Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 171

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Kortstee
Check title to add to marked list
Dossier multidisciplinaire voedselinnovatie
Sijtsema, S.J. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2019
Wageningen : Groen Kennisnet
WURKS-project in samenwerking met Groen Kennisnet. Om tot succesvolle productinnovatie te komen is een multidisciplinaire aanpak essentieel. Samenwerking tussen stakeholders van verschillende disciplines en het begrijpen van het perspectief van de consument is hierbij van groot belang. Dit dossier presenteert een aantal theorieën over productontwikkeling en interne en externe communicatie op het gebied van multidisciplinair innoveren in de voedselindustrie.
Dossier consumer connection in short food chains
Sijtsema, S.J. ; Kortstee, H.J.M. - \ 2019
Groen Kennisnet
WURKS-project in samenwerking met Groen Kennisnet, 2019. Er is een toenemende behoefte bij ondernemers om in korte ketens te willen stappen. In de praktijk is het voor korteketenondernemers zeer lastig gebleken om een gezond verdienmodel te ontwikkelen. Daarbij blijkt het interpreteren van het consumentengedrag zeer lastig en een cruciaal onderdeel voor succes. In dit dossier wordt uitgelegd hoe je consumentengedrag kunt begrijpen en beïnvloeden. De gevolgen voor het businessmodel lichten we toe.
WURKS “Consumer connections short food chains”
Kortstee, Harry ; Schans, Jan Willem van der; Verstegen, Jos ; Splinter, Gerben ; Sijtsema, Siet ; Snoek, Harriëtte - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen University & Research 2018-107) - 62
Een wereld te winnen : Kenniscirculatie en innovatie regio Foodvalley
Geerling-Eiff, F.A. ; Kortstee, H.J.M. ; Kranendonk, R.P. - \ 2018
Regio FoodValley - 29 p.
Groen in de stad : het perspectief van de vastgoedsector
Dijkshoorn-Dekker, Marijke ; Kortstee, Harry ; Michels, Rolf ; Polman, Nico - \ 2018
Den Haag : Wageningen Economic Research - 36
D4.2 Methodology to assess market outlook and social impact : WP 4
Kortstee, H.J.M. ; Oosterkamp, E.B. ; Ge, L. - \ 2017
IoF2020 Internet of Food & Farm - 35 p.
Dossier Lean en creatief
Raat, G. de; Kortstee, H.J.M. ; Genderen, R.A. van - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
Hoe kun je processen in de levensmiddelenindustrie optimaliseren? Met welke managementstrategieën kun je je medewerkers stimuleren het meeste uit je bedrijf te halen? Informatie over deze en andere vragen vind je in dit dossier.
Dossier Veranderend eetpatroon
Mols, H. ; Kortstee, H.J.M. ; Warnaar, M. ; Methorst, B. ; Sijtsema, S.J. ; Dagevos, H. ; Onwezen, M.C. ; Ingenbleek, P.T.M. ; Genderen, R.A. van - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
nutrition - feeding habits - consumers - consumption - proteins - health
De trends in voedselland volgen elkaar in snel tempo op. Gezond, duurzaam, natuurlijk, gemak, out of home, fairtrade zijn trenditems die we in kranten, vakbladen en actualiteitenrubrieken, vlogs en blogs dagelijks kunnen ervaren.
Maar leidt het ook tot gewenste veranderingen in de voedselkeuze van de consument naar een gezonder en duurzamer eetpatroon.
Tool voor Food bedrijven in transitie
Mols, H. ; Warnaar, M. ; Methorst, B. ; Sijtsema, S.J. ; Dagevos, H. ; Onwezen, M.C. ; Ingenbleek, P.T.M. ; Kortstee, H.J.M. ; Genderen, R.A. van - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
protein sources - food consumption - feeding habits
Om ook op termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde leefomgeving, te kunnen garanderen zijn aanpassingen noodzakelijk in het voedselsysteem. Een voedseltransitie betekent dat wij op een hele andere manier gaan produceren en consumeren. Deze verandering zal niet van de één op de andere dag gebeuren. Het is een ontwikkeling die nu al volop gaande is en de komende jaren ook zal doorgaan. Er zijn inmiddels honderden kleinschalige en middelgrote initiatieven in Nederland die bijdragen aan vernieuwing en innovatie rond voedsel. Deze initiatieven sluiten aan bij allerlei maatschappelijke trends zoals gemak, duurzaamheid, beleving, dierenwelzijn, digitalisering, gezondheid, individualisering, eerlijke handel, exclusiviteit en terug naar de natuur. Er is daarbij op verschillende manieren sprake van innovaties in de wereld van voedsel. In deze wiki van Groen Kennisnet die studenten kunnen doorlopen zijn de innovaties onderverdeeld in acht thema’s: eiwittransitie, stadslandbouw, lokaal, gezond, customised, webwinkels en platforms, food events en voedselverspilling.
Food Transition
Mols, H. ; Warnaar, M. ; Methorst, B. ; Sijtsema, S.J. ; Dagevos, H. ; Onwezen, M.C. ; Ingenbleek, P.T.M. ; Kortstee, H.J.M. ; Genderen, R.A. van - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
nutrition
These days many innovations are taking place through and in the food system. There is quite a debate about our food and how it is produced. Although this process is a slow one, more and more consumers are willing to make a conscious choice for healthier and more sustainable food. A healthier food pattern has positive effects on public health and health care costs. A sustainable food pattern has positive effects on the environment and the (city) landscape. This wiki is made especially for educational purposes, for teachers in Dutch mbo and hbo.
Transparantie in de varkensketen
Baltussen, W.H.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Bondt, N. ; Haaster-de Winter, M.A. van; Hoste, R. ; Immink, V.M. ; Kornelis, M. ; Kortstee, H.J.M. ; Splinter, G.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-039) - ISBN 9789463432337 - 64
Masterclass Korte Ketens: voor ondernemers en overheden met ambitie
Savelkouls, Carlijn ; Kortstee, H.J.M. - \ 2017
Wageningen Economic Research - 4 p.
Smart farming in pig production and greenhouse horticulture : An inventory in the Netherlands
Hoste, Robert ; Suh, Hyun ; Kortstee, Harry - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research report 2017-097) - ISBN 9789463432184 - 37
Dairy farming and dairy industry in Iran
Beldman, A. ; Berkum, S. van; Kortstee, H. ; Zijlstra, J. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research report 2017-010) - ISBN 9789463434638 - 51
Iran is a country with a long dairy tradition. Dairy production has increased to a level of about 9bn kg of milk per year. The ambition in the sector is to further increase production and to improve the quality of the milk to be able to export. Based on the analysis of available data and on a field trip to Iran, 4 key areas have been identified by the participating partners in the project where a Dutch Iranian cooperation could strengthen the Iranian dairy chain. 1. Milk quality assurance, quality standards and milk-payment systems There is a lack of trust within the Iranian dairy chain. A further improvement of the milk quality is needed if Iran wants to export. Dutch experience and technology about how to organise (governance) and implement (e.g in milk-payment systems) with all relevant stakeholders to achieve a higher quality of consumer products can help solve this issue. 2. Feed availability and quality The lack of trust also applies to the feed part of the dairy chain. Chain efficiency can be improved considerably if trust is improved. Dutch experience and technology about how to organise and implement independent assessment of feed quality and building trust in the chain can help to make the Iranian chain more transparent and efficient. 3. Water efficiency and feed production Iran has to be more efficient in its feed production, especially in relation to water use. Dutch international experience in crop production and water efficiency on farm level and knowledge on policy development on regional and national level can be used to contribute to this issue. 4. Education: both on operational level and on economics All Iranian farmers mentioned the need for operational trainings of their employees. Several had done training in the Netherlands in the past. The changing circumstances in Iran require more skills and insights related to strategic and economic decisions. The main recommendation is to develop a joint programme with Iranian and Dutch partners to work on these four areas. Possible partners for such a programme have been identified on both sides.
Financieringsknelpunten en -oplossingen bij investeringen in de land- en tuinbouw : Verslag ‘Workshop financieringscasussen agro’, Den Haag, 22 februari 2017
Meulen, H.A.B. van der; Kortstee, H.J.M. - \ 2017
Wageningen University & Research - 21 p.
Transgenic modification of potato pectic polysaccharides also affects type and level of cell wall xyloglucan
Huang, Jie Hong ; Jiang, Rui ; Kortstee, Anne ; Dees, Dianka C.T. ; Trindade, Luisa M. ; Gruppen, Harry ; Schols, Henk A. - \ 2017
Journal of the Science of Food and Agriculture 97 (2017)10. - ISSN 0022-5142 - p. 3240 - 3248.
Cell wall polysaccharides - Non-targeted modification - Oligomers - Solanum tuberosum
BACKGROUND: Genes encoding pectic enzymes were introduced into wild-type potato Karnico. Cell wall materials were extracted from Karnico and transgenic lines expressing β-galactosidase (β-Gal-14) or rhamnogalacturonan lyase (RGL-18). Pectic polysaccharides from the β-Gal-14 transgenic line exhibited rhamnogalacturonan-I structural elements with shorter galactan side chains, whereas the RGL-18 transgenic line had less rhamnogalacturonan-I structures than Karnico. Xyloglucan in primary cell walls interacts with pectin and other cell wall polysaccharides and controls cell growth. RESULTS: Xyloglucan extracts from transgenic lines had different levels of monosaccharides compared to wild-type. Most XXGG-type xyloglucans from Karnico and RGL-18 alkali-extractable extracts predominantly consisted of XXGG and XSGG building blocks. Karnico and RGL-18 4molL-1 extracts had small proportions of the XXXG-type xyloglucan, whereas β-Gal-14 extracts also contained the XXXG-type xyloglucan. The peak ratios of XSGG/XXGG were 1.9, 2.4 and 1.1 for 4molL-1 extracts of Karnico, RGL-18 and β-Gal-14 lines, respectively. CONCLUSION: After transgenic modification on pectin, the xyloglucan building blocks may have been changed. The β-Gal-14 lines mostly present XXXG-type repeating units instead of the XXGG-type in 4molL-1 extracts. The ratio of XSGG/XXGG repeating units also changed, indicating that the transgenic modification of pectin altered xyloglucan structure during plant development.
Evaluation of both targeted and non-targeted cell wall polysaccharides in transgenic potatoes
Huang, Jie Hong ; Kortstee, Anne ; Dees, Dianka C.T. ; Trindade, Luisa M. ; Visser, Richard G.F. ; Gruppen, Harry ; Schols, Henk A. - \ 2017
Carbohydrate Polymers 156 (2017). - ISSN 0144-8617 - p. 312 - 321.
Galacturonosyltransferase 1 - Pectin biosynthesis - Plant cell wall - Rhamnosyltransferase - Solanum tuberosum

In this study, we analyze 31 transgenic lines and their respective untransformed background lines to determine the transgene effects on targeted structures including the pectin components rhamnogalacturonan I (RG-I) and homogalacturonan (HG), neutral side chains (galactan/arabinangalactan), acetylation of pectin, and cellulose level. Modification arising from the pectin backbone- or pectin side chain transgenic lines either increased or decreased the HG:RG-I ratio, side chain length, and methyl esterification of pectin in the tuber cell wall. The pectin esterification transgenic line exhibited only limited side effects. The cellulose level-targeting transgenic lines yielded an unexpectedly high HG:RG-I ratio and longer pectic side chains. These results clearly demonstrate that in effects of a transgene are not restricted to the direct activity of the targeted enzyme but have consequences for the structure of the cell wall matrix. Analysis of whole cell wall structure is therefore necessary to assess the complete effect, direct and indirect, of a transgene.

Het recept voor... marktsucces
Kortstee, Harry - \ 2016
Welke mogelijkheden zijn er in het Groene Hart om de Amerikaanse rivierkreeft tot meer waarde te brengen?
Kortstee, H.J.M. - \ 2016
Kenniskriing Rivierkreeft Groene Hart - 20 p.
“Welke mogelijkheden zijn er in Friesland om de bijvangst van de bruine rivierkreeft tot meer waarde te brengen?”
Cooten, Wilco van; Kortstee, H.J.M. ; Zaalmink, W. - \ 2016
Kenniskring Rivierkreeft Fryske Fisker - 31 p.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.