Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Vinkers
Check title to add to marked list
De stellingen van Wageningen : beleidsaanbevelingen om de bestaanszekerheid van agrarische gezinnen te vergroten
Vinkers, J. ; Hoog, K. de - \ 2000
Wageningen : Leerstoelgroep Sociologie van Consumenten en Huishoudens, Wageningen Universiteit - ISBN 9789067546065 - 16
sociaal welzijn - armoede - boerengezinnen - familiebedrijven, landbouw - landbouwhuishoudens - particuliere landbouwbedrijven - sociale zekerheid - nederland - inkomen - levensstandaarden - laag inkomen - economische situatie - welzijn - social welfare - poverty - income - living standards - low income - economic situation - farm families - family farms - agricultural households - private farms - social security - netherlands - well-being
De beleving van armoede in agrarische gezinsbedrijven
Vinkers, J. ; Hoog, K. de - \ 2000
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 165) - ISBN 9789067546003 - 80
armoede - inkomen van landbouwers - boerengezinnen - familiebedrijven, landbouw - landbouwhuishoudens - particuliere landbouwbedrijven - nederland - poverty - farmers' income - farm families - family farms - agricultural households - private farms - netherlands
Armoede in land- en tuinbouw
Cooten, A. van; Venema, G. ; Everdingen, W. van; Bommel, K. van; Vinkers, J. ; Hoog, K. de - \ 2000
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 166) - ISBN 9789067546027 - 14
armoede - inkomen - landbouwsector - tuinbouw - boerengezinnen - boeren - nederland - poverty - income - agricultural sector - horticulture - farm families - farmers - netherlands
Relatie- en gezinsvorming in Nederland en Noorwegen
Latten, J.J. ; Vinkers, J. - \ 1998
Maandstatistiek van de bevolking 46 (1998)11. - ISSN 0024-8711 - p. 12 - 23.
Het gezin in de verkiezingsprogramma's 1998. Van individualisering naar pluriformiteit: analyse van de gezinsbeelden bij politieke partijen in de programma's voor de Tweede Kamerverkiezingen 1998.
Hoog, K. de; Vinkers, J. - \ 1998
Unknown Publisher
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.