Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 65

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==animal ethics
Check title to add to marked list
Boars with balls
Backus, Ge - \ 2018
animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal ethics - animal health - castration
Dierethiek is aan een upgrade toe
Bovenkerk, Bernice - \ 2018
animal welfare - animal ethics
Alternatieven voor dierproeven
Bouwmeester, H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research
animal welfare - animal experiments - animal health - animal ethics
Wageningen University & Research kan al 80% van de dierproeven in voedingsonderzoek vervangen. Dit percentage kan omhoog. Daarom blijven wij actief werken aan het vervangen, verminderen en verfijnen.
Geen goed alternatief voor doden haantjes
Gremmen, Bart - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - hens - animal ethics - animal health
Moeten de Oostvaardersplassen een recreatief natuurpark worden?
Schouten, Matthijs - \ 2017
animal welfare - wild animals - animal ethics - wildlife management
Respecteer boeren, vissers en verwerkers
Fresco, Louise - \ 2017
animal welfare - animal production - animal ethics - animal husbandry

Op 11 april werd in het hoofdkantoor van de Rabobank #Foodtopia geopend: een expositie over de toekomst van ons eten. Samensteller van de expositie is voedsel- en landbouwexpert prof. dr. ir. Louise O. Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Researchcentrum.

8 gamechangers voor een duurzame productie van gezond en veilig voedsel
Vogelezang, J.V.M. ; Angelino, Steven ; Dubbeldam, Ria - \ 2017
Topsector Agri & Food - 13 p.
animal welfare - animal production - cattle - pigs - poultry - animal ethics - animal housing
Inauguratie Bart Gremmen
Gremmen, H.G.J. - \ 2017
Wageningen University & Research
animal welfare - animal production - animal ethics - dierenwelzijn - dierlijke productie - dierethiek
“We moeten toe naar een moreel systeem van dierlijke productie. Dat moet maatschappelijke onrust over de Nederlandse veehouderij voor zijn, doordat alle belanghebbenden vooraf bij het ontwikkelen van nieuwe systemen worden betrokken. Door gezamenlijk randvoorwaarden te formuleren voorkom je voor een groot deel achteraf negatieve oordelen van publiek of maatschappelijke organisaties die spreken van immorele veehouderij.” Dat betoogt prof.dr. Bart Gremmen, persoonlijk hoogleraar Ethiek in de life sciences, in zijn inaugurele rede op 20 april aan Wageningen University & Research.
Dieren: Mag je jouw kat fluorescerend maken puur voor de lol?
Bovenkerk, Bernice - \ 2017
animal welfare - animal ethics

Een fluorescerende kat of een koe die medicijnen afgeeft in de melk. Dieren zijn op allerlei manieren aan te passen aan onze wensen. Als het dier er zelf geen last van heeft, is er niks aan hand. Of speelt er toch meer? Waarom stuiten sommige voorbeelden ons meer tegen de borst dan andere? Hoe dit soort kwesties leiden tot grote discussies, dat hoor je van Bernice Bovenkerk (Wageningen University).

Dieren: waarom heb jij minder medelijden met een vis dan met een varken?
Bovenkerk, Bernice - \ 2017
animal welfare - fishes - animal ethics - wild animals

Niemand vindt het raar dat een vis met kop en al in de supermarkt ligt, terwijl we liever geen varken met kop en al zien liggen. Als vegetariër, is het heel geoorloofd om nog wel vis te eten. Blijkbaar zien wij vissen niet als volwaardige dieren. Onterecht, zegt Bernice Bovenkerk (Wageningen University). Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat vissen ontzettend slimme dieren zijn.

Steeds minder proefdieren
Steenmans, Robertus ; Bovee, Toine ; Bouwmeester, Hans ; Louisse, Jochem - \ 2017
animal welfare - animal experiments - animal ethics - animal health - trials

Wageningse onderzoekers gebruiken steeds minder proefdieren. In vijf jaar tijd is het gebruik gehalveerd, vooral door strengere regels en bezuinigingen op onderzoek. WUR werkt bovendien aan nieuwe technologieën die dierproeven kunnen vervangen.

Over koetjes en kalfjes : Scheiden van kalf en koe
Dixhoorn, I.D.E. van; Hopster, H. ; Deelder, Merel - \ 2017
dierenwelzijn - melkproducerende dieren - dierethiek - diergezondheid - diergedrag - melkvee - kalf verwijdering - animal welfare - milk yielding animals - animal ethics - animal health - animal behaviour - dairy cattle - calf removal
Moet je melkkoe en kalf zo snel mogelijk na de geboorte scheiden of is het beter dat ze eerst een tijd samenleven?
Cockerels back on the menu
Leenstra, Ferry - \ 2016
animal welfare - animal production - poultry - animal ethics - fowls
'Vermenselijking van dieren funest voor kippen' : leerstoelgroep Filosofie en Dier-Ethiek Wageningen
Gremmen, Bart - \ 2016
animal welfare - animal production - poultry - animal ethics

De pluimveehouderij wordt regelmatig voorgeschoteld dat zij dieronvriendelijk en onethisch te werk gaat. Zo was de campagne over de zogenaamde ‘plofkip’ van Wakker Dier zeer succesvol en gaan de dierenwelzijnsorganisaties steeds een stapje verder met vaak emotionele argumenten en beelden. Het dier wordt steeds meer vermenselijkt en de veehouder meer en meer gedemoniseerd. Volgens Bart Gremmen, Wageningse professor Ethics in Life Sciences, staat éénding vast: „Het eten van dierlijke producten gaat altijd gepaard met dierenleed.”

The citizen goes shopping : a framework for the assessment and optimization of production from the perspective of society
Michalopoulos, Tassos - \ 2016
University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink; Michiel Korthals, co-promotor(en): Henk Hogeveen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579828 - 207
food production - food ethics - labelling - consumer behaviour - consumer preferences - optimization - consumer information - philosophy - political attitudes - animal production - animal ethics - cattle - dairy cattle - voedselproductie - voedselethiek - etiketteren - consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - optimalisatie - consumenteninformatie - filosofie - politieke houding - dierlijke productie - dierethiek - rundvee - melkvee

Nowadays, product labels are often used to enable consumers choose products that are friendly to the environment and to animals, natural, healthful and socially responsible. However, certain features of commonly used labels limit their usefulness. This thesis identifies a number of these limitations and presents an innovative labeling approach designed to address them.

More specifically, the following features limit the usefulness of the commonly used “endorsement” labels: they (1) offer a single certification grade, the requirements for which (2) are ‘static’ in the sense that certification standards do not depend on the evolution of the market, (3) are voluntary, and (4) are defined by stakeholders. Consequently, common labels fail to remove information asymmetry regarding the ethical performance of non-certified products; limit the opportunities for moderately –yet positively– concerned consumers to reveal ethical preferences; fail to motivate product improvement beyond certification standard; allow the emergence of a confusing variety of overlapping labels; and allow production stakeholders to resist socially desirable certification requirements when these are unfavorable to their business. In shoft, ethical labels currently fail to unleash on ethical aspects of production the inherently ‘free-market’ dynamics according to which products and firms must continuously innovate and improve, or else become obsolete and vanish.

As an alternative, this thesis proposes and works out an innovative “comparative” labeling approach that is designed to address these limitations. The proposed type of label is (1) multi-grade or continuous, (2) dynamic, (3) mandatory, and (4) society-defined. An example of this type of label is given at Figure 1.

Figure 1: Two variations of an example intuitive color-coded label format. The variations depict different sets of product attributes, and also different aggregation levels of the Environmental Impact attribute.

This type of labeling could motivate the creation of a ‘vitruous cyrcle’ or ‘race to the top’, in which the ethical performance of products moves to the direction that society at large regards as ‘positive’. This process is outlined at Figure 2.

Figure 2: Expected effects on the environmental performance of marketed product substitutes from the introduction of the proposed labeling system, in three phases. In Phase 1, the label is introduced on product substitutes available in the market (supply). In Phase 2, the supply evolves. To the standard (negative) incentives for cost minimization, are now added (positive) incentives to avoid negative reputation and to improve further the environmental frontiers of production through innovation. In Phase 3, the label is adjusted (updated) to the evolved supply. Products that failed to improve since last update might become downgraded (blue arrows).

It is argued that the proposed labeling approach has the potential to boost ethical consumerism as a force for the ethical optimization of the market. This can be directly relevant to issues about which society is concerned, and democratically elected goverments have limited ability to regulate. Among possible uses of the method developed to assess the relative performance of substitute products, are the comparative ranking of presently available labels (so as to inform consumers on the relative impact of different certified products), the justification of the allocation of incentives and discincentives in state policy, and also the ethical optimization and promotion of own production by socially responsible suppliers. Overall, the described approach aspires to transform markets into instruments that work to the direction willed by society, so as to bring market-driven and continuous improvement for production aspects of societal concern, such as environmental and socioeconomic aspects of the real economy.

Het haantje weer op de kaart
Leenstra, Ferry - \ 2016
animal welfare - animal production - chicks - hens - animal ethics - animal health

Mannelijke kuikens van legkippen leven niet langer dan een dag. Om die verspilling tegen te gaan, wordt geprobeerd het vlees van deze haantjes weer op tafel te krijgen. Met succes maar voorlopig is het beter te voorkomen dat deze haantjes het levenslicht zien.

Leerstoelgroep Filosofie en Dier-ethiek Wageningen; '10.000 liter per koe is onethisch'
Gremmen, Bart - \ 2016
animal welfare - animal ethics - animal production - dairy cattle - cattle - animal breeding - animal health

De melkveehouderij krijgt geregeld als kritiek dat ze dieronvriendelijk en onethisch werkt. Neem de kalf-bij-de-koediscussie. Het dier wordt steeds meer vermenselijkt, met als gevolg scheve veronderstellingen over dierethiek. Wageningse professor Bart Gremmen: „Het eten van dierlijke producten gaat altijd gepaard met dierenleed.”

Disentangling the domestic contract : understanding the everyday-life construction of acceptability -or non-acceptability- of keeping and killing animals for food
Nijland, Hanneke J. - \ 2016
University. Promotor(en): Cees van Woerkum; Noelle Aarts. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578296 - 325
meat - vegetarians - vegetarianism - vegetarian diets - killing of animals - meat animals - meat production - households - environmental impact - sustainability - animal welfare - animal production - animal ethics - food - dairy cattle - beef cattle - pigs - poultry - broilers - hens - vlees - vegetariërs - vegetarisme - vegetarische diëten - doden van dieren - slachtdieren - vleesproductie - huishoudens - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - dierlijke productie - dierethiek - voedsel - melkvee - vleesvee - varkens - pluimvee - vleeskuikens - hennen

When we were children learning the names of animals, farm utensils and food products from picture books, talking about farming animals and related food products appeared simple. However, the intricate realities of modern-day farming practices differ momentously from this primary reference - the picture books. The topic brings about polarized responses, both rationally and emotionally, reflecting very diverse outlooks on the world. This dissertation reports on a research, set in the Netherlands and Turkey, that was designed to improve our understanding of the everyday-life construction of the acceptability -or non-acceptability- ofkeeping and killing animals for food, or in other words: to disentangle the domestic contract.

Quickscan Contraceptie Hoefdieren
Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-notitie ) - 18 p.
dierenwelzijn - wilde dieren - grote grazers - hoefdieren - huisvesting, dieren - diergezondheid - dierethiek - animal welfare - wild animals - large herbivores - ungulates - animal housing - animal health - animal ethics
Het dier en de dood
Stassen, Elsbeth - \ 2016
animal ethics - killing of animals - moral values - lifespan - short life - pets - human-animal relationships - animals - animal welfare - animal health

Elke dag worden in ons land duizenden dieren gedood. Het lijkt iets vanzelfsprekends.

Maar dat is het niet, zegt hoogleraar Dier en samenleving

Elsbeth Stassen. Dieren doden roept altijd vragen op. Vragen die moeilijk

te beantwoorden zijn. Een nieuw boek helpt een handje.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.