Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Meys
Check title to add to marked list
Seed germination and further development of plantlets of Paphiopedilum ciliolare Pfitz. in vitro.
Pierik, R.L.M. ; Sprenkels, P.A. ; Harst, B. van der; Meys, Q.G. van der - \ 1988
Scientia Horticulturae 34 (1988). - ISSN 0304-4238 - p. 139 - 153.
snijbloemen - embryokweek - kieming - nederland - potplanten - kiemrust - zaadkieming - weefselkweek - paphiopedilum - binnen kweken (van planten) - cut flowers - embryo culture - germination - netherlands - pot plants - seed dormancy - seed germination - tissue culture - indoor culture
De stikstof- en kalibemesting van meloen : resultaten van twee proeven
Meys, M.Q. van der; Roorda van Eysinga, J.P.N.L. - \ 1982
Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (Intern rapport / Proefstation voor de Tuinbouw onder Glas no. 27)
cucumis - kunstmeststoffen - stikstof - kalium - fertilizers - nitrogen - potassium
Verslag van een oriënterende proef omtrent het optreden van ammoniumvergiftiging bij enkele gewassen op watercultuur
Roorda van Eysinga, J.P.N.L. ; Meys, M.Q. van der - \ 1979
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas (Intern rapport / Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas 3) - 3
Beïnvloeding van het nitraatgehalte va in de winter geteelde sla door deze op watercultuur enige tijd geen stikstof te geven
Roorda van Eysinga, J.P.N.L. ; Meys, M.Q. van der - \ 1979
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas (Intern rapport / Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas 5) - 5
Proef met N-serve als nitrificatieremmer bij de teelt van sla onder glas
Roorda van Eysinga, J.P.N.L. ; Meys, M.Q. van der - \ 1979
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas (Intern rapport / Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas 2) - 3
Proef met verschillende ammoniumconcentraties in de voedingsoplossing voor paprika
Roorda van Eysinga, J.P.N.L. ; Meys, M.Q. van der - \ 1978
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas (Intern rapport / Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas 56) - 3
Een onderzoek naar het nitraatgehalte in enkele onder glas geteelde voorjaarsgroenten
Roorda van Eysinga, J.P.N.L. ; Meys, M.Q. van der - \ 1978
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas (Intern rapport / Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas 46) - 6
Orientatiestudie Nederlands graslandonderzoek
Meys, J.A.C. - \ 1975
Hoorn : [s.n.] (Intern rapport / Instituut voor veevoedingsonderzoek Hoorn no. 82) - 52
dierlijke productie - rundvee - begrazing - hooi - nederland - voedergrassen - animal production - cattle - grazing - hay - netherlands - fodder grasses
Vergelijking van enkele grondbewerkingswerktuigen; Wortelontwikkeling bij herfsttomaten
Post, C.J. van der; Leeuwen, J.C. van; Meys, M.Q. van der - \ 1964
Wageningen : ICW (Verspreide overdrukken. Instituut voor cultuurtechniek en waterhuishouding no. 27) - 11
spitfrezen - freesploegen - tuinbouw - solanum lycopersicum - tomaten - ploegen - teelt - cultuurmethoden - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - wortels - glastuinbouw - rotary diggers - rotary ploughs - horticulture - tomatoes - ploughs - cultivation - cultural methods - plant physiology - plant development - roots - greenhouse horticulture
Grondruilproef, 1953
Kloes, L.J.J. van der; Meys, M.Q. van der - \ 1957
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas - 3
Tomatenwaterhuishoudingsproef WI, 1954
Meys, M.Q. van der; Klapwijk, D. - \ 1957
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas - 3
Verslag van de drainage- en infiltatieproef in de blokkas, 1953
Meys, M.Q. van der; Klapwijk, D. - \ 1956
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas - 5
Waterhuishoudingsproef W II en III, 1953
Meys, M.Q. van der; Klapwijk, D. - \ 1955
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas - 8
Bemestingsproefje met Complesal Supra
Meys, M.Q. van der - \ 1955
Naaldwijk : Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas - 3
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.