Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 1 - 20 / 413

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Tilburg
Check title to add to marked list
Content Analysis Software in Legal Research: A Proof of Concept Using ATLAS.ti
Schebesta, Hanna - \ 2018
Tilburg Law Review 23 (2018)1. - ISSN 2211-0046 - p. 23 - 33.
This paper highlights the opportunities of utilizing software programs that allow qualitative analysis. By using software supported content analysis in legal research, we argue that research findings can become more scientifically robust (for instance, objective, reproducible and transparent). Nevertheless, the methods to do so are largely unexplored. The purpose of this article is to explore the value of ATLAS.ti software in conducting content analysis in law, supported by a proof of concept of legal research. Despite some limitations of qualitative analysis software, we argue that it is an accessible and useful tool for legal research.
A view on the Dutch and European pig production
Hoste, Robert - \ 2017
Cargill meeting of Brazilian representatives, 29 September 2017, Tilburg (NL).
De Nederlandse varkenssector: speelbal of boeienkoning?
Hoste, Robert - \ 2017
Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg : Onderzoek naar krimp van veen- en leemlagen en oxide van veenlagen
Bakker, G. ; Hendriks, R.F.A. ; Groot, W.J.M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2826) - 123
Het doel van dit onderzoek is te komen tot een betrouwbare voorspelling van de te verwachten maaiveldzakking als gevolg van de plaatselijke grondwaterstandverlaging.
Spuittechniek en driftreductie
Zande, Jan van de - \ 2016
Spuittechniek en driftreductie
Zande, Jan van de - \ 2016
Love food, hate the brand that I waste: The effects of product waste on brand evaluations
Herpen, E. van; Hooge, I.E. de - \ 2016
Product waste involves a huge loss of resources. Although consumers waste
immense amounts, wasting is not a carefree activity for them (Evans, 2012;
Arkes, 1996). The current research provides insights into this contradiction
between wasting a lot and not wanting to waste, and reveals important
consequences for brand evaluations.

Salient unused utility, such as throwing away uneaten food, is aversive
(Bolton and Alba, 2012) and could lead to cognitive dissonance (Festinger,
1957). Dissonance is often solved by attitude change (Galinsky et al., 2008;
Starzyk et al., 2009). Thus, we expect that wasting a product with left-over
utility (rather than transferring this to another person) generates dissonance
and lowers brand attitude. This decrease in attitude should be less likely
when the brand itself is not salient when wasting.

Four experiments test our predictions. The first three experiments are
scenario studies which (1) reveal across two product categories that wasting
leads to more dissonance than transferring utility, (2) show that wasting also
lowers brand attitudes, and (3) rule out alternative explanations (transfer of
disgust, cf. Morales and Fitzsimons, 2007, and attribution of waste to the
brand). Experiment 4, in which participants either put left-over ingredients of
making a salad in the waste bin or leave it for future participants, confirms
the expected waste x salience interaction: wasting negatively affects brand
attitudes, but only when the brand is salient. In sum, brand evaluations
suffer when consumers waste products with unused utility, showing the
relevance for companies to address product waste.
Wietbijen
Dooremalen, Coby van - \ 2016

De speurhond krijgt er een concurrent bij. De politie Zeeland-Brabant is namelijk bezig met prototypes van apparaten, waarin bijen worden gebruikt voor het opsporen van wietplantages. Samen met de Universiteit Wageningen wordt er gewerkt aan een project om bijen op te leiden tot heuse wietbijen.

Het klinkt misschien ongeloofwaardig, het gebruiken van bijen om misdaad te bestrijden. Maar de politie heeft vorige week toch echt een succesvolle test weten te doen met zogenoemde wietbijen. Deze bijen zijn in een korte periode geconditioneerd om te reageren op de geur van marihuana. Er is nog maar één test gehouden maar de eerste resultaten zijn zo positief dat ze verder gaan met dit project.

Spuittechniek en driftreductie
Zande, Jan van de - \ 2016
De rol van raadsleden in de regio: een verkenning van handelingsperspectieven
Metze, T.A.P. ; Rutgers, Janneke - \ 2016
Tilburg : Regio hart van Brabant
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: lessen uit Tilburg
Metze, Tamara - \ 2016
Metze, T. (2016). Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: lessen uit Tilburg”. Key note voor de Collegetour - Powered by Social Innovation, 31.3. 2016, Tilburg.
Raadsleden met een Hart voor Brabant
Metze, Tamara - \ 2016
Metze, T. (2016). Raadsleden met een Hart voor Brabant. Radenavond Regio Hart van Brabant, Tilburg, 16.11.2016.
Groene daken in Tilburg : ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden
Hendriks, Kees ; Hommes, Saskia - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2767) - 49
groene daken - groene gevels - beplantingen - warmtestress - stedelijke gebieden - welzijn - luchtkwaliteit - temperatuur - regenwateropvang - milieufactoren - openbaar groen - green roofs - green walls - plantations - heat stress - urban areas - well-being - air quality - temperature - water harvesting - environmental factors - public green areas
Green roofs can contribute to climate adaptation and a sustainable urban environment. Whether
municipalities for these or other reasons should encourage green roofs, depends on the goals that are
aimed at. For the municipality of Tilburg opportunities were investigated for usage of green roofs as
measure for climate adaptation and for scaling up green roof in Tilburg and other municipalities. In
three projects in Tilburg the opportunities for the application of green roofs and the attitude of actors
involved were investigated. Also, the experiences of six other municipalities, which are promoting
green roofs, were examined. The type of project, purpose, and insight in costs and benefits affect the
attitude of actors and hence the opportunities for application and scaling. In the examined
municipalities green roofs in general are stimulated with subsidy, communication and pilot projects.
The experience with green roofs in other municipalities are predominantly positive.
Additive or interactive accumulation in the life course : A study of life course effects on well-being
Mandemakers, J.J. - \ 2016
This paper focuses on the impact of three major life course transitions (partner separation, unemployment, disability) on well-being. A long tradition of research has documented negative effects of these transitions on well-being. We re-examine these effects using a large four- wave longitudinal dataset in the Netherlands (NKPS). In addition, we examine whether the simultaneous occurrence of two or more transitions has a stronger effect on well-being compared to the effects of the sum of each transition. In the former case, effects can be regarded as interactive, in the latter case, effects are cumulative. We present several theoretical arguments for these competing hypotheses and we test these hypotheses using interaction effects. In a second step, we examine variability in the effect of the three examined life course transitions on well-being (MHI-5) using interactions with sex, age, and educational level. We find that the three delineated life course effects all have an expected negative impact on well-being with divorce and disability onset having the strongest impact. These effects are not-cumulative as there is evidence for interactive effects. We further find no evidence for moderation.
Groene daken in Tilburg : operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid
Hendriks, C.M.A. ; Snep, R.P.H. ; Vries, E.A. de; Brolsma, R. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2692) - 61 p.
groene daken - gemeenten - beleid - plaatselijk bestuur - wateropslag - waterbergend vermogen - klimaatverandering - biodiversiteit - noord-brabant - green roofs - municipalities - policy - local government - water storage - water holding capacity - climatic change - biodiversity
In opdracht van Rijkswaterstaat is voor de gemeente Tilburg nagegaan welke meerwaarde groene daken kunnen leveren aan het gemeentelijk beleid. De omgevingsvisie 2040 van Tilburg is doorgenomen op relevante ambities waaraan groene daken kunnen worden gekoppeld. Belangrijke aanknopingspunten zijn beleving, duurzaamheid en leefbaarheid. Het rapport geeft een aantal praktische handvatten waarmee de gemeente beleid kan formuleren en kan bepalen of zij groene daken wil stimuleren, welke doelen zij daarmee zou willen nastreven en welke locaties in de stad potentieel in aanmerking komen. Inzet voor klimaatadaptatie lijkt daarbij een perspectiefvolle benadering voor Tilburg. Door in een vervolgstap de handvatten te combineren met specifieke lokale informatie kunnen gericht maatregelen en locaties worden gekozen. In dit rapport worden daarvoor enkele suggesties gedaan.
The Urban Agriculture Circle : A Methodology to Understand the Multi-functionality of Urban Agriculture
Jansma, J.E. ; Chambers, Joe ; Sabas, Eva ; Veen, E.J. - \ 2015
In: Second International Conference on Agriculture in an Urbanizing Society: Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs 14-17 September 2015, Rome, Italy. - - p. 223 - 224.
The lack of inclusion of urban agriculture in city planning directly affects the success of initiatives in this sector, which subsequently could impede fu-ture innovations. The poor representation of urban agriculture in planning can be attributed to a lack of understanding about its multi-functionality with the authorities. A void that the Urban Agriculture Circle addresses. The circle represent 12 urban policy themes looking specifically at those that could benefit from urban agriculture. These 12 are extracted from a survey in four major cities in the Netherlands (Rotterdam, Groningen, Tilburg and Almere) during the regional elections of 2010. Subsequently a clear and robust definition was labelled to each of the themes. For a visual effect the themes were merged in a circle diagram, representing the three angles of sustainabil-ity. The circle highlights the multi-functionality that is being seen in many urban agriculture initiatives. By having a better understanding about the multi-functionality of urban agriculture initiatives, cities can facilitate and stimulate innovations in urban agricul-ture in a direction that mitigate specific urban issues.
Horticulture Development in Tanzania
Mkindi, Jacqueline ; Temu, Amani ; Tilburg, A. van - \ 2015
In: Regional Markets for Local Development / Zaal, Fred, Sluijs, Jacqueline, van Tilburg, Aad, Bymolt, Roger, Belt, John, LM Publishers for Royal Institute & Wageningen UR, CDI - ISBN 9789460224195 - p. 101 - 109.
Tilburg University (External organisation)
Duim, Rene van der - \ 2015
PhD assessment committee member for German Ochoa
The intergenerational transmission of social inequalities in Sweden - a long term perspective, 1820-1910
Moenkediek, Bastian ; Moerbeek, H.H.S. ; Mandemakers, J.J. ; Rotering, P.P.P. - \ 2015
Acknowledgements
Zaal, Fred ; Sluijs, Jacqueline ; Tilburg, A. van; Bijmolt, Roger ; Belt, John - \ 2015
In: Regional Markets / Zaal, Fred, Sluijs, Jacqueline, van Tilburg, Aad, Bymolt, Roger, Belt, John, LM Publishers for Royal Institute & Wageningen UR, CDI - ISBN 9789460224195 - p. 5 - 6.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.