Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Kristiaan
Check title to add to marked list
Degree of maturity and storage behaviour of potatoes (in Dutch)
Hak, P.S. ; Hertog, M.L.A.T.M. ; Kristiaan, G.J. - \ 1995
Aardappelwereld 49 (1995)2. - ISSN 0169-653X - p. 33 - 33.
aardappelen - solanum tuberosum - opslag - potatoes - storage
Fungicide werking van het carvonhoudende middel D 4024 tegen een tweetal bewaarpathogenen van aardappelen : resultaten van een bewaarexperiment uitgevoerd op de ATO-DLO Proefboerderij "De Eest" (NOP), gedurende het bewaarseizoen 1993-1994
Hak, P.S. ; Kristiaan, G.J. ; Sinke, J. ; Groenwoud, K. - \ 1994
Wageningen : ATO-DLO (Rapport / ATO-DLO B083) - 9
Verbetering van korte en langdurige bewaring van aardappelen voor een betere beheersing van de verwerkingskwaliteit : (verslag van het derde proefseizoen 1993/1994)
Hertog, M.L.A.T.M. ; Kristiaan, G.J. ; Schouten, S.P. ; Hak, P.S. - \ 1994
Wageningen : ATO-DLO (Rapport / ATO-DLO 440) - 73
Onderzoek naar kwaliteitsgerichte bewaarmethoden van zaaiuienResearch into quality oriented methods of storing spring sown onions
Steenge, E.J. ; Rops, A.H.J. ; Hak, P.S. ; Kristiaan, G.J. - \ 1991
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 117 - 123.
allium cepa - uien - prestatieniveau - kwaliteit - opslag - onions - performance - quality - storage
De invloed van de bewaarplaats en bewaaromstandigheden op de bakkleur van frites - aardappelen in bewaarseizoen 1990/1991
Hak, P.S. ; Kristiaan, G.J. ; Veerman, A. ; Jansen, J. - \ 1991
Wageningen (etc.) : ATO-DLO (etc.) (ATO - rapport 190) - 9
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.