Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 1056

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==animal health
Check title to add to marked list
Boars with balls
Backus, Ge - \ 2018
animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal ethics - animal health - castration
Onderzoek overlevingskansen platvis en rog: wat zijn de overlevingskansen in de pulsvisserij?
Steins, N.A. ; Schram, E. ; Molenaar, P. ; Broekhoven, W. van - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 3 p.
animal welfare - wild animals - seals - animal health
Hoeveel van de ondermaatse vis overleeft het terugzetten in zee eigenlijk? Deze vraag is relevant vanwege de Europese aanlandplicht, die vissers verplicht om ondermaatse gequoteerde vis mee naar de wal te nemen. Wageningen Marine Research heeft samen met de visserijsector de overlevingskansen van platvis en rog in de pulsvisserij onderzocht. Welke conclusies kunnen uit het onderzoek worden getrokken over de overlevingskansen?
Toine Timmermans: ‘Ik pleit voor grootschalige inzet reststromen’
Timmermans, Toine - \ 2018
residual streams - biomass - nutrition - agricultural wastes - animal health - animal welfare - animal production
Alternatieven voor dierproeven
Bouwmeester, H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research
animal welfare - animal experiments - animal health - animal ethics
Wageningen University & Research kan al 80% van de dierproeven in voedingsonderzoek vervangen. Dit percentage kan omhoog. Daarom blijven wij actief werken aan het vervangen, verminderen en verfijnen.
Advice of the Scientific Advisory Committee on Seal Rehabilitation in the Netherlands
Zande, A.N. van der; Alphen, J.J.M. van; Goodman, S.J. ; Meijboom, F.L.B. ; Stegeman, A.J. ; Thompson, D. ; Kuindersma, W. ; Latour, J.B. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 90 p.
animal welfare - wild animals - seals - animal health - animal housing
Kuiken kan maximaal 36 uur zonder eten
Jong, Ingrid de - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - animal nutrition - animal health
Geen goed alternatief voor doden haantjes
Gremmen, Bart - \ 2018
animal welfare - animal production - poultry - hens - animal ethics - animal health
Nieuwe eisen voor varkensstallen
Vermeer, Herman - \ 2018
animal welfare - animal production - pigs - animal housing - animal health
Three stars for animal welfare
Bos, Bram - \ 2017
animal welfare - animal production - poultry - fowls - animal housing - animal behaviour - animal health
Code of Practice for the Care and Handling of Rabbits: Review of Scientific Research on Priority Issues
Turner, Patricia ; Buijs, Stephanie ; Rommers, J.M. ; Tessier, Maxime - \ 2017
National Farm Animal Care Council - 69 p.
animal welfare - animal production - rabbits - animal housing - animal nutrition - animal health - animal behaviour
It is widely accepted that animal welfare codes, guidelines, standards or legislation should take advantage of the best available knowledge. This knowledge is often generated from the scientific literature. In re-establishing a Code of Practice development process, NFACC recognized the need for a more formal means of integrating scientific input into the Code of Practice process. A Scientific Committee review of priority animal welfare issues for the species being addressed will provide valuable information to the Code Development Committee in developing or revising a Code of Practice. As the Scientific Committee report is publicly available, the transparency and credibility of the Code is enhanced. For each Code of Practice being developed or revised, NFACC will identify a Scientific Committee. This committee will consist of a target number of 6 scientists familiar with research on the care and management of the animals under consideration. NFACC will request nominations from 1) Canadian Veterinary Medical Association, 2) Canadian Society of Animal Science, and 3) Canadian Chapter of the International Society for Applied Ethology. At least one representative from each of these professional scientific bodies will be named to the Scientific Committee. Other professional scientific organizations as appropriate may also serve on the Scientific Committee. Purpose & Goals The Scientific Committee will develop a report synthesizing the results of research relating to key animal welfare issues, as identified by the Scientific Committee and the Code Development Committee. The report will be used by the Code Development Committee in drafting a Code of Practice for the species in question. The Scientific Committee report will not contain recommendations following from any research results. Its purpose is to present a compilation of the scientific findings without bias. The full Terms of Reference for the Scientific Committee can be found within the NFACC Development Process for Codes of Practice for the Care and Handling of Farm Animals, available at www.nfacc.ca/code-development-process#appendixc.
Alternatieven voor doden eendagshaantjes
Leenstra, Ferry - \ 2017
poultry farming - killing of animals - chicks - poultry - young animals - animal welfare - animal production - animal health
Is het koraal te redden? Kwetsbaar koraal
Meesters, Erik - \ 2017
animal welfare - wild animals - coral - animal health

Bijna dagelijks lezen we berichten over de achteruitgang van het koraal wereldwijd. Soms zijn het orkanen die schade aanrichten, maar meestal ligt de oorzaak bij de mens. Het koraal gaat achteruit door opwarming van het zeewater, vervuiling of visvangst. Gelukkig kan koraal ook herstellen, maar de vraag is hoe snel. Marien ecoloog Erik Meesters weet er alles van en is zondag te gast in Vroege Vogels.

Aanpak van fijnstof in stallen
Winkel, A. - \ 2017
Wageningen : Kennisonline
dierenwelzijn - diergezondheid - pluimvee - dierlijke productie - animal welfare - animal health - poultry - animal production
Sinds 2008 werken alle sectoren in Nederland aan het verlagen van hun uitstoot van fijnstof. In de veehouderij wordt gebruik gemaakt van speciale technieken zoals een strooiselschuif. Wageningen University & Research heeft deze technieken ontwikkeld.
Stressvrij omgaan met varkens
Ruis, Markus - \ 2017
animal welfare - animal production - pigs - animal behaviour - animal health - housing - animal housing
Groepskraamhok goed voor de big: Resultaten promotie-onderzoek leiden tot vervolgonderzoek door bedrijfsleven en WUR
Nieuwamerongen, Sofie van; Peet-Schwering, Carola van der - \ 2017
animal welfare - animal health - pigs - piglets - animal production - animal housing

Het groepskraamhok bevordert de bigontwikkeling. Dat concludeert promovendus Sofie van Nieuwamerongen in haar proefschrift. Voor het bedrijfsleven zijn de resultaten van haar promotieonderzoek aanleiding om samen met Wageningen University & Research vervolgonderzoek te doen.

Alternatieve vloeren voor vleeskalveren
Heeres-van der Tol, Jetta ; Wolthuis, Maaike ; Bokma, Sjoerd ; Smits, Dolf ; Stockhofe, Norbert ; Vermeij, Izak ; Reenen, Kees van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1056) - 103
dierenwelzijn - dierlijke productie - vleeskalveren - huisvesting - diergedrag - diergezondheid - animal welfare - animal production - veal calves - housing - animal behaviour - animal health
Stand van zaken achterwege laten van ingrepen bij pluimvee : Evaluatie september 2017
Niekerk, T.G.C.M. van; Jong, I.C. de - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1051) - 57
dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - diergezondheid - animal welfare - poultry - animal production - animal health
Monitoring verduurzaming veehouderij 1.0 : een eerste proeve van een Monitorings-systematiek voor de 15 ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, met initiële resultaten voor drie diersectoren en een aantal keteninitiatieven
Bos, A.P. ; Puente-Rodríguez, Daniel ; Reijs, Joan W. ; Peet, G.F.V. van der; Groot Koerkamp, Peter W.G. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1045) - 113
dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - varkens - pluimvee - huisvesting, dieren - diergezondheid - diergedrag - animal welfare - animal production - dairy cattle - pigs - poultry - animal housing - animal health - animal behaviour
In 2013, the governance network UDV formulated fifteen ambitions towards a sustainable livestock production. In this way, the UDV’s stakeholders defined the long-term goals of an integrated and sustainable livestock production. To what extent have these 15 ambitions been achieved? And, how substantial is the contribution of supra-legal initiatives to this process? In this report, we present the first elaboration of a monitoring system that enables the visualization of the progress made. Moreover, it also enables comparing the different livestock production systems and creates the basis for a comparison between conventional animal production and supra-legal initiatives. In this concept-report the system is applied initially to the three larger livestock production sectors in the Netherlands (i.e., dairy, pigs, and poultry) and –as far as enough data is available– to four supra-legal initiatives. The system is currently under construction. Particularly because it involves interpretation and a number of value-laden choices that –notwithstanding their current support by arguments and references to the literature– should become shared and supported by (at least) the UDV stakeholders in the near future.
Cavia kan longontsteking veroorzaken
Heijne, Marloes - \ 2017
animal welfare - pets - animal health
Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016
Bokma-Bakker, Martien ; Bokma, Sjoerd ; Ellen, Hilko ; Hagen, René ; Ruijven, Charlotte van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1035) - 80
dierenwelzijn - dierlijke productie - diergezondheid - pluimvee - varkens - melkvee - schapen - geiten - paarden - stallen - brand - voorkomen van branden - veiligheid - animal welfare - animal production - animal health - poultry - pigs - dairy cattle - sheep - goats - horses - stalls - fire - fire prevention - safety
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.