Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 34

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Spijkerman
Check title to add to marked list
Nature-based solutions voor een duurzame Gouwe
Lelieveld, Charlotte ; Spijkerman, Arjan - \ 2018
Netherlands : Groene Cirkels (Wageningen Environmental Research rapport 2877) - 17
Intake of dietary saturated fatty acids and risk of type 2 diabetes in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Netherlands cohort : associations by types, sources of fatty acids and substitution by macronutrients
Liu, Shengxin ; Schouw, Yvonne T. van der; Soedamah-Muthu, Sabita S. ; Spijkerman, Annemieke M.W. ; Sluijs, Ivonne - \ 2018
European Journal of Nutrition (2018). - ISSN 1436-6207 - p. 1 - 12.
Cohort study - Epidemiology - Nutrition - Saturated fatty acids - Type 2 diabetes
Purpose: The association between dietary saturated fatty acids (SFA) intake and type 2 diabetes (T2D) remains unclear. This study aimed at investigating the association between SFA intake and T2D risk based on (1) individual SFA (differing in carbon chain length), (2) food sources of SFA and (3) the substituting macronutrients. Methods: 37,421 participants from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Netherlands (EPIC-NL) cohort were included in this study. Baseline dietary intake was assessed by a validated food frequency questionnaire. T2D risks were estimated by Cox regression models adjusted for non-dietary and dietary covariates. Results: 893 incident T2D cases were documented during 10.1-year follow-up. We observed no association between total SFA and T2D risk. Marginally inverse associations were found for lauric acid (HR per 1 SD of energy%, 95% CI 0.92, 0.85–0.99), myristic acid (0.89, 0.79–0.99), margaric acid (0.84, 0.73–0.97), odd-chain SFA (pentadecylic plus margaric acids; 0.88, 0.79–0.99), and cheese derived SFA (0.90, 0.83–0.98). Soft and liquid fats derived SFA was found related to higher T2D risk (1.08, 1.01–1.17). When substituting SFA by proteins, carbohydrates and polyunsaturated fatty acids, significantly higher risks of T2D were observed (HRs per 1 energy% ranging from 1.05 to 1.15). Conclusion: In this Dutch population, total SFA does not relate to T2D risk. Rather, the association may depend on the types and food sources of SFA. Cheese-derived SFA and individual SFA that are commonly found in cheese, were significantly related to lower T2D risks. We cannot exclude the higher T2D risks found for soft and liquid fats derived SFA and for substituting SFA with other macronutrients are influenced by residual confounding by trans fatty acids or limited intake variation in polyunsaturated fatty acids and vegetable protein.
Van Robuuste Natuur tot Herstel Ecologische Veerkracht in de Rijkswateren : een analyse over de mogelijkheden van het gebruik van Infographics als een handreiking voor het realiseren van herstel ecologische veerkracht en extra dynamiek in de Rijkswateren
Veraart, J.A. ; Timmerman, J.G. ; Lange, H.J. de; Paulissen, M.P.C.P. ; Bogers, M. ; Spijkerman, A. ; Holz Amorim de Sena, N.C. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2860) - 79
Agroforestry systems in the Upper Mara River Basin : a practical guide for farmers
Ingram, Verina ; Jans, Wilma ; Hitimana, Joseph ; Werners, Saskia ; Spijkerman, Arjen ; Froebrich, Jochen ; Ndolo, Ben ; Heesmans, Hanneke ; Rooker, Jaclyn - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - ISBN 9789463432245 - 61
Association between plasma phospholipid saturated fatty acids and metabolic markers of lipid, hepatic, inflammation and glycaemic pathways in eight European countries: a cross-sectional analysis in the EPIC-InterAct study
Zheng, Ju-Sheng ; Sharp, Stephen J. ; Imamura, Fumiaki ; Koulman, Albert ; Schulze, Matthias B. ; Ye, Zheng ; Griffin, Jules ; Guevara, Marcela ; Huerta, José María ; Kröger, Janine ; Sluijs, Ivonne ; Agudo, Antonio ; Barricarte, Aurelio ; Boeing, Heiner ; Colorado-Yohar, Sandra ; Dow, Courtney ; Dorronsoro, Miren ; Dinesen, Pia T. ; Fagherazzi, Guy ; Franks, Paul W. ; Feskens, Edith J.M. ; Kühn, Tilman ; Katzke, Verena Andrea ; Key, Timothy J. ; Khaw, Kay-Tee ; Magistris, Maria Santucci De; Mancini, Francesca Romana ; Molina-Portillo, Elena ; Nilsson, Peter M. ; Olsen, Anja ; Overvad, Kim ; Palli, Domenico ; Quirós, Jose Ramón ; Rolandsson, Olov ; Ricceri, Fulvio ; Spijkerman, Annemieke M.W. ; Slimani, Nadia ; Tagliabue, Giovanna ; Tjonneland, Anne ; Tumino, Rosario ; Schouw, Yvonne T. Van Der; Langenberg, Claudia ; Riboli, Elio ; Forouhi, Nita G. ; Wareham, Nicholas J. - \ 2017
BMC Medicine 15 (2017)1. - ISSN 1741-7015
Background
Accumulating evidence suggests that individual circulating saturated fatty acids (SFAs) are heterogeneous in their associations with cardio-metabolic diseases, but evidence about associations of SFAs with metabolic markers of different pathogenic pathways is limited. We aimed to examine the associations between plasma phospholipid SFAs and the metabolic markers of lipid, hepatic, glycaemic and inflammation pathways.
Methods
We measured nine individual plasma phospholipid SFAs and derived three SFA groups (odd-chain: C15:0 + C17:0, even-chain: C14:0 + C16:0 + C18:0, and very-long-chain: C20:0 + C22:0 + C23:0 + C24:0) in individuals from the subcohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-InterAct case-cohort study across eight European countries. Using linear regression in 15,919 subcohort members, adjusted for potential confounders and corrected for multiple testing, we examined cross-sectional associations of SFAs with 13 metabolic markers. Multiplicative interactions of the three SFA groups with pre-specified factors, including body mass index (BMI) and alcohol consumption, were tested.
Results
Higher levels of odd-chain SFA group were associated with lower levels of major lipids (total cholesterol (TC), triglycerides, apolipoprotein A-1 (ApoA1), apolipoprotein B (ApoB)) and hepatic markers (alanine transaminase (ALT), aspartate transaminase (AST), gamma-glutamyl transferase (GGT)). Higher even-chain SFA group levels were associated with higher levels of low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), TC/high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ratio, triglycerides, ApoB, ApoB/A1 ratio, ALT, AST, GGT and CRP, and lower levels of HDL-C and ApoA1. Very-long-chain SFA group levels showed inverse associations with triglycerides, ApoA1 and GGT, and positive associations with TC, LDL-C, TC/HDL-C, ApoB and ApoB/A1. Associations were generally stronger at higher levels of BMI or alcohol consumption.
Conclusions
Subtypes of SFAs are associated in a differential way with metabolic markers of lipid metabolism, liver function and chronic inflammation, suggesting that odd-chain SFAs are associated with lower metabolic risk and even-chain SFAs with adverse metabolic risk, whereas mixed findings were obtained for very-long-chain SFAs. The clinical and biochemical implications of these findings may vary by adiposity and alcohol intake.
Zoeken naar synergie tussen KRW, Natura 2000 en lange termijn natuur ambities: Info-Graphic
Paulissen, M.P.C.P. ; Timmerman, J.G. ; Veraart, J.A. ; Spijkerman, A. - \ 2017
Trekvissen groeien vaak op in zout water en zij trekken naar de rivieren en binnenwater om zich verder te ontwikkelen en voort te planten. In Nederland zijn de binnenwateren vaak moeilijk te bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Door de aanleg van vispassages en aanpassing van het sluisbeheer wordt binnen de KRW gewerkt aan het herstellen van deze verbindingen. Elke vissoort heeft specifieke eisen ten aanzien van vismigratiemogelijkheden en habitat condities (Natura 2000).
Juridische speelruimte N2000 voor herstel veerkracht en dynamiek in de Rijkswateren: Info-Graphic
Veraart, J.A. ; Spijkerman, A. - \ 2017
Regelgeving in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn wordt soms als knelpunt ervaren bij ingrepen gericht op het herstel van de dynamiek in Rijkswateren. De afgelopen jaren is de ervaring met de regelgeving gegroeid en hebben uitspraken van het Europese gerechtshof meer duidelijkheid gegeven over de interpretatie. Nu is het tijd voor overheden en stakeholders om de uitvoering te optimaliseren en zelf de kaders in te vullen.
Herstel estuarium natuur in de Eems-Dollard met kansen voor economisch medegebruik: Info-Graphic
Veraart, J.A. ; Spijkerman, A. ; Baptist, M.J. - \ 2017
De hoeveelheid slib, de weinig geleidelijke land-water/zoet-zout overgangszones en de sterk beïnvloedde hydromorfologie zijn knelpunten voor het voedselaanbod voor vogels en vis, de biodiversiteit en Natura 2000 doelen in de Eems-Dollard. Overheden, bedrijfsleven en natuurorganisaties hebben de handen ineengeslagen om de natuur in het estuarium te verbeteren met kansen voor economisch medegebruik in het programma Eems-Dollard 2050.
Robuuste Natuur & Veerkracht in de Rijkswateren: Info-Graphic
Veraart, J.A. ; Spijkerman, A. - \ 2017
Maatregelen en beheer gericht op de verbetering van waterkwaliteit, dynamiek, habitatdiversiteit, soorten en duurzaam economisch gebruik dragen bij aan veerkracht en robuuste natuur. De samenhang tussen de verschillende ingrepen in het watersysteem worden voor natuurdoelen belangrijker nu de doelen voor waterkwaliteit genaderd worden.
De huidige en gewenste ecologische situatie van het Markermeer: Info-Graphic
Veraart, J.A. ; Spijkerman, A. - \ 2017
Door de artificiële morfologie van het meer, in combinatie met een tegennatuurlijk peilregime zijn er weinig mogelijkheden voor ecologische ontwikkeling. Heterogeniteit, variatie en ecologische diversiteit is daardoor laag.
De opgaven in de Zuidwestelijke Delta: Info-Graphic
Veraart, J.A. ; Holz Amorim de Sena, N.H. ; Tangelder, M. ; Spijkerman, A. ; Meer, E.J. van der - \ 2017
Om te komen tot meer veerkrachtige robuuste natuur wordt in de Zuidwestelijke Delta vooral gezocht naar het herstel van verbindingen tussen de bekkens en het toelaten van dynamiek. Het is van belang om continu te zoeken naar een evenwicht tussen natuurlijke dynamiek en economisch medegebruik.
Natuurdoelen en visserij in het IJsselmeergebied: Info-Graphic
Veraart, J.A. ; Spijkerman, A. - \ 2017
Draagt het realiseren van extra natuurlijke land-water overgangszones in het Markermeer, in combinatie met het verbeteren van vismigratiemogelijkheden voldoende bij aan de natuurdoelen van het gehele IJsselmeergebied? En vergroten deze maatregelen ook de overlevingskansen van de visserijsector?
The floating greenhouse on the Thames : guidelines for nature based solutions
Lelieveld, Charlotte ; Spijkerman, Arjen ; Ottburg, Fabrice ; Janssen, Henrice ; Kamermans, Pauline ; Jak, Robbert ; Brandenburg, Willem ; Vermeulen, Tycho ; Hendriks, Kees ; Lokhorst, Nynke ; Harrison, Adolfo ; Moore, Darryl - \ 2015
Wageningen : Alterra Wageningen UR (Alterra report 2695) - 36
Naar de klimaattop
Kleis, R. ; Nabuurs, G.J. ; Fresco, L.O. ; Spijkerman, A. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
conferenties - klimaatverandering - klimaat - klimaatadaptatie - milieuwetenschappen - wetenschappers - studenten - duurzame ontwikkeling - conferences - climatic change - climate - climate adaptation - environmental sciences - scientists - students - sustainable development
In de periferie van de VN-klimaatconferentie, van 30 november tot en met 11 december in Parijs, wemelt het van de bijeenkomsten en side-events. Ook Wageningen UR levert haar bijdrage aan dit marktplein van de klimaatwetenschap. Enkele tientallen wetenschappers en studenten trekken naar Parijs om hun boodschap te verkondigen. Op deze pagina’s een kleine greep.
De relatie tussen veerkracht en subjectief welbevinden in diabetes type 2 patienten
Spijkerman, M. ; Wezep, M. van; Vaandrager, L. ; Bolier, L. ; Walburg, J. - \ 2015
Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 93 (2015)8. - ISSN 1388-7491 - p. 302 - 310.
Diabetes type 2 is a common chronic illness. There are individual variations in how diabetes type 2 patients deal with their illness and the physical, mental and social limitations associated with it. This study aimed 1) to examine whether there is an association between resilience and subjective well-being in adults with diabetes type 2, and 2) to explore patient-reported factors associated with resilience. A mixed-methods cross-sectional design was used for this study. A questionnaire, including one resilience measure (Brief Resilience Scale) and two subjective well-being measures (Satisfaction With Life Scale, Positive and Negative Affect Schedule), was administered to 71 Dutch adults with diabetes type 2, twelve of whom subsequently participated in semi-structured interviews. Resilience was positively associated with life satisfaction and positive affect, and negatively associated with negative affect. The three major themes identified in the interviews were: positive attitudes towards diabetes, being in control, and supportive interactions. Although the findings suggest that there is a link between resilience and subjective well-being in adults with diabetes type 2, additional research is required to enable causal inference as well as to assess mediating factors.
Sufficient sleep duration contributes to lower cardiovascular disease risk in addition to four traditional lifestyle factors: the MORGEN study
Hoevenaar-Blom, M.P. ; Spijkerman, A.M.W. ; Kromhout, D. ; Verschuren, W.M.M. - \ 2014
European Journal of Preventive Cardiology 21 (2014)11. - ISSN 2047-4873 - p. 1367 - 1375.
cause-specific mortality - all-cause mortality - mediterranean diet - primary prevention - prospective cohort - myocardial-infarction - physical-activity - japanese men - women - metaanalysis
Background The contribution of sufficient sleep duration to lower CVD risk in addition to sufficient physical activity, a healthy diet, (moderate) alcohol consumption, and non-smoking has not been investigated yet. Design The MORGEN study is a prospective cohort study including 8128 men and 9759 women aged 20-65 years, free of CVD at baseline. Methods Sufficient physical activity (3.5h/week cycling or sports), a healthy diet (Mediterranean Diet Score 5), (moderate) alcohol consumption (1 beverage/month), non-smoking, and sufficient sleep duration (7 hours) were assessed by self-administered questionnaires between 1994 and 1997. Cardiovascular morbidity and mortality were ascertained through linkage with national registers. Hazard ratios and preventable proportions were calculated adjusted for age, sex, and educational level. Results During 10-14 years of follow up, 607 composite CVD events (fatal CVD, nonfatal myocardial infarction and stroke) occurred, of which 129 were fatal. Those with the four traditional healthy lifestyle factors had a 57% lower risk of composite CVD (HR 0.43, 95% CI 0.31-0.59) and a 67% lower risk of fatal CVD (HR 0.33, 95% CI 0.16-0.68) compared with those with none or one healthy lifestyle factor. Sleeping sufficiently in addition to the four traditional lifestyle factors resulted in a 65% lower risk of composite CVD (HR 0.35, 95% CI 0.23-0.52), and an 83% lower risk of fatal CVD (HR 0.17, 95% CI 0.07-0.43). Conclusions Sufficient sleep and adherence to all four traditional healthy lifestyle factors was associated with lower CVD risk. When sufficient sleep duration was added to the traditional lifestyle factors, the risk of CVD was further reduced.
Smoking and long-term risk of type 2 Diabetes: The EPIC-InterAct Study in European populations
The InterAct Consortium, A. ; Spijkerman, A.M.W. ; A, D.L. van der; Nilsson, P. ; Balkau, B. ; Beulens, J.W.J. ; Boeing, H. ; Feskens, E.J.M. ; Kaaks, R. - \ 2014
Diabetes Care 37 (2014)12. - ISSN 0149-5992 - p. 3164 - 3171.
kora s4/f4 cohort - middle-aged men - cigarette-smoking - insulin-resistance - physical-activity - fat distribution - active smoking - mellitus - women - glucose
OBJECTIVE The aims of this study were to investigate the association between smoking and incident type 2 diabetes, accounting for a large number of potential confounding factors, and to explore potential effect modifiers and intermediate factors. RESEARCH DESIGN AND METHODS The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)-InterAct is a prospective case-cohort study within eight European countries, including 12,403 cases of incident type 2 diabetes and a random subcohort of 16,835 individuals. After exclusion of individuals with missing data, the analyses included 10,327 cases and 13,863 subcohort individuals. Smoking status was used (never, former, current), with never smokers as the reference. Country-specific Prentice-weighted Cox regression models and random-effects meta-analysis were used to estimate hazard ratios (HRs) for type 2 diabetes. RESULTS In men, the HRs (95% CI) of type 2 diabetes were 1.40 (1.26, 1.55) for former smokers and 1.43 (1.27, 1.61) for current smokers, independent of age, education, center, physical activity, and alcohol, coffee, and meat consumption. In women, associations were weaker, with HRs (95% CI) of 1.18 (1.07, 1.30) and 1.13 (1.03, 1.25) for former and current smokers, respectively. There was some evidence of effect modification by BMI. The association tended to be slightly stronger in normal weight men compared with those with overall adiposity. CONCLUSIONS Former and current smoking was associated with a higher risk of incident type 2 diabetes compared with never smoking in men and women, independent of educational level, physical activity, alcohol consumption, and diet. Smoking may be regarded as a modifiable risk factor for type 2 diabetes, and smoking cessation should be encouraged for diabetes prevention.
Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering
Klostermann, J.E.M. ; Spijkerman, A. ; Vreugdenhil, H. ; Massop, H.T.L. ; Timmerman, J.G. ; Jaspers, A.M.J. ; Maaskant, B. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2541) - 129
regionale planning - hoogwaterbeheersing - inundatie - rampen - waddenzee - veiligheid - wadden - nederlandse waddeneilanden - groningen - friesland - regional planning - flood control - flooding - disasters - wadden sea - safety - tidal flats - dutch wadden islands
In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie van overstromingen, duurzame ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. We passen dit concept toe op de vastelandskust van Friesland en Groningen, oftewel ‘Dijkring 6’, en voor de Waddeneilanden. Tweedelaags maatregelen zijn niet rendabel als ze in grote gebieden worden toegepast omdat het vrijwel altijd goedkoper is om de eerstelaags veiligheid verder te verbeteren. Waar tweedelaags maatregelen wel rendabel kunnen zijn: 1) In buitendijkse gebieden waar geen eerstelaags maatregelen mogelijk zijn is het zeker zinvol om naar tweedelaags maatregelen te zoeken: 2) Omdat de Eemsdelta vrijwel geen weerstand kan bieden aan een overstroming kan daar een tweede laag worden overwogen, vooral als die te combineren is met andere functies dan alleen veiligheid: 3) Onderdelen van vitale infrastructuur in een gebied met grote overstromingsrisico’s zouden extra beschermd kunnen worden om een cascade van rampen te voorkomen; voor het Waddengebied zijn dat de gasinstallaties in de Eemsdelta. Derdelaags maatregelen zijn in alle gevallen waardevol en kunnen in het Waddengebied zeker verder geoptimaliseerd worden. Voor de eilanden is een extra inspanning nodig in de derdelaags veiligheid.
Effect on using repeated measurements of a Mediterranean style diet on the strength of the association with cadiovascular disease during 12 years: the Doetinchem Cohort Study.
Hoevenaar-Blom, M.P. ; Spijkerman, A.M.W. ; Boshuizen, H.C. ; Boer, J.M.A. ; Kromhout, D. ; Verschuren, W.M.M. - \ 2014
European Journal of Nutrition 53 (2014)5. - ISSN 1436-6207 - p. 1209 - 1215.
coronary-heart-disease - risk - mortality - cancer - consumption - patterns
In cohort studies, often only one baseline measurement of dietary intake is available. This may underestimate the strength of the association with cardiovascular diseases (CVD). The main objective is to compare the strength of the association of a Mediterranean style diet with CVD using one baseline measurement of diet versus three repeated measurements over a 10-year period. We used dietary and lifestyle data of three rounds of the Doetinchem Cohort Study. At baseline, 7,769 persons aged 20-65 years were examined. Diet was assessed with a 178 item validated food-frequency questionnaire and operationalized with the Mediterranean Diet Score (MDS) ranging from 0 to 9. Cox proportional hazards models were used to estimate hazard ratios (HRs) and 95 % confidence intervals (CI). Analyses were adjusted for age, sex, and repeated measurements of smoking, sports, total energy intake, and educational level. Comparing an MDS of a parts per thousand yen5.5-9 to an MDS of 0-<3.5, baseline MDS was associated with a 23 % lower risk [HR 0.77 (95 % CI 0.53-1.11)] and the updated mean with a 35 % lower risk [HR 0.65 (0.43-0.97)] of a composite of fatal CVD, nonfatal myocardial infarction, and stroke (composite CVD). For fatal CVD, baseline MDS was associated with a 13 % lower risk [HR 0.87 (0.36-2.07)] and the updated mean with a 56 % lower risk [HR 0.44 (0.19-1.05)]. The strength of the association between a Mediterranean style diet and CVD is likely underestimated because most studies so far used only one baseline measurement.
Met vlas naar een biobased economie: omgeving Enschede
Coninx, I. ; Vries, E.A. de; Agricola, H.J. ; Doorn, A.M. van; Spijkerman, A. ; Elbersen, B.S. ; Kranendonk, R.P. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 38
vlas - vezelgewassen - olieleverende planten - twente - regionale ontwikkeling - regionale economie - karteringen - agro-industriële ketens - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - flax - fibre plants - oil plants - regional development - regional economics - surveys - agro-industrial chains - biobased materials
Al zoekende naar hernieuwbare grondstoffen om producten te ontwikkelen wordt duidelijk dat vlas heel wat potenties biedt. Een aantal partijen in en rondom Enschede is daar alvast van overtuigd en klaar voor de volgende stap: een biobased vlascluster ontwikkelen in omgeving Enschede. Het Ministerie van Economische Zaken is enthousiast over deze ambitie en wil met dit onderzoek de partijen een steun in de rug geven om de volgende stap te maken. Concreet is het onderzoek gericht op de volgende vragen: - Is het mogelijk om een schaalsprong te maken in vlasteelt in omgeving Enschede ten behoeve van de biobased productontwikkeling in de regio? - En zo ja, welke instrumenten kunnen daartoe ingezet worden? Over deze vragen bundelt deze notitie een grote hoeveelheid van beschikbare informatie om de partijen te helpen om tot focus te komen. Ook worden aanbevelingen gemaakt over de route die bewandeld kan worden om de biobased vlascluster te realiseren, zoals welke acties en projecten gerealiseerd moeten worden, alsook welke financieringsinstrumenten beschikbaar zijn om deze acties te realiseren. Ook geven we suggesties over een organisatiestructuur die deze vlascluster kan realiseren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.