Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 330

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==air conditioning
Check title to add to marked list
Greenery: more than beauty and health : A summary of the benefits of greenery on health, productivity, performance and well-being
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
Greenery in our living environment is beneficial for more than just our health and well-being. It facilitates water management and stimulates biodiversity in built-up areas, and it can also reduce the effects of noise pollution. Greenery also has a positive impact on the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, supplementary to the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
Simply hanging the fans will not deliver best results : checks and maintenance increase effectiveness
Weel, Peter van - \ 2016
greenhouse horticulture - greenhouses - greenhouse technology - air conditioning - fans - usage

tui

Berg Roses tests smart horizontal fans : 'In the greenhouse temperature differences not easy to solve'
Weel, Peter van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - air conditioning - temperature - rosaceae - environmental factors - artificial ventilation

Last year Berg Roses trialles the Verti-Fan in combination wirh two screens that permanently had a gap. The gap and the wind had a far greater inmpact than the fans. This year they are starting a trial with vertical fans that can suck air from above a closed screen, and if necescary mix with greenhouse air. "Air movement in a large greenhouse is like a tanker at sea. It can't be stopped" Thats how Peter van Weel of Wageningen UR Greenhouse described the problem.

Vochtafvoer met droge lucht van boven scherm lijkt effectief : gecontroleerde luchtbeweging weer een stap verder
Weel, Peter van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - rosaceae - chrysanthemum - ventilators - dehumidification - air conditioning - greenhouse technology - cropping systems - public-private cooperation

Goede luchtbeweging in de kas is steeds belangrijker. De principes van Het Nieuwe Telen zijn schermen sluiten, de minimumbuis beperken en de luchtcirculatie stimuleren. Maar hoe voorkom je koudeval, trek, een te hoge RV en temperatuurverschillen? Ventilatoren die lucht van boven het volledig gesloten scherm in de kas brengen, lijken het meest effectief. Binnen het project ‘Monitoring’ werken telers, Wageningen UR Glastuinbouw en toeleveranciers nauw samen om de toepassing ervan te optimaliseren.

Kennisclip Telen op afstand : maatregelen
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
lesmaterialen - biobased economy - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - teaching materials - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - air conditioning
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Telen op afstand: meten
Looman, B.H.M. ; Ende, Wim van der - \ 2016
Groen Kennisnet
lesmaterialen - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - gewassen, groeifasen - klimaatregeling - teaching materials - horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - crop growth stage - air conditioning
Deze kennisclip maakt onderdeel uit van de lesmodule Biobased economy van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV T&U). De productie is tot stand gekomen door financiering met BOGO middelen van het Ministerie van EZ en van CBBE. In samenwerking met Wageningen UR PPO, Delphy, Prinsenbeekcollege, Ontwikkelcentrum en het CIV T&U.
Sensible use of primary energy in organic greenhouse production
Stanghellini, C. ; Baptista, F. ; Eriksson, Evert ; Gilli, Celine ; Giuffrida, F. ; Kempkes, F.L.K. ; Munoz, P. ; Stepowska, Agnieszka ; Montero, J.I. - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575356 - 54 p.
greenhouse horticulture - organic farming - energy consumption - greenhouse technology - heating systems - sustainable energy - fossil energy - air conditioning - glastuinbouw - biologische landbouw - energiegebruik - kastechniek - verwarmingssystemen - duurzame energie - fossiele energie - klimaatregeling
Review of the major sources for energy consumption in organic greenhouse horticulture and analyse of the options available to reduce energy consumption or, at least, increase the energy use efficiency of organic production in greenhouses. At the moment, the best way to match demand and availability of electricity (solar and wind power) is through the grid, also in view of existing subsidies for electricity sale to the grid. There is some scope for local application of solar thermal energy for heating and/or humidity management, although this requires a large investment in thermal buffering. In combined organic farms there is scope for biomass burning and/or biogas production. Technology developments ensure that currently there are commercial greenhouse operations that benefit from the use of biomass and, in some cases, biogas. Such alternative energy sources are progressively replacing traditional (and more pollutant) fuels.
Eindrapportage HNT Gerbera : de gerberateler aan zet voor HNT valorisatie
Persoon, Stefan ; Weel, P.A. van; Gelder, A. de - \ 2016
Wageningen UR Glastuinbouw - 22 p.
glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - sierteelt - bedrijfsvergelijking in de landbouw - tuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - energiegebruik - rassen (planten) - greenhouse horticulture - cut flowers - ornamental horticulture - farm comparisons - horticulture - cropping systems - air conditioning - energy consumption - varieties
Sinds het najaar van 2009 is er onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Telen (HNT) in de Gerberateelt, gevolgd door meerdere valorisatietrajecten in de praktijk. Er was binnen de sector behoefte om deze kennis centraal bijeen te brengen, wat ook is geslaagd. De drie systemen van HNT zorgen niet voor een extra kwalitatieve verbetering in de vorm van minder bloemsmet en rotkoppen. De verwachting in 2012 was dat met slurven onderdoor er meer luchtbeweging zou zijn door het gewas en een drogend effect. Het omgekeerde bleek het geval: bij de luchtslurf onderdoor is het VD rondom de bloem lager wat kan leiden tot smet. Bij luchtslurven bovendoor bleek dit niet het geval. Voor wat betreft rotkoppen kan niet zondermeer gezegd worden dan een van de systemen de voorkeur geniet. Een hypothese is dat uitstraling in de nacht in negatieve zin bijdraagt aan suikerrot, doordat op specifieke momenten er lokaal onvoldoende verdamping is in de bloem. Het optreden van suikerrot is nog steeds een niet getackeld teeltprobleem in Gerbera.
Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2014
Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2015
LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-122) - ISBN 9789086157211 - 58 p.
glastuinbouw - energiegebruik - energiebesparing - klimaatregeling - kastechniek - kooldioxide - emissie - greenhouse horticulture - energy consumption - energy saving - air conditioning - greenhouse technology - carbon dioxide - emission
De totale CO2-emissie nam in 2014. Ook zit de totale CO2-emissie 1,1 Mton onder het niveau van 1990 (-16%). Indien wordt gecorrigeerd voor de warme buitentemperatuur in 2014 dan is de CO2-emissie in 2014 6,0 Mton en dit ligt ook onder het doel voor 2020. In geheel Nederland ligt de CO2-emissie 2% onder het niveau van 1990. De glastuinbouw loopt daarmee voor op de landelijke ontwikkeling
Protocol Energiemonitor Glastuinbouw : vernieuwde versie tot en met 2014
Velden, N.J.A. van der - \ 2015
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota 2015-122a) - 42 p.
kassen - glastuinbouw - energie - duurzaamheid (sustainability) - duurzame energie - energiegebruik - protocollen - methodologie - bedrijfsvoering - kastechniek - klimaatregeling - energiebesparing - greenhouses - greenhouse horticulture - energy - sustainability - sustainable energy - energy consumption - protocols - methodology - management - greenhouse technology - air conditioning - energy saving
Het LEI voert de Energiemonitor Glastuinbouw uit in opdracht van de Stichting Programmafonds Glastuinbouw/LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken (EZ). In de Energiemonitor Glastuinbouw wordt jaarlijks als eerste de energie-input en -output en de fysieke productie van glastuinbouwproducten gekwantificeerd. Vervolgens wordt de ontwikkeling van de energie-indicatoren bepaald. Ook wordt een jaarlijkse elektriciteitsbalans van de glastuinbouw opgesteld. Naast de elektriciteitsinput en -output wordt hierbij ook de elektriciteitsproductie en -consumptie in kaart gebracht. In de Energiemonitor Glastuinbouw word ook het effect op het primaire brandstofverbruik c.q. de energie-efficiëntie en op het fossiel brandstofverbruik c.q. de CO2-emissie door wk-installaties in gebruik door de glastuinbouw bepaald. Dit geldt ook voor de inkoop van efficiënter geproduceerde energie (restwarmte en wk-warmte van energiebedrijven) en duurzame energie.
Optimalisering Ventilationjet systeem
Weel, P.A. van - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1376) - 38 p.
glastuinbouw - klimaatregeling - kastechniek - snijbloemen - sierteelt - gerbera - kunstmatige ventilatie - energiebesparing - thermische schermen - greenhouse horticulture - air conditioning - greenhouse technology - cut flowers - ornamental horticulture - artificial ventilation - energy saving - thermal screens
The Ventilationjet system is used to dehumidify a greenhouse with a fully closed blackout screen during the night. Gerbera producer Zuijderwijk and Witzier in the Netherlands uses this equipment but was not satisified with the duhumidification capacity since the RH was rising to unwanted levels. That forced him to pull a gap in the screens but that resulted in local temperature drops and botrytis. In this research project the cause of the high humidity was found to be the result of a combination of unwanted transpiration from the floor area and a limited air supply through the screens as a result of a turbulent flow in the outlet of the fans. The problem was fixed by developing a new version of the Ventilationjet where the air was supplied through a vertical duct instead of a simple round opening in the screens. Also the air supply capacity was increased from 3 m3/m2.hr to 14 m3/ m2.hr with a speed controllable fan. In addition, measures were taken to prevent humid, warm air to reach the area above the blackout screen by guiding this air to a central opening in the screen above the concrete path in the middle of the greenhouse. The ventilation windows above this ventilation gap in the screen release this humid air to the outside world, without causing a temperature drop since the fans create an overpressure.
Verdamping balans tussen noodzaak en overmaat : Kennisinventarisatie en analyses van vocht gerelateerde fenomenen in lopende projecten
Gelder, A. de - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1383) - 72 p.
glastuinbouw - substraten - vochtigheid - energiebesparing - wateropname (planten) - klimaatregeling - kastechniek - greenhouse horticulture - substrates - humidity - energy saving - water uptake - air conditioning - greenhouse technology
Wageningen UR Greenhouse Horticulture made an inventarisation of knowledge about evaporation in greenhouses regarding to energy saving. Evaporation is especially effective on the energy balance and water transport in the plant. The limitation of the evaporation in the night will have an effect on the water uptake by the roots, and thus on the Ca uptake. A too low absorption of water during the night will manifest itself in the first place in a lack of Ca related problem. The energy balance and a balance of moisture stress by affecting the plant through the stomata opening and have through that affect CO2 uptake. There is no single factor which can be used as a strong steering factor oriented to align the stomata in the night. Knowledge gaps around the water absorption and evaporation in the night are: how long can we permit a situation of high humidity in the early night; how can we steer water uptake by EC in relation to changes in weather; how can we optimize root activity and substrate volume; what is the minimum evaporation for Ca uptake during the night? In practice, minimizing evaporation means growing at higher humidity, with high isolation and little air movement.
Hightech kas voor subtropisch klimaat Taiwan
Hemming, S. ; Os, E.A. van - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)5. - p. 56 - 57.
glastuinbouw - kastechniek - technologieoverdracht - bouwconstructie - klimaatregeling - productiegroei - doelstellingenmanagement - kasgewassen - milieubeheersing - cultuurmethoden - kennisoverdracht - greenhouse horticulture - greenhouse technology - technology transfer - building construction - air conditioning - crop production - management by objectives - greenhouse crops - environmental control - cultural methods - knowledge transfer
Taiwan is een van de meest innovatieve landen in de wereld als het gaat om technologische ontwikkelingen. Dat geldt echter in mindere mate als het gaat om de lokale productie van verse groenten in kassen. De Taiwanese overheid heeft daarom een strategie uitgezet om de lokale tuinbouwsector te moderniseren, de bijdrage aan de nationale economie te verhogen en de positie op binnen- en buitenlandse markten te versterken. Wageningen UR Glastuinbouw speelt daarin een belangrijke rol.
Plants can take more than we often think : Tomato not affected by high humidity at night
Staalduinen, J. van; Janse, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2015
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 22 - 23.
glastuinbouw - groenten - tomaten - solanum lycopersicum - vochtgehalte - klimaatregeling - kassen - energiegebruik - energiebesparing - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - moisture content - air conditioning - greenhouses - energy consumption - energy saving - crop quality - agricultural research
Research in the VenLowKas trial greenhouse in Bleiswijk, the Netherlands, has been geared up for growing in a (very) high humidity. The climate control is set to a moisture deficit of 1 gram water per m3 air. Botrytis has not been a problem and production is clearly ahead of the previous year. “The heating was hardly on during the last five months. We anticipate the total energy consumption being the equivalent of around 10 m3 natural gas per m2, including the electricity consumption for the air circulation,” says Feije de Zwart, of Wageningen UR Greenhouse Horticulture.
Temperatuurverschillen in de kas niet makkelijk op te lossen : Berg Roses beproeft nu slimme horizontale ventilatoren
Velden, P. van; Weel, P.A. van - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 7 - 8.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - snijbloemen - klimaatregeling - temperatuur - ventilatoren - luchtstroming - proeven - greenhouse horticulture - protected cultivation - cut flowers - air conditioning - temperature - ventilators - air flow - trials
In een grote kas met belichting kunnen de temperatuurverschillen in de winter dermate hoog oplopen dat het ten koste gaat van kwaliteit en energieverbruik. Berg Roses is de weg van Het Nieuwe Telen al ingeslagen en doet er alles aan om het klimaat te verbeteren. Na een proef met verticale ventilatoren komt er een proef met horizontale ventilatoren.
Monitoring energiebesparing en teeltervaringen bij energie-innovaties
Zwart, Feije de - \ 2015
greenhouse horticulture - cropping systems - energy - air conditioning - greenhouse technology - artificial ventilation
Sociale dynamiek in Het Nieuwe Telen : Aangrijpingspunten voor opschaling naar 2000 ha in 2020
Buurma, J.S. ; Beers, P.J. ; Smit, P.X. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-051) - ISBN 9789086157136 - 54
glastuinbouw - ondernemerschap - teeltsystemen - duurzame landbouw - doelstellingen - kennisoverdracht - energiebesparing - klimaatregeling - samenleving - tendensen - besluitvorming - sociale factoren - nederland - greenhouse horticulture - entrepreneurship - cropping systems - sustainable agriculture - objectives - knowledge transfer - energy saving - air conditioning - society - trends - decision making - social factors - netherlands
De huidige studie richt zich op de sociale dynamiek in de kopgroep van de brede praktijk: welke sociale processen vinden daar plaats? Met het verkregen inzicht probeert KaE een versnelling in de introductie van HNT te bewerkstelligen, en daarmee de taakstelling van 2.000 ha HNT in 2020 haalbaar te maken. Voor versnelling van de introductie van Het Nieuwe Telen (HNT), een nieuwe en energiebesparende benadering voor klimaatsturing in de glastuinbouw, kan het beste worden samengewerkt met de zogenoemde ‘gewasgerichte ondernemers’. Deze ondernemers zijn te herkennen aan hun passie voor klimaatsturing, hun voorkeur om te leren met collega’s en hun behoefte om plantgezondheid te borgen. Een extra argument is dat de gewasgerichte ondernemers binnen de glastuinbouw verreweg de grootste deelgroep (circa 50% van populatie met circa 60% van het areaal) vormen. Naast de gewasgerichte ondernemers bestaan marktgerichte en kostengerichte ondernemers. Deze deelgroepen redeneren vanuit andere bedrijfsomstandigheden en andere prioriteiten (Tabel S.1). Zij vergen een eigen benadering bij de introductie van HNT. De marktgerichte ondernemers proberen de maatschappelijke meerwaarde van HNT in de markt te verzilveren. Daar kan de glastuinbouw van leren. De kostengerichte ondernemers wachten op een blauwdruk voor HNT. Zij kunnen leren van de voortschrijdende HNT-inzichten van de gewasgerichte ondernemers.
Richtinggevende beelden voor klimaat neutrale glastuinbouw
Poot, E.H. ; Garcia Victoria, N. ; Gelder, A. de; Kempkes, F.L.K. ; Marcelis, L.F.M. ; Raaphorst, M.G.M. ; Weel, P.A. van; Zwart, H.F. de - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1365) - 50
glastuinbouw - duurzame landbouw - energiebesparing - klimaatregeling - kastechniek - belichting - kunstmatige verlichting - teeltsystemen - tomaten - rozen - snijbloemen - greenhouse horticulture - sustainable agriculture - energy saving - air conditioning - greenhouse technology - illumination - artificial lighting - cropping systems - tomatoes - roses - cut flowers
With financial support of the Dutch ministry of EZ and Dutch horticulture product board PT, Wageningen UR Greenhouse Horticulture designed and simulated concepts with savings of 70% on thermal energy in the greenhouse cultivation of tomatoes, and 50% on electricity for artificial light in the greenhouse cultivation of roses. The tomato concept is based on prototypes “VenLow Energy Greenhouse” and “Next Generation Semiclosed Greenhouse”, and is able to produce tomatoes with 12 m3*m-2*year-1 of natural gas equivalents. Options for energy savings on electricity for assimilation lighting for roses cv. ‘Red Naomi!’ were developed regarding a roadmap with five steps. With significantly less hours of artificial lighting, more solar radiation by using less screens during day time, 3-day light integration and application of diffuse glass with AR coating and LED lights, 50% saving on energy for lighting seems possible without concessions to production. However this system seems not economic feasible yet.
Ervaringen met HNT bij kwekerij Ter Laak Orchids
Zwart, H.F. de - \ 2015
Wageningen UR
glastuinbouw - orchideeën als sierplanten - sierteelt - kastechniek - energiebesparing - klimaatregeling - kunstmatige ventilatie - teeltsystemen - zonne-instraling - greenhouse horticulture - ornamental orchids - ornamental horticulture - greenhouse technology - energy saving - air conditioning - artificial ventilation - cropping systems - insolation
Teler Richard Ter Laak en onderzoeker Feije de Zwart (Wageningen UR Glastuinbouw) vertellen over de energiebesparing in de orchideeënteelt met behulp van een buitenlucht inblaasinstallatie, het dubbele kasdek dat diffuus licht geeft en een zonnevolgsysteem.
Gebruik van hoogisolerende schermen in een komkommerteelt
Janse, J. ; Weel, P.A. van; Zwart, H.F. de - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1361) - 36
glastuinbouw - komkommers - energiebesparing - thermische schermen - schermen - klimaatregeling - greenhouse horticulture - cucumbers - energy saving - thermal screens - blinds - air conditioning
In 2014 a greenhouse experiment was executed with a high-wire cucumber crop to measure the impact of a multiple layer system of energy screens. The screen systems that have been tested were: • 2 layers of aluminized cloth with a 5 cm cavity operated by a single sliding system closed all night. • 1 layer of high transparency, non-porous PVDF film on a second sliding system, closed all night and when heating was required, usually below an outside radiation level of 150-200 W/m2. • 1 layer of perforated transparent PE film, mounted alongside the double screen, closing as soon as the double screen opened and opening above an outside radiation level of 100-150 W/m2 to reduce the PAR light losses. The result was a 44% reduction in heating energy in the period of January to May compared to a glasshouse with a single energy screen. Production and product quality were comparable. The intense use of screens influenced the greenhouse climate. Plant temperature remained high because the radiation losses were limited. Since the opening and closing of the screens were very gradual, no shocks in plant temperature or vapour deficit occurred. This greatly reduces the risk of condensation on the leaves leading to botrytis or to a sudden drop in transpiration leading to plant cell damages. This test shows the positive effects of a highly insulated greenhouse and the chances to regain sensible and latent heat comprised in the ventilation losses of transpiration.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.