Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 147

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Mannetje
Check title to add to marked list
Overzicht aal marktbemonstering 2011-2017
Keeken, O.A. van; Groot, P. ; Bakker, A. ; Hoek, R. ; Hoppe, M. van; Huijer, T. ; Koelemij, E. ; Hammen, T. van der; Wolfshaar, K. van de - \ 2018
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C079/18) - 21
Europese Unie een Aalherstelplan aangenomen. In de nationale beheersplannen moet hiervoor worden aangegeven welke maatregelen voor herstel van het aalbestand worden ingevoerd en welke effecten die maatregelen op het aalbestand zullen hebben. Voor het aalherstelplan wordt Nederland verplicht de vangsten van beroepsvissers te registreren. Hiervoor moeten zowel de totale gevangen hoeveelheid aal als de samenstelling van de vangsten geregistreerd worden. Dit houdt in dat vangsten bij vissers door het hele land bemonsterd moeten worden. Dit datarapport geeft een samenvatting van de gegevens die verzameld zijn van aal bij beroepsvissers gedurende 2011-2017 voor lengtemetingen en 2009-2017 voor biologische gegevens. De gegevens worden gebruikt in de modellen die ten grondslag liggen aan het advies over de voortgang van het nationale aalbeheerplan voor Nederland. In deze rapportage worden lengtegegevens en biologische gegevens gepresenteerd uit de marktbemonstering aal. Voor de biologische gegevens worden lengte-gewicht relatie, aandeel mannetje vrouwtje, aandeel schieraal, aandeel zwemblaasparasiet en bepaling leeftijden van aal gepresenteerd. Deze gegevens worden gebruikt in de modellen om de effectiviteit van maatregelen in relatie tot beheerdoelen opgesteld door de Raad van de Europese Unie te evalueren. Deze modellen worden kort besproken.
Dode wolf bij Kloosterhaar deed zich tegoed aan schapen in Oost-Nederland
Jansman, Hugh - \ 2017

De dode wolf in Kloosterhaar was een mannetje van 2,5 jaar in kracht van zijn leven. Uit DNA onderzoek is komen vast te staan dat het een nakomeling was van wolven met hun territorium in het Duitse Babben, bij de Pools/Tsjechische grens.

Gevonden dier langs A28 was wilde wolf
Groot, Arjen de - \ 2017

De wolf die begin maart langs de A28 ter hoogte van Veeningen dood werd aangetroffen, is afkomstig uit een roedel wilde wolven in Duitsland. Het gaat om een gezond jong mannetje van ongeveer anderhalf jaar oud it de roedel "Cuxhaven" in de regio Nedersaksen.

Fokken is meer dan gokken
Oldenbroek, J.K. ; Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. - \ 2016
HBVB : het magazine van cursuscentrum dierverzorging 5 (2016)15. - p. 16 - 19.
Fokken lijkt kinderspel: je hebt een mannetje, een vrouwtje en vervolgens doet moeder natuur de rest. Als je echter ziet welke problemen er vandaag de dag zijn bij bepaalde honden-en paardenrassen, weet je dat verantwoord fokken meer voeten in de aarde heeft dan bloemetjes, bijtjes en baby's.
Otter was beresterk mannetje
Jansman, Hugh - \ 2014
De op 12 februari op de A12 bij Gouda doodgereden otter lijkt in Nieuwkoop gebivakkeerd te hebben. Dat zegt Hugh Jansman van het Animal Ecology Team van de onderzoeksgroep Alterra in Wageningen, waar het stofferlijk overschot van het dier werd ontleed en onderzocht. De onfortuinlijke otter blijkt een volwassen mannetje van anderhalf jaar oud.
Ontwikkeling van een Lure&Kill techniek voor de beschermde teelt in Nederland : verslag van fase 2
Griepink, F.C. - \ 2010
Wageningen : Plant Research International (Nota 530) - 4
glastuinbouw - gewasbescherming - chemische bestrijding - spodoptera - duponchelia - sexferomonen - feromoonvallen - insecticiden - greenhouse horticulture - plant protection - chemical control - sex pheromones - pheromone traps - insecticides
Plant Research International heeft onderzoek uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van lure&kill in de Nederlandse kassen. Insecten zoals Spodoptera exigua en Duponchelia fovealis kunnen elkaar vinden met behulp van seksferomonen die het vrouwtje loslaat in de lucht. Deze feromonen kunnen we namaken en daarmee kunnen we de mannetjes lokken naar een feromoonval. Het feromoon kun je ook gebruiken om het mannetje te lokken naar een plek waar zich een dodelijk insecticide bevindt. Deze laatste methode wordt lokken en doden (Engels: lure&kill) genoemd. Naast lure&kill kun je feromonen bijvoorbeeld ook gebruiken in feromonenvallen. Wanneer je daar enkele per hectare van neerzet spreek je over monitoring.
Extrapolation of results to similar environments in Tropical America
Engelen, V.W.P. van; Huting, J.R.M. - \ 2008
In: Carbon sequestration in tropical grassland ecosystems / 't Mannetje, L., Amézquita, M.C., Buurman, P., Ibrahim, M.A., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860265 - p. 173 - 192.
Professor Leendert `t Mannetje: an appreciation
Prins, W.H. ; Elgersma, A. - \ 2008
Grass and Forage Science 63 (2008)3. - ISSN 0142-5242 - p. 281 - 283.
Factors affecting soil C stocks: a multivariate analysis approach
Buurman, P. ; Amezquita, M.C. ; Ramirez, H.F. - \ 2008
In: Carbon Sequestration in Tropical Grassland Ecosystems / 't Mannetje, L., Amezquita, M.C., Buurman, P., Ibrahim, M.A., Wageningen, The Netherlands : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860265 - p. 91 - 101.
Analysis of soil variability and data consistency
Buurman, P. ; Mosquera Vidal, O. - \ 2008
In: Carbon Sequestration in Tropical Grassland Ecosystems / 't Mannetje, L., Amezquita, M.C., Buurman, P., Ibrahim, M.A., Wageningen, The Netherlands : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860265 - p. 69 - 90.
Methodology of bio-physical research
Amézquita, M.C. ; Chacón, M. ; Llanderal, T. ; Ibrahim, M.A. ; Rojas, J.M.M. ; Buurman, P. - \ 2008
In: Carbon Sequestration in Tropical Grassland Ecosystems / 't Mannetje, L., Amezquita, M.C., Buurman, P., Ibrahim, M.A., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860265 - p. 35 - 47.
Carbon sequestration in tropical grassland ecosystems
Mannetje, L. t; Amézquita, M.C. ; Buurman, P. ; Ibrahim, M.A. - \ 2008
Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860265 - 300
tropische graslanden - ecosystemen - koolstofsekwestratie - opwarming van de aarde - bodem - vegetatie - milieubeleid - latijns-amerika - costa rica - koolstofvastlegging in de bodem - tropical grasslands - ecosystems - carbon sequestration - global warming - soil - vegetation - environmental policy - latin america - soil carbon sequestration
The increasing scientific consensus on global warming, together with the precautionary principle and the fear of non-linear climate transitions is leading to increasing action to mitigate global warming. To help mitigate global warming, carbon storage by forests is often mentioned as the only or the best way to reduce the CO2 concentration in the atmosphere. This book presents evidence that tropical grasslands, which cover 50% of the earth’s surface, are as important as forests for the sequestration of carbon. Results are reported of a large five year on-farm research project carried out in Latin America (Colombia, Costa Rica). Soil and vegetation carbon stocks of long-established pasture, fodder bank and silvopastoral systems on commercial farms were compared with those of adjacent forest and degraded land. The objective was to identify production systems that both increase livestock productivity and farm income and, at the same time, contribute to a reduction of carbon accumulation in the atmosphere. The project was carried out in four ecosystems: the Andean hillsides of the semi-evergreen forest in Colombia; the Colombian humid Amazonian tropical forest ecosystem; the sub-humid tropical forest ecosystem on the Pacific Coast of Costa Rica; and the humid tropical forest ecosystem on the Atlantic Coast of Costa Rica.
Reflections on modelling and extrapolation in tropical soil Carbon sequestration
Putten, B. van; Amezquita, M.C. - \ 2007
In: Carbon Sequestration in Tropical Grassland Ecoysystems / Mannetje, L.T., Amezquita, M.C., Buurman, P., Ibrahim, M.A., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860265 - p. 143 - 172.
Verdeling van de broedinspanning bij kieviten
Jongbloed, F. ; Schekkerman, H. ; Teunissen, W. - \ 2006
Limosa 79 (2006)2. - ISSN 0024-3620 - p. 63 - 70.
vanellus vanellus - vanellus - broedduur - broedvogels - weidevogels - incubation duration - breeding birds - grassland birds
Kievitpartners verdelen hun broedactiviteiten, maar hoe zit dit bij kievitmannetjes? Alhoewel kievitmannetjes als monogaam worden beschouwd, zijn er kievitmannetjes die er meerdere partners op na houden. Na zonsondergang blijken de broedactiviteiten van het mannetje af te nemen. Na zonsopkomst nemen die activiteiten weer toe. Een verklaring voor dit verschil is er echter niet. Verslag van onderzoek vanuit Alterra en SOVON
Bisexual populations of Otiorhynchus rugifrons (Coleoptera : Curculionidae)
Heijerman, Th. ; Hodge, P.J. - \ 2005
Entomologische Berichten 65 (2005)3. - ISSN 0013-8827 - p. 66 - 69.
otiorhynchus - coleoptera - curculionidae - biseksualiteit - biologische indicatoren (populatie-ecologie) - verspreiding - populatie-ecologie - populatiebiologie - bisexuality - biological tags - dispersal - population ecology - population biology
Vooral binnen het snuitkevergenus Otiorhynchus komen veel soorten voor die zich parthenogenetisch voortplanten. Sommige van deze soorten hebben in een beperkt deel van het areaal toch mannetjes. Voorbeelden hiervan zijn O, raucus, O. nodosus, O. rugosostriatus, O. scaber, O. veterator, O. sulcatus, O.fullo en O. ligustici. Het is gebleken dat exemplaren van bisexuele soorten 11 chromosomen bezitten, terwijl parthenogenetische soorten polyploïd zijn. De meeste parthenogenetische soorten zijn triloïd, maar er zijn ook soorten met zowel diploïde als tetraploïde xemplaren. Otiorhynchus rugifrons staat in de literatuur bekend als een triploïde soort. Volgens de literatuur zouden er ook mannetjes bestaan, maar waar deze voorkomen is onbekend. In deze bijdrage wordt het voorkomen van bisexuele populaties van O. rugifrons in Frankrijk (Bretagne) en Groot-Brittanië (Engeland en Wales) vermeld. Een korte beschrijving van het mannetje wordt gegeven en afbeeldingen van zowel het manlijke als het vrouwelijke genitaal worden gepresenteerd. Daarnaast wordt de verspreiding in Europa en de ecologie van de soort besproken
Production and persistence of a native pasture-Arachis pintoi association in the humid tropics of Mexico
Castillo-Gallegos, E. ; Mannetje, L. t; Aluja-Schunemann, A. - \ 2005
Tropical Grasslands 39 (2005)4. - ISSN 0049-4763 - p. 238 - 238.
Performance of dual-purpose cows on a native pasture-Arachis pintoi association in the humid tropics of Mexico
Castillo-Gallegos, E. ; Jarillo-Rodriguez, J. ; Ocana-Zavaleta, E. ; Marin-Mejia, B. ; Mannetje, L. t; Aluja-Schunemann, A. - \ 2005
Tropical Grasslands 39 (2005)4. - ISSN 0049-4763 - p. 239 - 239.
Fibre degradation rate of perennial ryegrass varieties measured using three techniques: in situ nylon bag, in vivo rumen evacuation and in vitro gas production
Taweel, H.Z. ; Tas, B.M. ; Williams, B.A. ; Elgersma, A. ; Dijkstra, J. ; Tamminga, S. - \ 2005
In: XX International Grassland Congress Proceedings, Wageningen, 2005 / O'Mara, F.P., Wilkins, R.J., 't Mannetje, L., Lovett, D.K., Rogers, P.A.M., Boland, T.M., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9076998817 - p. 228 - 228.
Effects of perennial ryegrass cultivars on traits for improved animal performance
Smit, H.J. ; Tas, B.M. ; Taweel, H.Z. ; Dijkstra, J. ; Elgersma, A. ; Tamminga, S. - \ 2005
In: XX International Grassland Congress Proceedings, Wageningen 2005 / O'Mara, F.P., Wilkins, R.J., 't Mannetje, L., Lovett, D.K., Rogers, P.A.M., Boland, T.M., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9076998817 - p. 128 - 128.
An object-oriented model of the morphological development and digestibility of perennial ryegrass
Groot, J.C.J. ; Lantinga, E.A. - \ 2004
Ecological Modelling 177 (2004)3-4. - ISSN 0304-3800 - p. 297 - 312.
chemical-composition - seasonal-changes - lolium-perenne - plant-growth - leaf growth - grasses - crop - architecture - temperature - simulation
An object-oriented simulation model was developed to integrate detailed analyses of perennial ryegrass (Lolium perenne) plant part dimensions, and their mass, cell wall content (CWC) and cell wall digestibility (CWD). The model was validated against data from two field experiments, carried out in The Netherlands (52degreesN) and Norway (67degreesN). In the experiments, the effects of temperature x daylength interactions on development, growth and digestibility were determined. Three cultivars differing in heading date were used, and undisturbed growth and regrowth after early (only in The Netherlands) and late cutting were studied. The sensitivity of the model was tested for changes in parameters determining morphological development. A grass plant was modelled as an aggregation of shoot objects. A shoot is an aggregation of phytomers, plus an inflorescence in the reproductive development stage. A phytomer consists of a leaf blade, a leaf sheath, a stem internode and a root. Each phytomer has an axillary bud, which can develop into a new shoot. Morphological development, organic matter (OM) growth and composition were simulated well by the model. Only for regrowing crops in The Netherlands CWC was lower and CWD was higher in the simulations than observed in the field, whereas the differences increased when stem development was more advanced at the moment of cutting. This was attributed to residual stems in the stubble after cutting due to difficulties with machine cutting of lodged crops on the experimental plots. The model can be considered as sufficiently accurate to simulate OM yield and composition of grass cultivars differing in heading date and growing under strongly contrasting temperature and daylength conditions. When the leaf appearance rate, width or length of the leaf blade were increased in the sensitivity analysis, OM yield enhanced, but composition and digestibility of the reproductive grass crops were not systematically affected. (C) 2004 Elsevier B.V. All rights reserved.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.