Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 109

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Haaster
Check title to add to marked list
“We fine-tune the amount of water to the plant’s energy supply”: Maurice de Ruijt, cultivation manager at Van de Berg Roses
Haaster, Bram van - \ 2018
Natuurinclusieve producten : aankoopmotieven, betalingsbereidheid en keuzebewustzijn met betrekking tot natuurinclusieve producten
Haaster-de Winter, M.A. van; Taufik, D. ; Hovens, R. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research nota 2018-065) - 25
Producten afkomstig uit natuurinclusieve landbouw kunnen gerichter op de markt worden gezet als er meer bekend is over de vraagkant van de markt: waarin zit de aantrekkelijkheid van natuurinclusieve producten volgens consumenten? Hierover is gesproken met concepteigenaren en consumenten hebben hun mening gegeven met betrekking tot aankoopmotieven, betalingsbereidheid en keuzebewustzijn. Belangrijke elementen van 'natuurinclusief' zoals landschap, biodiversiteit en weidevogels, vinden consumenten (ook) het meest van toepassing op natuurinclusieve producten. De aantrekkelijkheid van natuurinclusieve producten blijkt divers.
'Van melk krijg je geen witte tanden' : Nulmeting van de consumptie van melk, groente en fruit, de kennis van gezonde eetgewoonten en het eet- en drinkgedrag van kinderen in Nederland
Bogaardt, M.J. ; Haaster-de Winter, M.A. van; Tacken, G.M.I. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2018-021) - ISBN 9789463432467 - 27
Recently, in Europe the school fruit scheme and the school milk scheme have been merged into one school scheme. The purpose of the combined school arrangement is to promote the consumption of vegetables, fruit and milk by children. For the purpose of a long-term effect measurement of the regulation, this research covers the current level of consumption of dairy products, fruit and vegetables, the knowledge about healthy eating and the healthy eating and drinking behaviour of school-age children in the Netherlands who have not previously participated in the two schemes.
Vermindering emissie van meststoffen met controlled released fertilizers (CRF) bij potorchidee (Phalaenopsis)
Kromwijk, Arca ; Haaster, Bram van; Steenhuizen, Johan - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport WPR 703) - 46
In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. Previous research in pot orchid cultivation research showed that the reuse of drain water can lower the emission of nutrients significantly and had no adverse effects on plant growth or disease incidence. For further reduction of the emission of nutrients research into the effects of controlled released fertilizers (CRF) and reusing drain water (recirculation) in Phalaenopsis was conducted at Wageningen University & Research, Business Unit Greenhouse Horticulture in Bleiswijk. Two treatments with CRF were compared with a treatment without CRF with reusing drain water. The EC in the drain water of the treatments with CRF was 30% to 60% lower and the total amount of N in the drain water was 40 to 75% lower than in the treatment without CRF. This research is funded by the Phalaenopsis growers in the Netherlands, ICL Specialty Fertilizers, Top Sector Horticulture & Propagation Materials and Foundation Program Fund Greenhouse Horticulture.
Resultaten experiment natuurinclusief consumeren & gedragseconomie
Taufik, D. ; Haaster-de Winter, M.A. van; Broek, E.M.F. van den - \ 2017
Wageningen Economic Research - 23 p.
Transparantie in de varkensketen
Baltussen, W.H.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Bondt, N. ; Haaster-de Winter, M.A. van; Hoste, R. ; Immink, V.M. ; Kornelis, M. ; Kortstee, H.J.M. ; Splinter, G.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-039) - ISBN 9789463432337 - 64
Gerbera: maximale isolatie en lichtonderschepping : De invloed van spouwscherm, lichtsom, daglengte in winter, balans licht-temperatuur, en bladsnoei in de winter op productie, kwaliteit en energiegebruik
García Victoria, Nieves ; Gelder, Arie de; Kempkes, Frank ; Weerheim, Kees ; Lagas, Peter ; Haaster, Bram van; Dings, Eugenie - \ 2017
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport / WPR 698) - 105
With the objective of further reducing energy consumption in gerbera cultivation and financed by the program “Greenhouse as Source of Energy” and the Knowledge Cooperation Gerbera, research was conducted from July 2016 to July 2017 at WUR Greenhouse Horticulture in Bleiswijk. In the test, the insulation of the greenhouse was increased by separating the existing 2-layers of the light tight screen, creating an air layer of 5 cm in between them. This improved the temperature layering between the greenhouse and the greenhouse cover, resulting in very low net radiation losses by the crop. The applied light-dependent temperature strategy proved technically and physiologically suitable between November and May. The day length in winter was gradually extended to 13 or 15 hours, with a proportional increase of the average day temperature (at least 16°C) according to the light dependent temperature strategy. This saved some energy on heat, but required more electricity without improving production or quality; on the contrary, the crop showed an increased vegetative growth. All the leaves that intercept light seem to contribute actively to the photosynthesis. As a result, leaf pruning in winter, regardless of the age of the leaf removed, led to a reduced flower production.
Zeewier op het bord : Een verkenning van de consumentenacceptatie
Burg, S.W.K. van den; Haaster-de Winter, M.A. van; Onwezen, M.C. - \ 2017
Voeding Nu (2017)7. - ISSN 1389-7608 - p. 14 - 15.
Verse groenten en fruit kunnen ook online : resultaten van het project Fresh Online Pack
Reinders, Machiel ; Haaster-de Winter, Mariët van; Hovens, Rob - \ 2017
Den Haag : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-004) - 70
Steeds meer consumenten kopen hun levensmiddelen online, maar de onlinemarkt voor groente en fruit blijft relatief achter bij de ontwikkelingen van andere sectoren. Het project ‘Fresh Online Pack’ heeft daarom in 2015 en 2016 gekeken naar de kansen (en belemmeringen) voor de onlinemarkt voor de groente- en fruitsector. Hierbij zijn onder meer de wensen onderzocht van consumenten met betrekking tot verse groente en fruit die zij online bestellen en is gekeken wat het online verkopen van verse producten betekent voor zaken als verpakking, productkwaliteit en distributie. Het onderzoeksproject maakt deel uit van het innovatiethema ‘Samenwerkende waardeketen’ van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en is door Wageningen Economic Research uitgevoerd. Wageningen Economic Research wil met de publicatie ondernemers inzicht geven in de ontwikkelingen in de online(food)markt. Ondernemers kunnen deze inzichten zelf vertalen naar toegevoegde waarde of zij kunnen hierbij gebruik maken van de programma’s van Wageningen Economic Research, zoals masterclasses, de social innovation approach en de business innovation approach.
‘We stemmen hoeveelheid water af op energietoevoer naar de plant’
Haaster, Bram van - \ 2017
National, qualitative insight on household & catering food waste
Geffen, E.J. van; Sijtsema, S.J. ; Diaz-Ruiz, Raquel ; Eisenhauer, Patrik ; Diedrich, Anna-Carina ; Ujhelyi, Katalin ; Lopez-i-Gelats, Feliu ; Brumbauer, Tanja ; Haaster-de Winter, M.A. van; Herpen, H.W.I. van; Trijp, J.C.M. van - \ 2016
REFRESH - 189 p.
Common qualitative research protocol : Milestone No. 1
Geffen, E.J. van; Sijtsema, S.J. ; Haaster-de Winter, M.A. van; Herpen, H.W.I. van; Trijp, J.C.M. van - \ 2016
REFRESH - 37 p.
Inzicht in consumentenkeuze voor sierteelt : Kennisintegratiedocument PPS Consument, Keuzearchitectuur en Communicatie voor Sierteeltproducten
Onwezen, Marleen ; Haaster-de Winter, Mariët van; Puttelaar, Jos van den; Bouwman, Emily ; Dwyer, Liam ; Broek, Eva van den - \ 2016
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Wageningen UR nota 2016-015) - 37
Vermindering emissie bij potorchidee
Kromwijk, J.A.M. ; Steenhuizen, J.W. ; Haaster, Bram van; Schoenmakers, M. ; Helm, Astrid van der - \ 2016
Sla de grond uit: onderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw Bleiswijk. Duurzame grondteelt van sla in kassen.
Janse, Jan - \ 2016
Met T. Vermeulen en B. van Haaster, 2016. Sla de grond uit: onderzoek Wageningen UR Glastuinbouw. Presentatie BCO ‘Teelt de grond uit’, Bleiswijk, 31 maart 2016.
Juiste inrichting = hogere winkelomzet
Alebeek, Frans van; Vijn, Marcel ; Haaster-de Winter, Mariet van; Schoutsen, Maureen - \ 2016
IDC Bollen & Vaste Planten
Looman, B.H.M. - \ 2015
Studio Huigen
bloembollen - sierteelt - snijbloemen - hyacinten - forceren van planten - teeltsystemen - duurzame landbouw - ornamental bulbs - ornamental horticulture - cut flowers - hyacinths - forcing - cropping systems - sustainable agriculture
Het Innovatie- en Democentrum (IDC) Bollen en Vaste Planten ondersteunt ondernemers in de Bollen- en Vaste Plantensector bij innovaties. Samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio Greenport Duin & Bollenstreek werkt het IDC aan de implementatie van kennis van binnen en buiten de sector. Hyacint is een belangrijk gewas voor de Duin- en Bollenstreek: ongeveer 90% van de (snij)hyacinten komen uit dit gebied. Het IDC werkt daarom aan een nieuw teeltsysteem voor snijhyacint: een systeem waarin nieuwe duurzame technologieën, teeltmethoden, robotisering en automatisering geïntegreerd zijn. Diverse partijen werken samen met het IDC zoals het Kenniscentrum Plantenstoffen dat geïnteresseerd is in nieuwe toepassingen van hyacint voor de Biobased Economy. Of teler Rob van Haaster, die inziet dat hij anders moet produceren: duurzamer, meer kostenbewust. Kennisdeling vindt hij belangrijk.
Recirculatie tijdens opkweek, koeling en afkweek van Phalaenopsis : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie potorchidee
Blok, Chris - \ 2015
Arca Kromwijk, Bram van Haaster, Nico van Mourik, Songyos Kongkijthavorn, Chris Blok
Recirculatie tijdens opkweek, koeling en afkweek van Phalaenopsis : Behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij recirculatie potorchidee
Kromwijk, J.A.M. ; Haaster, Bram van; Kongkijthavorn, Songyos ; Blok, C. ; Os, E.A. van - \ 2015
Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1379) - 38 p.
phalaenopsis - orchideeën als sierplanten - recirculatiesystemen - hergebruik van water - drainagewater - emissiereductie - kunstmeststoffen - glastuinbouw - ornamental orchids - recirculating systems - water reuse - drainage water - emission reduction - fertilizers - greenhouse horticulture
In the Netherlands, the government and horticultural industry have agreed to lower the emission of nutrients to the environment. To reduce the emission of fertilizers in pot orchid cultivation research into the effects of reusing drainwater (recirculation) in Phalaenopsis was conducted at Wageningen UR Greenhouse Horticulture. The first treatment aimed to lower the emission to the standard of 2018. In the second treatment the emissions were lowered even more to meet the more stringent standards after 2018. Both treatments were compared with a third treatment without reuse of drain water. Sodium and zinc content increased in both recirculation treatments. The reuse of drainage water has shown no adverse effects on plant growth or disease incidence. In all treatments, virtually no plants were lost.
Ontwikkelingen in Foodservice : online en beleving creëren nieuwe kansen voor toeleveranciers van agf
Splinter, G.M. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR - 30 p.
commerciële catering - food service management - groenten - fruit - gemaksvoedsel - voedselconsumptie - elektronische handel - consumentenvoorkeuren - tendensen - commercial food service - vegetables - convenience foods - food consumption - electronic commerce - consumer preferences - trends
Het voedsellandschap is in beweging. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor “vers” en haar toeleveranciers. Voedsel is op steeds meer (verschillende) plaatsen te koop en wordt aangeboden door verschillende aanbieders. GroentenFruit Huis wil de groenten- en fruitsector versterken en de positie van bedrijven verbeteren. LEI Wageningen UR heeft daarom twee ontwikkelingen in de Foodservicemarkt onderzocht: online en beleving. Twee aspecten die het niveau van een individueel bedrijf overstijgen en impact hebben op de bestaande structuur. De uitkomsten zijn aangevuld met informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen het thema “gemak”. Hoe moeten de ontwikkelingen worden gezien en wat is het effect ervan op de toeleveranciers van groenten en fruit? En op hun product(en)?
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.