Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Stokkermans
Check title to add to marked list
Drijfmest in maisrij roept nog veel vragen op
Ulen, Jacqueline ; Kroonen, Marc ; Kroonen-Backbier, Brigitte - \ 2019
Ultravroeg ras houdt dasschade beperkt
Groten, Jos - \ 2019
How fertile are earthworm casts? A meta-analysis
Groenigen, J.W. van; Groenigen, Kees Jan van; Koopmans, G.F. ; Stokkermans, Lotte ; Vos, M.J. ; Lubbers, I.M. - \ 2019
Geoderma 338 (2019). - ISSN 0016-7061 - p. 525 - 535.
It has long been established that earthworms beneficially affect plant growth. This is to a large extent due to the high fertility of their casts. However, it is not clear how fertile casts are compared to bulk soil, and how their fertility varies between earthworm feeding guilds and with physico-chemical soil properties. Using meta-analysis, we quantified the fertility of earthworm casts and identi
fied its controlling factors. Our analysis included 405 observations from 81 articles, originating from all continents except Antarctica. We quantified cast fertility by determining the enrichment of earthworm casts relative to the bulk soil (“relative cast fertility”; RCF) for total organic carbon (TOC), total phosphorus (P) and total nitrogen (N) concentrations, as well as for plant available pools of N (total mineral N) and P (available P: P-Olsen, P-Bray or comparable metrics), C-to-N ratio and microbial biomass C. In addition to these response variables, we studied four additional ones closely related to soil fertility: pH-H2O, clay content, cation exchange capacity (CEC), and base saturation. With the exception of C-to-N ratio, microbial C and clay content, all studied response variables were significantly increased in casts compared to the bulk soil. Increases in total elemental concentrations (TOC, total P and total N), which are the result of preferential feeding or concentration processes, were comparable and ranged between 40 and 48%. Nutrient availability, which is to a large extent the result of (bio)chemical transformation processes in the earthworm gut, was increased more strongly than total elemental concentrations (241% and 84% for mineral N and available P, respectively). Increases in pH (0.5 pH units), cation exchange capacity (40%), and base saturation (27%) were also large and significant. None of the soil-related possible controlling factors could satisfactorily explain the
variation in RCF; plant presence (or other sources of organic C input such as residue application) was the only controlling factor that consistently increased RCF across soil properties. With the exception of available P, none of the studied response variables could be linked to earthworm feeding guild. Our results show that earthworm casts are much more fertile than bulk soil for almost all analysed cast fertility properties. However, these positive RCFs are to a large extent dependent upon the presence of plants. In general, earthworm feeding guild or specific physico-chemical soil properties could not explain the large variability in RCF for the various response variables. Therefore, we hypothesize that RCF e
ffects depend on intricate interactions between earthworm species traits and specific soil properties. Understanding these interactions requires trait-based approaches combined with mechanistic modelling of biochemical processes in the earthworm gut and casts.
Meer weerstand door natuurlijke antilichamen
Berghof, Tom - \ 2018

Tom V.L. Berghof

berTom V.L. Berghof

Intervieuwer: Pieter Stokkermans

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/10/24/meer-weerstand-door-natuurlijke-antilichamen

'Effect droogte beperkt op rassen'
Groten, Jos - \ 2018
'Geen gouden bullit tegen engerlingen'
Rozen, Klaas van - \ 2018
Kieskeurige das houdt van vroeg maisras
Groten, Jos - \ 2018
Kieskeurige das houdt van vroeg maisras
Groten, Jos - \ 2018
Koe start lactatie beter zonder droogstand
Kok, Akke - \ 2018

Een hogere voeropname en een lagere melkgift in vroege lactatie. Dat zijn opvallende kenmerken van het doormelken van koeien, in plaats van ze droog te zetten. Dit kan leiden tot minder uitval volgens onderzoeker Akke Kok van Wageningen University & Research.

Laatste testjaar voor onderzaai gras in mais
Ulen, Jacqueline - \ 2018
Maisrassenlijst van CSAR nu fors aangevuld
Groten, Jos - \ 2017
'Strijd tegen engerling vraagt geïntegreerde aanpak'
Rozen, Klaas van - \ 2017
'Goedkoop maiszaad kost altijd geld'
Groten, Jos - \ 2017
'Volop mogelijkheden pluimveehouder'
Winkel, Albert - \ 2016

In het rapport ‘Veehouderij en

Gezondheid Omwonenden’ werd

vooral de pluimveehouderij als

grote producent van fijnstof, en

daarmee longproblemen veroorzakende

endotoxinen gezien. Volgens

Albert Winkel van Wageningen UR

Livestock Research zijn er ook voor

deze sector tal van mogelijkheden

om die uitstoot te beperken.

The effects of environmental enrichment and age-related differences on inhibitory avoidance in zebrafish (Danio rerio Hamilton)
Manuel, R. ; Gorissen, M. ; Stokkermans, M. ; Zethof, J. ; Ebbesson, L.O.E. ; Vis, J.W. van de; Flik, G. ; Bos, R. van den - \ 2015
Zebrafish 12 (2015)2. - ISSN 1545-8547 - p. 152 - 165.
corticotropin-releasing-factor - binding-protein - rearing environment - neurotrophic factor - emotional memory - factor crf - rat-brain - stress - fish - expression
The inhibitory avoidance paradigm allows the study of mechanisms underlying learning and memory formation in zebrafish (Danio rerio Hamilton). For zebrafish, the physiology and behavior associated with this paradigm are as yet poorly understood. We therefore assessed the effects of environmental enrichment and fish age on inhibitory avoidance learning. Fish raised in an environmentally enriched tank showed decreased anxiety-like behavior and increased exploration. Enrichment greatly reduced inhibitory avoidance in 6-month (6M)- and 12-month (12M)-old fish. Following inhibitory avoidance, telencephalic mRNA levels of proliferating cell nuclear antigen (pcna), neurogenic differentiation (neurod), cocaine- and amphetamine-regulated transcript 4 (cart4), and cannabinoid receptor 1 (cnr1) were lower in enriched-housed fish, while the ratios of mineralocorticoid receptor (nr3c2)/glucocorticoid receptor a [nr3c1(a)] and glucocorticoid receptor ß [nr3c1(ß)]/glucocorticoid receptor a [nr3c1(a)] were higher. This was observed for 6M-old fish only, not for 24-month (24M) old fish. Instead, 24M-old fish showed delayed inhibitory avoidance, no effects of enrichment, and reduced expression of neuroplasticity genes. Overall, our data show strong differences in inhibitory avoidance behavior between zebrafish of different ages and a clear reduction in avoidance behavior following housing under environmental enrichment.
'Verkorten droogstand aantrekkelijk'
Stokkermans, P. ; Knegsel, A.T.M. van - \ 2015
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij (2015)14 feb.. - ISSN 1871-0948 - p. 19 - 19.
De meeste melkveebedrijven zetten hun melkkoeien standaard zes weken voor de vermoedelijke afkalfdatum droog. Dit wrodt al decennia zo gedaan. Dat er ook andere mogelijkheden zijn, bewijzen het project 'Why Dry' en het praktijknetwerk 'Natuurlijke Droogstand'. Hier is ervaring opgedaan met het korter droogzetten en het zelfs doormelken van de koeien. Dit is niet voor iedereen weggelegd. De mogelijkheden hiervan zijn afhankelijk van het bedrijf en de koe.
Stevigheid en vroegheid hot : Interview met Jos Groten
Stokkermans, P. ; Groten, J.A.M. - \ 2010
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 6 (2010)23. - ISSN 1871-0948 - p. 13 - 13.
maïs - groenteteelt - rassen (planten) - vroegheid - vastheid - rassenlijsten - maize - vegetable growing - varieties - earliness - firmness - descriptive list of varieties
In 2011 kiezen maïstelers bewust voor vroegere rassen die stevigheid bieden. Dat verwacht Jos Groten, maïsspecialist bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR. "Knelpunten van het vorige maïsjaar komen het jaar erop vaak tot uiting in de keuze."
Mineralen dicht bij het zaad (interview met Harry Verstegen)
Stokkermans, P. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2010
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 6 (2010)3. - ISSN 1871-0948 - p. 9 - 9.
Onderzoek drijfmest in de rij in de maïsteelt op PPO Vredepeel
Score moet zorgen voor verbetering klauwgezondheid : klauwscore voor zeugen op komst
Stokkermans, P. - \ 2006
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 2 (2006)2. - ISSN 1871-0948 - p. 2 - 3.
varkenshouderij - zeugen - varkens - diergezondheid - varkensstallen - klauwen - voetziekten - ziektepreventie - huisvesting, dieren - groepshuisvesting - pig farming - sows - pigs - animal health - pig housing - claws - foot diseases - disease prevention - animal housing - group housing
Het 'Netwerk Groepshuisvesting, voerstations met betonnen roosters' van de werkgroep klauwen wil verandering brengen in slecht beenwerk bij zeugen. In 2006 komt het netwerk met een klauwscore, waarmee de varkenshouder kan beoordelen hoe het er voor staat met de klauwen van zijn zeugen. Met tips om de klauwgezondheid te verbeteren
Werk aan de winkel voor konijnenhouderij : konijnenvlees moet ook 's zomers op het menu staan
Stokkermans, P. ; Livestock Research, - \ 2006
Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 2 (2006)22. - ISSN 1871-0948 - p. 6 - 7.
dierhouderij - konijnen - vleesproductie - konijnenvlees - dierlijke productie - verse producten - marketing - marketingtechnieken - verkoopbevordering - animal husbandry - rabbits - meat production - rabbit meat - animal production - fresh products - marketing techniques - sales promotion
Tijdens de workshop ketenaspecten in de konijnenhouderij, gehouden in Gilze-Rijen kwam naar voren dat konijnenvlees gedurende een langere periode als vers product in de schappen moet komen te liggen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.