Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 1185

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==agricultural research
Check title to add to marked list
Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
Stress speelt een belangrijke rol : inzicht in koploosheid groeit door gezamenlijk onderzoek
Groot, S.P.C. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)8. - p. 30 - 31.
tuinbouw - groenten - landbouwkundig onderzoek - groeistoornis - plantenontwikkeling - verlichting - tomaten - capsicum - brassica - gypsophila - stresstolerantie - temperatuur - horticulture - vegetables - agricultural research - failure to thrive - plant development - lighting - tomatoes - stress tolerance - temperature

Jonge tomaten- en paprikaplanten, maar ook een aantal andere gewassen, houden soms opeens op met groeien. Koploosheid was lange tijd een lastig maar zeer slecht begrepen fenomeen. De laatste jaren is het inzicht in een stroomversnelling gekomen. In ieder geval is het aantal mogelijke oorzaken drastisch ingeperkt.
'Alerte plant kan een aanval van schimmels weerstaan' : onderzoek naar invloed rood licht op weerbaarheid
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2016
fungi - fungus control - resistance - red light - agricultural research - greenhouse horticulture - plant pests - plants - immune system
Voorkomen vochtschokken beste remedie om bladrandjes te vermijden
Voogt, Wim - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant disorders - calcium absorption - nutrient accounting system - chlorine - iron - climatic factors - illumination - nutrient solutions - moisture - agricultural research
Kokos als volvelds groeimedium geeft beste resultaten bij lisianthus
Raaphorst, Marcel - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - eustoma grandiflorum - substrates - cultural methods - copra - agricultural research - growing media - energy saving - environmental protection - fertilizer application - water use
Onderzoek naar duurzaam geteelde vanille uit Nederlandse kassen - Inspelen op groeiende vraag
Noort, Filip van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vanilla planifolia - cropping systems - spice plants - substrates - pollination - agricultural research
Bladgewassen geschikt voor waterteelt, bij bloemen meer kennisopbouw nodig
Streminska, Marta - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cultural methods - hydroponics - soilless culture - leafy vegetables - cut flowers - tomatoes - vegetables - lettuces - spices - chrysanthemums - ornamental horticulture - agricultural research
Bouwen van duurzame, biologische systemen vereist lef en energie
Meijer, Rob - \ 2016
greenhouse horticulture - organic farming - sustainable agriculture - agricultural research - vegetable growing - europe - cooperation
Grote productiestijging door verrood licht bij onderzoek tomaat
Dieleman, Anja - \ 2016
crop production - tomatoes - illumination - greenhouses - greenhouse horticulture - far red light - experimental plots - agricultural research
Slinkende wereldvoorraad fosfaat dwingt tot kritische kijk op gebruik : fosfaatbemesting via regenleiding vaak overbodig
Voogt, Wim - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - chrysanthemum - fertilizer application - phosphates - sampling - organic farming - agricultural research - cultural methods - pot plants
Wisselteelt goed voor grasopbrengst : elf procent hogere grasopbrengst op De Marke dankzij vruchtwisseling met mais
Aarts, Frans - \ 2016
grasslands - yields - rotations - maize - soil fertility - grasses - fertilizer application - agricultural research

Wissel snijmais af met minimaal drie jaar grasland. Dat advies geeft onderzoeker Frans Aarts van Wageningen UR. Verbetering van de bodemvruchtbaarheid leidt dan tot een hogere grasopbrengst, net als het gebruik van de nieuwste grassoorten.

Hoe wetenschap kan bijdragen aan duurzaam turfgrass management
Regensburg, Taco - \ 2016
plant protection - golf courses - weed control - biological control - agricultural research - pest control - plant disease control
Inspiratiesessie ''Bodemverbeteraars: hoop of hype?''
Os, G.J. van - \ 2016
Aeres Hogeschool
bodembeheer - bodemverbeteraars - bodemkwaliteit - bodemstructuur - gewasopbrengst - landbouwkundig onderzoek - soil management - soil conditioners - soil quality - soil structure - crop yield - agricultural research
Inspiratiesessie bij CAH Vilentum door Gera van Os, Lector Duurzaam Bodembeheer, ''Bodemverbeteraars: hoop of hype?''
Meer informatie op http://www.kcagro.nl
Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
Philosophising about The New Crop : 'Open crop can bring forward production and save energy'
Gelder, Arie de - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant development - crop production - energy saving - yields - leaf area - agricultural research

Research into the extreme removal of leaves from tomato plants has yielded surprising results. Not only does it seem possible to bring forward production by removing extra leaves but it also saves energy. The challenge now will be to see if the results achieved in research units at Wageningen UR Greenhouse Horticulture can be reproduced in practice

Geïntegreerde beheersing ziekten en plagen in robuuste teeltsystemen : 'Systeemsprongen' geven richting aan onderzoeksagenda
Salm, Caroline van der - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - agricultural research - integrated control - plant protection - cropping systems - plant breeding - crop monitoring - marketing - workshops (programs)

De glastuinbouw wil nagenoeg emissie- en residuvrij produceren en minder afhankelijk worden van chemische gewasbescherming. Caroline van de Salm van Wageningen UR Glastuinbouw is projectleider van deze PPS.

'Productie Red Naomi goed en houdbaarheid weer in de lift' : Afronding onderzoek naar de 'perfecte roos'
Gelder, Arie de - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - energy consumption - rosaceae - crop production - crop quality - durability - mildews - botrytis - climatic factors - greenhouse technology - agricultural research - cut flowers

Een perfecte roos moet natuurlijk perfect houdbaar zijn. Arie de Gelder, onderzoeker bij Wageningen UR Glastuinbouw kijkt terug.

Alleen systematische aanpak kan overmatige wortelgroei beperken : Bacterie valt pas aan als er een leger is gevormd
Streminska, Marta ; Stijger, Ineke - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - plant diseases - bacterial diseases - rhizobium rhizogenes - disease prevention - microorganisms - agricultural research

Marta Streminska en Ineke Stijger van Wageningen UR Glastuinbouw: "We zijn niet op zoek naar een antibioticum tegen overmatige wortelgroei, maar we bestuderen het hele systeem."

Nieuwe voedingsschema’s phalaenopsis voor veranderde teeltwijze : recirculatie, productieverhoging, teeltverkorting
Kromwijk, Arca ; Blok, Chris - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - phalaenopsis - recirculating systems - cropping systems - nutrients - crop production - urea - sodium - zinc - crop growth stage - agricultural research

De teelt van phalaenopsis is in de afgelopen vijftien jaar zo sterk veranderd, dat de praktijk niet goed meer uit de voeten kon met de voedingsschema’s uit de jaren negentig. Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben daarom nieuwe schema’s ontwikkeld, die inmiddels op grote schaal toepassing vinden. Het gaat om schema’s voor opkweek (vegetatief) en afkweek (generatief) in bedrijfssituaties met en zonder recirculatie.

Innovations in crop protection ready to put into practise : four steps to a healthy greenhouse
Zijlstra, Carolien - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - control methods - screening - monitoring - detection - prevention - innovations - agricultural research
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.