome patients, as monitored by global fecal microbial community structure, changed toward a vegan profile in some of the patients; however, no functional effects from vegan-donor fecal microbiota transplantation were seen on TMAO production, abdominal aortic 18Ffluorodeoxyglucose uptake, or ex vivo cytokine production from peripheral blood mononuclear cells. Conclusions--Single lean vegan-donor fecal microbiota transplantation in metabolic syndrome patients resulted in detectable changes in intestinal microbiota composition but failed to elicit changes in TMAO production capacity or parameters related to vascular inflammation.
Verkenning kansrijke combinaties meervoudig gebruik groen
Vreke, J. - \ 2018
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-interne notitie 216) - 46 p.
Verwachting Tekenradar: sterke toename tekenactiviteit door mooi weer
Vliet, A.J.H. van; Wijngaard, K. van den - \ 2018
Wageningen : Nature Today
Afgelopen week werden beduidend meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken. Met hoge temperaturen voor komend weekend in het vooruitzicht loopt ook de kans op een tekenbeet sterk op. Het is daarom belangrijk om na een bezoek aan het groen een tekencheck te doen.
Groei versus groen : Over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
Bos, E.J. ; Vogelzang, T.A. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
amsterdam - greening - urban areas - plantations
Groen en Gemeenteraadsverkiezingen : aandacht voor groen in de partijprogramma´s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
Visschedijk, P.A.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 35
Groei versus groen : drie casestudy’s over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam
Bos, Ernst ; Vogelzang, Theo - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University &amp; Research, Wetenschapswinkel rapport 344) - ISBN 9789463437585 - 48
Leerboek Natuurinclusieve Landbouw
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Polman, N.B.P. ; Cnossen, G. ; Janssen, H. ; Nijman, Jan - \ 2018
Wageningen : Groen Kennisnet
Het doel van het leerboek is studenten in vmbo en mbo inzicht te geven in de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw. Hoe kun je op je bedrijf rekening houden met natuur? Of hoe kun je natuur integreren in je bedrijfsvoering? Naast informatie vind je in dit leerboek daarom ook opdrachten, hulpmiddelen en verdiepende leerstof.
Plant power
Hermans, Tia - \ 2018
plantations - air quality - health - well-being - labour - offices - care - climate

Een plant op je bureau is gezond, zeggen ze. Het groen zou wonderen doen voor het binnenklimaat en de werklust. Bewijzen zijn er echter nog nauwelijks. Een proef op kantoren en in zorginstellingen moet nu uitsluitsel geven.

Deze korrels zijn er om voedselverspilling te voorkomen
Timmermans, Toine ; Woltering, Ernst ; Zwietering, Marcel - \ 2018

Er wordt jaarlijks vijf miljard euro aan voedsel verspild. Slowd wil het weggooien van groente en fruit tegengaan.

Meer maatschappelijk rendement met overheidsgrond
Nieuwenhuizen, W. ; Kruit, J. ; Kamphorst, D.A. - \ 2018
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 74 (2018)1. - ISSN 0166-3534 - p. 32 - 35.
Stel je hebt als overheid landbouwgrond in bezit dat je pas over een aantal jaren nodig hebt. Wat doe je dan? Precies, je verpacht de grond aan een agrarisch ondernemer
tegen een zo hoog mogelijke prijs. Tegelijkertijd heb je beleidsdoelen geformuleerd voor het verbeteren van milieukwaliteit, de bescherming van grondwater,
een duurzamere landbouw, het bevorderen van biodiversiteit en het welbevinden van mensen. Worden hier kansen gemist?
An urban climate assessment and management tool for combined heat and air quality judgements at neighbourhood scales
Steeneveld, G.J. ; Klompmaker, J.O. ; Groen, R.J.A. ; Holtslag, A.A.M. - \ 2018
Resources, Conservation and Recycling 132 (2018). - ISSN 0921-3449 - p. 204 - 217.
Meteorology and air quality are key aspects for city life and urban metabolism. Both aspects build upon urban and natural processes, involve stocks and flows of heat and pollution, with in the end consequences for stocks and flows concerning other urban entities and processes such as human outdoor activities, leisure, transport modes, as well as for urban design and planning. During hot summer days cities experience an urban heat island effect mainly at the start of the evening and at night. As a result inhabitants might be subject to a reduced human thermal comfort. Hot summer days often also coincide with relatively poor air quality conditions. Both short-term effects are known to increase the mortality rates, and it is challenging to distinguish their impacts on health effects. Moreover, climate change scenarios indicate an enhancement of future heat wave frequency and intensity and a further deterioration of human thermal comfort. These issues raise the need and the urgency for city adaptation, but an integrated method for the assessment is still missing. Effective city adaptation is hampered by the complexity of the urban climate (induced by both meteorology and urban morphological characteristics) and its potential health risks, combined with the complex spatial interaction of stakeholders and economical functions. To warn the general public, and to effectively perform urban planning interventions, straightforward environmental indicators are required. Indicators have been developed for the individual aspects before, but indices that combine both air quality and urban heat are rather scarce (Rainham and Smoyer-Tomic, 2003). This study develops a novel metric that combines the impact of thermal comfort and air quality by accounting for the relative health risk for both aspects. A straightforward quantification method for this metric has been developed to provide an objective, rational assessment. The application of this new Urban Climate assessment tool is then applied to a case study for a heat wave in the Northwestern Europe, and applied for a sample intervention in the city center of Ghent (Belgium).
Assessing broad life cycle impacts of daily onboard decision-making, annual strategic planning, and fisheries management in a northeast Atlantic trawl fishery
Ziegler, F. ; Groen, E.A. ; Hornborg, S. ; Bokkers, E.A.M. ; Karlsen, K.M. ; Boer, I.J.M. de - \ 2018
The International Journal of Life Cycle Assessment 23 (2018)7. - ISSN 0948-3349 - p. 1357 - 1367.
Purpose: Capture fisheries are the only industrial-scale harvesting of a wild resource for food. Temporal variability in environmental performance of fisheries has only recently begun to be explored, but only between years, not within a year. Our aim was to better understand the causes of temporal variablility withing and between years and to identify improvement options through management at a company level and in fisheries management. Methods We analyzed the variability in broad environmental impacts of a demersal freeze trawler targeting cod, haddock, saithe, and shrimp, mainly in the Norwegian Sea and in the Barents Sea. The analysis was based on daily data for fishing activities between 2011 and 2014 and the functional unit was a kilo of landing from one fishing trip. We used biological indicators in a novel hierarchic approach, depending on data availability, to quantify biotic impacts. Landings were categorized as target (having defined target reference points) or bycatch species (classified as threatened or as data-limited). Indicators for target and bycatch impacts were quantified for each fishing trip, as was the seafloor area swept. Results and discussion No significant difference in fuel use was found between years, but variability was considerable within a year, i.e., between fishing trips. Trips targeting shrimp were more fuel intensive than those targeting fish, due to a lower catch rate. Steaming to and from port was less important for fuel efficiency than steaming between fishing locations. A tradeoff was identified between biotic and abiotic impacts. Landings classified as main target species generally followed the maximum sustainable yield (MSY) framework, and proportions of threatened species were low, while proportions of data-limited bycatch were larger. This improved considerably when reference points were defined for saithe in 2014. Conclusions The variability between fishing trips shows that there is room for improvement through management. Fuel use per landing was strongly influenced by target species, fishing pattern, and fisheries management. Increased awareness about the importance of onboard decision-making can lead to improved performance. This approach could serve to document performance over time helping fishing companies to better understand the effect of their daily and more long-term decision-making on the environmental performance of their products. Recommendations Fishing companies should document their resource use and production on a detailed level. Fuel use should be monitored as part of the management system. Managing authorities should ensure that sufficient data is available to evaluate the sustainability of exploitation levels of all harvested species
Benchmark gemeentelijke groen, rapportage 2017
Jong, J.J. de; Smidt, R.A. ; Raffe, J.K. van; Spijker, J.H. - \ 2017
Alterra Wageningen - 95 p.
Veertien gebieden in Nederland op lijst bedreigde habitats
Janssen, John - \ 2017
Groen & economie : Kans voor een Limburgse relance
Blaeij, A.T. de; Coninx, I. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Heide, C.M. van der; Paulissen, M.P.C.P. ; Polman, N.B.P. ; Post, Meike ; Smit, A. ; Steenwegen, Bart ; Rompuy, van, Stien - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 100 p.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.