Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 1300

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Hoog
Check title to add to marked list
De juridische onderkant, wie is verantwoordelijk voor de bosbodem
Kistenkas, Fred - \ 2018
presentatie
Efficiënter gebruik van raapzaad : Mogelijkheden van raapzaad als grondstof voor de Biobased Economy
Kasper, Gerrit ; Rijgersberg, Hajo - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1125) - 25
In dit onderzoek is nagegaan of er mogelijkheden zijn om door inzet van bioraffinage, raapzaad op een efficiëntere wijze te gebruiken. Bioraffinage opent mogelijkheden om componenten vrij te maken uit een grondstof. Resultaat van deze studie was dat een laag-eiwit component mogelijk gebruikt kan worden voor diervoeder, een hoog-eiwitcomponent toepasbaar is in petfood, voor jonge dieren of in de materialenindustrie en chemische sector, en glucosinolaat als derde component voor toepassing als biofumigant tegen nematoden.
Onderzoek essentaksterfte
Copini, Paul ; Buiteveld, Joukje ; Bovenschen, Jan - \ 2018

Overal in het land worden in hoog tempo essen aangetast door een agressieve schimmelziekte, de essentaksterfte. Zo is in de essenbossen van Staatsbosbeheer 80 procent van de bomen aangetast door de schimmel. Bladeren, takken en ook de stam van aangetaste bomen kleuren bruin en sterven af. De schimmel die de essentaksterfte veroorzaakt, komt oorspronkelijk uit Azië. Het gaat om het vals essenvlieskelkje.

Maar er zijn ook essen die de dans weten te ontspringen en resistent lijken te zijn. Het Centrum voor Genetische Bronnen van de WUR (Wageningen University & Research) wil de es voor Nederland behouden en doet nu onderzoek met die nog gezonde essen. Er zijn weer jonge boompjes van gekweekt, ‘vermeerderd’ heet dat. Om te kijken of die jonge essen ook echt resistent zijn, besmetten de onderzoekers de boompjes opzettelijk met de schimmelziekte.

Het vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus fraxineus) wordt op kleine stukjes essenhout geënt (inoculum). Deze stukjes hout met de schimmel worden met een sneetje in de bast tegen het hout van de es geplaatst (inoculatie). Hierna groeit de schimmel de es in; bij gevoelige essen verspreidt de schimmel zich snel.

Voor de toekomst van de gewone es is het van belang om een grote ‘pool’ van weinig vatbare bomen te selecteren, zodat er een hoge genetische diversiteit wordt gewaarborgd. Zo’n brede basis is essentieel voor essen om bestand te blijven tegen toekomstige ziekten en klimaatverandering. De onderzoekers van het Centrum voor Genetische Bronnen vragen het publiek mee te helpen om op www.essentaksterfte.nu de locatie van essen aan te geven en een indicatie van de mate van aantasting te geven.

‘We’ve still got a way to go’
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin - \ 2018
recycling - biobased economy - polymers - residual streams - organic wastes - biofuels - bioenergy - renewable energy
Hoe het uit de hand liep in de Oostvaardersplassen
Breman, Bas - \ 2018

Het natuurgebied de Oostvaardersplassen was de afgelopen maanden het toneel voor protest tegen het beleid van Staatsbosbeheer. En daarbij liepen de emoties hoog.

De protesten houden aan en inmiddels zijn de toegangswegen tot het gebied met betonblokken afgesloten. Daarmee wil Staatsbosbeheer actievoerders tegenhouden die dit weekend dieren met paardentrailers uit het gebied willen ophalen.

Sociale media spelen een belangrijke rol bij de protesten en wetenschappers van de Universiteit Wageningen hebben de discussie daar geanalyseerd. Wij praten erover met Bas Breman, onderzoeker natuurbeelden en natuursentiment aan de Universiteit Wageningen

Instrumenten voor duurzaam bodembeheer : een overzicht
Molendijk, Leendert ; Wolf, Pieter de; Wesselink, Marie - \ 2018
Lelystad : Wageningen University & Research, Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten (Wageningen University & Research, Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten rapport WPR-740) - 37
Het rapport geeft een overzicht van 32 instrumenten voor duurzaam bodembeheer, beschikbaar voor Nederlandse gebruikers in de akkerbouw en/of melkveehouderij. Een aantal richt zich op het meten van bodemkwaliteit, een deel is beslissingsondersteunend/adviserend en enkele instrumenten zijn gemaakt om het bodembeheer te verantwoorden. De meeste instrumenten werken aan de (chemische) bodemvruchtbaarheid, naast een groep instrumenten die chemische, fysische en/of biologische aspecten combineert. Slechts een klein aantal richt zich uitsluitend op fysische of biologische bodemkwaliteit. Eén van de doelen van dit rapport is dat het lezers helpt de weg te vinden naar de instrumenten die voor hen meerwaarde bieden. De verwachting is dat ook op bodemgebied er in hoog tempo meer applicaties beschikbaar komen, variërend van een eenvoudige één-vraag één-antwoord app tot de integrale Decision Support Systems toegesneden op perceelsniveau. Dit rapport kan ontwikkelaars en aanbieders helpen om hun instrumenten goed te positioneren, samenwerking te zoeken en losse tools beter te integreren. Daarnaast roepen we alle betrokkenen op om aandacht te besteden aan de benodigde kennis van gebruikers, zodat instrumenten effectief gebruikt kunnen worden om het bodembeheer te verbeteren. Daar ligt wat ons betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, sector en bedrijfsleven: door regievoering kunnen middelen voor ontwikkeling van instrumenten effectiever worden ingezet en in combinatie met kennisontwikkeling bij gebruikers kunnen ontwikkelde instrumenten beter en sneller worden toegepast.
Er is nog veel te winnen
Thoden van Velzen, Ulphard ; Molenveld, Karin ; Hugenholtz, Jeroen - \ 2018
biobased economy - recycling - biobased materials - biomass - residual streams - agricultural wastes - biofuels - bioenergy

Willen we ons huishoudelijk afval optimaal benutten, dan moeten we de grondstoffen erin efficiënter scheiden en terugwinnen. 'We zijn nog ver verwijderd van het ideale, circulaire beeld.'

The unforeseen evolutionary history of Fusarium mitochondrial genomes
Brankovics, B. ; Kulik, T. ; Lee, T.A.J. van der; Waalwijk, C. ; Hoog, G.S. de; Diepeningen, A.D. van - \ 2018
Gewasbescherming 48 (2018)4/5/6. - ISSN 0166-6495 - p. 120 - 121.
Mycotic Keratitis Caused by Fusarium solani sensu stricto (FSSC5) : A Case Series
Boral, Hazal ; Diepeningen, Anne van; Erdem, Elif ; Yağmur, Meltem ; Hoog, G.S. de; Ilkit, Macit ; Meis, Jacques F. ; Al-Hatmi, Abdullah M.S. - \ 2018
Mycopathologia 183 (2018)5. - ISSN 0301-486X - p. 835 - 840.
Amphotericin B - Chlorhexidine gluconate - Keratomycosis - Soft contact lenses - Voriconazole

Owing to a lack of appropriate diagnostic and therapeutic approaches for mycotic keratitis, approximately one million cases of preventable corneal blindness are reported each year. The number of keratitis cases due to infection with Fusarium is increasing significantly worldwide, many of which are not treated adequately and in a timely manner due to frequent misdiagnosis. In the current report, we describe three cases of keratitis caused by Fusarium solani sensu stricto (FSSC5) from Turkey and The Netherlands, following ocular trauma. The etiological agent of keratitis, FSSC5, identified by sequencing of the partial tef1-α gene, exhibited low minimum inhibitory concentrations (MICs) of 1 µg/mL for amphotericin B and high MICs above the published epidemiological cutoff values for voriconazole (8 µg/mL). Patients were successfully treated with topical amphotericin B and voriconazole with complete recovery.

Fusarium metavorans sp. Nov. : The frequent opportunist â € FSSC6'
Al-Hatmi, Abdullah M.S. ; Ahmed, Sarah A. ; Diepeningen, Anne D. Van; Drogari-Apiranthitou, Miranda ; Verweij, Paul E. ; Meis, Jacques F. ; Hoog, G.S. De - \ 2018
Medical mycology 56 (2018). - ISSN 1369-3786 - p. S144 - S152.
fusariosis - Fusarium metavorans - molecular phylogenetics - morphology - RPB2 - taxonomy - TEF1
The Fusarium solani species complex (FSSC) is the most common group of fusaria associated with superficial and life-threatening infections in humans. Here we formally introduce Fusarium metavorans sp. Nov., widely known as FSSC6 (Fusarium solani species complex lineage 6), one of the most frequent agents of human opportunistic infections. The species is described with multilocus molecular data including sequences of internal transcribed spacer region (ITS), portions of the translation elongation factor 1-a gene (TEF1), and the partial RNA polymerase II gene (rPB2). A phylogenetic approach was used to evaluate species delimitation. Topologies of the trees were concordant. Phylogenetic analyses suggest that the FSSC consists of three major clades encompassing a large number of phylogenetic species; Fusarium metavorans corresponds to phylogenetic species 6 within FSSC clade 3. The species has a global distribution and a wide ecological amplitude, also including strains from soil and agents of opportunistic plant disease; it was also isolated from the gut of the wood-boring cerambycid beetle Anoplophora glabripennis.
Literatuurstudie effect hoge CO2-concentratie op pootgoedkwaliteit
Oostewechel, R.J.A. ; Woltering, E.J. ; Montsma, P.M. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1797) - ISBN 9789463432528 - 18
Dit rapport is opgesteld op verzoek van en gefinancierd door brancheorganisatie akkerbouw (bo) Financiering heeft plaatsgevonden uit overgedragen middelen van het voormalig Productschap Akkerbouw.Deze literatuurstudie is onafhankelijk uitgevoerd en heeft plaats gevonden om te onderzoeken in hoeverre de invloed van CO2-gehaltes (oplopende ppm-waarden en tijd van blootstelling) op de kwaliteit (met name kiemkracht) van pootaardappelen is onderzocht en welke conclusies hieruit kunnen worden getrokken om daarmee een bijdrage leveren aan de formulering van onderzoek wensen ten aanzien van oplossingen voor collectieve vraagstukken voor Nederlandse akkerbouw ketens. De resultaten van deze studie zullen vrij te verspreiden zijn.Algemeen is er een hypothese dat een hoog CO2-gehalte tijdens de bewaring van pootgoed, nadelige gevolgen zou kunnen hebben in de nateelt (opkomst, stengelaantal, opbrengst).Uit literatuuronderzoek lijkt dit niet het geval te zijn bij CO2-waarden tijdens de bewaring tot 4.300 ppm (bij veel rassen zelfs niet tot 10.000 ppm).Er kan echter ook worden gekeken naar mogelijke positieve effecten van een verhoogd CO2-gehalte tijdens (de laatste fase van) bewaring op het verbreken van de kiemrust of het verbeteren van kieming.Voor de Nederlandse primaire akkerbouwsector en gerelateerde ketenpartijen is kennis over het effect van CO2-waarden van belang om mogelijk de kwaliteit van pootgoed te beïnvloeden via het beïnvloeden van het tijdstip van kieming (zowel vervroeging als verlating) en mogelijk dekiemkracht en vitaliteit van pootgoed.Dit biedt kansen voor exporteurs naar gebieden waar geplant moet worden op het moment dat kiemrust van veel rassen die in Nederland zijn geteeld nog nauwelijks is gebroken (bijvoorbeeld de Sahel zone in Afrika). Mogelijk biedt het tevens kansen voor een verbeterde prestatie van geleverd pootgoed in de consumptieteelt indien via CO2 toediening in bepaalde concentraties en tijdsduur, gestuurd kan worden op aantal kiemen en/of de kracht van kiemen op het moment van poten.
Meer maatschappelijk rendement met overheidsgrond
Nieuwenhuizen, W. ; Kruit, J. ; Kamphorst, D.A. - \ 2018
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 74 (2018)1. - ISSN 0166-3534 - p. 32 - 35.
Stel je hebt als overheid landbouwgrond in bezit dat je pas over een aantal jaren nodig hebt. Wat doe je dan? Precies, je verpacht de grond aan een agrarisch ondernemer
tegen een zo hoog mogelijke prijs. Tegelijkertijd heb je beleidsdoelen geformuleerd voor het verbeteren van milieukwaliteit, de bescherming van grondwater,
een duurzamere landbouw, het bevorderen van biodiversiteit en het welbevinden van mensen. Worden hier kansen gemist?
Supplies will run out
Schoumans, Oscar ; Vries, Pepijn de - \ 2017
Green to the bone
Verreth, Johan ; Vis, Hans van de; Wiegertjes, Geert - \ 2017
Science as collective action
Vliet, Arnold van; Meerburg, Bastiaan ; Leeuwis, Cees - \ 2017
Teachers’ Attitudes Toward Multiculturalism in Relation to General and Diversity-Related Burnout
Dubbeld, Anneke ; Hoog, Natascha de; Brok, Perry den; Laat, Maarten de - \ 2017
European Education (2017). - ISSN 1056-4934
This study focuses on teachers’ general and diversity-related burnout in relation to teachers’ attitudes toward multiculturalism. Results are based on the responses of 120 teachers working at five different urban, ethnically diverse junior vocational high schools in the Netherlands. Analyses indicated that teachers with assimilative attitudes exhibited higher levels of general and diversity-related burnout, whereas there was no relationship between pluralistic attitudes and burnout. In addition, there were no relationships between teacher background variables and attitude and burnout, besides the finding that native teachers experienced less general burnout, and had less pluralistic attitudes, than nonnative teachers.
De organische veenbasis : afbraakprocessen in relatie tot hydrologie
Akker, Jan van den; Hendriks, Rob ; Delft, Bas van - \ 2017
Driebergen : VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 102
Gezien de hoge kosten van hydrologische herstelmaatregelen en de effecten van deze maatregelen op landgebruik in het omliggende gebied is meer kennis gewenst van de kwetsbaarheid van de veenbasis in hoogveensystemen. In een literatuurstudie voorafgaand aan het onderzoek (Sevink et al. 2014) volgt dat vooral een organische veenbasis kwetsbaar is. Vervolgens zijn een aantal vragen en een kernvraag naar voren gekomen: Hoe wordt de veenbasis aan de onderzijde aangetast als gevolg van een te geringe stijghoogte? Voor het ontwerp en de verantwoording van de maatregelen is het essentieel om per situatie aan te kunnen geven hoe hoog de grondwaterstanden moeten zijn om aantasting te voorkomen en wat de consequenties zijn van suboptimale standen. Dit is dan ook de kernvraag van het onderzoek.
Landbouw en drinkwaterwinning kunnen goed samengaan
Brink, C. van den; Verloop, K. ; Gielen, J. ; Pasman, W. - \ 2017
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling (2017)10. - ISSN 0166-8439 - p. 42 - 43.
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn steeds meer mineralen en bestrijdingsmiddelen in het grondwater terechtgekomen. Ondanks de inzet van overheid, agrarische sector en drinkwaterbedrijven om het gebruik – en daarmee ook de uitspoeling – van deze stoffen te verminderen, is de belasting van het grondwater nog steeds te hoog. Daarom is in Overijssel in 2010 afgesproken de belasting van de meest kwetsbare drinkwaterwinningen te verminderen met het project ‘Boeren voor Drinkwater’.
Straks is het op: fosfaatkringloop niet sluitend
Schoumans, Oscar ; Vries, Sander de; Ros, Mart - \ 2017
Opiniestuk sustainable development goals : transities realiseren met duurzaam bodem - en landgebruik
Mol, G. ; Cleen, M. de; Molenaar, Co ; Keesstra, S. ; Visser, S. ; Okx, J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University and Research - 7
duurzame energie - biobased economy - biobrandstoffen - biogas - overheidsbeleid - klimaat - bio-energie - reststromen - hernieuwbare energie - energiebeleid - sustainable energy - biofuels - government policy - climate - bioenergy - residual streams - renewable energy - energy policy
In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelen – beter bekend als de Sustainable Development Goals of kortweg SDGs – aangenomen als de weg waarlangs ze de meest urgente problemen op het gebied van armoede, honger, maar ook onderwijs, economie, en milieu en klimaat wil aanpakken. De ambities, geformuleerd in de 17 SDGs, zijn verstrekkend en hoog. In verschillende Nederlandse beleidsdocumenten1234567 wordt daarom aangegeven dat hiervoor serieuze maatschappelijke transities nodig zijn zoals op het gebied van energie en klimaat, voedselvoorziening en circulaire economie, mobiliteit en leefbare steden. Voor veel van deze transities is duurzaam gebruik en beheer van bodem, water en land een essentieel onderdeel. Dit opiniestuk heeft als doel de rol van duurzaam bodem- en landgebruik te benadrukken en de urgentie ervan agenderen voor de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat. En laten zien dat de maatschappelijke opgaven te complex zijn voor een sectorale aanpak. Integrale benadering en goede samenwerking tussen alle stakeholders zijn nodig om te komen tot duurzame oplossingen. Het is raadzaam hier voortvarend werk van te maken; de bodem is een traag systeem, dus 2030 – het jaar waarin de SDGs moeten zijn gerealiseerd – is al morgen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.