Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Veeneman
Check title to add to marked list
2016 was uitstekend graslandjaar
Veeneman, Willem ; Remmelink, G.J. ; |Weiden, T. van der; Philipsen, A.P. ; Pol, A. van den; Stienezen, M.W.J. - \ 2017
V-focus 14 (2017)1. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
Melkveehouders, adviseurs, onderzoekers en studenten in zes verschillende regio’s hebben in 2016, voor
het derde jaar op rij, de drogestofvoorraad en bodemtemperatuur van grasland wekelijks gemeten en
ingevoerd
in Grip op Gras of AgriNet. Samen vormen zij het grasgroeimeetnet. Van 54 bedrijven, ingedeeld
in zes regio’s, zijn er gegevens gebruikt om de grasgroei te berekenen. De Weideman heeft deze gegevens
gepubliceerd in de wekelijkse weide-vakmail. Dit artikel geeft een overzicht van de grasgroei van 2016 en
spiegelt die aan de grasgroei van 2014 en 2015.
Detection of Aspergillus and Penicillium extracellular polysaccharides (EPS) by ELISA: using antibodies raised against acid hydrolysed EPS.
Kamphuis, H.J. ; Ruiter, G.A. de; Veeneman, G.H. ; Boom, J.H. van; Rombouts, F.M. ; Notermans, S.H.W. - \ 1992
Antonie van Leeuwenhoek: : Nederlandsch tijdschrift voor hygiëne, microbiologie en serologie 61 (1992). - ISSN 0003-6072 - p. 323 - 332.
Extracellular polysaccharides of moulds and their immunological activity.
Kamphuis, H.J. ; Notermans, S.H.W. ; Veeneman, G.H. ; Boom, J.H. van; Rombouts, F.M. - \ 1991
In: Fungal cell wall and immune response / Latgé, J.P., Boucias, D., - p. 157 - 167.
Antibodies against synthetic oligosaccharide antigens reactive with extracellular polysaccharides produced by moulds.
Kamphuis, H.J. ; Veeneman, G.H. ; Rombouts, F.M. ; Boom, J.H. van; Notermans, S. - \ 1989
Food and Agricultural Immunology 1 (1989). - ISSN 0954-0105 - p. 235 - 242.
A rapid and reliable method for the detection of molds in foods: using the latex agglutination assay.
Kamphuis, H.J. ; Notermans, S. ; Veeneman, G.H. ; Boom, J.H. van; Rombouts, F.M. - \ 1989
Journal of Food Protection 52 (1989). - ISSN 0362-028X - p. 244 - 247.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.