Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Tekelenburg
Check title to add to marked list
Leren van het energieke platteland. Lokale en regionale coalities voor duurzame plattelandsontwikkeling: Achtergrond rapport
Arnouts, R. ; Born, G.J. van den; Daalhuizen, F. ; Farjon, H. ; Pols, L. ; Tekelenburg, T. ; Tisma, S. ; Veen, Mark van; Gerritsen, A.L. ; Verburg, R.W. ; Wiering, M. ; Roovers, G. - \ 2013
Den Haag : PBL (PBL-publicatie 1129) - ISBN 9789491506383 - 125
regionale ontwikkeling - platteland - landgebruik - landbouw - natuurbeheer - burgers - participatie - waterbeheer - voedselvoorziening - zorgboerderijen - regional development - rural areas - land use - agriculture - nature management - citizens - participation - water management - food supply - social care farms
Dit achtergrondrapport bij de studie Leren van het energieke platteland analyseert een breed scala aan succesvolle en minder succesvolle coalities die zijn gestart om de leefomgeving op het platteland te verbeteren, van zorgboerderijen tot lokale energiecoöperaties en landschapsfondsen. Van negen groepen coalities is aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden beschreven hoe ze werken, welke duurzaamheidsprestaties ze leveren, tegen welke hindernissen ze aanlopen en welke verbeterpunten er liggen.
Leren van het energieke platteland : lokale en regionale coalities voor duurzame plattelandsontwikkeling
Farjon, J.M.J. ; Arnouts, R. ; Born, G.J. van den; Daalhuizen, F. ; Pols, L. ; Tekelenburg, T. ; Tisma, S. ; Veen, M. van; Verkade, N. ; Brink, Thelma van den; Gerritsen, A.L. ; Verburg, R.W. ; Vader, J. ; Groot, A.M.E. ; Agricola, H.J. ; Nieuwenhuizen, W. ; Gies, E. ; Wiering, M. ; Elsinga, P. ; Roovers, G. - \ 2013
Den Haag : PBL (Rapport / PBL 769) - 86
regionale ontwikkeling - platteland - samenwerking - landbouw - natuur - burgers - participatie - regional development - rural areas - cooperation - agriculture - nature - citizens - participation
In deze studie onderzoeken we de kracht van de samenwerking tussen de verschillende gebruikers van het platteland. Burgers, boeren, natuurbeheerders en bedrijven die samen initiatieven ontplooien om hun leefomgeving te verbeteren. De studie laat aan de hand van een breed scala aan praktijkvoorbeelden zien hoe ze dat doen, wat ze proberen te bereiken en waar ze tegenaan lopen. Zo zijn er moderne boeren die samen met andere ketenpartijen hun bedrijfsvoering nog verder willen verduurzamen dan de wet al voorschrijft, en burgers die met boeren lokale coöperaties opzetten voor de opwekking van hernieuwbare energie.
Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap
Oostenbrugge, R. van; Egmond, P. van; Dammers, E. ; Hinsberg, A. van; Melman, T.C.P. ; Vader, J. ; Wiersinga, W.A. ; Bilt, W. van der; Bredenoord, H. ; Gaalen, F. van; Nijhuis, L. ; Puijenbroek, P. van; Tekelenburg, T. ; Wortelboer, R. ; Dirkx, G.H.P. ; Groenendijk, F.C. ; Jorritsma, I.T.M. ; Knegt, B. de; Sijtsma, F. ; Dijkman, W. - \ 2012
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving - ISBN 9789078645887 - 138
natuur - landschap - natuurbeleid - landschapsplanning - overheidsbeleid - toekomst - scenario-analyse - nature - landscape - nature conservation policy - landscape planning - government policy - future - scenario analysis
De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een impuls geven aan de politieke afwegingen. Nieuw is het gebruik van normatieve toekomstscenario’s als hulpmiddel om de achterliggende drijfveren voor natuurbeleid te verhelderen.
Nieuw beleid gevraagd [special kansrijke natuur]
Veen, M. van; Tekelenburg, T. ; Sanders, M.E. - \ 2011
Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals 2011 (2011)7. - ISSN 1873-5436 - p. 16 - 17.
biodiversiteit - natuurbeleid - biodiversity - nature conservation policy
Wereldwijd hebben landen op basis van internationale afspraken geprobeerd de achteruitgang in biodiversiteit te remmen. Tevergeefs. Om daadwerkelijk succes te boeken moet over de grenzen van het traditionele natuurbeleid heen worden gekeken. Het ombuigen van deze trend vereist een inzet gericht op 1) het combineren van functies, 2) het stimuleren van duurzame productie, en 3) het waarderen van de diensten van natuur en biodiversiteit.
Breaking boundaries for biodiversity : expanding the policy agenda to halt biodiversity loss
Veen, M.P. ; Sanders, M.E. ; Tekelenburg, A. ; Gerritsen, A.L. ; Lörzing, J.A. ; Brink, Th. - \ 2010
Den Haag : Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL-publication 500402020) - ISBN 9789078645498
biodiversiteit - natuurbeleid - biodiversity - nature conservation policy
Our assessment from the perspective of the Netherlands, a country in the temperate zone, showed a slightly positive picture, in line with the overall results for this zone. The loss of biodiversity in the Netherlands has been slowed down, but the European target – halting the loss of biodiversity – could not be met. The picture in the Netherlands is less positive if the average low quality of the remaining Dutch biodiversity is taken into account. If the impacts on biodiversity abroad of imports into the Netherlands are also included, we conclude that the Netherlands is not succeeding in slowing down the loss of biodiversity.
Evaluatie biodiversiteitsdoelstelling 2010 : achtergronddocument bij de Balans van de leefomgeving 2010
Veen, M.P. van; Sanders, M.E. ; Tekelenburg, A. ; Lörzing, J.A. ; Gerritsen, A.L. ; Brink, Th. - \ 2010
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (Beleidsstudies / Planbureau voor de Leefomgeving ) - ISBN 9789078645481 - 107
biodiversiteit - natuurbeleid - nederland - biodiversity - nature conservation policy - netherlands
In 2010 is de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland geremd, maar niet gestopt. Knelpunten in het natuur- en biodiversiteitsbeleid treden mede op, omdat natuur en biodiversiteit niet losstaan van andere beleidsvelden en gebruiksfuncties. Het beleid opereert binnen een krachtenveld dat bepaald wordt door ruimtelijke relaties, productieketenrelaties, tijdafhankelijkheden en relaties tussen mensen en organisaties met elk hun eigen belangen
Exploration of monitoring and modelling agrobiodiversity : from indicator development towards modelling biodiversity in agricultural systems on the sub-specific level
Buiteveld, J. ; Veller, M.G.P. van; Hiemstra, S.J. ; Brink, B. ten; Tekelenburg, T. - \ 2009
Wageningen : Centre for Genetic Resources (Report / Centre for Genetic Resources 2009/13) - 56
biodiversiteit - modellen - gevalsanalyse - genetische diversiteit - rundvee - tarwe - aardappelen - biodiversity - models - case studies - genetic diversity - cattle - wheat - potatoes
The objective of this project is to contribute to the development of a number of key biodiversity indicators for crops and livestock in agriculture. On a global level both for crop and livestock species there has been a general tendency towards uniformity in the culture of crops and livestock production systems. Local varieties are replaced by a small number of highly productive – non native – ones, dominating the world’s agriculture. The loss of diversity in cultivated varieties and livestock breeds also has been referred to as genetic erosion and may form a hazard for sustainable agricultural production or food security, agricultural products and income. It is for these threats that it is important to have an idea on the status of genetic biodiversity (agrobiodiversity) within a particular agricultural production system in the past, present and future. Consequently, the CBD (Convention on Biological Diversity) aims at establishing indicators that monitor status and trends in agrobiodiversity. The FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGRFA) also included development of indicators in its Multi Year Program of Work. After their development and (international) acceptance they can be used to assess the state, trends, causes and possible consequences of changes. Also, they can be applied to examine or model effects of different policy measures. The aim of this project is to contribute to the development of a few key agrobiodiversity indicators drawing on and coherent with the work under the CBD, FAO and in the European program Streamlining European Biodiversity Indicators (SEBI). Analysis and modelling of the relationships between pressure factors and agrobiodiversity will enable assessments of past, present and future trends and their consequences on various human functions such as food security, poverty, environmental quality, landscape and wild biodiversity. The project was carried out by the Centre of Genetic Resources, the Netherlands (CGN) in close cooperation with the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and was funded by the Research Programme International Cooperation and International Agreements of the Ministry of Agriculture, Food Quality and Nature Management of the Netherlands
Impacts of land-use change on biodiversity: An assessment of agricultural biodiversity in the European Union
Reidsma, P. ; Tekelenburg, T. ; Berg, M.M. van den; Alkemade, R. - \ 2006
Agriculture, Ecosystems and Environment 114 (2006)1. - ISSN 0167-8809 - p. 86 - 102.
grazing management - succulent thicket - bird populations - south-africa - diversity - vegetation - abundance - landscape - farmland - insect
The objective of this study is to assess land-use intensity and the related biodiversity in agricultural landscapes of the EU25 for the current situation (2000), and explore future trends, based on the four EURURALIS scenarios up to 2030. Data from the Farm Accountancy Data Network (FADN) were used to classify farm types in 100 regions of the EU15, according to agricultural intensity. For the ten New Member States (EU10), which are not yet considered by the FADN, country level data were used to obtain similar farm types. Three processes were considered for the assessment of future trends in agricultural land-use intensity: (1) land-use change, (2) conversion into organic farming, and (3) changes in productivity of crop and grassland production. An ecosystem quality value was attributed to each farm type according to dose-effect relationships between pressure factors and biodiversity compared to the value for an undisturbed situation. The biodiversity in agricultural landscapes was then calculated as the average ecosystem quality multiplied by the relative area size of each farm type within a region. A similar method of attributing ecosystem quality values to other land-use types allowed comparison between different land-use types. Referring to the current situation, results indicate the lowest ecosystem quality values to be found in intensively used agricultural areas in lowlands (e.g. The Netherlands and northern France) and irrigation systems (e.g. Greece), whereas relatively high values are found in Spain and the New EU Member States. Scenario results show that for the A1 scenario (Global economy), the highest loss in ecosystem quality will take place in all regions in croplands and grasslands. The B2 scenario (Regional communities) provides the best opportunities to improve ecosystem quality of agricultural landscapes. In most scenarios, agricultural land is decreasing, while the remaining agricultural areas tend to be used more intensively. The negative impact of intensification on biodiversity is partly set off by (active or spontaneous) nature development on abandoned agricultural areas, but the overall trend seems to be generally negative. The strength of this methodology is that it provides a quick overview of land-use intensity change and biodiversity trends. Through the use of this farm-type level of analysis we have provided a good picture of the differences in land-use intensity and the related biodiversity between the EU regions and the scenarios
Cross-scale assessment of biodiversity: opportunities and limitations of the Natural Capital Index (NCI) framework
Tekelenburg, A.D. ; Vuuren, D. ; Leemans, R. ; Brink, B.J.E. ten - \ 2004
In: Bridging scales & epistemologies. - Alexandria : - p. 94 - 94.
A management toolkit for interactive learning : farm innovation with cactus pear and cochineal in Cochabamba
Tekelenburg, A. ; Goewie, E. ; Rojas, A. - \ 2002
In: Wheelbarrows full of frogs / Leeuwis, Cees, Pyburn, Rhiannon, Assen : Van Gorcum - p. 167 - 181.
Cactus pear and cochineal in Cochabamba: the development of a cross-epistemological management toolkit for interactive design of farm innovation
Tekelenburg, A. - \ 2002
Wageningen University. Promotor(en): N.G. Röling; E.A. Goewie. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058084798 - 191
bedrijfssystemen - innovaties - ontwerp - leren - interacties - cactaceae - opuntia ficus-indica - kleur - kleurstoffen (dyes) - verfsoorten - pigmenten - bolivia - coccidae - insecten - plantenplagen - voorlichting - participatie - boeren - integratie - plattelandsontwikkeling - bedrijfsvoering - landbouw - natuurlijke hulpbronnen - nuttig gebruik - bodemdegradatie - wetenschap - farming systems - innovations - design - learning - rural development - management - extension - participation - farmers - agriculture - natural resources - utilization - soil degradation - interactions - integration - insects - plant pests - colour - dyes - paints - pigments - science
<p>In this book, the local research and development process of the small-farmers (campesino) union of Huancarani (Cochabamba region in Bolivia) is discussed. Research activities were carried out by farmers themselves as well as by facilitators and scientists, but the farmers union kept control on planning, evaluation, decision-making and action. The book refers on the one hand to a technical issue; the development of cactus pear (Opuntia ficus-indica M.) and cochineal (Dactylopius coccus C.) production. The main question became why the experience was so successful. On the other hand it refers to a social issue (when the relation between farmers and scientists is addressed and applied methodology is analysed). The intellectual challenge for me was to show to a large and diversified public that, from a particular project, lessons can be drawn to improve interactive learning for farm innovation. This challenge has everything to do with the cooperation and communication issue between farmers and scientists. The exercise covers a reconstructed logic of applied research, design and development methodology and is therefore abstract. The final result of this exercise was the production of the management toolkit for the design of interactive learning processes. This toolkit became a practical instrument for managing and facilitating farm innovation processes in other contexts. It is the <em>development</em> of this toolkit, the learning process, based on the mantra learning in practice - learning from practice - learning for practice, that I want to share with other scientists and development workers.</p>
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.